Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Skorzęcin...
wytworzono: 22 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-06-22 12:30:45
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla GiM Witkowo na lata 2012 - 2015
wytworzono: 15 Czerwca 2012 | zmodyfikowano: 2012-06-15 14:03:33
Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/192/09 RM w Witkowie z dnia 27.03.2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i...
wytworzono: 23 Marca 2012 | zmodyfikowano: 2012-03-23 13:20:03
Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Gorzykowie...
wytworzono: 14 Lutego 2012 | zmodyfikowano: 2012-02-14 11:55:58
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
wytworzono: 6 Lutego 2012 | zmodyfikowano: 2012-02-06 15:09:22
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/96/2011 RM w Witkowie z dnia 25.11.2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz...
wytworzono: 1 Lutego 2012 | zmodyfikowano: 2012-02-01 09:08:00
Projekt Uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GiM Witkowo w 2012r.
wytworzono: 1 Lutego 2012 | zmodyfikowano: 2012-02-01 09:03:53
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2012r. na terenie GiM Witkowo
wytworzono: 12 Stycznia 2012 | zmodyfikowano: 2012-01-12 14:03:02
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem GiM Witkowo na lata 2012-2016
wytworzono: 16 Grudnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-12-16 14:35:33
Projekt Uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji...
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 15:33:46
Projekt Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 15:31:47
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 15:29:14
Projekt Uchwały w sprawie określenia opłaty targowej...
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 15:26:33
Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
wytworzono: 24 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-24 15:21:03
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Mielżyn...
wytworzono: 10 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-10 12:39:25
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Jaworowo...
wytworzono: 10 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-10 12:37:31
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Kołaczkowo...
wytworzono: 10 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-10 12:36:03
Projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Ćwierdzin...
wytworzono: 10 Listopada 2011 | zmodyfikowano: 2011-11-10 12:34:19
Projekt Uchwały Nr XI/.../2011 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i... na 2012 rok
wytworzono: 31 Października 2011 | zmodyfikowano: 2011-10-31 13:18:16
Projekt Uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Witkowo oraz...
wytworzono: 20 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-20 13:07:27

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »