Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Projekty aktów normatywnych
A A A

Projekty aktów normatywnych:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »
Projekt Uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
wytworzono: 19 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-19 15:23:45
UCHWAŁA Nr IV/…/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem prow
wytworzono: 19 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-19 07:45:53
Projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi... "
wytworzono: 11 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-11 11:21:36
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
wytworzono: 11 Lutego 2015 | zmodyfikowano: 2015-02-11 11:12:46
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2015r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo
wytworzono: 8 Stycznia 2015 | zmodyfikowano: 2015-01-08 13:01:47
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz ...na 2015 rok
wytworzono: 28 Października 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-28 13:37:04
Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad ustalania wymiaru etatu i godzin ponadwymiarowych nauczycieli...
wytworzono: 15 Września 2014 | zmodyfikowano: 2014-09-15 12:05:44
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz ...na 2014 rok
wytworzono: 4 Listopada 2013 | zmodyfikowano: 2013-11-04 12:55:19
Projekt Uchwały Nr XXVI/…/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Witkowo na lata 2013 – 2020
wytworzono: 18 Czerwca 2013 | zmodyfikowano: 2013-06-20 12:20:47
Projekt Uchwały Nr XXV/.../2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach p
wytworzono: 10 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-16 08:14:28
Projekt Uchwały Nr XXV/.../2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
wytworzono: 10 Kwietnia 2013 | zmodyfikowano: 2013-04-16 08:06:20
Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Witkowie
wytworzono: 11 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-11 13:57:46
Projekt Uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2013r. na terenie GiM Witkowo
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 15:20:51
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 15:17:32
Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXX/275/10 RM w Witkowie z dnia 26.03.2010r. w sprawie podjęcia współdziałania z Miastem Gniezno w celu zapewnienia opieki bezdomnym psom...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 15:15:35
Projekt Uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz... na terenie GiM Witkowo...
wytworzono: 1 Lutego 2013 | zmodyfikowano: 2013-02-01 15:12:48
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2013 rok...
wytworzono: 14 Grudnia 2012 | zmodyfikowano: 2012-12-14 13:45:15
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy g.Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
wytworzono: 30 Października 2012 | zmodyfikowano: 2012-10-30 09:25:40
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Gaj...
wytworzono: 27 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-27 12:03:09
Projekt Uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Ostrowite Prymasowskie...
wytworzono: 21 Września 2012 | zmodyfikowano: 2012-09-21 12:59:14

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8  następna »