Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała I / 7 / 2002

Uchwała Nr I/7/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

Na podstawie art.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1593/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 61, poz.707 z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje: 

§1.
Przyznaje się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie p.Krzysztofowi Szkudlarkowi wynagrodzenie miesięczne:

1/ wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania w wys. 4.200,-zł

2/ dodatek funkcyjny wg stawki 8 - 200% najniższego wynagrodzenia zasadniczego;

3/ dodatek za wysługę lat w wysokości 11% wynagrodzenia zasadniczego;

4/ dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Dodatek o którym mowa w §1 pkt 4 przyznaje się na okres 6 miesięcy.

§2.   
Projekt Statutu Komisja przedłoży Radzie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz