Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2012: Uchwała XIII/117/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej w mieście i gminie Witkowo

Uchwała Nr XIII/117/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 15 lutego 2012 r

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej w mieście i gminie Witkowo

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w mieście i gminie Witkowo uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości:
1) 14,- zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym
2) 7,- zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§3.
Traci moc Uchwała Nr XX/170/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz