Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-06-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr III/17/2024 w sprawie zmiany WPF GiM Witkowo na lata 2024-2034
dział: Uchwały 2024
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-06-24 / 11:13:36
przejdź do wpisu >>
2024-06-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr III/16/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie
dział: Uchwały 2024
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-06-24 / 11:11:52
przejdź do wpisu >>
2024-06-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr III/15/2024 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze oddanie w najem nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działki nr 153, położonej w OW w Skorzęcinie
dział: Uchwały 2024
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-06-24 / 11:10:02
przejdź do wpisu >>
2024-06-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr III/14/2024 w sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM Witkowo z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
dział: Uchwały 2024
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-06-21 / 15:48:08
przejdź do wpisu >>
2024-06-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr III/13/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GiM Witkowo za 2023 r.
dział: Uchwały 2024
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-06-21 / 15:46:26
przejdź do wpisu >>
2024-06-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr III/12/2024 w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM Witkowo wotum zaufania
dział: Uchwały 2024
osoba wprowadzająca: Tomasz Pluciński
czas akcji: 2024-06-21 / 15:44:36
przejdź do wpisu >>
2024-06-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wykazy nieruchomości z dnia 21.06.2024 r., położonych w Witkowie i Strzyżewie Witkowskim, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej.
dział: Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
osoba wprowadzająca: Anita Frańczak
czas akcji: 2024-06-21 / 13:28:29
przejdź do wpisu >>
2024-06-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 82/2024 w sprawie: wykazów nieruchomości, położonych w Witkowie i Strzyżewie Witkowskim, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu w drodze bezprzetargowej.
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2024
osoba wprowadzająca: Anita Frańczak
czas akcji: 2024-06-21 / 13:21:34
przejdź do wpisu >>
2024-06-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycja w sprawie wspierania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kompostowników, zbiorników do gromadzenia deszczówki oraz zapoznania się z protokołami NIK z obszaru udzielania wsparcia gospodar
dział: Petycje
osoba modyfikująca: Piotr Janowicz
czas akcji: 2024-06-21 / 13:20:37
przejdź do wpisu >>
2024-06-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 80/2024 w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Witkowie, stanowiącej działkę nr 1852, na rzecz jej użytkownika wieczystego
dział: Zarządzenia Burmistrza - 2024
osoba wprowadzająca: Anita Frańczak
czas akcji: 2024-06-21 / 13:17:38
przejdź do wpisu >>
<< poprzednia  następna >>