Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Petycje
A A A

Petycje:« poprzednia 1 2 3  następna »
Petycja w sprawie wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kompostowników, zbiorników do gromadzenia deszczówki oraz zapoznania się z protokołami NIK z obszaru udzielania wsparcia gospodar
wytworzono: 29 Maja 2024 | zmodyfikowano: 2024-06-21 13:20:37
Petycja w sprawie pozyskania nieodpłatnej dotacji na cyfryzację w kwocie 50 000 zł
wytworzono: 16 Maja 2024 | zmodyfikowano: 2024-05-21 13:20:24
Petycja w sprawie wydatkowania środków podatników przez JST na cele dotyczące szkoleń i podnoszenia kwalifikacji Urzędników
wytworzono: 18 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-06-27 14:05:06
Petycja dotycząca budowy chodnika oraz remontu drogi dojazdowej w Małachowie Szemborowice
wytworzono: 29 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-05-31 14:29:01
Petycja w sprawie cyberbezpieczeństwa
wytworzono: 2 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-02 14:01:35
Petycja w sprawie wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiekowie
wytworzono: 30 Października 2023 | zmodyfikowano: 2024-01-09 14:18:08
Petycja w sprawie utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
wytworzono: 12 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-12 06:05:23
Petycja w sprawie czasowego wyłączania lamp oświetlenia ulicznego
wytworzono: 2 Sierpnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-06 10:09:33
Petycja w sprawie sprzeciwu mieszkańców, właścicieli działek sąsiadujących z planowaną inwestycją polegającą na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo II o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną inf
wytworzono: 25 Lipca 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-27 12:24:19
Petycja przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dębina, gm. Witkowo
wytworzono: 24 Maja 2023 | zmodyfikowano: 2023-07-10 12:43:24
Petycja do tutejszej gminy o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
wytworzono: 28 Marca 2023 | zmodyfikowano: 2023-04-04 05:37:08
Petycja dotycząca Sołectwa Kołaczkowo
wytworzono: 20 Września 2022 | zmodyfikowano: 2022-11-17 10:33:18
Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www gminy lub w BIP infografiki PSPS
wytworzono: 21 Lipca 2022 | zmodyfikowano: 2022-08-11 05:35:44
Petycja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych, infrastruktury sportowej...
wytworzono: 27 Kwietnia 2022 | zmodyfikowano: 2022-07-27 10:23:36
Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza
wytworzono: 14 Marca 2022 | zmodyfikowano: 2022-04-06 06:29:04
Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza
wytworzono: 22 Lutego 2022 | zmodyfikowano: 2022-03-16 12:27:42
Petycja w sprawie wydania decyzji o warunkach środowiskowych dla budowy inwestycji fotowoltaicznej przez Econergy Poland Sp. z o.o. na terenie działek w Wiekowie.
wytworzono: 22 Września 2021 | zmodyfikowano: 2021-12-08 11:38:17
Petycja w sprawie rozpatrzenia prośby dotyczącej przystąpienia do konkursu w ramach programu Podwórko NIVEA edycja 2021
wytworzono: 1 Kwietnia 2021 | zmodyfikowano: 2021-06-01 20:58:28
Petycja w sprawie remontu drogi ul. Różana w Witkowie
wytworzono: 4 Marca 2021 | zmodyfikowano: 2021-05-31 13:27:05
Petycja w sprawie usunięcia drzew w m. Królewiec
wytworzono: 21 Października 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-22 12:51:18

« poprzednia 1 2 3  następna »