Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2011: Zarządzenie 94/2011 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność g.Witkowo, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 94/2011
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Witkowo, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§1.
Ustala się wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo, położonych w Witkowie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie i podając informacje o wywieszeniu do prasy oraz na stronę internetową urzędu.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do Zarządzenia 94/2011
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-11-04 15:45:56) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz