Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Powidz&
wytworzono: 5 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-05 08:01:23
Wykaz nieruchomości z dnia 04.12.2023 r., położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przeznaczonej do oddania w najem
wytworzono: 4 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-04 15:43:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV, na terenie działek 14/10, 14/8 w miejscowości Skorzęcin
wytworzono: 23 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-24 08:41:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wiekowo-Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 23 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-24 08:35:16
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Ruchocin) o mocy do 2,0 MW włączni
wytworzono: 24 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-24 07:57:50
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo I o łącznej mocy do 8 MW wraz z n
wytworzono: 22 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-22 08:05:42
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo III o łącznej mocy do 3,5 MW wraz
wytworzono: 17 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-17 09:58:54
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo II o łącznej mocy do 4 MW wraz z
wytworzono: 17 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-17 08:01:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej na terenie działek 7/57, 7/71 obręb Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 16 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-16 13:05:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej na terenie działek 7/54, 7/71 obręb Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 16 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-16 12:51:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn na terenie dz. 22/3, 22/1, 23/3, 34, 41 w m. Małachowo Szemborowice
wytworzono: 10 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-14 09:01:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie dz. 80/16, 1543/2, 1535 w mieście Witkowo
wytworzono: 10 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-14 08:58:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie dz. 362/4, 362/2, 360 w mieście Witkowo
wytworzono: 10 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-14 08:55:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej na terenie dz. 7/67, 7/57 w obrębie Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 9 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-14 08:46:41
Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) terenu działki 47/8 w mieście Witkowo
wytworzono: 14 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-14 08:20:23
Wykaz nieruchomości z 30.10.2023 r., położonych w Witkowie przeznaczonych do wydzierżawienia.
wytworzono: 30 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-10 09:39:17
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej
wytworzono: 8 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-08 08:25:34
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej
wytworzono: 8 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-08 08:22:31
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy fotowoltaic
wytworzono: 8 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-08 08:20:39
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla terenu działki 47/8 w mieście Witkowo
wytworzono: 7 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-07 13:58:59

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »