Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo: Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „P

Witkowo, dnia 26.02.2024 r.

OŚ.6220.26.2022

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

 

            Zgodnie z art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Powidz” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 2/1, obręb Wiekowo oraz 273/1, 273/2, 275, obręb Ruchocinek, Gmina Witkowo, nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie.

            Z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczące warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.04.2024 roku.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Gminy i Miasta Witkowo
(-) Piotr Janowicz

 

Otrzymują:

  1. RRSP 44 Sp. z o.o., ul. Białostocka 20/45, 03-741 Warszawa (Inwestor), reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Łukasza Cieślika.
  2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo,

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Powidzu, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Wiekowo,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Ruchocinek,

- tablica ogłoszeń Sołectwa Ługi,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.witkowo.pl,

- Biuletyn Informacji Publicznej: www.powidz.biuletyn.net.

3. a/a.

drukuj pobierz pdf    

wstecz