Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/146/04 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Witkowie przy ul. Jasnej

Uchwała Nr XVII/146/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Witkowie przy ul. Jasnej.

Na podstawie § 3 ust. 3, pkt 1 Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324  z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r.) w związku art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (tekst jednol. Dz.U. z  2000r., Nr 45, poz. 543 z późn. zm.)Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§  1.
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Witkowie, przy ul Jasnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  1318, o pow. 73 m2, zapisanej w KW 18819 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej - działki nr 1317, położonej w Witkowie.

2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§  2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/146/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  26 listopada 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Witkowie przy ul.Jasnej.

Art. 37, ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na bezprzetargowe zbycie nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W związku z wnioskiem właścicieli nieruchomości sąsiedniej o sprzedaż działki nr 1318, niezbędne jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zbycie.   


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz