Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2008: Zarządzenie 78/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 78/08
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
z dnia 9 października 2008r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych, położonych w mieście i gminie Witkowo w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednol. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 9 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata, /Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324 z 3 lipca 2002r., Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r. i Nr 56, poz. 1758 z 27 kwietnia 2005r. Nr 80, poz. 159 z 16 maja 2008r./ zarządza się, co następuje:

§ 1.
Oddać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat grunty zabudowane garażami, położone w Witkowie przy ul. Jasnej na rzecz właścicieli nakładów:
- (…)* ( część działki 735/1, o pow. 15 m2 ),
- (…)* ( część działki nr 1981, o pow. 16 m2)
Szczegółowe warunki określą umowy dzierżawy.

§ 2.
Oddać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat grunt zabudowany garażem, położony w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich na rzecz właściciela nakładów:
- (…)* ( część działki 1263/16, o pow. 18 m2 ),
Szczegółowe warunki określi umowa dzierżawy.

§ 3.
Oddać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku grunt zabudowany pawilonem, położony w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej na rzecz :
(…)* (część działki nr 1909 o pow. 32m2 ),

§ 4.
Oddać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo położone w:
- Gorzykowie ( działka nr 110/2, o pow. 0,5400 ha i działka nr 100/2, o pow. 0,6300 ha)
Szczegółowe warunki określi umowa dzierżawy.

§ 5.
Oddać w najem, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat lokal użytkowy w budynku gminnym przy ul. Jana Pawła II w Witkowie na działce nr 861/4, ) na rzecz dotychczasowego najemcy (…)*
Szczegółowe warunki określi umowa najmu.

 § 6.
Oddać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo położone w:
- Witkowie ( działka nr 565/5 o pow. 0,2709 ha )
- Małachowie Kępym ( część działki nr 37 o pow. 0,2000 ha )
- Wiekowie ( część działka nr 13/1, o pow. 1,0000 ha )
- Folwarku Piaski ( działka nr 36/5, o pow. 1,1913 ha )
- Skorzęcinie ( działka nr 101/1 o pow. 0,87 ha i część działki nr 123/1 o pow. 0,9120 ha ),
- Ruchocinku ( działka nr 462/2 o pow. 0,1700 ha )
- Wiekowie ( część działki nr 350, o pow. 0,4500 ha )
- Witkowie ( część działki nr 1616/1, o pow. 0,7500 ha ),
- Witkowie ( działka nr 538, o pow. 0,5700 ha )
- Ruchocinie ( część działki nr 121, o pow. 1,6800 ha )
- Wiekowie ( część działki nr 350, o pow. 0,7500 ha )
- Ćwierdzinie ( działka 48/11, o pow. 2,1000 ha)
- Małachowie Wierzbiczany ( działki nr 25/1, 25/2, o pow. łącznej 1,11 ha)
- Witkówku ( działki nr 14/2, o pow. 1,00 ha, nr 14/1,o pow. 1,44 ha, nr 14/4 ,
 o pow. 0,15 ha, nr 14/6 o pow. 0,52 ha, działka nr 14/4, o pow. 0,73 ha )
- Ćwierdzinie ( działka nr 70, o pow. 0,78 ha)
- Małachowie Kępym ( część działki nr 53/9, o pow. 1,42 ha)
- Chłądowie ( działka nr 110/2, o pow. 0,40 ha, nr 25/1, o pow. 1,11 ha )
- Małachowie Wierzbiczany ( działki nr 20/1, 20/2, 86/3 , 86/1 o pow. łącznej 1,38 ha)
- Małachowie Kępym ( działka nr 53/5 o pow. 1,52 ha )
- Strzyżewie Witkowskim ( część działki 52 i 53, o pow. łącznej 1,50 ha),
- Witkowie ( działka 243/8 i część działki 243/7, o pow. łącznej 0,8850 ha)
- Małachowie Kępym ( działki nr 51, 53/1, 53/2, 53/3, 53/6 o łącznej powierzchni 5,97 ha )
- Folwarku Piaski ( działka 36/2, o pow. 0,2400 ha)
- Małachowie Kępym ( działki nr 26/2 i 29/1 o pow. łącznej 0,3600 ha)
- Witkowie ( działki nr 243/5, o pow. 0,5035 ha)
- Małachowie Kępym ( część działki nr 58/3, o pow. 0,91 ha)
- Ruchocinie ( działka nr 16/5, o pow. 0,12 ha)
- Małachowie Kepym ( działki nr 32/1, 32/3 o pow. łącznej 0,29 ha)
Szczegółowe warunki określą umowy dzierżawy.

§ 7.
Oddać w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat grunt, położony w Witkowie ( część działki nr 1340, o pow. łącznej 0,0156 ha ) wykorzystywany na ogród przydomowy na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, dotychczasowych dzierżawców.
Szczegółowe warunki określi umowa dzierżawy.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

* usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

drukuj pobierz pdf    

wstecz