Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy g.Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz... działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
wytworzono: 30 Października 2017
Projekt Uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Witkowo lub jej jednostkom orga
wytworzono: 23 Czerwca 2017
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2017 rok
wytworzono: 22 Listopada 2016
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz ... na rok 2017
wytworzono: 31 Października 2016
Uchwała Nr XIX/.../2016 z dnia 23 września 2016r. w sparwie zmiany uchwały Nr X/80/2015 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
wytworzono: 15 Września 2016
UCHWAŁA NR XVII/.../2016RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradc
wytworzono: 14 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-16 07:32:57
Projekt uchwały Nr XVII/.../2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 12:49:30
Projekt uchwały Nr XVII/.../2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami...
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 12:44:35
Projekt uchwały Nr XVII/.../2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 12:41:31
Projekt uchwały NR XVII/.../2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 8 Czerwca 2016 | zmodyfikowano: 2016-06-08 12:36:02
Projekt UCHWAŁAY NR XIV/.../2016 Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
wytworzono: 10 Marca 2016 | zmodyfikowano: 2016-03-10 12:48:28
Projekt Uchwały Nr X/…./2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji
wytworzono: 24 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-24 13:19:04
Projekt Uchwały Nr X/…./2015 w sprawie opłaty targowej
wytworzono: 24 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-24 13:16:38
Projekt Uchwały Nr X/…./2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
wytworzono: 24 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-24 13:15:04
Projekt Uchwały Nr X/…./2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze GiM Witkowo w 2016 roku
wytworzono: 24 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-24 13:13:40
Projekt Uchwały Nr X/…./2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
wytworzono: 24 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-24 13:11:51
Projekt Uchwały Nr X/…./2015 w sprawie opłaty miejscowej
wytworzono: 24 Listopada 2015 | zmodyfikowano: 2015-11-24 13:08:53
Uchwała NR .../.../2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami
wytworzono: 30 Października 2015 | zmodyfikowano: 2015-10-30 13:35:56
Uchwała NR VIII/.../2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupeckiemu na wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mar
wytworzono: 4 Września 2015 | zmodyfikowano: 2015-09-09 13:14:39
UCHWAŁA NR V/../2015 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendiów Naukowych dla uczniów gimnazjów w Gminie Witkowo
wytworzono: 19 Marca 2015 | zmodyfikowano: 2015-03-19 08:15:34

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »