Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestry i ewidencje » Rejestr umów 2021 r.
A A A

Rejestry i ewidencje: Rejestr umów 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr umów zawartych w 2021 roku 

l.p. numer umowy data zawarcia umowy     
dane identyfikujące kontrahenta przedmiot umowy okres realizacji umowy wartość umowy netto informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej tryb zawarcia umowy
 1 ITz.272.1.2021      podteczka - zlecenia        
 2 ITz.272.2.2021  05.01.2021 r. GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ, ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283  prowadzenie programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin - punkt konsultacyjny 31.12.2021 r. 5250,00 zł brutto nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 3 ITz.272.3.2021  11.01.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na przydomową oczyszczalnię w  Strzyżewie Witkowskim 10.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.   
 4 ITz.272.4.2021  12.01.2021 r. WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398  pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi i przepompowniami w m. Ruchocinek, Debina i Mielżyn, gm. Witkowo 29.10.2021 r. 19.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 5 ITz.272.5.2021  11.01.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Dębinie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 6 ITz.272.6.2021  18.01.2021 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838     materiały biurowe na potrzeby urzędu 31.12.2021 r.

25.145,15 zł

nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 7 ITz.272.7.2021  19.01.2021 r. DAWID JOPEK "JOPEK RECYKLING", Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, NIP: 6080017140, REGON: 301611110 odbiór odpadów z działalności rolniczej 28.02.2021 r. 80.505,00 zł nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. - postępowanie wszczęte w 2020 r.
 8 ITz.272.8.2021  21.01.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie   27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 9 ITz.272.9.2021               
 10 ITz.272.10.2021  21.01.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.     
 11 ITz.272.11.2021  21.01.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie  27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 12 ITz.272.12.2021  21.01.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Ruchocinie 27.12.201 r. 3.000.,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 13 ITz.272.13.2021  21.01.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w  Mielżynie 27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 14 ITz.272.14.2021  21.01.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym  w Witkowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 15 ITz.272.15.2021 25.01.2021 r. Gminna Spółka Wodna w Witkowie dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, konserwacja rowów melioracyjnych (Folwark i Mielżyn) 30.11.2021 r. 30.000,00 zł nie dotyczy art. 443 ust. 5 ustawy Prawo wodne
 16 ITz.272.16.2021  21.01.2021 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  naprawa lamp niskich 12 miesięcy 6504,07 zł  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 17 ITz.272.17.2021   21.01.2021 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962  naprawa lamp wysokich 12 miesięcy 56.000,00 zł, po aneksie 58.500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 18 ITz.272.18.2021  01.02.2021 r. Gminny Klub Sportowy "VITCOWIA" Witkowo, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671491838, REGON: 310331671    dotacja na działalność Klubu    14.12.2021 r. 165.000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo 
 19 ITz.272.19.2021 01.02.2021 r. Akademia Karate BESUTO Witkowo, Ćwierdzin 48, 62-230 Witkowo, NIP: 7842515429, REGON: 381581970   dotacja na działalność klubu  14.12.2021 r. 9.000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo  
 20 ITz.272.20.2021 01.02.2021 r. Klub Sportowy "MMA Witkowo", ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842489270, REGON: 302266885    dotacja na działalność klubu 14.12.2021 r. 18.000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo  
 21 ITz.272.21.2021   01.02.2021 r. Klub Sportowy "Witkowo Biega", ul. Park Kościuszki 13, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500296, REGON: 364922909   dotacja na działalność klubu 14.12.2021 r. 38.000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo 
 22 ITz.272.22.2021 01.02.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na przydomową oczyszczalnię w Folwarku 10.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.  
 23 ITz.272.23.2021                
 24 ITz.272.24.2021   04.02.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.   
 25 ITz.272.25.2021   04.02.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie 27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 26 ITz.272.26.2021   04.02.2021 r. Ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mąkownicy 27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 27 ITz.272.27.2021  04.02.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Gorzykowie 27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 28 ITz.272.28.2021  04.02.2021 r.  Ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  27.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 29 ITz.272.29.2021  04.02.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie   27.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.   
 30 ITz.272.30.2021  04.02.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie  27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.   
 31 ITz.272.31.2021 SKUBI/2020/0060742 20.01.2021 r. ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835   umowa kompleksowa świetlica w Jaworowie czas nieokreślony 8.780,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 32

ITz.272.32.2021

SKUBI/2020/0061443

01.02.2021 r. ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  umowa kompleksowa ul. Bajeczna czas nieokreślony 12.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 33

ITz.272.33.2021 

SKUBI/2020/0061443

01.02.2021 r. ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  umowa kompleksowa - boisko Jaworowo czas nieokreślony 12.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 34 ITz.272..2021               
 35 ITz.272.35.2021  09.02.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Złych Miejsc 27.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 36

ITz.272.36.2021 

11/W/2021

04.01.2021 r. AMP Skrzypczak Skrzeczyński Sp. J., ul. Jesionowa 11, 62-004 Czerwonak, NIP: 7822854743, REGON: 382696913, KRS: 0000774350 użyczenie kserokopiarki 36 miesięcy 24.390,24 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 37 ITz.272.37.2021  26.02.2021 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 dotacja celowa: "Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie zachowań abstynenckich" 15.12.2021 r. 25.000,00 zł nie dotyczy art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 38 ITz.272.38.2021  16.02.2021 r. "LAS-OGRÓD" Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419 wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo 31.03.2021 r. 4.600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 39 ITz.272.39.2021  02.03.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne), na nieruchomości położonej w miejscowości Wiekowo   20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 40 ITz.272.40.2021  02.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w  Małachowie-Wierzbiczany 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 41 ITz.272.41.2021   25.02.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Złych Miejsc 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.   
 42 ITz.272..2021                
 43 ITz.272.43.2021   02.03.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Wiekowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.
 
 44 ITz.272.44.2021   02.03.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 45 ITz.272.45.2021   02.03.2021 r. ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 46 ITz.272.46.2021   02.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Małachowie-Złych Miejsc 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 47 ITz.272.47.2021   01.03.2021 r. Trol InterMedia sp. z o.o., ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki, KRS: 0000338626, NIP: 7872080002, REGON: 301229936 udostępnienie oprogramowania Biuletynu Informacji Publicznej 2ClickPortal 36 miesięcy 5.364,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 48 ITz.272.48.2021   16.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na przydomową oczyszczalnię w  Skorzęcinie 10.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.    
 49 ITz.272.49.2021   16.03.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Skorzęcinie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 50 ITz.272..2021                
 51 ITz.272..2021                
 52 ITz.272.52.2021   16.03.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 53 ITz.272.53.2021   16.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r 
 54 ITz.272.54.2021   30.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Ruchocinku 20.12.2021 r. 3.000,00 zł    
 55 ITz.272.55.2021  17.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie   20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 56 ITz.272.56.2021  19.01.2021 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271   druk Biuletynu "Witkowskie Wiadomości Samorządowe"  - aneks 31.01.2022 r. 5756,10 zł  nie dotyczy art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 57 ITz.272.57.2021  01.02.2021 r. Agnieszka Pacanowska sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy  - aneks nr 3  31.02.2022 r., po aneksie 05.01.2022 r. 24597,00 zł  nie dotyczy art 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
 58 ITz.272.58.2021  01.02.2021 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835   umowa kompleksowa - Tężnia solankowa czas nieokreslony 12.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 59 ITz.272.59.2021  01.02.2021 r. Skarb Państwa - Starosta Gnieźnieński z siedzibą w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9 /10 użyczenie terenu przy Centrum Kultury w Witkowie 31.10.2023 r. 0 zł nie dotyczy brak danych
 60 ITz.272.60.2021  25.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na przydomową oczyszczalnię w  Ostrowitym Prymasowskim 10.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.  
 61 ITz.272.61.2021  30.03.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 62 ITz.272.62.2021  30.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Ostrowitym Prymasowskim 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 63 ITz.272.63.2021  30.03.2021 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Płk Hynka 12 w Witkowie dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Witkowie 20.12.2021 r. 6.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 64 ITz.272.64.2021  30.03.2021 r. Wspólnota Mieszkaniowea przy ul. Płk Hynka 8 w Witkowie dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Witkowie  20.12.2021 r. 6.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.   
 65 ITz.272.65.2021  30.03.2021 r.  Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 12 w Witkowie  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r.  6.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 66 ITz.272.66.2021  30.03.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie   20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.
 
 67 ITz.272.67.2021  01.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie   20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 68

ITz.272.68.2021 

P/21/008968

26.03.2021 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904    umowa o przyłączenie - domki letniskowe/działalność gospodarcza OW Skorzęcin 31.03.2021 1180,14 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 69

ITz.272.69.2021

P/21/013004

26.03.2021 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904    umowa o przyłączenie - Budynek Biurowo-Hotelowy OW Skorzęcin 31.03.2021 r. 1452,48 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 70

ITz.272.70.2021

P/21/013011

26.03.2021 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904    umowa o przyłączenie - Kuchnia z jadalnia i budynek klubowy OW Skorzęcin 31.03.2021 r. 1452,48 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 71 ITz.272.72.2021   16.04.2021 r.  ochrona danych osobowych           
 72 ITz.272.72.2021   16.04.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompa ciepła), na nieruchomości położonej w miejscowości Gaju  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 73 ITz.272.73.2021   16.04.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne) - Wiekowo 20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.   
 74 ITz.272.74.2021   16.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Skorzęcinie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 75 ITz.272.75.2021   16.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 76 ITz.272.76.2021   16.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Strzyżewie Witkowskim 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 77 ITz.272.77.2021   16.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie 20.12.2021 r.

3.000,00 zł

nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 78 ITz.272.78.2021   16.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinku 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 79 ITz.272.79.2021   16.04.2021 r.  Spólka FALX Sp. z o.o.,  Witkówko 1, 62-230 Witkowo dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 80 ITz.272.80.2021   27.04.2021 r. RADIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, KRS: 0000623888, NIP: 5842751270, REGON: 364869552   sprawowanie opieki autorskiej nad systemami: EGRUN+, ELUD+, FAKTURA+, FKB+, GOK+, KADRY+, MKO+, PŁACE+, POGRUN+, POST+, REJ+, STW+, WIP+, WYB+  30.04.2021 r. 12.961,20 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 81 ITz.272.81.2021  15.04.2021 r. Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, KRS: 0000225919, NIP: 7270126594, REGON: 001397198   korzystanie z systemu Cesarz,  22.04.2022 r. 825,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 82 ITz.272.82.2021 30.04.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 83 ITz.272.83.2021 30.04.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Skorzęcinie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 84 ITz.272.84.2021 30.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Małachowie-Złych Miejsc 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 85 ITz.272.85.2021 30.04.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 86 ITz.272.86.2021 30.04.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinku  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 87 ITz.272.87.2021 30.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne), na nieruchomości położonej w miejscowości Ruchocin 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.   
 88 ITz.272.88.2021 06.05.2021 r.  KRYSTIAN ORZEŁ "SBD PROJEKT" PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań, NIP: 7792014629, REGON: 634351668  wykonanie zmiany dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi w Skorzęcinie"  30.09.2021 r. aneksowana do 30.11.2021 r. 30.400,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 89 ITz.272.89.2021 30.04.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym w Kołaczkowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 90 ITz.272.90.2021 04.05.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na przydomową oczyszczalnię w Ostrowitym Prymasowskim  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. 
 91 ITz.272..2021              
 92 ITz.272.92.2021 11.05.2021 r.  Centrum Cyfryzacji Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rynek 16, 47-300 Krapkowice, KRS: 0000791450, NIP: 1990123385, REGON:: 383683580  Zadanie DK - Pakiet usług "mieszkaniec online DK"  31.03.2022 r.  880,00 zł brutto, brak informacji o kwovie netto nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 93 ITz.272.93.2021   21.05.2021 r.  "IKOMONT" ZAKŁAD SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ZBIGNIEW PRZYBECKI, Janikowo, ul. Gnieźnieńska 59, 62-006 Kobylnica, NIP: 7780105125, REGON: 004770440  Budowa kładki dla pieszych w m. Skorzęcin (przy wjeździe do ośrodka wypoczynkowego)  60 dni od przekazania placu budowy  179.358,60 zł  nie dotyczy  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
 94 ITz.272.94.2021   21.05.2021 r.  Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier", ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla, NIP: 7891036700, REGON: 634162648  Wykonanie robót budowlanych na drodze w Wiekowie oraz na ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie  60 dni od przekazania placu budowy  191.486,40 zł  nie dotyczy  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  
 95 ITz.272.95.2021   19.05.2021 r. ochrona danych osobowych  dotacja na przydomową oczyszczalnię w Folwarku  10.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.  
 96 ITz.272.96.2021   21.05.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.
 97 ITz.272.97.2021   21.05.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie   20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 98 ITz.272.98.2021   21.05.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Strzyżewie Witkowskim  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 99 ITz.272.99.2021   28.05.2021 r.  FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno, NIP: 7841997395, REGON: 634354572  Przebudowa ul. Dojazdowej w Witkowie  90 dni od przekazania placu budowy aneksowana do dnia 17.09.2021 r. 212.697,29 zł  nie dotyczy  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.   
 100 ITz.272.100.2021  01.06.2021 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, ul. Chrobrego 40/41, 62-200 Gniezno, NIP: 7811025517, KRS: 0000055717  realizacja zadania publicznego: "Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego (półkolonie profilaktyczne) dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu Gminy i Miasta Witkowo"  31.08.2021 r.  50.000,00 zł  nie dotyczy  art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 101  ITz.272.101.2021 18.05.2021 r.  Polska Spólka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, KRS: 0000374001, NIP: 5252496411, REGON: 142739519  przyłącze do sieci gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 11, dz. nr 1010  12.05.2022 r.  2.132,10 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 102  ITz.272.102.2021 15.06.2021 r.  COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Oddział w Bydgoszczy, ul. Wspólna 1, 85-187 Bydgoszcz, NIP: 5260214686 REGON:006216959 ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Witkowo: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej.  30.06.2024 r.  154.421,91 zł po aneksie 154658,02 zł nie dotyczy  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.    
 103   ITz.272.103.2021 15.06.2021 r.  Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań,  KRS: 0000819414, REGON: 385205548, NIP: 7822877431 ubezpieczenie floty pojazdów: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance  30.06.2024 r.  65.304,00 zł po aneksie 77296,00 zł nie dotyczy  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  
 104  ITz.272.104.2021 15.06.2021 r.  COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Oddział w Bydgoszczy, ul. Wspólna 1, 85-187 Bydgoszcz, NIP: 5260214686 REGON:006216959  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Witkowo: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP  30.06.2024 r.  11.895,00 zł po aneksie 14651,70 zł nie dotyczy  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
 105 ITz.272.105.2021 28.05.2021 r.  USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC MACIEJ TRAJGIS, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice  świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: Przebudowa ul. Dojazdowej w Witkowie  90 dni   5.300,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 106  ITz.272.106.2021 10.06.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Witkowo 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.
 
 107  ITz.272.107.2021 10.06.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 108  ITz.272.108.2021 10.06.2021 r.  Ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Wierzbiczany  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 109  ITz.272.109.2021 10.06.2021 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.
 
 110  ITz.272.110.2021 10.06.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 111  ITz.272.111.2021 10.06.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Strzyżewie Witkowskim
20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 112  ITz.272.112.2021 10.06.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Skorzęcinie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 113  ITz.272.113.2021   14.06.2021 r.  T. Kuźniar Poznań i P.J. Szczepański Poznań  zmianan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ul. Parkowej, Poznańskiej i Jana Pawła II w Witkowie  29.04.2022 r.  brak kwoty netto  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 114  ITz.272.114.2021   31.03.2021 r.  NODENETWORK.PL Łukasz Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, 62-300 Września, NIP: 7842462437  kompleksowe usługi serwisowe mające na celu utrzymania we właściwym stanie technicznym monitoringu miejskiego w Witkowie i Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie  31.12.2021 r.  4.500,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 115 ITz.272.115.2021   25.05.2021 r.  Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński  Aneks do porozumienia w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  brak danych  wynagrodzenie członka Komisji - 120,00 zł za każdy opracowany dokument, wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy - 150,00 zł za każdy opracowany dokument  nie dotyczy  brak danych 
 116 ITz.272.116.2021   14.06.2021 r.  Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-114 Poznań, KRS: 0000335959, NIP: 7792363577, REGON: 301196705  platforma do zamówień publicznych  12 miesięcy  2.600,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 117  ITz.272.117.2021   01.06.2021 r.  Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, KRS: 0000225919, NIP: 7270126594, REGON: 001397198   Planowanie i Realizacja budżetu JST  31.05.2022 r.  4.605,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 118 ITz.272.118.2021   28.06.2021 r.  Pracownia Projektowa IMPULS, Żory, ul. Gwarków 9, NIP: 6511431595  dokumentacja projektowa dla zadania: modernizacja bieżni na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej w Witkowie  30.11.2021 r.  45.000,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 119  ITz.272.119.2021, aneks do umowy 259935 22.06.2021 r.  PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, KRS: 0000488778, NIP: 5272706082, REGON: 147003421  aneks - gaz do Przedszkola przy ul. Jasnej w Witkowie  31.12.2022 r.  48.942,57 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 120 ITz.272.120.2021 23.06.2021 r.  SOBCZAK RYSZARD ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, Psary Małe, ul. Długa 1A, 62-300 Września, NIP: 7890001088, REGON: 631526386    remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenei Gminy i Miasta Witkowo  31.12.2021 r.  48.780,49 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 121 ITz.272.121.2021 23.06.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na przydomową oczyszczalnię w Chłądowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.    
 122 ITz.272.122.2021 02.07.2021 r.  "WAGNER RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE", ul. Dworcowa 12, 62-025 Kostrzyn, NIP: 78611408,93, REGON: 301041598  wykonanie remontu budynku sanitarno-magazynowego na Stadionie Miejskim w Witkowie, celem urządzenia "Szatni na Medal"  15.09.2021 r.  124.902,36 zł  po aneksie 134.110,13 zł nie dotyczy  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.   
 123 ITz.272.123.2021 01.06.2021 r.  MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis, Promienko, ul. Tarninowa 7, 62--007 Biskupice, NIP: 7781401133, REGON: 381142408  dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadań: przebudowa drogi gminnej - chodnik przy ul. Sosnowej wraz z ul. Mogrzewiową i Jesionową w Witkowie oraz Przebudowa drogi gminnej - chodnik przy ul. Słonecznej w Witkowie  31.08.2021 r. 

13.000,00 zł 

nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 124  ITz.272.124.2021 23.06.2021 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo  umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków dla obiektów gminnych  na czas nieokreslony   brak danych nie dotyczy  uchwała Nr XXI / 181 / 09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20.II.2009r 
 125 ITz.272.125.2021 30.06.2021 r.  Ośrodek Szkoleń DOradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie, ul. Ostrowska 17c, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671253085  pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych   30.06.2024 r.  18.000,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 126 ITz.272.126.2021 14.06.2021 r.  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904    umowa o przyłączenie obiekt handlowo-usługowy  - 3 w OW Skorzęcin dz. 157 sektor 32A   703,55 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 127   ITz.272.127.2021 16.06.2021 r.  NODENETWORK.PL Łukasz Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, Wrzesnia, NIP: 7842462437  nadzór nad urządzeniami systemu wjazdowo-wyjazdowego , parkometrów oraz obsługa wstępu do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie za pomocą systemu urządzeń automatycznych/elektronicznych  07.09.2021 r.  9.300,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 128  ITz.272.128.2021 18.06.2021 r.  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904    przyłącze - sieciowa przepompownia ścieków w Mielżynie dz. nr 306    78,80 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 129  ITz.272.129.2021 29.06.2021 r.  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904   przyłącze - świetlica wiejska w Ostrowitym Prymasowskim dz. 42/8  15.06.2021 r.  726,24 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 130  ITz.272.130.2021 29.06.2021 r.  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904  przyłącze - świetlica wiejska w Ćwierdzinie dz. 71  15.06.2021 r.  175,18 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 131  ITz.272.131.2021 19.07.2021 r.  Kancelaria Dr Bartosz Mendyk, Mińsk Mazowiecki 05-300, ul. Sędomierska 2 lok. 3, NIP: 8222151005  Przygotowanie dokumentacji teleinformatycznej  31.08.2021 r.  2.500,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 132 ITz.272.132.2021 22.07.2021 r.  ochrona danych osobowych   dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 133  ITz.272.133.2021   22.07.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym w Mielzynie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 134 ITz.272.134.2021   29.07.2021 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na przydomową oczyszczalnię wWiekowie  20.12.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r. 
 135  ITz.272.135.2021  15.07.2021 r.  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904  obiekt handlowo-usługowy - 1 umowa o przyłączenie    703,55 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 136 ITz.272.136.2021 15.07.2021 r.  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904   obiekt handlowo-usługowy - 2 umowa o przyłączenie     703,55 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 137  ITz.272.137.2021 15.07.2021 r.  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904   obiekt handlowo-usługowy - 4 umowa o przyłączenie     703,55 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 138 ITz.272.138.2021 16.08.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508 przewóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli 24.06.2022 r.

420.142,25 zł po aneksie: 484.527,58 zł po aneksie 595.982,19 zł brutto

nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  
 139 ITz.272..2021              
 140 ITz.272.140.2021 25.08.2021 r. RETRO-STYL Sp. z o.o., ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań, NIP: 7792416049, REGON: 302525594,  P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski, ul. Ostrów Tumski 14, 61-109 Poznań, NIP: 7642274576, REGON: 362158344 Remont elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie, w formule "zaprojektuj i wybuduj" 120 dni 138.500,00 zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
 141 ITz.272.141.2021 D/4445980912/2021 25.08.2021 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904   umowa dystrybucyjna - świetlica Ćwierdzin nieoznaczony 4.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 
 142 SKUBI/2021/0076118, ITz.272.142.2021 02.08.2021 r. ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835    umowa kompleksowa - Dożynki 23.08.2021 r. 250,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 143 ITz.272.143.2021,             zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 
 144 ITz.272.144.2021 06.09.2021 r. Elżbieta Dopierała, Krobia Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2022-2025 31.03.2022 r. 4.500,00 zł brutto nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 
 145 ITz.272.145.2021 02.09.2021 r. Instalacje elektryczne i pokrycia dachowe Paweł Andrzejewski, Osiedle Niepodległosci 8/70, 62-400 Słupca, NIP: 6671555886, REGON: 300448406 modernizacja linii oświetlenia ulicznego przy ul. Poznańskiej i Jasnej w Witkowie 15.10.2021 r. 70.200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 146 ITz.272.146.2021 15.09.2021 r. Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier", ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla, NIP: 7891036700, REGON: 634162648   przebudowa drogi gminnej w Ćwierdzinie 25.10.2021 r. 843089,43 zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  
 147 ITz.272.147.2021 14.09.2021 r. FALCON Maciej Nowak, os. Bajkowe 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259988, REGON: 302804443 pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: renowacja elewacji przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie 23.12.2021 r. 3008,13 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 148 ITz.272.148.2021 29.09.2021 r. Euro Innowacje Software sp. z o.o., ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, KRS: 0000768425, NIP: 783179471, REGON: 382404187 udostępnienie platformy informatycznej pod nazwą Platforma konsultacjejst.pl do prowadzenia konsultacji społecznych 28.09.2022 r. 4.600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 149 ITz.272..2021              
 150 ITz.272.150.2021 23.09.2021 r. JÓZEF WOJCIECHOWSKI ZAKŁAD BUDOWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, Cielimowo, ul. Świerkowa 32, 62-220 Niechanowo, NIP: 7841027656, REGON: 630353185 wykonanie oświetlenia na przejściach dla pieszych 15.12.2021 r. 32.649,25 zł po aneksie nr 1 kwota 43.928,15 zł, po aneksie nr 2 kwota 46.903,15 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 151 ITz.272.151.2021 24.09.2021 r. Ochrona danych osobowych Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka 380 mb kanalizacji sanitarnej w Witkowie przy ul. Bajecznej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim 20.12.2021 r. 10.170,00 zł brutto nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 152 ITz.272.152.2021 534/F/2021 13.08.2021 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271    zabezpieczenie imprezy - Dożynki 23.08.2021 r. 4745,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 153

ITz.272.153.2021 SKUBI/2021/0076468

  ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835    kompleksowa dostawa prądu do przepompowni w Mielżynie - dz. nr 306 czas nieokreślony 4.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 
 154 ITz.272.154.2021 SKUBI/2021/0076682   ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  kompleksowa dostawa prądu doprzepompowni w Dębinie - dz. nr 42 czas nieokreślony 4.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 
 155 ITz.272.155.2021 P/21/063161 21.09.2021 r.  ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904      umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - budynek obsługi wjazdu i wyjazdu - OW Skorzęcin  czas nieokreślony  6.000,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 
 156 ITz.272.156.2021 08.10.2021 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904   umowa o przyłączenie - domki letniskowe - 7 budynków 20 lokali - działalność gospodarcza Skorzęcin dz. 157 29.10.2021 r. 1815,60 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 157 ITz.272..2021              
 158 ITz.272.158.2021 05.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompa ciepła), na nieruchomości położonej w  Chłądowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 159 ITz.272.159.2021 05.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia budynku jednorodzinnego w urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne), na nieruchomości położonej w miejscowości  Wiekowo 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 160 ITz.272.160.2021 06.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Witkówku 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.    
 161 ITz.272.161.2021 06.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 162 ITz.272.162.2021 06.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Witkowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 163 ITz.272.163.2021 06.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Mielżyn Wieś 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.    
 164 ITz.272.164.2021 06.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Witkowie 20.12.2021 r. 6.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 165 ITz.272.165.2021 24.09.2021 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024  wkład do spólki na wymianę opraw na ledowe w m. Dębina i w m witkowo przy ul. Czerniejewskiej brak danych 18.000,00 zł nie dotyczy umowa spółki i ksh
 166 ITz.272.166.2021 25.09.2021 r. ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835   umowa kompleksowa - przepompownia dz. 41 w Dębinie na czas nieokreślony 4.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 167 ITz.272.167.2021 14.10.2021 r. Tomasz Kuźniar i Piotr Jan Szczepański z Poznania   opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiekowo 30.06.2022 r. 15000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 168 ITz.272.168.2021 20.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w  Mielżynie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 169 ITz.272.169.2021 13.10.2021 r. Województwo Wielkopolskie z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznnaiu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 7781346888, REGON: 631257816 dot. przekazania przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w 2021 rokuw ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 "Kultura Fizyczna") na realizacje zadania pn.: "Remont budynku sanitarno-magazynowego na Stadionie Miejskim w Witkowie, celem urządzenia "Szatni na Medal"" 07.12.2021 r. 62.278,00 zł nie dotyczy uchwała Nr XXXIV/634/21 z dnia 27.09.2021 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ...
 170 ITz.272.170.2021               
 171 ITz.272.171.2021 27.10.2021 r. MATEUSZ MIKITOW KOSBRUK, Kopydłowo 5/1, 62-270 Kłecko, NIP: 7841673221, REGON: 301449023  Wykonanie robót brukarskich na terenie Witkowa przy ul. Słonecznej – część 1  15.12.2021 r.  155.767,57 zł, po aneksie: 178.914,53 zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.    
 172 ITz.272.172.2021 27.10.2021 r. FENIX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dworcowa 23A, 62-230 Witkowo, KRS: 0000512185, NIP: 7842491835, REGON: 302747389  Wykonanie robót brukarskich na terenie Witkowa przy ul. Sosnowej i Jodłowej – część 2 zamówienia  15.12.2021 r. 190.636,10 zł  nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.    
 173 ITz.272.173.2021 28.10.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na przydomową oczyszczalnię w Sokołowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała NR XXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27.03.2013 r.   
 174 ITz.272.174.2021 29.10.2021 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900     zimowe utrzymanie dróg 31.12.2021 r., po aneksie do 31.03.2021 r. 50.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 175 ITz.272.175.2021 SKUBI/2021/0085007   ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835    umowa kompleksowa dla punktu poboru Budynek do obsługi wjazdu i wyjazdu na teren OW Skorzęcin czas nieokreślony 4.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 176 ITz.272.176.2021 05.11.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie   20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r. 
 177 ITz.272.177.2021 17.11.2021 r. ENERGA -OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS 0000033455, NIP: 5830001190 dystrybucja energii - świetlica Ostrowite Prymasowskie na czas nieokreślony 4.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 178 ITz.272.178.2021, CWR/55/2022 17.11.2021 r. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań "Dotacje-Serwis Informacyjny" 31.12.2022 r. 960,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 179 ITz.272.179.2021 27.10.2021 r. ochrona danych osobowych porozumiene w sprawie wspólnej budowy urządzenia wodociągowego - odcinek sieci o długości 84 mb z rur PVCØ100 położony w m. Skorzęcin (Rybakówka) brak danych 0,00 zł nie dotyczy kc.
 180 ITz.272.180.2021 03.11.2021 r. Eko-Plus Centrum Techniki Ogrzewniczej i Sanitarnej, Al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP: 7841039079 serwis kotła gazowego w Urzędzie 31.12.2022 r. 2.200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 181 ITz.272.181.2021 03.11.2021 r. ochrona danych osobowych  porozumiene w sprawie wspólnej budowy urządzenia wodociągowego - odcinek sieci o długości  350 mb z rur PVCØ100 położony w m. Ruchocinek brak danych 0,00 zł nie dotyczy kc.
 182 ITz.272.182.2021 08.11.2021 r. Biuro Wycen Majątkowych OPTIMAL Sebastian Juszczak, ul. Spółdzielców 12/6, 62-510 Konin, NIP: 6652755325, REGON: 302790818 wykonanie operatów szacunkowych okreslajacych wartość netto nieruchomości wg stanu na dzień zawarcia umowy - opłata roczna z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej 09.12.2021 r. 9756,10 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 183 ITz.272.183.2021 26.11.2021 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Witkowie 20.12.2021 r. 3.000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12.12.2018 r.  
 184 ITz.272..2021              
 185 ITz.272.185.2021 06.12.2021 r. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC MACIEJ TRAJGIS, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice   dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadań: Przebudowa drogi gminnej w Małachowie-Kępym i Chodnik w Skorzęcinie 27.12.2021 r. 18.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 
 186 ITz.272.186.2021 D/087171/2021 15.11.2021 r. Servcom Sp. z o.o., ul. Foluska 6, 62-240 Trzemeszno, KRS: 0000671376, NIP: 7842321530 internet i wi-fi router  12 miesięcy 658,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 187 ITz.272.187.2021 143/W/2021 19.11.2021 r. AMP Skrzypczak Skrzeczyński S J, ul. Jesionowa 11, 62-004 Czerwonak, NIP: 7822854743, REGON: 382696913, KRS: 0000774350  umowa użyczenia urządzenia drukującego 36 miesięcy 5853,66 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 188 ITz.272.188.2021 26.11.2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skorzęcinie, Skorzęcin 70, 62-230 Witkowo, NIP: 7842181224 dotacja na zakup latarki akumulatorowej 15.12.2021 r. 400,00 zł nie dotyczy kodeks cywilny, ustawa o finansach publicznych, Pzp.
 189

ITz.272.189.2021

29.12.2021 r. ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, ul. Powidzka 43, 62-230 Witkowo, NIP: 7842422550, REGON: 301289022  transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej "na żywo", przygotowanie napisów zsynchronizowanych z nagraniem wideo 31.12.2022 r.  7317,07 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 190 ITz.272..2021              
 191 ITz.272.191.2021 17.12.2021 r. ENERGA -OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS 0000033455, NIP: 5830001190  umowa o przyłaczenie do sieci elektroenergetycznej - obiekt handlowo-usługowy - 4 OW Skorzęcin 17.01.2021 r.  748,94 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 192 ITz.272..2021              
 193 ITz.272..2021              
 194 ITz.272.194.2021 30.12.2021 r. HENRYK SIENKIEWICZ „ALKOM” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, NIP: 7791015118, REGON: 630220053   odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych ... 31.12.2022 r. 3855785,00 zł, po aneksie 4075411,21 zł nie dotyczy art. 132  ustawy Pzp.
 195 ITz.272..2021   HENRYK SIENKIEWICZ „ALKOM” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, NIP: 7791015118, REGON: 630220053   odbiór, transport i zagospodarowanie nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 31.12.2022 r. 677170,00 zł nie dotyczy art. 132  ustawy Pzp. 
 196 ITz.272..2021   HENRYK SIENKIEWICZ „ALKOM” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, NIP: 7791015118, REGON: 630220053   zarządzanie składowiskiem 31.12.2022 r. po aneksie 47853,16    
 197 ITz.272.197.2021 31.12.2021 r. Ochrona danych osobowych zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich   31.12.2022 r. 1700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 198 ITz.272.198.2021 31.12.2021 r. Przychodnia Lekarsko-Weterynaryjna s.c. Janicki Marek, Jackowski Michał, ul. Jana Pawła II 16, 62-230 Witkowo, NIP: 7842473731, REGON: 301647190  usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Witkowo    31.12.2022 r. 7200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 199 ITz.272.199.2021 31.12.2021 r. "TRAPER" S.C., ul. Krzywe Koło 6, 62-200 Gniezno, NIP: 7842435736, REGON: 301095418    wyłapyanie bezdomnych psów  31.12.2022 r. 3630,00 zł   nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 200 ITz.272.200.2021 31.12.2021 r. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960  świadczenie usług pocztowych 31.12.2022 r. 129.900,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 201 ITz.272.201.2021, 104/UO/2022 30.12.2021 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024
 
świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 31.12.2022 r. 649593,50 zł nie dotyczy art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp.
 202

ITz.272.189.2021

861952428638

03.12.2021 r.  Orange Polska Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, REGON: 012100784     internet na potrzeby punktu bezpłatnej pomocy prawnej  24 miesiące  959,76 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
  ITz.272..2021              
  ITz.272..2021              
  ITz.272..2021              

 

Rejestr zleceń wystawionych w 2021 r.

 

l.p. numer umowy data zawarcia umowy dane identyfikujące kontrahenta przedmiot umowy okres realizacji umowy wartość umowy netto informacje o wspó- łfinansowaniu z Unii Europejskiej tryb zawarcia umowy
 1 ITz.272.1.1.2021  04.01.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508     transport "Ramowy plan pracy organizacji wypoczynku zimowego w SP nr 1 w Witkowie" 18.01.2021 r. 1.574,07 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 2 ITz.272.1.2.2021  04.01.2021 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  olej napędowy, benzyna, niezbędne płyny do do eksploatacji samochodów i sprzętu p.poż - OSP z terenu Gminy 13.01.2021 r. 5691,06 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 3 ITz.272.1.3.2021  04.01.2021 r. WYSOKOŚCIÓWKA org, ul. Kosmatki 12, 03-982 Warszawa, NIP: 5551899298  sprzęt wysokościowy dla OSP Witkowo 12.01.2021 r. 1.707,32 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 4 ITz.272.1.4.2021  04.01.2021 r. FIRMA HANDLOWA SIM SKLEP MOTORYZACYJNY Stanisław Cegielski, ul. Parkowa 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671009882 akumulatory, miarka oleju dla OSP Wiekowo 22.01.2021 r. 471,54 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 5 ITz.272.1.5.2021  04.01.2021 r. Mariusz Czerniejewski, Usługi Remontowo-Budowlane, Trzuskołoń 60, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842243497 położenie blachy falistej wraz z opierzeniem na konstrukcji drewnianej tarasu przy świetlicy w Maleninie oraz pomalowanie ściany zewnętrznej 08.01.2021 r. 4.150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 6 ITz.272.1.6.2021  11.01.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    wypis i wyrys dla dz. 170/5 w Wiekowie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 7 ITz.272.1.7.2021  11.01.2021 r. ABC PRO Sp. z o.o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, NIP: 9522069024 program Legislator Standard na potrzeby Rady Miejskiej w Witkowie 11.01.2021 r. 1.500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 8 ITz.272.1.8.2021  11.01.2021 r. Usługi Ślusarskie, Marcin Szymański, Dębina 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842231034 zamontowanie ogrodzenia placu zabaw w Sołectwie Dębina 15.01.2021 r. 2.170,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 9 ITz.272.1.9.2021  11.01.2021 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115    zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych  30.04.2021 r.  61.500,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 10 ITz.272.1.10.2021  11.01.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  mechaniczne udrożnienie kanalizacji burzowej na terenie miasta 31.01.2021 r. 1.581,61 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 11 ITz.272.1.11.2021  11.01.2021 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253   wykonanie domofonu wraz z instalacją w budynku urzędu brak danych 2.500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 12 ITz.272.1.12.2021  11.01.2021 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014   piasek na potrzeby wykonania podbudowy pod wiatą rekreacyjną przy świetlicy w Gorzykowie 21.01.2021 r. 420,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 13 ITz.272.1.13.2021  11.01.2021 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271   kalendarze ścienne - 400 szt. 25.01.2021 r. 2.600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 14 ITz.272.1.14.2021  20.01.2021 r. ALTERNATYWA JAROSŁAW MILEWCZYK, ul. Armii Krajowej 26, 84-300 Lębork, NIP: 8411418194, kalibracja detektora 4-gazowego GMI PS200 - OSP Mielżyn 26.01.2021 r. 318,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 15 ITz.272.1.15.2021  20.01.2021 r.  PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119  2 pary butów strażackich do OSP Wiekowo  28.01.2021 r.  1.756,10 zł  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 16 ITz.272.1.16.2021  20.01.2021 r. GOLDEN BUSINESS KAMILA OZGA, ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia, NIP: 7411945616 przewód przedłużający zasilanie, 5 kamer, kabel, adapter - monitoring OSP Wiekowo 29.01.2021 r. 1.471,14 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 17 ITz.272.1.17.2021  20.01.2021 r. GOLDEN BUSINESS KAMILA OZGA, ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia, NIP: 7411945616  router, przewód, 4 kamery, kabel oraz adapter - monitorinf OSP Wiekowo 29.01.2021 r. 1.563,82 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 18 ITz.272.1.18.2021 25.01.2021 r.  AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ sp. z o.o., Międzyrzecze Dolne 195, 43-392 Międzyrzecze Górnw, NIP: 9372722533  montaż tężni solankowej, wykonanie technologii, instalacji i uruchomienie  brak danych  41.458,39 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 19 ITz.272.1.19.2021  22.01.2021 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190     publikacja ogłoszenia o wywieszonych wykazach nieruchomosci gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia brak danych 88,40 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 20 ITz.272.1.20.2021  22.01.2021 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190     publikacja ogłoszenia o przetargach na sprzedaz działek nr 1118 i 1115 w Witkowie brak danych 309,40 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 21 ITz.272.1.21.2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 22 ITz.272.1.22.2021  25.01.2021 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962   wykonanie zasilania energetycznego do tężni oraz montaż lampy w Kamionce brak danych 8.048,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 23 ITz.272.1.23.2021  25.01.2021 r. PROJEKTY BUDOWLANE Mariusz Jankowski, ul. Chudoby 16/21, 62-200 Gniezno, REGON: 301587185, NIP: 7842150962 aktualizacja projektu budowlanego i kosztorysu na remont budynku sanitarno-magazynowego z szatnią ul. Sportowa w Witkowie brak danych 600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 24 ITz.272.1.24.2021  28.01.2021 r.  Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    mapa zasadnicza dz. 110/1 Chłądowo  brak danych brak danych nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 25 ITz.272.1.25.2021  29.01.2021 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832  montaż lampy solarnej w Mąkownicy 03.03.2021 r. 7.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 26 ITz.272.1.26.2021  29.01.2021 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832  montaż lampy solarnej w Ruchocinie 03.03.2021 r. 7.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 27 ITz.272.1.27.2021  29.01.2021 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962   montaż lampy oświetlenia ulicznego w Sokołowie 12.03.2021 r. 2.900,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 28 ITz.272.1.28.2021  29.01.2021 r. Aleksander Frankiewicz NIGRUM, Osiedle POlan 52/7, 61-253 Poznań, Skład Opałowy Bugaj, ul. Kobylnicka 25, 62-007 Biskupice, NIP: 7822174273 pellet drzewny do Sołectwa Wiekowo 01.02.2021 r. 813,01 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 29 ITz.272.1.29.2021  29.01.2021 r. Usługi Budowlane - Okna Grzegorz Szkudlarek, ul. Poznańska 19, 62-230 Witkowo, NIP: 6671496333, REGON: 310343875    malowanie łazienki w świetlicy w Kamionce 02.02.2021 r. 500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 30 ITz.272.1.30.2021  29.01.2021 r. Usługi Budowlane - Okna Grzegorz Szkudlarek, ul. Poznańska 19, 62-230 Witkowo, NIP: 6671496333, REGON: 310343875    montaż drzwi tarasowych w świetlicy w Maleninie 02.02.2021 r. 700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 31 ITz.272.1.31.2021  29.01.2021 r. Usługi Transportowo-Energetyczne Patryk Kanclerz, Łubowo 95, 62-260 Łubowo, NIP: 7842473234, REGON: 367871220  montaz monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Wiekowie 11.02.2021 r. 2.154,47 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 32 ITz.272.1.32.2021  29.01.2021 r. EMS Medyk Baranowski, ul. Wrocławska 42, 62-300 Wrzesnia, NIP: 7891750515 środki medyczne na potrzeby OSP Mielzyn 24.02.2021 r. 715,12 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 33 ITz.272.1.33.2021  29.01.2021 r. SUPON S.A. Zakład Usługowo-Handlowy, ul. Witkowska 12, 62-200 Gniezno, KRS: 0000061226, NIP: 8511006700, REGON: 810588012     przegląd gaśnic i ich legalizacja - OSP Witkowo 01.02.2021 r. 285,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 34 ITz.272.1.34.2021  29.01.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676  węgiel kamienny do OSp Mielżyn brak danych 354,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 35 ITz.272.1.35.2021  29.01.2021 r. Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, NIP: 7781333348 udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" 08.02.2021 r. 1.400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 36 ITz.272.1.36.2021  02.02.2021 r. ZAKŁAD OBROTU ODPADAMI TROXI Sp. z o.o., ul. Dereniowa 3, 62-300 Gutowo Małe, NIP: 7891776526, REGON: 380079754  odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków 04.02.2021 r. 12,00 zł/kg + transport 200,00 zł  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 37 ITz.272.1.37.2021  03.02.2021 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047  zakup Logitech MK330 klawiatura i mysz - zestawy, Pendrive Kingston Data Traveler 100G3 128 GB USB 3.0, HDD WD Elements portable 2TB czarny, Pendrive SanDisk 16GB Ultra Flair USB 3.0 130 - 6 szt., Słuchawki Sony MDR-ZX110APB Czarna, Słuchawki JBL T110 Czarne, kabel Unitek USB-B 2.0m czarny - 2 szt., kabel Lnberg USB-C 2.0m czarny 03.02.2021 r. 700,83 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 38 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 39 ITz.272.1.39.2021  05.02.2021 r. IKARIA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź, NIP: 7272746817 zakup firewalla sprzętowego FortiGate 60F z rocznym serwisem Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) wraz z usługa wdrożenia 15.03.2021 r. 3.445,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 40 ITz.272.1.40.2021  11.02.2021 r. Maciejak Andrzej Biuro Inżyniersko-Handlowe, ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, NIP: 7891009040  wycena lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej w Witkowie brak danych 400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 41 ITz.272.1.41.2021  11.02.2021 r. FUNDACJA KOTOMYSZ.PL, ul. J. Chełmikowskiego 21, 05-300 Mińska Mazowiecki, NIP: 8222382779 materiały informacyjno-edukacyjne dot. zwiększenia świadomości o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu 15.02.2021 r. 487,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 42 ITz.272.1.42.2021  11.02.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119    weże tłoczone 52/20 - 5 szt. i 75/20 - 5 szt. dla OSP Wiekowo  03.03.2021 r. 1.934,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 43 ITz.272.1.43.2021  11.02.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119    ubrania specjalne - 2 szt., ubrania koszarowe - 4 szt. dla OSP Mielżyn 03.03.2021 r. 6.813,01 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 44 ITz.272.1.44.2021  11.02.2021 r. Zakład Stolarsko-Usługowy Marzena Szczepańska, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671414921, REGON: 300492382    wykonanie drewnianych drzwi do urzędu - wejście dla Pogotowia Ratunkowego brak danych 4.750,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 45 ITz.272.1.45.2021  11.02.2021 r. Usługi Transportowo-Energetyczne Patryk Kanclerz, Łubowo 95, 62-260 Łubowo, REGON: 367871220, NIP: 7842473234  serwis systemu alarmowego w remizie OSP Wiekowo brak danych 300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 46 ITz.272.1.46.2021  03.03.2021 r. FALCON Maciej Nowak, Skiereszewo, os. Bajkowe 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259988, REGON: 302804443  wykonanie projektu budowlanego do zmiany sposobu uzytkowania lokali w budynku przy ul. Poznańskiej w Witkowie brak danych 6.200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 47 ITz.272.1.47.2021  11.02.2021 r. "TECHNO-PRINT" paweł Więcek, ul. Radockiego 248/37, 40-645 Katowice, NIP: 9542156157 wykonanie koszulek na Bieg z I Stolicy do Stolicy 08.03.2021 r. 1.219,54 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 48 ITz.272.1.48.2021  11.02.2021 r. WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398 opracowanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej: Ostrowite Prymasowskie-Gaj-Sokołowo do procedury o wydanie decyzji środowiskowej i celu publicznego brak danych 3.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 49 ITz.272.1.49.2021  25.02.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676   węgiel do świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 25.02.2021 r. 354,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 50 ITz.272.1.50.2021  11.02.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676   węgiel do świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie 24.02.2021 r. 708,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 51 ITz.272.1.51.2021  11.02.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676   węgiel do świetlicy wiejskiej w Małachowie-Złych Miejsc 26.02.2021 r. 354,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 52 ITz.272.1.52.2021  26.02.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676   węgiel do świetlicy wiejskiej w Mąkownicy 26.02.2021 r. 354,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 53 ITz.272.1.53.2021  18.02.2021 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509    dostawa materiałów promocyjnych brak danych 6.956,48 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 54 ITz.272.1.54.2021  18.02.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676 węgiel kamienny do Świetlicy Terapeutycznej przy ul. Sportowej w Witkowie brak danych 708,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 55 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 56 ITz.272.1.56.2021  18.02.2021 r. Zakład Stolarski Piotr Szalaty, ul. Tęczowa 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841548734 renowacja podłogi w świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 26.02.2021 r. 2.777,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 57 ITz.272.1.57.2021  18.02.2021 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452    art. chemiczne do świetlicy wiejskiej w Małachowie-Złych Miejsc 01.03.2021 r. 90,37 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 58 ITz.272.1.58.2021  18.02.2021 r. Przedsiębiorstwo EKO WODKAN, Żelazkowo 51, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842197099, REGON: 301431721  wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w m. Skorzęcin Nadleśnictwo (Piłka) 31.03.2021 r. 3.200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 59 ITz.272.1.59.2021  22.02.2021 r. VERTEX Adam Siejkowski, ul. Kcyńska 44, 62-110 Damasławek, NIP: 7661861607 inwentaryzacja budynku urzędu brak danych 7.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 60 ITz.272.1.60.2021  22.02.2021 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRO-HURT" Aleksander Winter Sp. z o.o., ul. Słoneczna 40A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000445285, NIP: 7842489471, REGON:302316502  panele led, ramki i lączniki na potrzeby remontu w OSP Witkowo 11.03.2021 r. 1.544,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 61 ITz.272.1.61.2021  22.02.2021 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420    produkty remontowe do OSp Witkowo 08.03.2021 r. 894,31 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 62 ITz.272.1.62.2021  22.02.2021 r. STREFA 998.PL Damian, Kamil Halarewicz, Wietszyce 41, NIP: 6932185685   2 hełmy strażackie Rosenbauer Heros Titan z naklejkami dla OSP Witkowo 15.03.2021 r. 2.004,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 63 ITz.272.1.63.2021  22.02.2021 r. TRUCK SERWIS Jarosław Szoszorek, Rudki 35, 62-240 Rudki, NIP: 5571049841 materiały do remontu samochodu - OSP Skorzęcin 16.04.2021 r. 3.122,01 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 64 ITz.272.1.64.2021  22.02.2021 r. Sklep Motoryzacyjny Jacek Gościniak, ul. Dworcowa 3c, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671015434 środki do utrzymania aut pożarniczych do OSP Mielżyn 16.04.2021 r. 486,18 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 65 ITz.272.1.65.2021  25.02.2021 r. Procownia Architektura Krajobrazu SOLITER, ul. Mielżyńskich 46, lok.2
64-122 Pawłowice, NIP: 6961251568, REGON: 302512255  
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - rewitalizacja parku w Chłądowie 26.03.2021 r. 3.414,63 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 66 ITz.272.1.66.2021  25.02.2021 r. P.P.H.U. PERŁO-BUD Dawid Perlicki, ul. Młyńska 28, 62-230 Witkowo, NIP: 7842384789  materiały budowlane na potrzeby urzędu brak danych 3.243,91 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 67 ITz.272.1.67.2021  25.02.2021 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962    wymiana uszkodzonego słupa lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie 31.03.2021 r. 6.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 68 ITz.272.1.68.2021  25.02.2021 r. FALCON Maciej Nowak, Skiereszewo, os. Bajkowe 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7842259988, REGON: 302804443  Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu przygotowania procedury zamówieniowej w formule zaprojektuj i wybuduj 04.05.2021 r. 1.138,21 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 69 ITz.272.1.69.2021  25.02.2021 r. LAS-OGRÓD Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872     przycięcie drzew w OW Skorzęcin, Małachowie-Złych Miejsc, Skorzęcin Rybakówka 31.03.2021 r. 4.953,70 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 70 ITz.272.1.70.2021  25.02.2021 r. P.H.U ROMAN MUCHA, Os. Wierzbiczany 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841027604, REGON: 090177949   cięcia pielęgnacyjne na terenie OW w Skorzęciniei przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Witkowie 30.04.2021 r. 3.240,74 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 71 ITz.272.1.71.2021  25.02.2021 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766    art. ogrodnicze do Sołectwa Chłądowo 02.03.2021 r. 172,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 72 ITz.272.1.72.2021  25.02.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze dla Sołectwa Małachowo Wierzbiczany 23.03.2021 r. 91,93 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 73 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 74 ITz.272.1.74.2021  01.03.2021 r. WOOD PRODUCTS Sp. z o.o., Szczodrzejewo 2A, 62-322 Orzechowo, NIP: 7891753873 ramki na potrzeby koła pszczelarskiego 31.03.2021 r. 2.032,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 75 ITz.272.1.75.2021  09.03.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    wypis i wyrys dz. nr 1118 w Witkowie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 76 ITz.272.1.76.2021  09.03.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    wypis i wyrys dz. nr 1115 w Witkowie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 77 ITz.272.1.77.2021  09.03.2021 r. Biuro Usług Geodezyjnych i Budowlanych GEOBUD, ul. Piwna 11, 62-230 Witkowo, NIP: 6671157826 podział geodezyjny dz. 158/1 w Wiekowie brak danych 1.500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 78 ITz.272.1.78.2021  09.03.2021 r.  Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508      przewóz członków Samopomocowej Grupy Abstynenckiej na spotkanie integracyjne  31.05.2021 r.  555,56 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 79 ITz.272.1.79.2021  09.03.2021 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014     transport kruszywa i utwardzenie dróg gminnych w m. Witkowo ul. Szmaragdowa, Kosynierów Miłosławskich i Wiekowo 30.03.2021 r.  1.050,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 80 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 81 ITz.272.1.81.2021  18.03.2021 r. NADRUK NA TKANINACH Ryszard Lampa, Złoty Potok, ul. Św. Józefa 22, 42-253 Janów, NIP: 9490050316 dostawa flag Gminy Witkowo i flag Polski 29.03.2021 r. 574,50 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 82 ITz.272.1.82.2021  18.03.2021 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493   wymiana uszkodzonej lampy przy ul. Stary Rynek w Witkowie 06.04.2021 r. 1.250,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 83 ITz.272.1.83.2021  18.03.2021 r. NETRETAIL Sp. z o.o., Ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 5242666099 drukarka Brother DCP-L5500DN 29.03.2021 r. 1.361,79 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 84 ITz.272.1.84.2021  18.03.2021 r. Sklep Motoryzacyjny Jacek Gosciniak, ul. Dworcowa 3c, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671015434  środki do utrzymania aut pożarniczych w OSP Wiekowo brak danych 252,03 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 85 ITz.272.1.85.2021  18.03.2021 r. Litex Sp. z o.o. PROMO Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 8971770609 poszycie do parasola na wyposażenie boiska ORLIK w Witkowie 29.04.2021 r. 508,13 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 86 ITz.272.1.86.2021  18,03.2021 r. SCANTEX S.C. K.K. KOĆMIEL, Piekarnicza 26, 80-126 Gdańsk, nip: 5832928436 2 kpl ubrań specjalnych PREDATOR do OSp Witkowo brak danych 4.720,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 87 ITz.272.1.87.2021  18.03.2021 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578   olej napędowy, benzyna, niezbedne płyny do eksploatacji samochodów i sprzętu p.poż do OSP 07.05.2021 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 88 ITz.272.1.88.2021  18.03.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119    prądownica turbo, narzędzia Hooligan 107 oraz sprzęt wyburzeniowy do OSP Mielzyn brak danych 3.902,44 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 89 ITz.272.1.89.2021  18.03.2021 r. EURO-NEt Sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, NIP: 5270005984 oczyszczacz powietrza, ozonatory - lampy na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 18.03.2021 r. 812,18 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 90 ITz.272.1.90.2021  18.03.2021 r. UNIPOL, Kawiary 27, 62-200 Gniezno, NIP: 7840006126 24 kombinezony COVIDOWE do Urzędu Gminy i MIasta w Witkowie 23.03.2021 r. 828,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 91 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 92 ITz.272.1.92.2021  26.03.2021 r. "GEOKRZEM" USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE KRZEMIŃSKI DANIEL, ul. Pionierów 63, 62-510 Konin, NIP: 5581341980, REGON: 092840808 wykonanie mapy do celów projektowych dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dębinie 30.04.2021 r. 2.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 93 ITz.272.1.93.2021  25.03.2021 r. Zakład Górniczy "KORONA", ul. Bielska 8, 43-246 Zabłocie, NIP: 6332128466 dostawa solanki z Zabłocia 23.04.2021 r. 3.950,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 94 ITz.272.1.94.2021  25.03.2021 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900   

transport i rozgarnięcie żużla na drogach gminnych w Ćwierdzinie, Ruchocinku, Strzyżewie Witkowskim, Wiekowie, Kamionce, Małachowie-Wierzbiczany i w Witkowie przy ul. Dworcowej, Szampańskiej i Skośnej

w Folwarku - FS

01.04.2021 r.

31.03.2021 r.

2.252,49 zł

1.219,51 zł

nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 95 ITz.272.1.95.2021  26.03.2021 r. Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP: 5220103609 życzenia Wielkanocne brak danych 240,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 96 ITz.272.1.96.2021  26.03.2021 r. media lokalne, os. Piastowskie 10b/10, 62-200 Gniezno, NIP: 7841730491 życzenia Wielkanocne brak danych 250,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 97 ITz.272.1.97.2021  26.03.2021 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190   życzenia Wielkanocne brak danych 308,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 98 ITz.272.1.98.2021  26.03.2021 r. Graffi Studio Janusz Ansion, Plac Szkolny 18, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750    życzenia Wielkanocne brak danych 200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 99 ITz.272.1.99.2021  26.03.2021 r. WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398  projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ok 500 mb w m. Dębina brak danych 11.000,00 zł nie dotycyz zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 100 ITz.272.1.100.2021  26.03.2021 r. EKO ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dworcowa 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7842491829 kruszenie gruzu na drogi gminne  30.04.2021 r. 4.065,04 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 101 ITz.272.1.101.2021  26.03.2021 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Łączny , ul. Czerniejewska 6/1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671224646, REGON: 360946445   drewniany krzyż oraz oprawy do montażu tablicy pamiątkowej na potrzeby cmentarza w Kamionce 09.04.2021 r. 946,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 102 ITz.272.1.102.2021  02.04.2021 r. FIDDEX "Drygas i Żabko" S.J., ul. Grunwaldzka 146a, 60-309 Poznań, Oddział Gniezno, ul. Słomianka 10, 62-200 Gniezno, KRS: 0000025306, NIP: 7790021884, REGON: 632499421   przegląd kasy fiskalnej do poboru opłat za rezerwację miejsca targowego brak danych 140,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 103 ITz.272.1.103.2021  02.04.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    wypis i wyrys dla działek w Małachowie-Złych Miejsc, Małachowie-Wierzbiczany, Małachowie-Szemborowice brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 104 ITz.272.1.104.2021  02.04.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  utwardzenie kostką terenu przy świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 26.04.2021 r. 8.370,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 105 ITz.272.1.105.2021  02.04.2021 r.  HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo do Sołectwa Ostrowite Prymasowskie  08.05.2021 r.  79,20 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 106 ITz.272.1.106.2021  02.04.2021 r.  TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179    cement na potrzeby Sołectwa Strzyżewo Witkowskie  15.05.2021 r.  1.182,89 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 107 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 108 ITz.272.1.108.2021  02.04.2021 r. Roman Jankowski ROMI, ul. Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka, NIP: 1251148953 bramki stacjonarne do piłki nożnej do Sołectwa Skorzęcin 15.04.2021 r. 3.962,48 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 109 ITz.272.1.109.2021  02.04.2021 r. ROT SERVICE, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, NIP: 7541926089 stoły biesiadne do Sołectwa Strzyżewo Witkowskie 15.04.2021 r. 1.560,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 110 ITz.272.1.110.2021  02.04.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115     montaż oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Kołaczkowie 30.04.2021 r. 10.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 111 ITz.272.1.111.2021  02.04.2021 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400    montaż klimatyzacji chłodząco-grzewczej w świetlicy w Mielzynie 30.04.2021 r. 20.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 112 ITz.272.1.112.2021  02.04.2021 r. Sklep Bławaty Elżbieta Sucholas, ul. Poznańska 32, 62-230 Witkowo, NIP: 6671142434, REGON: 311016517  tkanina obrusowa biała plamoodporna do Centrum Kultury 14.04.2021 r. 2.359,76 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 113 ITz.272.1.113.2021  02.04.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  montaż i naprawa znaków drogowych, czyszczenie studzienek sciekowych kanalizacji burzowej, naprawa nawierzchni asfaltowych w Gorzykowie, Folwarku, Mąkownicy i Witkowie, naprawa sieci burzowej w ul. Polnej, naprawa chodnika na ul. Krótkiej, usunięcie krzaków i pni przy drogach gminnych w Skorzęcinie 30.04.2021 r. 13.013,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 114 ITz.272.1.114.2021  09.04.2021 r. BASTER Maciej Paluchowski, ul. Elektryków 10 (Sulnowo) 86-100 Świecie, NIP: 5591687326 sprzedaż i dostawa ławek stalowych na zagospodarowanie terenu przy tężni solankowej w Witkowie brak danych 5.913,82 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 115 ITz.272.1.115.2021  09.04.2021 r. Firma Usługowo-Handlowa TRANS-POL Paweł Sampolski, Cienin Kościelny 81, 62-400 Słupca, NIP: 6671151611 mechaniczna wycinka krzaków przy drogach gminnych w sołectwach Wiekowo, Skorzęcin, Chłądowo, Kołaczkowo, Ćwierdzin, Ruchcocinek, Czajki 17.04.2021 r. 6.527,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 116 ITz.272.1.116.2021  09.04.2021 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400   przegląd klimatyzacji w świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 12.04.2021 r. 487,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 117 ITz.272.1.117.2021  12.04.2021 r. Asseco Data System S.A., ul. Podlaska 21, 81-321 Gsynia, KRS: 0000421310, NIP: 5170359458, REGON: 180853177  odnowienie certyfikatu - 4 szt. 23.04.2021 r. 796,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 118 ITz.272.1.118.2021  14.04.2021 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190   publikacja ogłoszenia o wywieszonych wykazach nieruchomosci stanowiących własność gminy Witkowo, przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia brak danych 110,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 119 ITz.272.1.119.2021  14.04.2021 r. Nowoczesna Technika Instalacyjna Ewa Pawlak, ul. H. Kołłątaja 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840014775  opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz Efektu rzeczowego i ekologicznego dla zadania pn.: "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie 22.04.2021 r. 2.200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 120 ITz.272.1.120.2021  14.04.2021 r. Roman Jankowski ROMI, ul. Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka, NIP: 1251148953 tuleje do bramek, do słupków do piłki siatkowej, antenki do siatki, linie wyznaczające pole gry, osłonki na słupki, kieszonki na potrzeby sołectwa Skorzęcin 26.04.2021 r. 821,31 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 121 ITz.272.1.121.2021  14.04.2021 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896  siatki do bramek dla Sołectwa Skorzęcin 16.04.2021 r. 415,45 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 122 ITz.272.1.122.2021  14.04.2021 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578   paliwo do kosiarki na potrzeby Sołectwa Skorzęcin 24.04.2021 r. 79,88 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 123 ITz.272.1.123.2021  14.04.2021 r.  MARINA Maria Trzcińska, ul. Kosynierów Miłosławskich 44, 62-230 Witkowo, NIP: 7841586870  malowanie budynku świetlicy w Kamionce  13.05.2021 r.  6.770,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 124 ITz.272.1.124.2021  14.04.2021 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832   montaż lampy solarnej w Sołectwie Gaj 21.04.2021 r. 7.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 125 ITz.272.1.125.2021  14.04.2021r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832    montaż lampy oświetlenia uliczego w Gaju 21.04.2021 r. 4.350,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 126 ITz.272.1.126.2021  14.04.2021 r. WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398   kosztorys inwestorski do wniosku aplikacyjnego na remont i doposażenie pomieszczeń w CK. brak danych 800,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 127 ITz.272.1.127.2021  23.04.2021 r. PPHU RADBAR Braciszewski Radosław, al. Reymonta 114, 62-200 Gniezno, NIP: 7841002136 panele ogrodzeniowe na potrzeby placów zabaw brak danych 1.152,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 128 ITz.272.1.128.2021  23.04.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    kopia mapy ewidencyjnej dz. 1064/2, ul. Słoneczna w Witkowie brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 129 ITz.272.1.129.2021  23.04.2021 r. HAWA ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, REGON: 302797447, NIP: 7842492510 paliwo do kosiarki do Sołectwa Jaworowo 24.04.2021 r. 239,51 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 130 ITz.272.1.130.2021  23.04.2021 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766  środki chwastobójcze do Sołectwa Skorzęcin 24.04.2021 r. 43,52 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 131 ITz.272.1.131.2021  23.04.2021 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578   paliwo do kosiarki na potrzeby Sołectwa Mielżyn 04.05.2021 r. 80,06 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 132 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 133 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 134 ITz.272.1.134.2021  23.04.2021 r. NODENETWORK.PL Łukasz Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, 62-300 Września, NIP: 7842462437  montaż kamery monitoringu miejskiego na ul. Słonecznej w Witkowie 07.05.2021 r. 1.118,70 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 135 ITz.272.1.135.2021  23.04.2021 r. P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury, ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7272499069   5 ławek łódzkich na potrzeby Sołectwa Ostrowite Prymasowskie  28.05.2021 r. 2.113,82 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 136 ITz.272.1.136.2021  23.04.2021 r. P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury, ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7272499069   3 ławki do Sołectwa Dębina 28.05.2021 r. 1.268,29 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 137 ITz.272.1.137.2021  23.04.2021 r. P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury, ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7272499069   3 ławki do Sołectwa Jaworowo 28.05.2021 r. 1.268,29 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 138 ITz.272.1.138.2021  23.04.2021 r. P.P.H.U. REKORD Systemy Małej Architektury, ul. Aleksandrowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7272499069   ławka typu łódzkiego do Sołectwa Dębina 23.04.2021 r. 422,76 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 139 ITz.272.1.139.2021  12.05.2021 r.  Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis z rejestru gruntów kartoteki budynków dla działki nr 1140 w WItkowie  brak danych  70,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 140 ITz.272.1.140.2021  12.05.2021 r.  STREFA 998.PL Damian, Kamil Halarewicz, Wietszyce 41, NIP: 6932185685   wkładki do butów dla OSP Witkowo   19.05.2021 r.  321,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 141 ITz.272.1.141.2021  12.05.2021 r.  SECURA-SECURITY Sp. z o.o. sp.k., ul. Wrzesińska 58, 62-200 Gniezno, KRS: 0000738826, NIP: 7842513962, REGON: 380659635   modernizacja systemu alrmowego w OSP Witkowo  24.05.2021 r.  1.615,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 142 ITz.272.1.142.2021  12.05.2021 r.  SERWIS OGUMIENIA PKS Halina Majewska, ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841423470  2 opony do przyczepki - OSP Wiekowo  brak danych  460,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 143 ITz.272.1.143.2021  12.05.2021 r.  Sebline Sebastian Pieta, ul. Szkolna 10, Tomice, 62-060 Stęszew, NIP: 7771691922  gabloty do Sołectw: Malenin - 1 szt., Małachowo Wierzbiczany - 2 szt., Małachowo Złych Miejsc - 1 szt.  28.05.2021 r.  4.227,63 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 144 ITz.272.1.144.2021  12.05.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  

chodnik w Mąkownicy 

koszenie trawy wzdłuż ścieżek rowerowych Witkowo-Kamionka-Skorzęcin, Witkowo-Kołaczkowo, Witkowo-Strzyżewo Witkowskie

20.05.2021 r.

31.05.2021 r.

8.184,56 zł

2.210,00 zł

nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 145 ITz.272.1.145.2021  13.05.2021 r.  Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838    materiały eksploatacyjne do drukarek - tonery , bębny  brak danych  15.913,17 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 146 ITz.272.1.146.2021  13.05.2021 r. Bogumił Szyda Prywatna Firma Miernicza - B. Szyda - Gniezno, Lulkowo 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041111, REGON: 632025893  wznowienie/ustalenie wszystkich granic działek 4 i 5 oraz granic działki 205 w części przyległej do działek 4, 5, 6 i 8/1 w m. Ćwierdzin  30.09.2021 r. 2.400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 147 ITz.272.1.147.2021  13.05.2021 r.  MARINA Maria Trzcińska, ul. Kosynierów Miłosławskich 44, 62-230 Witkowo, NIP: 7841586870   montaż oświetlenia w sali świetlicy wiejskiej w Kamionce oraz położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy  21.05.2021 r.  3.590,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 148  ITz.272.1.148.2021  13.05.2021 r.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900    koszenie boiska w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie  17.05.2021 r.  249,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 149 ITz.272.1.149.2021  13.05.2021 r.  HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo do Sołectwa Folwark  14.05.2021 r.  144,63 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 150  ITz.272.1.150.2021  13.05.2021 r.  Hurtownia i Detaliczna Sprzedaż Materiałów Budowlanych "TOMEK", Al. Prym. Wyszyńskiego 17, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671555308  rury plastikowe-karbowane fi30 cm o dł 6 m na wykonanie zatok parkingowych dla Sołectwa Odrowąż  27.05.2021 r.  6.726,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 151 ITz.272.1.151.2021  13.05.2021 r.  HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo na potrzeby Sołectwa Makownica   14.05.2021 r.  120,19 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 152  ITz.272.1.152.2021  13.05.2021 r.  Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Sklep w Witkowie, ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów, KRS: 0000135396, NIP: 7670000170, REGON: 000584521    środek chwastobójczy na potrzeby Sołectwa Ruchocin  27.05.2021 r.  55,56 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 153  ITz.272.1.153.2021  13.05.2021 r.  ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962  wymiana uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie  09.06.2021 r.  6.000,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 154  ITz.272.1.154.2021  13.05.2021 r.  WRI Spółka z o.o. Sp K, ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy, Sklep PSB Mini Mrówka, ul. Kosynierów Miłosławskich 25, 62-230 Witkowo, NIP: 7773247605  kosiarka spalinowa z napędem HANDY oraz 2 litry oleju do kosiarki na potrzeby Sołectwa Strzyżewo Witkowskie  20.05.2021 r.  773,14 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 155   ITz.272.1.155.2021  13.05.2021 r.  Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Sklep w Witkowie, ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów, KRS: 0000135396, NIP: 7670000170, REGON: 000584521    środki chwastobójcze i owadobójcze na potrzeby Sołectwa Mąkownica  10.06.2021 r.  64,77 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 156  ITz.272.1.156.2021  17.05.2021 r.  ZAKŁAD OBROTU ODPADAMI TROXI Sp. z o.o., ul. Dereniowa 3, 62-300 Gutowo Małe, NIP: 7891776526, REGON: 380079754  odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków przekazanych przez mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo do aptek  maj 2021 r.  brak danych  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 157 ITz.272.1.157.2021  17.05.2021 r.  TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014  nawiezienie i rozplantowanie piasku na terenie plaży w m. Skorzęcin Rybakówka  04.06.2021 r.  1.011,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 158  ITz.272.1.158.2021  17.05.2021 r.  OGRODNICTWO Barbara i Jan Ciemnieccy, ul. Polna 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671038688   obsadzenie kwiatami kwietników na terenie OW Skorzęcin  10.07.2021 r.  850,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 159  ITz.272.1.159.2021  17.05.2021 r.  OGRODNICTWO Barbara i Jan Ciemnieccy, ul. Polna 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671038688   obsadzenie 7 wież kwiatowych i 26 donic na terenie miasta Witkowa   10.07.2021 r.  6.620,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 160  ITz.272.1.160.2021  21.05.2021 r.  MORELE.NET Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, NIP: 9451972201  Logitech MX Master 3-2 szt.  31.05.2021 r.  635,75 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 161 ITz.272.1.161.2021  18.05.2021 r.  HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578   paliwo na potrzeby Sołectwa Piaski  26.05.2021 r.  159,84 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 162  ITz.272.1.162.2021  18.05.2021 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900  koszenie boiska sportowego w Ostrowitym Prymasowskim 02.06.2021 r. 249,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 163  ITz.272.1.163.2021  18.05.2021 r.  Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Sklep w Witkowie, ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów, KRS: 0000135396, NIP: 7670000170, REGON: 000584521    środki chwastobójcze i owadobójcze oraz nawóz na potrzeby Sołectwa Mielżyn  01.06.2021 r.  154,47 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 164  ITz.272.1.164.2021  18.05.2021 r.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900   koszenie trawy na poboczach dróg gminnych oraz placów i terenów zielonych na terenie miasta  31.10.2021 r.  30.000,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 165  ITz.272.1.165.2021  18.05.2021 r.  MAGNES Marlena Kaźmierczak, Chłądowo 26, 62-230 Witkowo, NIP: 7842123379  żwir sortowany na potrzeby wykonania utwardzenia kostka brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim  09.06.2021 r.  1.248,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 166  ITz.272.1.166.2021  20.05.2021 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 

- roboty brukarskie na ul. Słonecznej (chodnik - Etap I) ok 108 m2 

- zagospodarowanie części terenu przy tężni solankowej w Witkowie

31.05.2021 r.  41.149,65 zł; 8.500,00 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 167  ITz.272.1.167.2021  24.05.2021 r.  HAWA, ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, REGON: 302797447, NIP: 7842492510  olej napędowy, benzyna, płyny do eksplatacji samochodów i sprzętu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo  31.12.2021 r.  brutto 20.000,00 zł brak danych o cenie netto  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 168 ITz.272.1.168.2021  24.05.2021 r.  EMS Medyk Baranowski, ul. Wrocławska 42, 62-300 Września, NIP: 7891750515  środki medyczne na wyposażenie OSP Witkowo  brak danych  2.293,94 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 169 ITz.272.1.169.2021  24.05.2021 r.  T4RMarcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044  koszulki sportowe z nadrukiem na XXII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym  brak danych  345,53 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 170  ITz.272.1.170.2021  24.05.2021 r.  FIRE-MAX Sp. z o.o. Warszawa, Al. Jerozolimskie 224 Oddział Zachód, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, KRS: 0000096553, NIP: 5210083845, REGON: 012047512   wykonanie przeglądu narzędzi hydraulicznych LUKAS w OSP Witkowo  18.06.2021 r.  4.943,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 171  ITz.272.1.171.2021  24.05.2021 r.  Serwis Motorowodny "Gapski i Syn" Maciej Gapski, ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, NIP: 7791143313  przegląd techniczny skutera wodnego dla służb ratowniczych działających na terenie OW Skorzęcin  brak danych   991,87 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 172 ITz.272.1.172.2021  24.05.2021 r.  Alco-Trade Sp. z o.o., Kołaczkowo 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004078  konstrukcja wolnostojąca z planszą reklamową przy skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej i Park Kościuszki  31.05.2021 r.  500,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 173 ITz.272.1.173.2021  26.05.2021 r.  T4RMarcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044  koszulki z nadrukiem "BIEG TRZEŹWOŚCI" - Ósemka z Haczykiem 2021 oraz gadżety okolicznościowe dla uczestników biegu  17.06.2021 r.  3.000,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 174  ITz.272.1.174.2021  26.05.2021 r.  KACPER-BUS Emilia Sobaszkiewicz 62-400 Piotrowice, ul. Malinowa 24E, NIP: 6651057398  transport dzieci ze świetlic środowiskowych na turniej sportowy  12.07.2021 r.  694,44 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 175  ITz.272.1.175.2021  25.05.2021 r.  Prywatny Gabinet Lekarski Jarosław Pach, Bonin 28, 60-658 Poznań, NIP: 7811240500, REGON: 630939650  badanie strażaków - 5 osób - OSP Witkowo  09.07.2021 r.  600,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 176  ITz.272.1.176.2021  26.05.2021 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   wywóz odpadów komunalnych ze Świetlicy w Ruchocinku  29.06.2021 r.  149,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 177  ITz.272.1.177.2021  26.05.2021 r.  TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761 żwir na potrzeby pobudowania zatok parkingowych w Sołectwie Odrowąż  28.06.2021 r.  681,60 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 178  ITz.272.1.178.2021  26.05.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na potrzeby festynu sportowo-kulturalnego w Sołectwie Małachowo Szemborowice  26.06.2021 r.  580,24 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 179  ITz.272.1.179.2021  28.05.2021 r.  Kopalnia Soli "KŁODAWA" S.A., Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa, NIP: 6660003338  dostawa 1125 kg soli na potrzeby tężni solankowej w Witkowie  brak danych  678,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 180  ITz.272.1.180.2021  07.06.2021 r.  EKO PLUS Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Maciej Chosiński, al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP: 7841039079  wykonanie prac w kotłowni urzędu  27.08.2021 r.  2.926,82 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 181  ITz.272.1.181.2021  01.06.2021 r.  Usługi Budowlane - Okna Grzegorz Szkudlarek, ul. Poznańska 19, 62-230 Witkowo, NIP: 6671496333, REGON: 310343875    6 szyb do wiat przystankowych oraz montaż dwóch w wiatach przystankowych w Małachowie-Wierzbiczany i Jaworowie 30.06.2021 r.  3.828,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 182 ITz.272.1.182.2021  01.06.2021 r.  Sebline Sebastian Pięta, ul. Szkolna 10, Tomice, 62-060 Stęszew, NIP: 7771691922   gablota informacyjna AS31 dla Osiedla nr 3  (ul. Młyńska)  18.06.2021 r.  1.463,41 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 183  ITz.272.1.183.2021  01.06.2021 r. JUKO Tomasz Leśniczak, ul. Słowackiego 20, 62-330 Nekla, NIP: 7842085733 wykonanie przegladów placów zabaw oraz budynków gminnych (świetlice, OSP, urząd) brak danych 9.300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 184  ITz.272.1.184.2021  07.06.2021 r. "LOGIN" Albert Goździcki, Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88-300 Mogilno, NIP: 5571495397; REGON: 340140019  przegląd dróg gminnych na terenie miasta i gminy w ilości 112,00 km brak danych 10.016,26 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 185  ITz.272.1.185.2021  07.06.2021 r.  TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179     brama dwuskrzydłowa ocynkowana, kolor zielony, cement i żwir na potrzeby ogrodzenia placu zabaw w Sołectwie Ruchocin  10.06.2021 r.  1.095,01 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 186  ITz.272.1.186.2021  07.06.2021 r.  "To i Owo" Sylwia Dańkowska, ul. Brzozowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7393024626, REGON: 300005092   zabawki na potrzeby festynu spoertowo-rekreacyjnego - nagrody w konkursach sportowych dla Sołectwa Odrowąż  08.06.2021 r.  325,20 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 187  ITz.272.1.187.2021  09.06.2021 r.  HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo do kosiarki na potrzeby Sołectwa Wiekowo  10.06.2021 r.  79,20 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 188  ITz.272.1.188.2021  07.0.2021 r. T4RMarcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, NIP: 7891153044   koszulki z nadrukiem - profilaktyka uzależnień - 125 szt. 07.10.2021 r. 2.500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 189  ITz.272.1.189.2021  07.06.2021 r. FUNDACJA PARTNERZY DLA SAMORZĄDU, ul. Grottgera 16/2, 60-768 Poznań, KRS: 0000282502, NIP: 7792326079, REGON: 300611935  wykonanie badania osiągnięcia wskaźników rezultatu od 29 grudnia 2020 r. do 29 grudnia 2021 r. po zrealizowaniu projektu pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina i Miasto Witkowo - II etap", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", poddziałania 3.3.1. "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 29.12.2021 r. 3500,00 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 190  ITz.272.1.190.2021  09.06.2021 r.  TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146    kabina TOI TOI na Bieg "8 z haczykiem"  21.06.2021 r.  358,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 191  ITz.272.1..2021  09.06.2021 r.  TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146    kabina TOI TOI na teren przy wiatraku - Kamionka  27.08.2021 r.  brak danych  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 192  ITz.272.1..2021  09.06.2021 r.  TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146    kabina TOI TOI na działki letniskowe w Wiekowie  27.08.2021 r.  brak danych  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 193  ITz.272.1.193.2021  09.06.2021 r.  FIDDEX "Drygas i Żabko" S.J., ul. Grunwaldzka 146a, 60-309 Poznań, Oddział Gniezno, ul. Słomianka 10, 62-200 Gniezno, KRS: 0000025306, NIP: 7790021884, REGON: 632499421    przegląd techniczny kas fiskalnych, usługa serwisowa kas, rolki termiczne  brak danych  842,10 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 194 ITz.272.1.194.2021  09.06.2021 r.  PROPARK Wiesław Górski, ul. 1 Maja 5, 42-500 Bedzin, NIP: 6442925382, REGON: 278129764    drukarka HMK-060 rolki do papieru do bileterki  brak danych  4.440,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 195 ITz.272.1.195.2021  09.06.2021 r.  TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, NIP: 7671004218  ładowarka sieciowa FOREVER TC-01 10W, kabel Lightning - 2 szt., ładowarka sieciowa FOREVER TC-01 10W czarny USB C -2 szat.  28.06.2021 r.  113,80 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 196 ITz.272.1.196.2021  09.06.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze w celu zorganizowania festynu sportowo-kulturalnego w Sołectwie Odrowąż  09.06.2021 r.  161,94 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 197 ITz.272.1.197.2021  09.06.2021 r.  HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo do kosiarki na potrzeby Sołectwa Małachowo Złych Miejsc  14.06.2021 r.  105,83 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 198 ITz.272.1.198.2021  09.06.2021 r.  JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867  wynajem zjeżdżalni dmuchanej na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Sokołowo  26.06.2021 r.  405,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 199  ITz.272.1.199.2021  09.06.2021 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   wywóz odpadów ciekłych ze świetlicy w Strzyżewie Witkowskim  11.06.2021 r.  82,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 200  ITz.272.1.200.2021  09.06.2021 r. Gospodarstwo Rolne Joanna Markiewicz, ul. Kościelna 46, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6671293794 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w Sołectwie Małachowo WIerzbiczany 03.09.2021 r. 2.314,81 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 201  ITz.272.1.201.2021  09.06.2021 r.  HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  paliwo i plej do kosy spalinowej na potrzeby wykaszania terenów zielonych przy przystankach autobusowych zlokalizowanych w pasie drogowym na terenie gminy  30.06.2021 r.  180,89 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 202 ITz.272.1.202.2021  09.06.2021 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   

obniżenie wjazdu na ul. Młyńskiej, koszenie poboczy przy ścieżce rowerowej Witkowo-Skorzęcin, montaż znaków drogowych - zmiana organizacji ruchu do OW Skorzęcin.

roboty remontowo-drogowe na terenie OW skorzęcin 

30.06.2021 r.

2.102,00 zł

3.281,32 zł 

nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 203   ITz.272.1.203.2021  11.06.2021 r.  Sklep Wielobranżowy Elżbieta Sandach, ul. Żwirki i Wigury 4, 62-230 Witkowo, NIP: 6671040751  art. chemiczne na potrzeby budynku bramy wjazdowo/wyjazdowej na teren OW Skorzęcin  brak danych  238,34 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 204   ITz.272.1.204.2021  17.06.2021 r.  Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    wypis i wyrys dz. 14/17 w Witkówku  brak danych  150,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 205  ITz.272.1.205.2021  17.06.2021 r.  Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328     wypis i wyrys dla dz. nr 31/47 w Małachowie-Szemborowice  brak danych  150,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 206 ITz.272.1.206.2021  17.06.2021 r.  ATUT Tomasz Skoba, ul. Lesmiana 5, 62-050 Mosina, NIP: 7772806706  dostawa i montaż urządzeń zabawowych i regulaminu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim przy ul. Jasnej w Witkowie  30.07.2021 r.  31.300,81 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 207 ITz.272.1.207.2021  17.06.2021 r.  Firma Usługowo-Handlowa TRANS-POL Paweł Sampolski, Cienin Kościelny 81, 62-400 Słupca, NIP: 6671151611  koszenie trawy w ciągu drogi gminnej w Sołectwie Małachowo Szemborowice  30.06.2021 r.  370,37 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 208   ITz.272.1.208.2021  17.06.2021 r.  Usługi Transportowe Waldemar Woźniak, Ruchocin 43, 62-230 Witkowo, NIP: 7842058972  zabiegi pielęgnacyjne zieleni w Sołectwie Ruchocin  23.06.2021 r.  813,01 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 209   ITz.272.1.209.2021  17.06.2021 r.  GRAPH PACK SP Z O O, ul. Czerniejewska 1A, 62-300 Września, KRS: 0000514484, NIP: 7891752744, REGON: 302766866   art. jednorazowe na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Ostrowite Prymasowskie  21.06.2021 r.  60,83 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 210  ITz.272.1.210.2021  17.06.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na festyn sportowo-kulturalny w Sołectwie Małachowo-Kępe  22.06.2021 r.  186,90 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 211  ITz.272.1.211.2021  17.06.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn sportowo-kulturalny w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie  28.06.2021 r.  212,28 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 212  ITz.272.1.212.2021  17.06.2021 r.  EURO-SKLEP Andrzej Chodkowski, ul. Poznańska 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671149034, REGON: 301398797    art. jednorazowe na festyn sportowo-kulturalny w Sołectwie Skorzęcin  25.06.2021 r.  62,63 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 213  ITz.272.1.213.2021  21.06.2021 r.  TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146   kabina TOI TOI do Ostrowitego Prymasowskiego  28.06.2021 r.  239,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 214 ITz.272.1.214.2021  21.06.2021 r.  P.H.U Roman Mucha, Os. Wierzbiczany 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841027604  cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie OW Skorzęcin  30.07.2021 r.  5.555,56 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 215  ITz.272.1.215.2021  21.06.2021 r.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958    znaki drogowedo Skorzęcina, słupki drogowe do Witkowa ul. Jasna i Dworcowa, tabliczki dojazdowe do m. Gaj i Skorzęcin, tablice teren zabudowany m Chłądowo, znaki informacyjne progi zwalniające m. Chłądowo i ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie, tabliczki kierunkowe dojazd do OW Skorzęcin, tabliczka informacyjna wyjazd straż pożarna, znaki ograniczenie tonażu m. Gaj (Żeleźnica), tabliczki informacyjne teren monitorowany oraz słupki do znaków drogowych  15.07.2021 r.  8.952,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 216  ITz.272.1.216.2021  21.06.2021 r.  HURTOWNIA OLEI "BARTEK" PRZEMYSŁAW BARTKOWIAK, Małachowo-Złych Miejsc 6a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671257605  art. spożywcze na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Małachowo Złych Miejsc  22.06.2021 r.  68,54 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 217  ITz.272.1.217.2021  21.06.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn sportowo-kulturalny w Sołectwie Gaj  21.06.2021 r.  452,28 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 218  ITz.272.1.218.2021  21.06.2021 r.  Firma Ogólnousługowa Franciszek Bosacki, ul. Topolowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010135, REGON: 310140468    krąg betonowy fi 1000/250 dla Sołectwa Ruchocin  23.06.2021 r.  110,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 219  ITz.272.1.219.2021  21.06.2021 r.  "U JACKA" Halina Rewers, Mielzyn, ul. Gnieźnieńska 9, 62-230 Witkoow, NIP: 6671388052 usługa cateringowa na festyn sportowo-kulturalny w Sołectwie Ćwierdzin   26.06.2021 r.  200,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 220  ITz.272.1.220.2021  21.06.2021 r.  STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001   wykonanie tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych  09.07.2021 r.  1.200,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 221  ITz.272.1.221.2021  25.06.2021 r.  STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001    dostawa kart magnetycznych, naklejki na tablicę informacyjną, naklejki na cennik na potrzeby bramy wjazdowej na teren OW Skorzęcin  brak danych  1350,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 222  ITz.272.1.222.2021  25.06.2021 r.  "U JACKA" Halina Rewers, Mielzyn, ul. Gnieźnieńska 9, 62-230 Witkoow, NIP: 6671388052   art. spożywcze - grochówka na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Ćwierdzin  26.06.2021 r.  300,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 223   ITz.272.1.223.2021  25.06.2021 r.  "U JACKA" Halina Rewers, Mielzyn, ul. Gnieźnieńska 9, 62-230 Witkoow, NIP: 6671388052   art. spożywcze - grochówka na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Skorzęcin  26.06.2021 r.  400,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 224  ITz.272.1.224.2021  25.06.2021 r.  "U JACKA" Halina Rewers, Mielzyn, ul. Gnieźnieńska 9, 62-230 Witkoow, NIP: 6671388052  art. spożywcze - grochówka na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Ostrowite Prymasowskie  26.06.2021 r.  100,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 225   ITz.272.1.225.2021  25.06.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn sportowo-kulturalny w Sołectwie Sokołowo  29.06.2021 r.  454,42 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 226  ITz.272.1.226.2021  25.06.2021 r.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900    koszenie boiska sportowego w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie  25.06.2021 r.  249,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 227  ITz.272.1.227.2021  25.06.2021 r.  JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867   wynajem zjeżdżalni dmuchanej na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Gaj  26.06.2021 r.  405,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 228  ITz.272.1.228.2021  25.06.2021 r.  JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867   wynajem zjeżdżalni na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Ostrowite Prymasowskie  26.06.2021 r.  485,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 229  ITz.272.1.229.2021  25.06.2021 r.  JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867   wynajem zjeżdżalni dmuchanej na festyn sportowo-kulturalny dla Sołectwa Ćwierdzin  26.06.2021 r.  405,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 230  ITz.272.1.20.2021  25.06.2021 r.  "Ranczo Ganina" Patryk Dobrzyński, Ganina 3 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842428736  usługa konna podczas festynu sportowo-kulturalnego w Sołectwie Skorzęcin  26.06.2021 r.  600,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 231  ITz.272.1.231.2021  25.06.2021 r.  Usługi Transportowe Karol Jaskólski, Strzyżewo Witkowskie 16, 62-230 Witkowo, NIP: 7842277148  transport materiałów do miejscowości Nowa Biała  29.06.2021 r.  1.500,00 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 232 ITz.272.1.232.2021  29.06.2021 r.  Maciejak Andrzej Biuro Inżyniersko-Handlowe, ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, NIP: 7891009040   wycena prawa własności działek położonych w Małachowie-Szemborowice nr 31/47 i 31/50  brak danych  800,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 233 ITz.272.1.233.2021  29.06.2021 r. PHU TECH-MAL Bartłomiej Sergot, os. Jagiellońskie 21/9, 62-200 Gniezno, NIP: 7842171711 odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Witkowo 30.09.2021 r. 20.093,48 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 234  ITz.272.1.234.2021  29.06.2021 r.  PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119   buty oraz ubrania koszarowe dla OSP Wiekowo  brak danych  1.186,99 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 235   ITz.272.1.235.2021  29.06.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na spotkanie ABSTYNENTÓW w Małachowie-Kepym, Współorganizator GKPiRPA  14.07.2021 r.  660,46 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 236  ITz.272.1.236.2021  29.06.2021 r.  "Tabor" Małgorzata Rybacka, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7771632026  animacja dla dzieci podczas festynu sportowo-kulturalnego dla Sołectwa Folwark  03.07.2021 r.  406,50 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 237  ITz.272.1.237.2021  29.06.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na potrzeby festynu sportowo-kulturalnego dla Sołectwa Piaski  03.07.2021 r.  213,30 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 238  ITz.272.1.238.2021  29.06.2021 r. Sklep spożywczo-przemysłowy "UPomidorka" Karol Staniszewski, Gorzykowo 29, 62-230 Witkowo, NIP: 7842144737 art. spożywcze na festyn w Gorzykowie 11.07.2021 r. 447,83 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 239  ITz.272.1.239.2021  29.06.2021 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na potrzeby festynu sportowo-kulturalnego dla Sołectwa Ćwierdzin  03.07.2021 r.  479,99 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 240  ITz.272.1.240.2021  29.06.2021 r. Sklep spożywczo-przemysłowy "UPomidorka" Karol Staniszewski, Gorzykowo 29, 62-230 Witkowo, NIP: 7842144737  art. spozywcze na festyn w Czajkach 11.07.2021 r. 95,24 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 241  ITz.272.1.241.2021  29.06.2021 r.  "JAWA" Andrzej Dranikowski, Szemborowo 21, 62-240 Strzałkowo, NIP: 6671020688, REGON: 310138589  art. spożywcze na potrzeby festyn sportowo-kulturalnego dla Sołectwa Ćwierdzin  03.07.2021 r.  55,65 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 242  ITz.272.1.242.2021  29.06.2021 r.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900    transport szlaki na utwardzenie dróg gminnych w Odrowążu i Gorzykowie  10.07.2021 r.  896,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 243  ITz.272.1.243.2021  29.06.2021 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz, KRS: 0000195646, NIP: 5540236039, REGON: 002528768 kostka betonowa na budowę chodnika w Folwarku  30.09.2021 r. 9.866,56 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 244  ITz.272.1.244.2021  01.07.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   montaż gablot informacyjnych w pasach drogowych w Małachowie-Złych Miejsc, Małachowie-Wierzbiczany i Maleninie; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy ul. Nowej, Akacjowej w Witkowie w Małachowie-Złych Miejsc i Skorzęcinie; montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych na ul. Młyńskiej, Jasnej, Nowej, Dworcowej, Słonecznej, Szkolnej, Leśnej, Kosynierów Miłosławskich, Brzozowej w Witkowie, w Skorzęcinie, Gaju i Kinnie; koszenie poboczy wzdłuż ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin, Witkowo-Kołaczkowo, Witkowo- Strzyżewo Witkowskie; naprawa i malowanie ławek w pasach drogowych dróg gminnych; usługa sprzętem WUKO - czyszczenie kanalizacji burzowej w Witkowie 31.07.2021 r. 13.581,30 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 245  ITz.272.1.245.2021  01.07.2021 r. ARTEKS Artur Ziębiński, Gorzykowo 17, 62-230 Witkowo, NIP: 7842312465 zabiegi pielęgnacyjne zieleni przy stawie gminnym w Gorzykowie 15.07.2021 r. 2.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 246  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 247  ITz.272.1.247.2021  01.07.2021 r.  HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578 paliwo do kosiarki dla Sołectwa Skorzęcin  03.07.2021 r.  160,18 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 248  ITz.272.1.248.2021  01.07.2021 r. JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867 wynajem zamku dmuchanego na festyn w Gorzykowie  15.08.2021 r. 810,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 249  ITz.272.1.249.2021  01.07.2021 r.  DONIU-AUTO-CZĘŚCI, Damian Misiak, Czajki 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842430779  wykonanie usługi koparko-ładowarką przy zatokach parkingowych w Sołectwie Odrowąż  06.07.2021 r.  1.484,55 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 250  ITz.272.1.250.2021  01.07.2021 r. Gospodarstwo Rolne Joanna Markiewicz, ul. Kościelna 46, 62-230 Mielżyn, NIP: 6671293794 zabiegi pielęgnacyjne na chodniku przy ul. kościelnej w Mielzynie 13.08.2021 r. 1851,85 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 251  ITz.272.1.251.2021  01.07.2021 r. ARTEKS Artur Ziębiński, Gorzykowo 17, 62-230 Witkowo, NIP: 7842312465 zabiegi pielęgnacyjne zieleni przy stawie gminnym w Witkówku 10.07.2021 r. 2.400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 252  ITz.272.1.252.2021  01.07.2021 r. Sprzedaż Detaliczna Joanna Rewers Sklep, Jaworowo 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842189094  art. spozywcze na festyn w Ruchocinku 13.07.2021 r. 561,43 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 253  ITz.272.1.253.2021  01.07.2021 r.  wirtuale.pl S.A., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP: 9591436448  odnowienie domeny witkowo.pl  06.08.2021 r.  255,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 254 ITz.272.1.254.2021  01.07.2021 r. "DŻUNGLA" Sala zabaw dla dzieci Karpińska Anna, ul. Wrzesińska 52, 62-200 Gniezno, NIP: 7841489782, REGON: 301296565   wynajem zamków dmuchanych na festyn w Ruchocinku 13.07.2021 r. 569,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 255  ITz.272.1.255.2021  01.07.2021 r. FHU DACOLD Dawid Chudy, ul. Bohaterów Westerplatte 6, 62-200 Gniezno, NIP: 7842496318 przegląd klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Wiekowie 09.07.2021 r. 284,55 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 256  ITz.272.1.256.2021  01.07.2021 r. INSTAL Jarosław Kurkowski, Szczytniki Duchowne, Os. Tęczowe 1a, 62-200 Gniezno, NIP: 6671358068 montaż skrzynki energetycznej przy budynku świelicy w Wiekowie 06.07.2021 r. 1.585,37 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 257  ITz.272.1.257.2021  01.07.2021 r. "JAWA" Andrzej Dranikowski, Szemborowo 21, 62-240 Strzałkowo, NIP: 6671020688, REGON: 310138589   art. spożywcze na festyn w Witkówku 14.07.2021 r. 1.279,42 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 258  ITz.272.1.258.2021  01.07.2021 r.  INTROTERM Marek Korcz, ul. Kosińskiego 4B, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7831291771  aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Witkowo"  30.11.2021 r.  4.500,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 259  ITz.272.1.259.2021  08.07.2021 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556   puchary na VIII Witkowski Turniej Nocny 26.08.2021 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 260  ITz.272.1.260.2021  08.07.2021 r.  Zakład Ślusarsko-Kotlarski Zdzisław Dziubarczyk, ul. Wrzesińska 14, 63-308 Gizałki, NIP: 6170253565  kocioł centralnego ogrzewania o mocy 100kW na ekogroszek kl 5 do budynku gminnego w Gorzykowie (szkoła)  13.08.2021 r.  28.780,49 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 261 ITz.272.1.261.2021  08.07.2021 r.  ASPOL Sp. z o.o., ul. Jaspisowa 28, 05-077 Warszawa - Wesoła, NIP: 9521961652  mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno   15.07.2021 r.  760,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 262 ITz.272.1.262.2021  08.07.2021 r.  S.A.U. Joanna Wrona, ul. Jesienna 210, 42-200 Częstochowa, NIP: 5732126542  materiały do animacji dla dzieci prowadzonych przez Lotniczą Sekcje Modelarską "Pod Witkowskim Niebem" podczas Dozynek Gminnych  20.07.2021 r.  385,50 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 263  ITz.272.1.263.2021  08.07.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119   2 komplety ubrań koszarowych na wyposażenie OSp Gorzykowo 22.07.2021 r. 390,24 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 264  ITz.272.1.264.2021  08.07.2021 r.  P.H.U. "EVER" Konrad Kasprzyk Sklep "PLASTUŚ", ul. Stary Rynek 7, 62-230 Witkowo, NIP: 7841973093, REGON: 639815664  akumulator na wyposażenie OSP Skorzęcin  17.08.2021 r.  278,86 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 265  ITz.272.1.265.2021  08.07.2021 r.  Polskie radio - regionalna rozgłosnia w Poznaniu, ul. Ryszarda Berwińskiego 5, 60-765 Poznań, NIP: 7770006551  realizacja usług reklamowych - Wielkopolska dla Ciebie w dniu 10.08.2021 r. 

10.08.2021 r. 

800,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 266  ITz.272.1.266.2021  08.07.2021 r.  Mechanika Pojazdowa Zenon Gadziński, Mielzyn ul. Kościelna 9, 62-230 Witkowo, NIP: 6671277298   naprawa alternatora, instalacji elektrycznej, wymiana filtrów, lusterek i prace naprawcze pojazdu OSP Mielżyn  16.08.2021 r.  390,24 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 267  ITz.272.1.267.2021  08.07.2021 r.  Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766   opryskiwacz z lancą na oprysk chodników gminnych   16.07.2021 r.  124,63 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 268 ITz.272.1.268.2021  08.07.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "VITO" Magdalena Chłodnicka, Żuki 50A, 62-700 Turek, NIP: 6681145434 zakup i dostawa namiotu z nadrukiem 06.08.2021 r. 3.501,63 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 269  ITz.272.1.269.2021  08.07.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "VITO" Magdalena Chłodnicka, Żuki 50A, 62-700 Turek, NIP: 6681145434  zakup 3 namiotów z osprzętem  brak danych 10.888,62 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 270  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 271  ITz.272.1.271.2021  08.07.2021 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190   zamieszczenie ogłoszenia w sprawie przystąpienia do mpzp 20.07.2021 r. 375,70 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 272  ITz.272.1.272.2021  08.07.2021 r. F.H. HEZAW Jarosław Zawisza, ul. Spółdzielcza 6, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 6262002055 1000 ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem 19.08.2021 r. 4.990,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 273  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 274  ITz.272.1.274.2021  20.07.2021 r. WIM-GEO Mikołaj Pacak, ul. Staszica 15/10, 62-200 Gniezno, NIP: 7842452717 wykonanie mapy do celów projektowych - rozbudowa świetlicy w Jaworowie 30.09.2021 r. 813,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 275  ITz.272.1.275.2021  20.07.2021 r. WIM-GEO Mikołaj Pacak, ul. Staszica 15/10, 62-200 Gniezno, NIP: 7842452717  wykonanie mapy do celów projektowych - projekt kotłowni i instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Mielżynie 30.11.2021 r. 600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 276  ITz.272.1.276.2021  20.07.2021 r. WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398   wykonanie projektu kotłowni i instalacji gazowej dla świetlicy wiejskiej w Mielżynie 30.11.2021 r. 1.800,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 277  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 278  ITz.272.1.278.2021  20.07.2021 r.  "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047  laptop Asus ExpertBook P2540FA-DM0561R z oprogramowaniem oraz mysz Logitech M171   03.08.2021 r.  2.079,67 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 279 ITz.272.1.279.2021  20.07.2021 r.  Firma Handlowo-Usługowa "2B" Arkadiusz Bysikiewicz, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 6671160892, REGON: 300635321    pakiet Microsoft Office 2019 Home&Business na wyposażenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz infolinii  20.07.2021 r.  974,80 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 280 ITz.272.1.280.2021  20.07.2021 r.  Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230 Witkowo, NIP: 7842333059  usuniecie awarii na zimnej wodzie użytkowej w Świetlicy Wiejskiej w Chłądowie  20.07.2021 r.  281,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 281   ITz.272.1.281.2021  21.07.2021 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900  koszenie terenów zielonych na boisku sportowym w Ostrowitym Prymasowskim 26.08.2021 r. 249,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 282  ITz.272.1.282.2021  20.07.2021 r. Music Art Joanna Kujawa, ul. Makowskiego 9, 63-300 Pleszew, NIP: 6080103885 wynajem i obsługa agregatu podczas Rajdu Rowerowego "Z GAJÓWKĄ" brak danych 3.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 283  ITz.272.1.283.2021  20.07.2021 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919 dostawa trofeum w ramach promowania zdrowego stylu życia poprzez sport na nagrody dla uczestników Rajdu Rowerowego "Z GAJÓWKĄ" 19.08.2021 r. 346,70 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 284  ITz.272.1.284.2021  20.07.2021 r.  "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493   wykonanie obsługi elektrycznej Dożynek   23.08.2021 r.  1300,81 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 285 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 286  ITz.272.1.286.2021  21.07.2021 r.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900    wykonanie usługi koszenia boiska sportowego w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie  26.07.2021 r.  235,17 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 287  ITz.272.1.287.2021  21.07.2021 r.  Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896   zabawki na potrzeby organizacji festynu sportowo-kulturalnego dla Sołectwa Odrowąż  22.07.2021 r.  162,60 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 288  ITz.272.1.288.2021  21.07.2021 r.  Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766     kosa spalinowa na potrzeby Sołectwa Sokołowo  26.07.2021 r.  664,23 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 289  ITz.272.1.289.2021  21.07.2021 r. HUBERTUS Sklep myśliwsko-wędkarski Wiesław Julkowski, ul. Park Kościuszki 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671018177, REGON: 310146353 akcesoria wędkarskie - nagrody dla uczestników Rajdu Rowerowego "Z GAJÓWKĄ".  19.08.2021 r. 487,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 290  ITz.272.1.290.2021  21.07.2021 r. JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867 wynajem zjeżdżalni dmuchanej na Rajd Rowerowy "Z GAJÓWKĄ" 13.08.2021 r. 1.620,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 291  ITz.272.1.291.2021  21.07.2021 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578   sprzedaż paliwa na potrzeby Sołectwa Ruchocin  04.08.2021 r. 67,56 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 292  ITz.272.1.292.2021  21.07.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze w celu zorganizowania imprezy sportowo-kulturalnej w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany 03.08.2021 r. 98,14 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 293  ITz.272.1.293.2021  21.07.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na imprezę sportowo-kulturalną w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc 03.08.2021 r. 110,97 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 294  ITz.272.1.294.2021  21.07.2021 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452     art. malarskie na potrzeby Sołectwa Czajki  03.08.2021 r. 162,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 295  ITz.272.1.295.2021  21.07.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na imprezę sportowo-kulturalną w Sołectwie Ruchocin 05.08.2021 r. 626,38 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 296  ITz.272.1.296.2021  26.07.2021 r.  FENIX BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Dworcowa 23a, 62-230 Witkowo, KRS: 0000512185, NIP: 7842491835, REGON: 302747389   rozbiórka magazynu oleju przy kotłowni urzedu wraz z robotami towarzyszącymi.  brak danych  13.821,14 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 297 ITz.272.1.297.2021  26.07.2021 r.  Pracownia Archeologiczna Paweł Danielewicz, ul. Jeziorna 12A/C/3, 62-200 Gniezno, NIP: 7841686850  nadzór archeologiczny oraz uzyskanie pozwolenia archeologicznego dla przebudowy drogi gminnej ul. Słoneczna.  brak danych  975,61 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 298 ITz.272.1.298.2021  04.08.2021 r.  TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146    wynajem kabiny TOI TOI na piknik Charytatywny  16.08.2021 r.  358,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 299 ITz.272.1.299.2021  05.08.2021 r. "To i Owo" Sylwia Dańkowska, ul. Brzozowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7393024626, REGON: 300005092    zabawki dla dzieci na imprezę sportowo-kulturalną w Sołectwie Ruchocin 05.08.2021 r. 216,26 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 300   ITz.272.1.300.2021  04.08.2021 r. Usługi Muzyczne DJ Desent Dawid Sosnowski, Grabowo Królewski 19A/16, 62-306 Kołaczkowo, NIP: 7891658821 wykonanie usługi muzycznej na Dożynkach Wiejskich w Gorzykowie 15.08.2021 r. 600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 301  ITz.272.1.301.2021  04.08.2021 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452   art. przemysłowe na potrzeby festynu w Czajkach 11.08.2021 r. 244,68 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 302  ITz.272.1.302.2021  04.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na imprezę sportowo-kulturalną w Sołectwie Odrowąż 06.08.2021 r. 347,28 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 303  ITz.272.1.303.2021  04.08.2021 r. Centrum Ogrodnicze Garden Mateusz Dzieciuchowicz, ul. Park Kościuszki 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842226323, REGON: 634645766 art. przemysłowe na festyn w Gorzykowie 11.08.2021 r. 325,20 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 304  ITz.272.1.304.2021  04.08.2021 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807    art. przemysłowe na festyn w Gorzykowie 11.08.2021 r. 894,31 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 305  ITz.272.1.305.2021  04.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227   art. spożywcze na potrzeby festynu w Ostrowitym Prymasowskim 16.08.2021 r. 364,93 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 306  ITz.272.1.306.2021  04.08.2021 r. GRAPH PACK SP Z O O, ul. Czerniejewska 1A, 62-300 Września, KRS: 0000514484, NIP: 7891752744, REGON: 302766866    art. przemysłowe na potrzeby Sołectwa Małachowo Złych Miejsc 06.08.2021 r. 266,09 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 307  ITz.272.1.307.2021  04.08.2021 r. P.H.U. "EVER" Konrad Kasprzyk Sklep "PLASTUŚ", ul. Stary Rynek 7, 62-230 Witkowo, NIP: 7841973093, REGON: 639815664    art. jednorazowe na potrzeby festynu w Małachowie-Szemborowice 17.08.2021 r. 89,43 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 308  ITz.272.1.308.2021  04.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na potrzeby festynu w Małachowie-Szemborowice 17.08.2021 r. 386,52 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 309 ITz.272.1.309.2021  04.08.2021 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896    art. sportowe na festyn w Chłądowie 27.08.2021 r. 204,63 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 310  ITz.272.1.310.2021  04.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227    art. spożywcze na festyn w Małachowie-Wierzbiczany 26.08.2021 r. 206,15 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 311  ITz.272.1.311.2021  04.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227    art. spożywcze na festyn w Chłądowie 27.08.2021 r. 717,14 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 312   ITz.272.1.312.2021  04.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227   art. spożywcze na festyn w Kołaczkowie 17.08.2021 r. 402,28 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
312a ITz.272.1.312a.2021 04.08.2021 r. "DŻUNGLA" Sala zabaw dla dzieci Karpińska Anna, ul. Wrzesińska 52, 62-200 Gniezno, NIP: 7841489782, REGON: 301296565 wynajem zamków dmuchanych i zjeżdżalni na festyn w Kołaczkowie 18.08.2021 r. 1.178,86 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 313  ITz.272.1.313.2021  06.08.2021 r.  TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, KRS: 0000172894, NIP: 1180042784, REGON: 010336146   wynajem kabiny TOI TOI na Dożynki  23.08.2021 r.  1243,00 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 314 ITz.272.1.314.2021  06.08.2021 r. Pasieka Ryszard Nowakowski, ul. Dębińska 1, 62-230 Witkowo, WET: 300356129 20 szt. słoików miodu w celach promocyjnych 10.08.2021 r. 240,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 315 ITz.272.1.315.2021  06.08.2021 r. x-kom Sp. z o.o., ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492107026  dostawa Smartfona SAMSUNG Galaxy M12 4/64 GB 6.5` 90 hz SM-M127 - 3 szt. oraz etui na smartfona - 3 szt. 13.08.2021 r. 2.006,97 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 316 ITz.272.1.316.2021  06.08.2021 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400  wykonanie klimatyzacji chłodząco-grzewczej w świetlicy w Ćwierdzinie 30.11.2021 r. 9.756,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 317 ITz.272.1.317.2021  06.08.2021 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400  wykonanie klimatyzacji chłodząco-grzewczej w świetlicy w Ostrowitym Prymasowskim 30.11.2021 r. 4.878,05 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 318 ITz.272.1.318.2021  06.08.2021 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400  wykonanie przeglądu klimatyzacji chłodząco-grzewczej w świetlicy w Kołaczkowie 30.11.2021 r. 487,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 319 ITz.272.1.319.2021  06.08.2021 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400  wykonanie przeglądu klimatyzacji chłodząco-grzewczej w świetlicy w Jaworowie 30.11.2021 r. 487,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 320 ITz.272.1.320.2021  06.08.2021 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400  wykonanie przeglądu klimatyzacji chłodząco-grzewczej w świetlicy w Ruchocinie 30.11.2021 r. 487,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 321 ITz.272.1.321.2021  06.08.2021 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400  wykonanie przeglądu klimatyzacji chłodząco-grzewczej w świetlicy w  Kamionce 30.11.2021 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 322 ITz.272.1.322.2021  06.08.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   wykonanie usługi transportowej z Witkowa do Częstochowy na "Jasnogórskie spotkanie grup AA" - Częstochowa "SALA CHÓRU" 06.08.2021 r. 1500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 323 ITz.272.1.323.2021  06.08.2021 r. WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298 wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Jaworowie 30.11.2021 r. 6.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 324 ITz.272.1.324.2021  06.08.2021 r. Montax Sp. z o.o., Aleja Milenijna 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP: 5993014397 Rama na koszulki Distance - czerwony mat 16.08.2021 r. 177,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 325 ITz.272.1.325.2021  13.08.2021 r. Gabinet Weterynaryjny Animal Patrol, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich, ul. Wierzbowa 2, 86-061 Kobylarnia, NIP: 7392701987, REGON: 092450800    interwencja polegająca na opiece nad rannym bocianem, potrąconym przez samochód 20.08.2021 r. 450,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 326 ITz.272.1.326.2021  13.08.2021 r. Copypoint Z. Ławniczek, ul. Św. Wawrzyńca 29, 62-200 Gniezno, NIP: 7841112824, REGON: 639768605    wydruk i montaż wklejki na baner dozynkowy 16.08.2021 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 327 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 328 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 329 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 330 ITz.272.1.330.2021  19.08.2021 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON: 310354666    art. spożywcze na festyn w Strzyżewie Witkowskim 28.08.2021 r. 509,02 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 331 ITz.272.1.331.2021  19.08.2021 r. JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867   wynajem zamków dmuchanych na festyn w Małachowie-Wierzbiczany 28.08.2021 r. 485,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 332 ITz.272.1.332.2021  19.08.2021 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807     art. AGD na festyn w Mielżynie 28.08.2021 r. 715,12 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 333 ITz.272.1.333.2021  19.08.2021 r. MANDEL Dariusz Migdał, Wiekowo 66, 62-230 Witkowo, NIP: 364559410 położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Wiekowie 29.08.2021 r. 4.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 334 ITz.272.1.334.2021  19.08.2021 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Poznańska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807     art. AGD na festyn w Ruchocinie 27.08.2021 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 335 ITz.272.1.335.2021  19.08.2021 r. Akpol Plus s.c., ul. Bukowska 7, 62-060 Stęszew, NIP: 7773180479 2 kosze KACPEREK-K1 na potrzeby Sołectwa Ruchocinek 08.09.2021 r. 896,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 336 ITz.272.1.336.2021  19.08.2021 r. P.H.U.P. "POLDRÓB" Sp. z o.o., ul. Żnińska 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842287247 art. spożywcze na festyn w Mielżynie 25.08.2021 r. 734,82 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 337 ITz.272.1.337.2021  19.08.2021 r. JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867 wata cukrowa na festyn w Maleninie 28.08.2021 r. 160,00 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 338 ITz.272.1.338.2021  19.08.2021 r. JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 667168586  zamek dmuchany na festyn w Maleninie 27.08.2021 r. 650,00 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 339 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 340 ITz.272.1.340.2021  19.08.2021 r. GRAPH PACK SP Z O O, ul. Czerniejewska 1A, 62-300 Września, KRS: 0000514484, NIP: 7891752744, REGON: 302766866    art. przemysłowe na festyn w Mielżynie 25.08.2021 r. 270,45 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 341 ITz.272.1.341.2021  20.08.2021 r. P.H.U. "EVER" Konrad Kasprzyk Sklep "PLASTUŚ", ul. Stary Rynek 7, 62-230 Witkowo, NIP: 7841973093, REGON: 639815664   2 lampy halogenowe dla OSP Witkowo 01.09.2021 r. 273,18 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 342 ITz.272.1.342.2021  20.08.2021 r. STREFA 998.PL Damian, Kamil Halarewicz, Wietszyce 41, NIP: 6932185685   rękawice, kominiarki i rękawice techniczne dla OSP Witkowo 08.09.2021 r. 1.527,28 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 343 ITz.272.1.343.2021  20.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na potrzeby organizacji zebrania Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Witkowie  10.09.2021 r. 382,44 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 344 ITz.272.1.344.2021  20.08.2021 r. PHU ARKA Arkadiusz Filipowski, Babin 12, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671018007 usługa transportowa do Warszawy - Stadion Narodowy  02.09.2021 r. 740,74 nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 345 ITz.272.1.345.2021  20.08.2021 r. TADEUSZ SZUSTEK Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WODKAN" Tadeusz Szustek, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno, NIP: 7840002111 właz kanalizacji burzowej Fi 600 D-400 na ul. Dojazdową - wymiana uszkodzonego brak danych 644,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 346 ITz.272.1.346.2021  20.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Mielżynie 27.08.2021 r. 957,41 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 347 ITz.272.1.347.2021  20.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Maleninie 27.08.2021 r. 744,28 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 348 ITz.272.1.348.2021  20.08.2021 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452  art. przemysłowe na festyn w Mielżynie 20.08.2021 r. 298,80 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 349 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 350 ITz.272.1.350.2021  20.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Piaskach 28.08.2021 r. 88,25 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 351 ITz.272.1.351.2021  20.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na festyn w Folwarku 28.08.2021 r. 217,89 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 352 ITz.272.1.352.2021  20.08.2021 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452     art. przemysłowe na festyn w Mielżynie 20.08.2021 r. 298,80 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 353 ITz.272.1.353.2021  20.08.2021 r. MB BUS Błaszczyk s.j., ul. Paderwskiego 20a, 62-200 Gniezno, NIP: 7842490675 przewóz Zespołu Ludowego "Gnieźnianie" na festyn w Mielżynie 27.08.2021 r. 509,26 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 354 ITz.272.1.354.2021  20.08.2021 r. Mechanika Pojazdowa Wulkanizacja i Sprzedaż Opon Rafał Szoszorek, Kołaczkowo 27/2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671652402 wynajem urządzeń zabawowych na festyn w Folwarku 28.08.2021 r. 243,90 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 355 ITz.272.1.355.2021  20.08.2021 r. Usługi Stolarskie Jarosław Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671311813 usługa muzyczna podczas festynu w Mielżynie 29.08.2021 r. 1.500,00 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 356 ITz.272.1.356.2021  20.08.2021 r. Usługi Stolarskie Jarosław Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671311813  altana rekreacyjna na potrzeby Sołectwa Wiekowo 02.09.2021 r. 12.400,00 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 357 ITz.272.1.357.2021  20.08.2021 r. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe "KINGA", ul. 29 Grudnia 49, 62-430 Powidz, NIP: 6671645460 art. spozywcze na Dożynki Wiejskie w Wiekowie 11.09.2021 r. 2.857,14 zł nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 358 ITz.272.1.358.2021  20.08.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  

1. konsumpcja na potrzeby imprezy kulturalnej dla mieszkańców gminy, 2. art. spozywcze dla Sołectwa Gorzykowo

09.09.2021 r. 2.314,81 zł i 401,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 359 ITz.272.1.359.2021  20.08.2021 r. BELUX, ul. Sadowa 1, 62-200 Gniezno, NIP: 7840005641 zakup moskit w ramie 2 sztuk do świetlicy w Ostrowitym Prymasowskim 09.09.2021 r. 349,60 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 360 ITz.272.1.360.2021  20.08.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "VITO" Magdalena Chłodnicka, Żuki 50A, 62-700 Turek, NIP: 6681145434 dostawa nogi narożnej stelaża Alu - 2 szt. 01.09.2021 r. 349,59 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 361 ITz.272.1.361.2021  20.08.2021 r. P.H.U Roman Mucha, Os. Wierzbiczany 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841027604 oprysk drzew rosnących na terenie przy Świetlicy Wiejskiej w Małachowie-Złych Miejsc, cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie OW Skorzęcin 15.09.2021 r. 4.166,67 zł  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 362 ITz.272.1.362.2021  20.08.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958     1. znaki drogowe, uchwyty i słupki celem uzupełnienia brakujacego oznakowania, 2. lustro drogowe na potrzeby sołectwa Gaj, 3. lustro drogowe na potrzeby sołectwa Kołaczkowo brak danych 3.155,49 zł, 650,41 zł i 569,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 363 ITz.272.1.363.2021  20.08.2021 r. Mechanika Pojazdowa Wulkanizacja i Sprzedaz Opon Rafał Szoszorek, Kołaczkowo 27/2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671652402 usługa koparko-ładowarką - naprawa chodnika w Kołaczkowie 30.09.2021 r. 1.235,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 364 ITz.272.1.364.2021  20.08.2021 r. Iwo Kozłowski Good Trade, ul. Tadeusza Kościuszki 89B, 38-300 Gorlice, REGON: 362182986, NIP: 7382148589 nagrody - rower w quizie o tematyce profilaktyczno - wychowawczej 27.09.2021 r. 568,29 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 365 ITz.272.1.365.2021  20.08.2021 r. Agencja Reklamowa Ważka Paweł Dzwoniarski, ul. Koszuty-Parcele 33, 62-400 Słupca, NIP: 6671646531 narzędzia z logo , kubek termiczny z logo 09.09.2021 r. 2.131,29 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 366 ITz.272.1.366.2021  20.08.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  1. montaż progów zwalniających w Chłądowie, 2. budowa fragmentu chodnika do OW Skorzęcin, 3. wymiana piasku w piaskownicach przy ul. Czerniejewskiej, Poznańskiej, Słowackiego, Park Kościuszki i Mickiewicza w Witkowie, 4. montaż progów zwalniających na ul. Kosynierów Miłosławskich - 2 szt. i ul. Jasnej 1 szt. w Witkowie  31.08.2021 r. 1.918,95 zł i 13.203,54 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 367 ITz.272.1.367.2021  20.08.2021 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900  koszenie terenów zielonych przy drogach gminnych na terenei miasta 15.09.2021 r. 970,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 368 ITz.272.1.368.2021  20.08.2021 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919 trofeum szklane - 4 szt i kuferek drewniany - 4 szt. 08.09.2021 r. 500,36 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 369 ITz.272.1.369.2021  20.08.2021 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz, KRS: 0000195646, NIP: 5540236039, REGON: 002528768
 

1. obrzeże, krawęznik, kostka betonowa na naprawy i bieżące utrzymanie dróg i chodników, kostka i krawężnik na potrzeby budowy progów zwalniających w Chłądowie

brak danych 5.022,76 zł, 878,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 370 ITz.272.1.370.2021  09.09.2021 r. Bogumił Szyda Prywatna Firma Miernicza - B. Szyda - Gniezno, Lulkowo 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041111, REGON: 632025893   rozgraniczenie granic nieruchomosci położonej w Ruchocinku dz. 257 z dz. 256 20.12.2021 r. 2.400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 371 ITz.272.1.371.2021  09.09.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul.Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115    1. Ustawienie i zakotwienie uszkodzonej wiaty przystankowej w WIekowie oraz montaż dwóch stojaków rowerowych na ul. Stary Rynek w Witkowie. 2. ułożenie kostki brukowej w Kamionce na powierzchni 7 m2, 3. naprawa nawierzchni z kostki brukowej na ul. Słonecznej, Jasnej w Witkowie i w Skorzęcinie, 4. remont nawierzchni asfaltowej masą na zimno w Ćwierdzinie i Gaju, 5. regulacja studzienki kanalizacji deszczowej i wykonanie fragmentu ścieku przy ul. Jasej, 6. montaż nowych, wymiana zużytych oraz demontaż znaków drogowych na terenie miasta i gminy 30.09.2021 r. 7.194,05 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 372 ITz.272.1.372.2021  26.10.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508    transport na trasie Poznań-Witkowo Sp1 i SP2 brak danych 833,33 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 373 ITz.272.1.373.2021  13.09.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328     wypis i wyrys - dz. nr 8/6 w Skorzęcinie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 374 ITz.272.1.374.2021  13.09.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119   mundury wyjsciowe dla oSP - 3 szt. brak danych 2.195,12 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 375 ITz.272.1.375.2021  13.09.2021 r. WPHU TRANS=-CAR Szymon Grześk, ul. Czwartaków 18/15, 61-495 Poznań, NIP: 7831745901 usługa transportowa do Kłonnic na Mistrzostwa Polski w Modelach Latających 15.09.2021 r. 772,36 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 376 ITz.272.1.376.2021  13.09.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  materiały na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego grupy abstynentów 14.09.2021 r. 545,18 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 377 ITz.272.1.377.2021  13.09.2021 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493   prace elektryczne w świetlicy wiejskiej w Maleninie  30.11.2021 r. 2438,92 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 378 ITz.272.1.378.2021  13.09.2021 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493   prace elektryczne w obiektach gminnych - sprawdzanie instalacji w świetlicach, sali historii, bibliotece, mieszkaniach gminnych oraz w Urzędzie 30.12.2021 r. 5772,35 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 379 ITz.272.1.379.2021  13.09.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na festyn w Małachowie-Kępym 01.12.2021 r. 1892,37 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 380 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 381 ITz.272.1.381.2021  15.09.2021 r. ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśna 5, 62-050 Mosina, NIP: 7772806706 urządzenia zabawowe na plac zabaw w Kołaczkowie brak danych 8.130,08 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 382 ITz.272.1.382.2021  15.09.2021 r. Naprawa i Konserwacja Metalowych Wyrobów Janusz Rabiega, Małachowo-Złych Miejsc2A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671221168 naprawa kotła CO w obiekcie "FIGA w LESIE" na terenie OW Skorzęcin brak danych 1.250,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 383 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 384 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 385 ITz.272.1.385.2021  15.09.2021 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz, KRS: 0000195646, NIP: 5540236039, REGON: 002528768  

kostka brukowa dla Sołectwa Skorzęcin - 151,8 m2 - szara

kostka brukowa dla Sołectwa Sokołowo - 151,80 m2

kostka brukowa dla Sołectwa Małachowo Złych Miejsc - 272,16 m2

kostka brukowa dla Sołectwa Witkówko - 189,40 m2

kostka brukowa dla Sołectwa Małachowo Kepe

30.11.2021 r.

5236,88 zł; 4493,28 zł; 8055,94 zł; 5754,24 zł; 9290,16 zł

nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 386 ITz.272.1.386.2021  15.09.2021 r. ADAMETAL s.c., ul. Gnieźnieńska 7, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842515406 piaskowanie kuchni polowej - OSp Gorzykowo 25.11.2021 r. 500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 387 ITz.272.1.387.2021  15.09.2021 r. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach, ul. Piastowska 5, 40-005 Katowice, REGON: 273385675 NIP: 9541976289 dofinansowanie wyjazdu na XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich "Tatry 2021" 25.09.2021 r. 1.020,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 388 ITz.272.1.388.2021  15.09.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676   węgiel na potrzeby świetlicy terapeutycznej w Witkowie przy ul. Sportowej 28.09.2021 r. 2.445,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 389 ITz.272.1.389.2021  15.09.2021 r. RescuePro s.c., ul. Strzelców 40/24, 81-586 Gdynia, NIP: 5862280810 usługa dot. przygotowania egzaminu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy  15.09.2021 r. 380,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 390 ITz.272.1.390.2021  15.09.2021 r. GTS Rafał Walerczyk, ul. Słupecka 1, 62-400 Piotrowice, NIP:  6671693542, REGON:  381459909  naprawa bramy wjazdowej w strażnicy OSP Witkowo 15.09.2021 r. 7.560,98 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 391 ITz.272.1.391.2021  15.09.2021 r. ALTERNATYWA JAROSŁAW MILEWCZYK, ul. Harcerzy 11A, 84-300 Lębork, NIP: 8411418194, REGON: 770915430  kalibracja detektora wielogazowego z transportem i wysyłką dla OSP Witkowo 28.09.2021 r. 322,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 392 ITz.272.1.392.2021  21.09.2021 r. ZAKŁAD OBROTU ODPADAMI TROXI Sp. z o.o., ul. Dereniowa 3, 62-300 Gutowo Małe, NIP: 7891776526, REGON: 380079754 odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków przekazywanych do aptek 30.09.2021 r. 12 zł/ kg netto za leki + 200,00 zł netto za transport nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 393 ITz.272.1.393.2021  27.09.2021 r. WCTRON Sp. z o.o., Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, KRS: 0000788860, NIP: 8992863500, REGON: 383498629 wynajem kabiny WC z umywalką na Stadion Miejski w Witkowie 07.10.2021 r. 340,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 394 ITz.272.1.394.2021  30.09.2021 r. HAWA ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, REGON: 302797447, NIP: 7842492510  olej napędowy oraz płyn do spryskiwaczy dla OSP Ruchocinek 30.09.2021 r. 551,37 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 395 ITz.272.1.395.2021  30.09.2021 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014  utwardzenie i przeprofilowanie dróg gminnych w Witkowie na ul. Spokojnej, w Ostrowitym Prymasowskim, Skorzęcinie, Ćwierdzinie, Wierzchowiskach, Chłądowie, Kołaczkowie i Gaju 29.10.2021 r. 5.521,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 396 ITz.272.1.396.2021  30.09.2021 r. GRYFTON Jacek Cholewa, ul. Soroki 13, 60-177 Poznań, NIP: 7792140541 serwis kotłowni OSP Witkowo 05.10.2021 r. 750,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 397 ITz.272.1.397.2021  30.09.2021 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896    nagrody na XXI Szkolne Biegi Uliczne 30.09.2021 r. 2.567,55 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 398 ITz.272.1.398.2021  30.09.2021 r. "JUMBO" Hurtownia Zabawek i Sprzętu Sportowego Włodzimierz Sobota, ul. Młodzieży Polskiej, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003532 nagrody na XXI Szkolne Biegi Uliczne 30.09.2021 r. 579,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 399 ITz.272.1.399.2021  30.09.2021 r. GRAPH PACK SP Z O O, ul. Czerniejewska 1A, 62-300 Września, KRS: 0000514484, NIP: 7891752744, REGON: 302766866     materiały niezbedne do przygotowania poczęstunku na XXI Szkolne Biego Uliczne 30.09.2021 r. 384,48 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 400 ITz.272.1.400.2021  04.10.2021 r. STUDIO REKLAMY MIM Marek Pietrowicz, ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019 tablica informacyjna o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - droga Ćwierdzin brak danych 1.200,00 zł  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 401 ITz.272.1.401.2021  04.10.2021 r. HRT POLSKA TOMASZ WALCZAK, ul. Juliana Tuwima 878-100 Kołobrzeg, NIP: 6711205283, REGON: 331410581 Sorbent PROFI-SORB Plus 06.10.2021 r. 812,89 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 402 ITz.272.1.402.2021  14.10.2021 r. FIRMA "SORBA" SOROKO ANDRZEJ, ul. Międzyrzecka 14/H, 66-440 Skwierzyna, NIP: 5960000450 części, przegląd i naprawa łodzi motorowej OSP Witkowo 14.10.2021 r. 6504,07 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 403 ITz.272.1.403.2021  04.10.2021 r. MARAD Adrian Góraj, Dworcowa 13/6, 62-230 Witkowo, NIP:  7842336997 REGON:  302135278 zabezpieczenie medyczne imprezy "XXI Szkolne Biegi Uliczne" 04.10.2021 r. 420,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 404 ITz.272.1.404.2021  04.10.2021 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919  medale na XXI Szkolne Biegi Uliczne 04.10.2021  5.542,38 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 405 ITz.272.1.405.2021  04.10.2021 r. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, NIP: 7010267116 zakup 13 egzemplarzy ksiażki "Pług". Dowódca Batalionu Armii Krajowej "Parasol" 04.10.2021 r. 866,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 406 ITz.272.1.406.2021  04.10.2021 r. FREEKIDS s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia, NIP: 9151766609 dostawa i montaz urządzenia zabawowego - piramida linowa na teren rekreacyjny przy ul. Słonecznej w Witkowie brak danych 14.969,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 407 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 408 ITz.272.1.408.2021  05.10.2021 r. G DATA Software Spółka z o.o., ul. Warcisława IV 2, 78-400 Szczecinek, NIP: 6731008232 odnowienie licencji na oprogramowanie G-data Antywirus na 3 lata , USC brak danych 146,34 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 409 ITz.272.1.409.2021  05.10.2021 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C., ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047 zakup i dostawa UPS APC Back BX700U-FR 6 szt, Przełącznik D-Link DGS-108GL, Przełącznik D-Link DGS-105GL/E, Podkładka pod mysz KRUX Space L 2 szt., SSD Crucial BX500 240GB 8 szt., Adapter LogiLink SATA mSATA - 2,5" SATA, Wtyk zaciskany RJ45 Logilink MP0002 - 200 szt. brak danych 3.409,51 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 410 ITz.272.1.410.2021  05.10.2021 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, NIP: 5252496411 nadzór nad pracami prowadzonymi w strefie sieci gazowych w Ćwierdzinie 15.10.2021 r. 569,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 411 ITz.272.1.411.2021  05.10.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   bieżąca naprawa dróg i chodników: Skorzęcin, Kamionka, Witkowo; montaż i wymiana znaków drogowych: ul. Dojazdowa, Żwirki i Wigury w Witkowie oraz w Skorzęcinie i Odrowązu; montaż 2 ławek przy ul. Strzałkowskiej w Witkowie 29.10.2021 r. 3.330,36 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 412 ITz.272.1.412.2021  05.10.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958     znaki drogowe, tablice informacyjne, lustra drogowe oraz słupki do znaków do zamontowania w m. Dębina, Folwark, Witkowo ul. KEN, Młyńska, Dębińska, Czerniejewska i Wojska Polskiego 15.11.2021 r. 3.954,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 413 ITz.272.1.413.2021  05.10.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   wykonanie fragmentu ul. Młyńskiej z kostki betonowej typu EKO 29.10.2021 r. 46.710,34 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 414 ITz.272.1.414.2021  06.10.2021 r. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowice 102, 56-400 Sokołowice, KRS:  0000828107 NIP: 9112033908 REGON:  385531472 siatka na bramkę  06.10.2021 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 415 ITz.272.1.415.2021  06.10.2021 r. Jarosław Pach Prywatny Gabinet Lekarski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Pracy "Zdrowie", Bonin 28, 60-658 Poznań, NIP: 7811240500, REGON: 630939650   badania lekarskie strażaków z terenu Gminy 16.10.2021 r. 10.920,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 416 ITz.272.1.416.2021  06.10.2021 r. ADRIANO - Olgierd Konieczny, ul. Pobiedziska, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004630 mundur galowy dla OSP Skorzęcin 06.10.2021 r. 642,28 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 417 ITz.272.1.417.2021  06.10.2021 r. Katarzyna Jaskulska COR-MED, ul. Podhalańska 4/ 39, NIP: 7352862425, REGON: 361274284 recertyfikacja KPP dla strażaków z jednostki OSP Witkowo 15.10.2021 r. 2500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 418 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 419 ITz.272.1.419.2021  06.10.2021 r. Oficyna Profilaktyczna A. Kot-Cienkosz, ul. Dworcowa 9A/19, 30-556 Kraków, NIP: 6492169178 12 filmów o tematyce profilaktycznej 23.11.2021 r. 1382,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 420 ITz.272.1.420.2021  06.10.2021 r. GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ Henryk Januchowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283  udział w warsztatach terapeutycznych pn. "Funkcjonowanie Rodziny z Problemami Alkoholowymi" brak danych 1200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 421 ITz.272.1.421.2021  06.10.2021 r. AVR FHU Jerzy Waśko, ul. Siewna 5, 81-574 Gdynia, NIP: 5861331161 zakup i dostawa baterii do zasilaczy ups: HR 1234W F2 CSB 12V 9,0Ah 34 WATT, GP 1272 F2 CSB 7,2Ah 12,0V brak danych 153,81 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 422 ITz.272.1.422.2021  06.10.2021 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509  zakup oraz dostawa: zegar ścienny z logo - 60 szt., skrobaczka z logo 150 szt., świeczka zapachowa z logo 50 szt., torba z bawełny B z recyklingu z logo 50 szt., kalendarz książkowy z logo 100 szt., kalendarz biurkowy z logo 100 szt., torba papierowa A z logo 500 szt., torba papierowa B z logo 200 szt. brak danych 10.963,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 423 ITz.272.1.423.2021  06.10.2021 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509   zakup gadżetów profilaktycznych 11.10.2021 r. 5.308,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 424 ITz.272.1.424.2021  14.10.2021 r. Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie, Bolesław Łakomski, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno, NIP: 6661523583 zakup drzewek - lipy, jarzębiny, brzozy, wierzby oraz paliki ochronne 29.10.2021 r. 9.245,43 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 425 ITz.272.1.425.2021  18.10.2021 r. GASTROPULS PL SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Niska 6, 31-306 Kraków, NIP: 9452226121, KRS: 0000775982, REGON: 382779349  obrusy na stoły cateringowe promujące szczepienia  brak danych 1689,51 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 426 ITz.272.1.426.2021  18.10.2021 r. M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Teofila Ociepki 8A, 40-413 Katowice, NIP: 9542387023, REGON: 277630232 zakup i dostawa stołów cateringowych promujących szczepienia brak danych 2840,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 427 ITz.272.1.427.2021  10.11.2021 r. Zaklad P.U.H. ZERPOL AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, 62-230 Witkowo, ul. Bolesława Chrobrego 9, NIP: 7842237686 znakowanie obrusów hasłem "szczepmy się" brak danych  302,70 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 428 ITz.272.1.428.2021  18.10.2021 r. Fit Park Sp. z o.o., Sp. K., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, Biuro, ul. Aleksandrowska 5, NIP: 9562310727 sprzedaż i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - Pajac i Stepper oraz TWISTER+BIEGACZ+SURFER na plac zabaw w Kołaczkowie 30.11.2021 r. 8.155,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 429 ITz.272.1.429.2021  18.10.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze - słodycze na festyn w Małachowie-Złych Miejsc 18.10.2021 r. 1171,54 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 430 ITz.272.1.430.2021  18.10.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze - słodycze na festyn w Małachowie-Wierzbiczany 18.10.2021 r. 1109,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 431 ITz.272.1.431.2021  18.10.2021 r. P.P.H.U.INTER-PORTO Hieronim Rachel, ul. Wolności 6/A, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003348 upominki dla dzieci na Bieg Mikołajkowy 01.12.2021 r. 480,41 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 432 ITz.272.1.432.2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 433 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 434 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 435 ITz.272.1.435.2021  18.10.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676    węgiel na potrzeby OSP Mielżyn 25.10.2021 r. 860,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 436 ITz.272.1.436.2021  18.10.2021 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452    art. malarskie dla Sołectwa Małachowo Kępe 19.10.2021 r. 441,85 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 437 ITz.272.1.437.2021  18.10.2021 r. Usługi Transportowe "PINIU" Eugeniusz Piniarski, ul. Topolowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671254676  węgiel do świetlicy w Skorzęcinie 25.10.2021 r. 688,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 438 ITz.272.1.438.2021  18.10.2021 r. Studio Budowa Tomasz Kubiak, ul. Propokowska 63, 63-300 Pleszew, NIP: 6171005817 wykonanie projektu budowlanego wiaty biesiadnej w Sołectwie Gorzykowo 26.11.2021 r. 3.540,65 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 439 ITz.272.1.439.2021  18.10.2021 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179  
 
