Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »
Projekt uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia ................. 2024 r. w sprawie określenia wykazy kapielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 16 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-16 12:30:52
Projekt Uchwały w sprawie chwalenia Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
wytworzono: 28 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-28 10:11:58
Uchwała Nr LIII/391/2023 w sprawie mpzp terenu działek o numerach ewidencyjnych 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/4 położonych w obrębie Małachowo Wierzbiczany
wytworzono: 27 Kwietnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-04-14 10:45:50
Projekt uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia ............ 2023 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2023 roku
wytworzono: 18 Stycznia 2023 | zmodyfikowano: 2023-01-18 06:11:46
Projekt uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia ............ 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2022 roku
wytworzono: 13 Stycznia 2022 | zmodyfikowano: 2022-01-13 11:30:08
Projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
wytworzono: 20 Grudnia 2021 | zmodyfikowano: 2022-01-03 08:03:43
Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wytworzono: 20 Grudnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-12-21 06:22:35
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi... na 2022 rok
wytworzono: 30 Września 2021 | zmodyfikowano: 2021-09-30 13:47:31
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie Statutów Osiedli
wytworzono: 8 Września 2021 | zmodyfikowano: 2021-09-08 09:27:33
Projekt uchwały Nr .../.../2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia ............ 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2021 roku
wytworzono: 15 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-15 08:02:39
Projekt uchwały Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia ............ 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku
wytworzono: 7 Stycznia 2020 | zmodyfikowano: 2020-01-07 12:09:32
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi... na 2020 rok
wytworzono: 15 Października 2019 | zmodyfikowano: 2019-10-15 12:06:10
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo
wytworzono: 29 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-28 13:48:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i...
wytworzono: 30 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-30 14:25:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta w Witkowie
wytworzono: 20 Września 2018 | zmodyfikowano: 2018-09-20 13:26:21
Projekt uchwały Nr .../.../2018 RM w Witkowie z dnia ........ 2018 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie G i M Witkowo
wytworzono: 17 Maja 2018 | zmodyfikowano: 2018-05-17 11:46:34
Projekt uchwały XXXV/.../2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobran
wytworzono: 31 Stycznia 2018
Projekt Uchwały Nr XXXV/.../2018 sprawie zmiany Statutu Sołectwa Małachowo Złych Miejsc - oznaczenie obszaru Sołectwa
wytworzono: 29 Stycznia 2018 | zmodyfikowano: 2018-02-01 12:22:20
Projekt Uchwały XXXV....2018 w sprawie Statutu Sołectwa Małachowo Szemborowice
wytworzono: 25 Stycznia 2018 | zmodyfikowano: 2018-01-29 14:58:04
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kapielisk na 2018r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 10 Stycznia 2018 | zmodyfikowano: 2018-01-10 13:49:09

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »