.Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
62-230 Witkowo, ul.Gnieźnieńska 1
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały 2012:
Uchwała XIII/117/2012 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej w mieście i gminie Witkowo

Uchwała Nr XIII/117/2012
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 15 lutego 2012 r

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej w mieście i gminie Witkowo

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn.zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w mieście i gminie Witkowo uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości:
1) 14,- zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym
2) 7,- zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§3.
Traci moc Uchwała Nr XX/170/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 
informacje udostępnił:Tomasz Pluciński
informacje wytworzył:Jolanta Barańska
data udostępnienia: 2012-02-27 15:12:12
ostatnia modyfikacja: Tomasz Pluciński 2012-02-27 15:17:24 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 212937