Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha na działkac

Witkowo, dnia 25.03.2024 r.

OŚ.6220.12.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E   

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do publicznej wiadomości informację o:

- wydaniu na wniosekPana Mateusza Pawlaka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Agnieszkę Jaskułę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha na działkach o nr ewidencyjnych 27/1, 27/3, 27/5, obręb Folwark Piaski, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie,

- możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym  z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w  terminie  30  dni od  daty  podania do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15 - inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w godzinach pracy Urzędu.

            Obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie: www.bip.witkowo.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1 i Sołectwa Folwark.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Witkowo
/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Decyzja środowiskowa
(wprowadził: Piotr Janowicz 2024-03-25 12:41:30)
rozmiar pliku: 5.2Mb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz