nazwa dokumentu: Prognoza OOŚ Strategii ZIT Gniezno

 

INFORMACJA

Stowarzyszenie ZIT Gniezno informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ,,Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.).

Pełna treść obwieszczenia oraz dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Tomasz Pluciski
data dodania: 16 Lutego 2024
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Tomasz Pluciski / 16 Lutego 2024