pelet Sylva 6 mm - 15 kg, plandeki ochronne - 13 szt.  28.10.2021 r. 1.936,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 440 ITz.272.1.440.2021  18.10.2021 r. INTERSTAL SPÓŁKA CYWILNA,  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6/ 62-241 Żydowo, NIP  7842509707, REGON  368863693 blacha do kuchni polowej dla jednostki OSP Gorzykowo 29.10.2021 r. 732,06 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 441 ITz.272.1.441.2021  18.10.2021 r. ALTERNATYWA JAROSŁAW MILEWCZYK, ul. Armii Krajowej 26/20, 84-300 Lębork, NIP: 8411418194 kalibracja czujnika wielogazowego 22.10.2021 r. 483,20 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 442 ITz.272.1.442.2021  18.10.2021 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578   olej napędowy oraz AD Blue dla OSP Witkowo i Mielżyn 03.11.2021 r. 1.640,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 443 ITz.272.1.443.2021  18.10.2021 r. Przedsiębiorstwo EKO WODKAN, Żelazkowo 51, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842197099, REGON: 301431721   wykonanie - 60 mb kanalizacji sanitarnej w Gorzykowie, w Witkowie przy ul. Wiosennej oraz przewiertu sterowanego i robót towarzyszących do przebudowy przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Sportowej  brak danych 30357,72 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 444 ITz.272.1.444.2021  19.10.2021 r. Zakład P.U.H. "ZERPOL" AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, ul. Bolesława Chrobrego 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842237686 znakowanie pokrowców na gminne stoły 19.10.2021 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 445 ITz.272.1.445.2021  18.10.2021 r. Zakład P.U.H. "ZERPOL" AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, ul. Bolesława Chrobrego 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842237686  koszulki z nadrukiem dla sportowców 30.11.2021 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 446 ITz.272.1.446.2021  20.10.2021 r. Instalacje elektryczne i pokrycia dachowe Paweł Andrzejewski, Osiedle Niepodległosci 8/70, 62-400 Słupca, NIP: 6671555886, REGON: 300448406  dostawa 24 szt. opraw lamp oświetlenia ulicznego  30.11.2021 r. 19960,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 447 ITz.272.1.447.2021  20.10.2021 r. Bogumił Szyda Prywatna Firma Miernicza - B. Szyda - Gniezno, Lulkowo 44, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041111, REGON: 632025893   wznowienie /ustalenie granic działek w Ćwierdzinie (46/1, 46/12, 46/10-46/4) z drogą gminną dz. 205 oraz wznowienie/ustalenie granic działełek w WIekowie (194, 195, 196, 197, 198, 199, 200) z drogą gminną dz. 249 30.12.2021 r. 4500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 448 ITz.272.1.448.2021  28.10.2021 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179
 
materiały budowlano-montażowe w celu wykonania iluminacji świątecznej - choinka 09.11.2021 r. 222,91 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 449 ITz.272.1.449.2021  28.10.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328     wypis lub wyrys dla dz. 96/1 w m. Skorzęcin Nadleśnictwo brak danych 61,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 450 ITz.272.1.450.2021  28.10.2021 r. Usługi Telekomunikacyjne Roman Łukowski, ul. Wojska Polskiego 1/64, 62-230 Witkowo, NIP: 6671088166 rekonfiguracja centrali telefonicznej 28.10.2021 r. 121,95 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 451 ITz.272.1.451.2021  28.10.2021 r. Air Press, ul. Pisankowa 1, 45-841 Opole, NIP: 7542885323 przegląd techniczny agregatu hydraulicznego, narzędzi hydraulicznych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz dojazd serwisu do OSP Skorzęcin 23.11.2021 r. 715,39 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 452 ITz.272.1.452.2021  28.10.2021 r. Krzysztof Liber, 33-342 Barcice 712 (działalność nierejestrowana) adapter latarki ISKRA do hełmu Rosenbauer TITAN -druk 3D OSP Witkowo 18.11.2021 r. 600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 453 ITz.272.1.453.2021  28.10.2021 r. P.P.U.H. SUPRON 1S.J. ZENON PIASNY, ZYGMUNT CZARNOTA, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz, NIP: 6370102888 wąż pożarniczy tłoczony W-75-20-ŁA/PCV oraz latarka do hełmu ISKRA LED Typ LSI-102 KZPT - OSP Witkowo 29.11.2021 r. 3024,39 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 454 ITz.272.1.454.2021  28.10.2021 r. BHP Gniezno Ireneusz Draheim, ul. Kruszwicka 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7841167009 bluza Adler - 38 szt. dla OSp Witkowo 29.11.2021 r. 2432,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
455 ITz.272.1.455.2021 28.10.2021 r. ARMA-SAN Hurtownia Instalacyjna S.j., ul. Pułaskiego 5a, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671623582 art. hydrauliczne w celu podłączenia bojlera na ciepłą wodę w świetlicy w Ruchocinie 29.10.2021 r. 708,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 455 ITz.272.1.455.2021  28.10.2021 r. MANDEL Dariusz Migdał, Wiekowo 66, 62-230 Witkowo, REGON: 364559410 utwardzenie kostką terenu przy świetlicy w Wiekowie 08.11.2021 r. 1.500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 456 ITz.272.1.456.2021  28.10.2021 r. Usługi Transportowe Waldemar Woźniak, Ruchocin 43, 62-230 Witkowo, NIP: 7842058972 wykoszenie poboczy na drodze gminnej w Sołectwie Ruchocin 30.10.2021 r. 813,01 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 457 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 458 ITz.272.1.458.2021  28.10.2021 r. LOOK HOUSE Łukasz Andrzejewski, Ostrowo 21 A, 62-430 Powidz, NIP: 6671720782 wykonanie usługi muzycznej podczas festynu w Sołectwie Piaski 30.10.2021 r. 487,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 459 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 460 ITz.272.1.460.2021  28.10.2021 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Łączny , ul. Czerniejewska 6/1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671224646, REGON: 360946445    profile stalowe na potrzeby montażu piłkochwytów na boisku w Jaworowie 08.11.2021 r. 1.830,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 461 ITz.272.1.461.2021  28.10.2021 r. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 56-400 SOKOŁOWICE DOLNOŚLĄSKIE 102, KRS: 0000828107, NIP: 9112033908, Regon: 385531472 siatki na bramki oraz siatki polipropylenowe na potrzeby Sołectwa Jaworowo 09.11.2021 r. 1.052,34 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 462 ITz.272.1.462.2021  28.10.2021 r. Gospodarstwo Szkółkarskie Jakub Karalus, Świątniki, ul. Kórnicka 4A, 62-022 Świątniki, NIP: 7773071365 drzewka - ewodia - 40 szt. 22.11.2021 r.  2000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 463 ITz.272.1.463.2021  05.11.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328     wypis i wyrys dz. 83 w Małachowie-Kępym oraz 56/25 w Witkowie ul. Chrobrego brak danych 100,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 464 ITz.272.1.464.2021  05.11.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328     mapy ewidencyjne dla dz. 83 w Małachowie-Kępym oraz dz. 56/25 w Witkowie ul. Chrobrego brak danych 16,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 465 ITz.272.1.465.2021  05.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Karol Łączny , ul. Czerniejewska 6/1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671224646, REGON: 360946445    profile i pręty na potrzeby wykonania iluminacji świątecznej - choinka 09.11.2021 r. 3.708,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 466 ITz.272.1.466.2021  08.11.2021 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328     mapa zasadnicza dla dz. 91/7 w Maleninie brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 467 ITz.272.1.467.2021  08.11.2021 r. BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk, Arcugowo 8, 62-220 Niechanowo, NIP: 7841739842, REGON: 630953063   przeróbki instalacji c.o. celem adaptacji pomieszczenia w budynku OSP Witkowo brak danych 8500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 468 ITz.272.1.468.2021  08.11.2021 r. Stowarzyszenie Pomocowe przy Zakładzie Poprawczym, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842212924 wykonanie iluminacji świątecznej - choinka 18.11.2021 r. 1.800,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 469 ITz.272.1.469.2021  10.11.2021 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509   worki ze sznurkiem z napisem "Szczepmy się" brak danych 3298,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 470 ITz.272.1.470.2021  10.11.2021 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047   stacja dokująca Unitek DUAL HDD USB 3.1 srebrna - 2 szt. Delock STA 22 Pin - M.2 NGFF - 2 szt., Obudowa dysku unitek srebrna USB 3.1 SSd M.2. 19.11.2021 r. 650,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 471 ITz.272.1.471.2021  10.11.2021 r. Spółdzielnia "DOZÓR' w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041571 dostawa Rollupa 1000 x 2000 - 2 szt., teczki zadruk 4/0 + folia 1/0 2 x 250 szt. 29.11.2021 r. 1910,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 472 ITz.272.1.472.2021  10.11.2021 r.10.11.2021 FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołowice 102, 56-400 Sokołowice, KRS:  0000828107 NIP: 9112033908 REGON:  385531472  siatki na bramki na potrzeby Sołectwa Jaworowo 11.11.2021 r. 433,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 473 ITz.272.1.473.2021  10.11.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo   przeniesienie urzadzeń zabawowych na boisko sportowe w Sołectwie Jaworowo 22.12.2021 r. 3.508,61 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 474 ITz.272.1.474.2021  10.11.2021 r. NODENETWORK.PL Łukasz Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, Wrzesnia, NIP: 7842462437   fotopułapki na potrzeby Sołectwa Ruchocin 15.11.2021 r. 1.219,51 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 475 ITz.272.1.475.2021  10.11.2021 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253    przegląd, montaż i podłączenie iluminacji świątecznych oraz ich demontaż w 2022 r. 11.01.2022 r. 5.284,55 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 476 ITz.272.1.476.2021  10.11.2021 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896   piłka do kosza i obręcz na potrzeby Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 17.11.2021 r. 140,65 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 477 ITz.272.1.477.2021  10.11.2021 r. WESTLAND-Polska sp. z o.o., ul. Józefa Chociszewskiego 12, 62-200 Gniezno, NIP: 7842487986 kosze do gry na boisku w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie 16.11.2021 r. 1000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 478 ITz.272.1.478.2021  10.11.2021 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896 art. sportowe na festyn w Sołectwie Skorzęcin 15.11.2021 r. 406,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 479 ITz.272.1.479.2021  10.11.2021 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896   art. sportowe- siatki, słupki do badmintona dla Sołectwa Skorzęcin 15.11.2021 r. 82,93 zl nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 480 ITz.272.1.480.2021  10.11.2021 r. Altom Sp. z o.o., sp. k., ul. Roosevelta 116 a, 62-200 Gniezno, NIP: 7842433393, REGON: 301066948, KRS: 0000324582    naczynia do świetlicy w Ruchocinie 24.11.2021 r. 1151,82 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 481 ITz.272.1.481.2021  10.11.2021 r. Kobert Albert Adam Kozłowski, ul. Kostrzyńska 48, 62-200 Gniezno, NIP: 7842316701 ozdoby choinkowe na festyn w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie 23.11.2021 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 482 ITz.272.1.482.2021  10.11.2021 r. Mechanika Pojazdowa Wulkanizacja i Sprzedaż Opon Rafał Szoszorek, Kołaczkowo 27/2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671652402  ogrodzenie przy świetlicy w Chłądowie 23.11.2021 r. 8276,42 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 483 ITz.272.1.483.2021  11.11.2021 r. Kancelaria Dr Bartosz Mendyk, Mińsk Mazowiecki 05-300, ul. Sędomierska 2 lok. 3, NIP: 8222151005   dokumentacja teleinformatyczna 11.11.2021 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 484 ITz.272.1.484.2021  12.11.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   usługa transportowa na zawody sportowe 12.11.2021 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 485 ITz.272.1485..2021  16.11.2021 r. MULTI-LIGHT ILUMINATION MARIUSZ FRĄTCZAK, ul. Lisciasta 13, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7262352169 sznury świetlne - zimna biel. 29.11.2021 r. 1.119,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 486 ITz.272.1.486.2021  16.11.2021 r. H2 architekci Joanna Haremza, ul. Limanowskiego 5/1a, 60-744 Poznań  wykonanie koncepcji rozbudowy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie wraz z niezbednymi uzgodnieniami i ustalonym zakresem brak danych 9200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 487 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 488 ITz.272.1.488.2021  16.11.2021 r. Senetic SA, ul. Kosciuszki 227, 40-600 Katowice, NIP: 6342709934  Hewlett Packard Enterprise Aruba 2530 48 G Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)1U szary, symbol towaru: J9775A brak danych 3061,19 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 489 ITz.272.1.489.2021  16.11.2021 r. Biuro Komputerowe INFOJAR II Jarosław Kapała, Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego 1, 63-300 Pleszew, NIP: 6171182123   dostawa systemu INFO+ wersja START oraz rozszerzenie systemu WIP+ brak danych 5463,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 490 ITz.272.1.490.2021  16.11.2021 r. Sławomir Sabadasz PP SŁAWOMIR SABADASZ, ul. Składowa 14, 41-902 Bytom, NIP: 6252475289 50 szt. rac sygnalizacyjnych Elios kolor czerwony na Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 29.11.2021 r. 731,30 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 491 ITz.272.1.491.2021  16.11.2021 r. REAKCJA FLAGI REKLAMOWE SP. Z O.O., ul. Szczawnicka 1, 60-471 Poznań, NIP: 7812005617 dostawa flag powstania wielkopolskiego ORZEŁ W KORONIE, drzewce flagowe 29.11.2021 r. 2.026,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 492 ITz.272.1.492.2021  18.11.2021 r. Air Press, ul. Pisankowa 1, 45-841 Opole, NIP: 7542885323  przegląd techniczny agregatu hydraulicznego, narzędzi hydraulicznych - OSP Skorzęcin 18.11.2021 r. 715,39 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 493 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 494 ITz.272.1.494.2021  18.11.2021 r. PHU ARKA Arkadiusz Filipowski, Babin 12, 62-420 Strzałkowo, NIP: 6671018007 wynajem autokaru na transport dzieci i młodzieży na zawody sportowe na trasie Witkowo-Kamionka-Witkowo 18.11.2021 r. 1207,70 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 495 ITz.272.1.495.2021  28.10.2021 r. ATUT Tomasz Skoba, ul. Lesmiana 5, 62-050 Mosina, NIP: 7772806706   sprzedaż z montażem zestawu zabawowego - mała zjeżdżalnia z podestem na plac zabaw w Dębinie 15.12.2021 r. 4.829,26 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 496 ITz.272.1.496.2021  18.11.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  upominki dla dzieci na Bieg Mikołajkowy 01.12.2021 r. 9432,65 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 497 ITz.272.1.497.2021  18.11.2021 r. Sklep Bławaty Elżbieta Sucholas, ul. Poznańska 32, 62-230 Witkowo, NIP: 6671142434 obrusy na wyposażenie świetlicy w Małachowie-Kępym 24.11.2021 r. 372,36 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 498 ITz.272.1.498.2021  18.11.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   przełożenie kostki na chodniku przy ul. Kosynierów Miłosławskich  oraz na ul. Jasnej 30.11.2021 r. 15451,57 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 499 ITz.272.1.499.2021  18.11.2021 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253 wykonanie prac elektrycznych w urzędzie 24.11.2021 r. 121,95 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 500 ITz.272.1.500.2021  22.11.2021 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001     zakup 2 tablic informacyjnych dotyczących programu "Szatnia na Medal" A3 24.11.2021 r. 250,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 501 ITz.272.1.501.2021  22.11.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227    art. spożywcze na festyn w Sołectwie Malenin 23.11.2021 r. 552,34 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 502 ITz.272.1.502.2021  24.11.2021 r. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, NIP: 5830018931, REGON: 190610277 zamówienie sytsemu LEX Urząd Premium 31.12.2022 r. 6.024,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 503 ITz.272.1.503.2021  26.11.2021 r. Asseco Data System S.A., ul. Podlaska 21, 81-321 Gsynia, KRS: 0000421310, NIP: 5170359458, REGON: 180853177  podpis elektroniczny z kartą i czytnikiem Certum Mini=DHL brak danych 306,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 504 ITz.272.1.504.2021  26.11.2021 r. Spółdzielnia "DOZÓR' w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041571  druk i pakowanie kalendarzy trójdzielnych - 200 szt. 12.12.2021 r. 2091,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 505 ITz.272.1.505.2021  26.11.2021 r. TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, NIP: 7671004218 mikrofon BOYA BY-M3032, karta pamięci SANDISK Extreme SDXC 64 GB brak danych 332,51 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 506 ITz.272.1.506.2021  26.11.2021 r. WRI Sp. z o.o., Sp. K., ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy, Sklep PSB Mini Mrówka, ul. Sosynierów Miłosławskich 25, 62-230 Witkowo, NIP: 7773247605  art. chemiczne na potrzeby świetlicy w Sokołowie 26.11.2021 r. 60,93 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 507 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 508 ITz.272.1.508.2021  26.11.2021 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452     naczynia na wyposażenie świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 30.11.2021 r. 268,81 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 509 ITz.272.1.509.2021  26.11.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KINGA", ul. 29 Grudnia 49, 62-430 Powidz, NIP: 6671645460 ciasto na festyn w Sołectwie Skorzęcin 28.11.2021 r. 277,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 510 ITz.272.1.510.2021  26.11.2021 r. ELEKTRONARZĘDZIA SERWIS, ul. Hoża 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7841005749  szlifierka 2400 W oraz 4 tarcze dla OSP Wiekowo  29.11.2021 r.  800,66 zł  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 511 ITz.272.1.511.2021  26.11.2021 r. Centrum Szkoleniowe Edukacja i Bezpieczeństwo Sp. z o.o., ul. Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, NIP: 5272790361 szkolenie z zakresu ochrony p.poż i pierwszej pomocy przedmedycznej pt. "Na ratunek 112, 998" 29.11.2021 r. 4720,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 512 ITz.272.1.512.2021  26.11.2021 r. Gospodarstwo Rolne Joanna Markiewicz, ul. Kościelna 46, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6671293794 zabiegi pielęgnacyjne drzew w Sołectwie Kołaczkowo 30.11.2021 r. 2777,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 513 ITz.272.1.513.2021  26.11.2021 r. Meble Ogrodowe-Kaczmarek PHU, Krzysztof Kaczmarek, Gostuń 1A, 62-402 Ostrowite, NIP: 6671547119 wykonanie altany rekreacyjnej na plac zabaw w Dębinie 06.12.2021 r. 6707,32 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 514 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 515 ITz.272.1.515.2021  29.11.2021 r. NODENETWORK.PL Łukasz Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, 62-300 Września, NIP: 7842462437   rozbudowa systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin - 7 kamer z montażem; modernizacja kamer monitoringu miejskiego (11 kamer do wymiany oraz 6 nowych) 14.12.2021 r.; 29.12.2021 r. 8252,03 zł; 10894,31 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 516 ITz.272.1.516.2021  29.11.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119  kurtki strażackie, środek pianotwórczy, węże tłoczone 30.11.2021 r. 1894,31 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 517 ITz.272.1.517.2021  29.11.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119  redukcja 75/52 - 2 szt., 110/75 - 2 szt., 52/25 - 1 szt. oraz latarka dla OSP Wiekowo 30.11.2021 r. 352,85 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 518 ITz.272.1.518.2021  29.11.2021 r. Air Press, ul. Pisankowa 1, 45-841 Opole, NIP: 7542885323  rdzenie nożyc RSU 180 - 2 szt dla OSP Skorzęcin 30.11.2021 r. 1753,28 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 519 ITz.272.1.519.2021  29.11.2021 r. Serwis Ogumienia PKS Halina Majewska, ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841423470 opony na potrzeby OSP Skorzęcin 30.11.2021 r. 1279,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 520 ITz.272.1.520.2021  29.11.2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115 
montaż iluminacji świątecznych na placach gminnych; naprawa ogrodzenia boiska w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie; remont pokrycia dachowego na obiektach Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie; Czyszczenie studzienek ściekowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo - 738 szt., montaż i naprawa znaków drogowych, naprawa chodników na ul. Jasnej, Topolowej, Kwiatowej i w Jaworowie, prace brukarskie przy Urzędzie - utwardzenie kostką terenu pod stanowiska do naprawy rowerów, roboty brukarskie przy ul. Słonecznej 27.12.2021 r., 30.12.2021 r. 9913,17 zł; 18.704,73 zł; 72.042,88 zł; 42975,44 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 521 ITz.272.1.521.2021  29.11.2021 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896   art. sportowe na boisko w Jaworowie 02.12.2021 r. 1081,30 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 522 ITz.272.1.522.2021  29.11.2021 r. DONIU-AUTO-CZĘŚCI, Damian Misiak, Czajki 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842430779 wykonanie usługi koparko-ładowarką na boisku do piłki siatkowej w Jaworowie 14.12.2021 r. 861,79 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 523 ITz.272.1.523.2021  29.11.2021 r. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe "KINGA", ul. 29 Grudnia 49, 62-430 Powidz, NIP: 6671645460  ciasta na festyn w Sołectwie Kołaczkowo 04.12.2021 r. 138,89 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 524 ITz.272.1.524.2021  29.11.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Sołectwie Folwark 02.12.2021 r. 400,03 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 525 ITz.272.1.525.2021  29.11.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Sołectwie Piaski 02.12.2021 r. 276,36 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 526 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 527 ITz.272.1.527.2021  29.11.2021 r. MPT "PIK" Grzegorz Kasprowicz, Piotr Kasprowicz, Błażej Pawłowski Sp. j., ul. Wrocławska 42B, 62-300 Września, NIP: 7890004052 art. spozywcze na festyn w Sołectwie Ruchocinek 09.12.2021 r. 931,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 528 ITz.272.1.528.2021  29.11.2021 r. Monika Godlewska HIGHER, ul. Armii Krajowej 74, 58-130 Żarów, NIP: 8862551914 podkaszarka spalinowa do Sołectwa Strzyżewo Witkowskie 02.12.2021 r. 283,74 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 529 ITz.272.1.529.2021  29.11.2021 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904   art. spożywcze na festyn w Sołectwie Czajki 02.12.2021 r. 258,64 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 530 ITz.272.1.530.2021  29.11.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Sołectwie Kołaczkowo 06.12.2021 r. 727,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 531 ITz.272.1.531.2021  29.11.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na festyn w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie 06.12.2021 r. 406,60 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 532 ITz.272.1.532.2021  29.11.2021 r. EXPRES S.C., Mielżyn ul. Strzałkowska 2, 62-230 Witkowo, NIP: 7891750403  upominki dla dzieci na Bieg Mikołajkowy 01.12.2021 r. 1260,49 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 533 ITz.272.1.533.2021  29.11.2021 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, NIP: 5252496411 przyłaczenie do sieci - budynek świetlicy w Mielżynie 01.12.2021 r. 1311,24 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 534 ITz.272.1.534.2021  29.11.2021 r. WESTLAND-Polska Sp. z o.o., ul. Józefa Chociszewskiego 12, 62-200 Gniezno, NIp: 7842487986 naprawa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ostrowitym Prymasowskim 20.12.2021 r. 170,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 535 ITz.272.1.535.2021  29.11.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119   hełm strażacki do OSp Witkowo 06.12.2021 r. 975,61 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 536 ITz.272.1.536.2021  29.11.2021 r. Sprzedaż art. Przemysłowych Odzież i Obuwie Krzysztof Grabowski, Pławno, ul. Działkowa 15, 97-540 Żytno, NIP: 7722404147 trzewiki militarne w ilości 4 par dla jednostki OSP Witkowo 07.12.2021 r. 585,33 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 537 ITz.272.1.537.2021  29.11.2021 r. NAMARO Sp. z o.o., oś Wojska Polskiego 18D, 62-065 Grodzisk Wielkopolskie, NIP: 7861659342 upominki dla dzieci na IV Bieg Mikołajkowy 03.12.2021 r. 2854,51 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 538 ITz.272.1.538.2021  29.11.2021 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wilkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ul. Norwida 14, 60-867 Poznań, NIP: 7811001362 kalendarz z instrukcja p.poż dla OSP z terenu Gminy 29.11.2021 r. 400,81 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 539 ITz.272.1.539.2021  29.11.2021 r. "ADRIANO" Olgierd Konieczny, ul. Pobiedziska 4, 62-200 Gniezno, NIP: 7840004630, REGON: 632044710   2 mundury strażackie dla OSP Skorzęcin 10.12.2021 r. 959,34 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 540 ITz.272.1.540.2021  30.11.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  
 
transport na trasie Witkowo-Poznań 30.11.2021 r. 2055,56 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 541 ITz.272.1.541.2021  30.11.2021 r. P.P.H.U. INTER-PORTO Hieronim Rachel, ul. Wolności 6/A, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003348 upominki dla dzieci na IV Bieg Mikołajkowy 03.12.2021 r. 1047,98 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 542 ITz.272.1.542.2021  30.11.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   przewóz uczniów na zawody sportowe 30.11.2021 r. 555,68 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 543 ITz.272.1.543.2021  06.12.2021 r. DRUKARNIA "LEMAL" Alicja Mateja, Ul. Bolesława Chrobrego 81, 80-414 Gdańsk, NIP: 9580486709, REGON: 192633390    druki pocztowe i dokumenty podatkowe oraz do USC 06.12.2021 r. 4630,20 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 544 ITz.272.1.544.2021  04.12.2021 r. Bartosz Nowakowski BartMed, Kleparz 17, 62-300 Września, NIP: 8883123307 usługa serwisowa oraz zakup wyświetlacza iPhone SE, klapki tył iPhone SE RED, szkło aparatu iPhone SE 06.12.2021 r. 300,81 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 545 ITz.272.1.545.2021  07.12.2021 r. HAWA ul. Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno, REGON: 302797447, NIP: 7842492510  benzyna i olej napędowy dla OSp z terenu Gminy 08.12.2021 r. 957,35 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 546 ITz.272.1.546.2021  07.12.2021 r. ELNEX Dariusz Józef Nowak, ul. Wierzbicka 37, 26-600 Radom, NIP: 9480002480 akumulator do radiotelefonu MOTOROLA GPxx dla OSp Witkowo 07.12.2021 r. 650,41 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 547 ITz.272.1.547.2021  07.12.2021 r. SUPON S.A. Zakład Usługowo-Handlowy, ul. Witkowska 12, 62-200 Gniezno, KRS: 0000061226, NIP: 8511006700, REGON: 810588012    przegląd aparatów powietrznych, przegląd maski, legalizacja butli powietrznej, paletowanie oraz dojazd serwisu do jednostek OSP z terenu gminy 07.12.2021 r. 2395,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 548 ITz.272.1.548.2021  07.12.2021 r. SKLEP OGNIOWY JAKUB TODRYK, Jarosław Wasik, Górka 19/A, 63-112 Brodnica, NIP: 7851799716 koszulki strażackie z logo - 30 szt. dla OSP Skorzęcin 07.12.2021 r. 938,21 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 549 ITz.272.1.549.2021  07.12.2021 r. Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 7791011327 upominki na IV Bieg Mikołajkowy 08.12.2021 r. 468,03 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 550 ITz.272.1.550.2021  07.12.2021 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904    upominki na IV Bieg Mikołajkowy 09.12.2021  804,06 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 551 ITz.272.1.551.2021  07.12.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227   upominki na IV Bieg Mikołajkowy 08.12.2021 r. 1334,14 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 552 ITz.272.1.552.2021  07.12.2021 r. Stowarzyszenie producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań, NIP: 7822184952 zawieszki profilaktyczno-odblaskowe "ZEBRA"  dla dzieci Szkół Podstawowych  14.12.2021 r. 512,20 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 553 ITz.272.1.553.2021  07.12.2021 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047   słuchawki Philips TAUH201Wt - 2 szt. oraz Router ALCATEL LINK ZONE 4G LTE 13.12.2021 r. 241,47 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 554 ITz.272.1.554.2021  08.12.2021 r. Sławomir Sabadasz PP SŁAWOMIR SABADASZ, ul. Składowa 14, 41-902 Bytom, NIP: 6252475289  race sygnalizacyjne na obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego  14.12.2021 r. 993,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 555 ITz.272.1.555.2021  07.12.2021 r. Zakład Malarsko-Tapicerski Arkadiusz Rutecki, ul. Modrzewiowa 18, 62-230 Witkowo, NIP: 7842017806 przeróbka wentylacji w świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie 14.12.2021 r. 1360,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 556 ITz.272.1.556.2021  07.12.2021 r. Altom Sp. z o.o., sp. k., ul. Roosevelta 116 a, 62-200 Gniezno, NIP: 7842433393, REGON: 301066948, KRS: 0000324582     naczynia do świetlicy w Ćwierdzinie 13.12.2021 r. 2566,64 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 557 ITz.272.1.557.2021  07.12.2021 r. Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski Sklep Warszawska, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900, REGON: 310354666   art. spożywcze na festyn w Sołectwie Ćwierdzin 10.12.2021 r. 465,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 558 ITz.272.1.558.2021  07.12.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na festyn w Sołectwie Ćwierdzin 09.12.2021 r. 179,65 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 559 ITz.272.1.559.2021  07.12.2021 r. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe "KINGA", ul. 29 Grudnia 49, 62-430 Powidz, NIP: 6671645460  ciasto na festyn w Sołectwie Gaj 10.12.2021 r. 277,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 560 ITz.272.1.560.2021  07.12.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Sołectwie Gaj 13.12.2021 r. 439,26 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 561 ITz.272.1.561.2021  07.12.2021 r. Rafał Andrzejaszek, ul. Gnieźnieńska 7, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842400608 materiały budowlane - pustak porotherm - 216 szt. na potrzeby pobudowania wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Gorzykowo 07.12.2021 r. 1545,37 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 562 ITz.272.1.562.2021  07.12.2021 r. Hurtownia Stali, Al. Reymonta 26, 62-200 Gniezno, NIP: 7842493768 materiały budowlane - stal na potrzeby pobudowania wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Gorzykowo 14.12.2021 r. 2002,32 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 563 ITz.272.1.563.2021  07.12.2021 r. Rafał Andrzejaszek, ul. Gnieźnieńska 7, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842400608  pustak porotherm na potrzeby budowy wiaty rekreacyjnej w Gorzykowie 20.12.2021 r. 205,59 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 564 ITz.272.1.564.2021  07.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958    znaki drogowe do OW Skorzęcin, rury i uchwyty, znaki A7, A11a, B33 i T wraz z rurami i uchwytami 30.12.2021 r. 7527,20 zł i 3668,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 565 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 566 ITz.272.1.566.2021  08.12.2021 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919  puchary na Turniej Old Boyów w Witkowie 08.12.2021 r. 325,20 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 567 ITz.272.1.567.2021  08.12.2021 r. media lokalne, os. Piastowskie 10b/10, 62-200 Gniezno, NIP: 7841730491  zamieszczenie życzeń świątecznych na portalu Pojezierze24pl (dawne Informacje Lokalne) 08.12.2021 r. 300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 568 ITz.272.1.568.2021  08.12.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  realizacja usługi przewozowej na zawody sportowe uczniów ZSP Mielżyn 08.12.2021 r. 833,33 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 569 ITz.272.1.569.2021  08.12.2021 r. Graffi Studio Janusz Ansion, Plac Szkolny 18, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750    publikacja reklamy - życzenia świąteczne 22.12.2021 r. 300,00 zł  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 570 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 571 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 572 ITz.272.1.572.2021  08.12.2021 r. MATEUSZ MIKITOW KOSBRUK, Kopydłowo 5/1, 62-270 Kłecko, NIP: 7841673221, REGON: 301449023   poszerzenie drogi w Piaskach na dł. 200 m 15.12.2021 r. 8.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 573 ITz.272.1.573.2021  08.12.2021 r. Mandel Dariusz Migdał,  Wiekowo 66, 62-230 Witkowo, NIP: 6671028218, REGON: 364559410  ułożenie kostki przy tablicy informacyjnej w Sołectwie Czajki 20.12.2021 r. 1300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 574 ITz.272.1.574.2021  08.12.2021 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Chłądowie 20.12.2021 r. 400,35 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 575 ITz.272.1.575.2021  08.12.2021 r. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł Andrzejewski, os Niepodległości 8/70, 62-400 Słupca  montaż lampy solarnej w Chłądowie 27.12.2021 r. 7000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 576 ITz.272.1.576.2021  08.12.2021 r. Usługi Stolarskie Jarosław Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671311813 renowacja ławek i altanki rekreacyjnej w Sołectwie Ruchocinek 15.12.2021 r. 698,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 577 ITz.272.1.577.2021  08.12.2021 r. Usługi Stolarskie Jarosław Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671311813  renowacja stołów, krzeseł i pergoli w świetlicy w Mielżynie 14.12.2021 r. 1060,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 578 ITz.272.1.578.2021  08.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RELAX Franciszek Dziopak, ul. Nowa 1A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003, REGON: 310072420   materiały malarskie na potrzeby pomalowania pomieszczeń w budynku świetlicy w Mielżynie 15.12.2021 r. 467,89 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 579 ITz.272.1.579.2021  08.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRO-HURT" Aleksander Winter Sp. z o.o., ul. Słoneczna 40A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000445285, NIP: 7842489471, REGON:302316502   materiały elektryczne na potrzeby świetlicy w Mielżynie 13.12.2021 r. 365,04 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 580 ITz.272.1.580.2021  08.12.2021 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KINGA", ul. 29 Grudnia 49, 62-430 Powidz, NIP: 6671645460  ciasto na festyn w Sokołowie 20.12.2021 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 581 ITz.272.1.581.2021  08.12.2021 r. PHUP Gniezno Sp. z o.o., HURTOWNIA Sp. k., ul. Orcholska 41, 62-200 Gniezno, NIP: 7842403647 art. spozywcze dla podopiecznych MGOPS w Witkowie 08.12.2021 r. 2669,03 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 582 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 583 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 584 ITz.272.1.584.2021  08.12.2021 r. Usługi Ogólno-Budowlane Dariusz Staszak, Strzyżewo Witkowskie 16a, 62-230 Witkowo, NIP: 7842173064 prace remontowe w pomieszczeniu gospodarczym przy świetlicy w Strzyżewie Witkowskim 13.12.2021 r. 380,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 585 ITz.272.1.585.2021  14.12.2021 r. Sun+ Sp. z o.o., Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99, 62-006 Kobylnica, NIP: 7773354229 sprzedaż, dostawa i montaż piaskownicy na placu przy ul. Gnieźnieńskiej brak danych 6140,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 586 ITz.272.1.586.2021  14.12.2021 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578  olej napędowy oraz Ad blue dla OSP Mielżyn 14.12.2021 r. 403,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 587 ITz.272.1.587.2021  14.12.2021 r. F-TECH Jakub Frankiewicz, Gorzykowo 50, 62-230 Witkowo, NIP: 7842378197 renowacja kuchni polowej oraz blachę do renowacji dla OSP Gorzykowo 14.12.2021 r. 2500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 588 ITz.272.1.588.2021  14.12.2021 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119   ubrania do pracy w wodzie, rękawice, kamizelka funkcyjna, ubranie koszarowe 3 częściowe, sorben, latarka dla OSP Skorzęcin 14.12.2021 r. 4947,15 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 589 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 590 ITz.272.1.590.2021  14.12.2021 r. NODENETWORK.PL Łukasz Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, 62-300 Września, NIP: 7842462437  montaż kamer na placu zabaw w Ruchocinie 20.12.2021 r. 373,98 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 591 ITz.272.1.591.2021  14.12.2021 r. home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252 roczny abonament AnyDesk Performance - 1 użytkownik + opłata serwisowa brak danych 1076,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 592 ITz.272.1.592.2021  14.12.2021 r.  PEPCO Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań, NIP: 7822131157 zabawki dla dzieci na festyn w Sołectwie Sokołowo 15.12.2021 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 593 ITz.272.1.593.2021  14.12.2021 r. FENIX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dworcowa 23A, 62-230 Witkowo, KRS: 0000512185, NIP: 7842491835, REGON: 302747389   przebudowa wejścia na plac zabaw wraz z wykonaniem podjazdu przy świetlicy w Maleninie 20.12.2021 r. 1081,30 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 594 ITz.272.1.594.2021  14.12.2021 r. Usługi Ogólnobudowlane Jacek Nowak, 62-200 Gniezno, , Słomianka 10/5, 62-200 Gniezno, NIP: 7841137741 malowanie sufitu w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy w Skorzęcinie 20.12.2021 r. 190,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 595 ITz.272.1.595.2021  14.12.2021 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, KRS: 0000105268, NIP: 6670003765, REGON: 000464900      transport żużla i utwardzenie drogi w Królewcu i Czajkach 30.12.2021 r. 1848,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 596 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 597 ITz.272.1.597.2021  15.12.2021 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493    usługa przyłaczenia obiektów do sieci energetycznej na terenie OW Skorzęcin  31.12.2021 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 598 ITz.272.1.598.2021  16.12.2021 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838 
 
dostawa materiałów eksploatacyjnych - tonerów brak danych 11.448,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 599 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 600 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 601 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 602 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 603 ITz.272.1.603.2021  17.12.2021 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508     usługa przewozowa na rzecz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie 27.12.2021 r. 324,07 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 604 ITz.272.1.604.2021  17.12.2021 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190   publikacja życzeń świątecznych 21.12.2021 r. 325,20 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 605 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 606 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 607 ITz.272.1.607.2021  18.12.2021 r. EHOST Krzysztof Dziewoński, ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy, NIP: 7162502787, REGON: 432734578  przedłużenie usługi hostingu serwera 27.12.2021 r. 649,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 608 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 609 ITz.272.1.609.2021  20.12.2021 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832   naprawa lampy po kolizji w Kołaczkowie 29.12.2021 r. 6000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 610 ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 611 ITz.272.1.611.2021  20.12.2021 r. EKO PLUS Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Maciej Chosiński, al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP: 7841039079 usługa serwisowa kotłowni w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie - wymiana zaworów 23.12.2021 r. 1760,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272.1..2021              zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 


 

 

 

nie dotyczy

drukuj pobierz pdf    

wstecz