Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-05-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 379, 386/1, 386/2, 250/2, 411, 490, 495, 499 w obrębie Ruchocinek, w Gminie Witkowo
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Janowicz
czas akcji: 2024-05-29 / 12:39:03
przejdź do wpisu >>
2024-05-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Petycja w sprawie wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kompostowników, zbiorników do gromadzenia deszczówki oraz zapoznania się z protokołami NIK z obszaru udzielania wsparcia gospodarstwom domowym w zakresie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
dział: Petycje
osoba wprowadzająca: Piotr Janowicz
czas akcji: 2024-05-29 / 07:17:36
przejdź do wpisu >>
2024-05-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zapytania ofertowe w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Konserwacja stropu prezbiterium z dekoracją malarską w kościele św. Mikołaja w Witkowie”
dział: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zapytania ofertowe
osoba wprowadzająca: Hanna Rakowska
czas akcji: 2024-05-24 / 15:01:46
przejdź do wpisu >>
2024-05-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 59/2024 w sprawie przyznania wyróżnienia Statuetką Rycerza Wita
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2024
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-05-23 / 13:07:57
przejdź do wpisu >>
2024-05-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 69/2024 w sprawie: wykazów nieruchomości, położonych w Małachowie Szemborowice i Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2024
osoba wprowadzająca: Anita Frańczak
czas akcji: 2024-05-23 / 10:25:59
przejdź do wpisu >>
2024-05-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 64/2024 w sprawie: najmu lokalu użytkowego, położonego w Witkowie przy ul. Poznańskiej 16, w drodze bezprzetargowej.
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2024
osoba wprowadzająca: Anita Frańczak
czas akcji: 2024-05-23 / 10:19:12
przejdź do wpisu >>
2024-05-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 68/2024 w sprawie: ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2024
osoba modyfikująca: Hanna Pietrowicz
czas akcji: 2024-05-23 / 08:26:34
przejdź do wpisu >>
2024-05-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 68/2024 w sprawie: ustalenia opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2024
osoba wprowadzająca: Hanna Pietrowicz
czas akcji: 2024-05-23 / 08:21:40
przejdź do wpisu >>
2024-05-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20.05.2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do RM w Witkowie zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r.
dział: Wybory uzupełniające
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-05-22 / 22:57:30
przejdź do wpisu >>
2024-05-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Burmistrza GiM Witkowo z dnia 20.05.2024r. o okręgu wyborczym
dział: Wybory uzupełniające
osoba modyfikująca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-05-22 / 22:55:30
przejdź do wpisu >>
następna >>