Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Pytania i odpowiedzi - 2- do przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach

Witkowo, dnia 16.06.2020 r.

ITz.271.9.2020

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek

 

 

1. W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniem  obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6.

Odp. Zamawiający informuje, że taki sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie dopuszczalny w części 2 i 3 zamówienia.

 

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath) przedmiarów robót,co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny w/w zadania.

Odp. Pliki w ath w załączeniu do pytań i odpowiedzi. W związku z rozliczeniem kosztorysowym, proszę o dokładne sprawdzenie wersji ath z wersją w pdf.

 

3. Czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a ustawy.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.

 

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.

Odp. W Istotnych Postanowieniach Umowy w § 4 określono sposób rozliczania odpowiednio dla każdej z części zamówienia.

 

5.  Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie (koszty gwarancji ubezpieczeniowych, koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od inwestora), prosimy o  odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?

Odp. Zamawiający może wyrazić zgodę na cesję na rzecz banku pod warunkiem, że treść umowy cesji nie będzie naruszać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Finansach publicznych.

 

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy do wyceny stosować parametry materiałów opisanych w dokumentacji projektowej, czy opisanych w ST, ponieważ występują rozbieżności. Dotyczy rur PVC  SN 12 czy SN8 , studni betonowych tj. z wkładką z PP , czy bez wkładki itp.

Odp. Należy przyjąć rury PVC SN8 oraz studnie betonowe z wkładką z PP lub z żywicy poliestrowej

 

7. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath) przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam prace podczas przygotowanie wyceny/oferty.

Odp. Patrz pyt. i odp. nr 2.

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
RUC-20-01K - ofertowy.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-17 14:52:07)
rozmiar pliku: 53.3Kb
MIE-20-01K - ofertowy.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-17 14:52:07)
rozmiar pliku: 76.2Kb
DEB-20-01K - ofertowy.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-06-17 14:52:07)
rozmiar pliku: 82.7Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz