Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2011: Zarządzenie 104/2011 w sprawie ustalenia projektu budżetu GiM Witkowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 104/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 2012 rok.

(treść zarządzenia oraz załączniki w postaci plików *.pdf do pobrania)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2011 - PROJEKT UCHWAŁY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2011 - UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU GMINY I MIASTA WITKOWO NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały  -  Dochody budżetu GiM Witkowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1a do projektu Uchwały  -  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012r.

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały  -  Wydatki budżetu GiM Witkowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały  -  Wydatki majątkowe GiM Witkowo na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały  -  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami GiM Witkowo na 2012r.

Załącznik Nr 3a do projektu Uchwały  -  Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych GiM Witkowo na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały  -  Dotacje udzielone z budżetu GiM Witkowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały  -  Rozchody budżetu GiM Witkowo w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały  -  Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. w 2012 rok

Załącznik Nr 6a_b do projektu Uchwały  -  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zwiazanej z reazlizacja zadań GiM Witkowo w 2012 roku - bieżące

Załącznik Nr 6a_m do projektu Uchwały  -  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zwiazanej z reazlizacja zadań GiM Witkowo w 2012 roku - majątkowe

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały  -  Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2012 rok

Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały  -  Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały  -  Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały  -  Dochody i wływy na 2012 rok z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały  -  Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:58:42) 0
Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:58:22) 0
Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:58:02) 0
Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:57:47) 0
Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:57:29) 0
Załącznik Nr 6a_m do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:57:12) 0
Załącznik Nr 6a_b do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:56:55) 0
Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:56:38) 0
Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:56:17) 0
Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:56:02) 0
Załącznik Nr 3a do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:55:45) 0
Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:55:28) 0
Załącznik Nr 2a do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:55:10) 0
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:54:50) 0
Załącznik Nr 1a do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:54:29) 0
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:54:10) 0
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 104/2011
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:53:37) 0
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 104/2011
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:53:14) 0
Treść Zarządzenia 104/2011
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-17 13:52:47) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz