Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »
Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
wytworzono: 20 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-20 13:02:46
Projekt Uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN I-5.4131-1-173/11 Wojewody Wielkopolskiego...
wytworzono: 16 Czerwca 2011 | zmodyfikowano: 2011-06-16 13:28:07
Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością g.Witkowo
wytworzono: 21 Kwietnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-21 13:31:24
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/196/05 RM w Witkowie...
wytworzono: 18 Kwietnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-18 11:47:22
Projekt Uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec...
wytworzono: 18 Kwietnia 2011 | zmodyfikowano: 2011-04-18 11:46:07
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 14:48:30
Projekt Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz...
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 14:46:07
Projekt Uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w m. Skorzęcin
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 14:43:33
Projekt Uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Witkowo
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 14:40:48
Projekt Uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2011r. na terenie GiM Witkowo
wytworzono: 8 Lutego 2011 | zmodyfikowano: 2011-02-08 14:37:41
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla GiM Witkowo na lata 2011-2015
wytworzono: 17 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-17 13:53:25
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2011 rok
wytworzono: 17 Grudnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-12-17 13:52:20
Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie zmiany Uchwały XX/186/05 RM w Witkowie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
wytworzono: 19 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-19 14:20:50
Projekt Uchwały XXXVII/.../10 zmieniająca Uchwałę XXV/254/01 RM w Witkowie z dnia 27.04.2001r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
wytworzono: 19 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-19 14:18:58
Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo
wytworzono: 19 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-19 14:16:57
Projekt Uchwały XXXVII/.../10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych...
wytworzono: 14 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-14 13:20:53
Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku pub
wytworzono: 1 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-01 13:24:51
Projekty Statutów Osiedli
wytworzono: 2 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-02 14:21:26
Projekt Uchwały XXVI/.../06 sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
wytworzono: 21 Lutego 2006 | zmodyfikowano: 2006-02-21 13:42:51
Projekt Uchwały XXVI/.../06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GiM Witkowo
wytworzono: 21 Lutego 2006 | zmodyfikowano: 2006-02-21 13:46:09

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »