Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2008: Zarządzenie 79/08 w sprawie odroczenia terminu zapłaty czynszu za dzierżawę gruntów gminnych, położonych w Witkowie

ZARZĄDZENIE NR 79/08
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
z dnia 14 października 2008r.

w sprawie: odroczenia terminu zapłaty czynszu za dzierżawę gruntów gminnych, położonych w Witkowie.

Na podstawie § 5, Uchwały nr XXVI/251/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Witkowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, (Dz.Urz.Woj. Wlkp Nr 53, poz. 1422 z dnia 18 kwietnia 2006r.), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Na wniosek pana (…)*, zamieszkałego w miejscowości Ruchocin, gmina Witkowo odracza się termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w Witkowie stanowiącej działkę nr 689/5 do 20 grudnia 2008r

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

* usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

drukuj pobierz pdf    

wstecz