nazwa dokumentu: Rejestr umów 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr umów zawartych w 2023 roku

l.p. numer umowy data zawarcia umowy     
dane identyfikujące kontrahenta przedmiot umowy okres realizacji umowy wartość umowy netto informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej tryb zawarcia umowy
 1 ITz.272..2023     podteczka - zlecenia        
 2 ITz.272.2.2023 03.01.2023 r. Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Myśliński, ul. Noskowskiego 1a/134, 62-510 Konin  obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie 31.12.2023 r. 48000,00 zl nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 3 ITz.272.3.2023 05.01.2023 r. Ochrona danych osobowych sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy  31.03.2024 r. 40000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 4 ITz.272.4.2023 04.01.2023 r. GABINET TERAPII UZALEŻNIEŃ Henryk Januchowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 8/1, 62-200 Gniezno, NIP: 7841672569, REGON: 639738283   prowadzenie programu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin- Punkt Konsultacyjny  31.12.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 5 ITz.272.5.2023 10.01.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  27.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 6 ITz.272.6.2023 20.01.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii (pompa ciepła) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 7 ITz.272.7.2023 10.01.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mąkownicy 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 8 ITz.272.8.2023 17.01.2023 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838  materiały biurowe do urzędu  31.12.2023 r., po aneksie 31.01.2024 r. 31029,54 zł, po aneksie 33468,57 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 9 ITz.272.9.2023 18.01.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253, REGON: 300550754 naprawa lamp gminnych 12 miesięcy 12195,12 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 10 ITz.272.10.2023 18.01.2023 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962   naprawa lamp gminnych - wysokich 12 miesięcy 60000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 11 ITz.272.11.2023 01.02.2023 r. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pała II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 dotacja celowa na realizację zadania pn. "Wsparcie alternatywnych form promujacych trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie zachowań abstynenckich" 15.12.2023 r. 40000,00 zł nie dotyczy brak danych
 12 ITz.272..2023              
 13 Tz.272.13.2023 06.02.2023r. Firma Drogowa Begier Sławomir Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Polna 1A, 62-330 Nekla, NIP: 7891796546, REGON: 521629482  Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin 11 miesięcy 5500000,00 zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.  
 14 ITz.272.14.2023 06.02.2023 r. Gminny Klub Sportowy "VITCOWIA" Witkowo, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 6671491838, REGON: 310331671   dotacja na działalność klubu   14.12.2023 r. 182300,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo 
 15 ITz.272.15.2023 06.02.2023 r. Klub Sportowy "MMA Witkowo", ul. Dworcowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 7842489270, REGON: 302266885  dotacja na działalność klubu 14.12.2023 r. 20550,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo  
 16 ITz.272.16.2023 06.02.2023 r. Klub Sportowy "Witkowo Biega", ul. Park Kościuszki 13, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500296, REGON: 364922909  dotacja na działalność klubu 14.12.2023 r. 41350,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo 
 17 ITz.272.17.2023 06.02.2023 r. Akademia Karate BESUTO Witkowo, Ćwierdzin 48, 62-230 Witkowo, NIP: 7842515429, REGON: 381581970  dotacja na działalność klubu

14.12.2023 r.

11800,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo  
 18 ITz.272.18.2023 06.02.2023 r. "AKADEMIA FUTBOLU 92", ul. Dębińska 19, 62-230 Witkowo, NIP: 7842526752, REGON: 389218766 dotacja na działalność klubu 14.12.2023 r. 4000,00 zł nie dotyczy Ustawa o sporcie i uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Witkowo   
 19 ITz.272.19.2023 02.02.2023 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271  druk Biuletynu "Witkowskie Wiadomości Samorządowe"   28.02.2024 r. 41040,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 20 ITz.272.20.2023 01.02.2023 r. ELEKTRORECYKLING S.A., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000843061, NIP: 7881995965  odbiór odpadów elektrycznych i elektrotechnicznych  31.12.2024 r. brak danych nie dotyczy kodeks cywilny, Prawo Ochrony Środowiska
 21 ITz.272.21.2023 03.02.2023 r. EUROMATPOL Sp. z o.o., ul. Pogodna 10C, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 6653021625   świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo   30.12.2023 r. 175195,37 zł nie dotyczy art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  
 22 ITz.272.22.2023 03.02.2023 r. EUROMATPOL Sp. z o.o., ul. Pogodna 10C, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 6653021625    świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo  30.12.2023 r. 210024,14 nie dotyczy  art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym   
 23 ITz.272.23.2023 03.02.2023 r. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WA-MA" WALICKI MACIEJ, Pyzdry 66, 62-310 Pyzdry, NIP: 6671474449, REGON: 634498503   świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo  29.12.2023 r. 31049,62 nie dotyczy  art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym   
 24 ITz.272.24.2023 03.02.2023 r. EUROMATPOL Sp. z o.o., ul. Pogodna 10C, 62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 6653021625    świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Witkowo  29.12.2023 r. 108673,70 nie dotyczy  art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym   
 25 ITz.272.25.2023 08.02.2023 r. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC MACIEJ TRAJGIS, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice , NIP: 5992729183, REGON: 363797260  nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: Budowa chodników w miejscowościach: Ruhocinek i Skorzęcin 05.01.2024 r. 57.000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 26 ITz.272.26.2023 10.02.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 27 ITz.272.27.2023 14.02.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii - pompy ciepla w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Strzyżewie Witkowskim 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 28 ITz.272.28.2023 14.02.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Piaskach 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 29 Tz.272.29.2023 14.02.2023 r. LAS-OGRÓD Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy i Miasta Witkowo 31.03.2023 r. 6800,00 zl nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 30 ITz.272.30.2023 16.02.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinasowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego  energię odnawialną tj. paneli fotowoltaicznychw budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Witkowie  20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 31 ITz.272.31.2023 20.02.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na biomasę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Skorzęcinie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 32 ITz.272..2023              
 33 ITz.272.33.2023, 21.28/22 03.02.2023 r. Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński przekazanie dopłaty  31.01.2024 r. 509226,00 zł nie dotyczy art. 27 ust. 1 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych ...
 34 ITz.272.34.2023 01.01.2023 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262 dystrybucja paliwa stałego 31.05.2023 r. brak danych nie dotyczy ustawa z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236)
 35 ITz.272.35.2023 28.02.2023 r. Agata Nowakowska Fotografi i Film, ul. Powidzka 43, 62-230 Witkowo, NIP: 7842496850, REGON: 363310104 przygotowanie napisów zsynchronizowanych z nagraniem wideo z Sesji Rady Miejskiej w Witkowie, przygotowanie i przeprowadzenie transmisji na żywo z obrad Sesji Rady Miejskiej w Witkowie 31.12.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 36 ITz.272.36.2023 01.03.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie  20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 37 ITz.272.37.2023 27.02.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 38 ITz.272.38.2023 brak danych CURULIS SP Z O.O., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, NIP: 7831691499, KRS: 0000432301 Subskrypcja umożliwiająca wygenerowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu w trakcie 2023 r. brak danych 1611,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 39 ITz.272.39.2023 16.01.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 40 ITz.272.40.2023 09.03.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotycyz Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 41 ITz.272.41.2023 09.03.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii - kolektory słoneczne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Wierzbiczany 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 42 Tz.272.42.2023 10.03.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii  - panele fotowoltaiczne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Chłądowie

 

20.12.2023 r.

3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 43 ITz.272.43.2023 01.03.2023 r. Ochrona danych osobowych porozumienie w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodociągowej w Witkowie brak danych 2000,00 zł nie dotyczy kodeks cywilny
 44 ITz.272.44.2023 01.03.2023 r. Ochrona danych osobowych porozumienie w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodociągowej w Witkowie brak danych 4620,61 zł nie dotyczy kodeks cywilny
 45 ITz.272.45.2023 01.03.2023 r. Ochrona danych osobowych porozumienie w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodociągowej w Witkowie brak danych 4620,61 zł nie dotyczy kodeks cywilny
 46 ITz.272.46.2023 16.03.2023 r. EKO PLUS Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Maciej Chosiński, al. Reymonta 21, 62-200 Gniezno, NIP: 7841039079   dostawa i wymiana pieca centralnego ogrzewania w kotłowni budynku Urzędu Gminy i Miasta Witkowo 31.07.2023 r. 44500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 47 ITz.272.47.2023 20.03.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 48 ITz.272.48.2023 21.03.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystujacego energię odnawialna, tj. paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w m. Witkowo 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.    
 49 ITz.272.49.2023 04.04.2023 r. PHU "SO-MASZ"S.C. JANUSZ SOCHA, KRZYSZTOF SOCHA, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, NIP: 7311982256, REGON: 100526041

Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2023 r.

15.11.2023 r. 3.01.2024 r. - po aneksie 31200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 50 ITz.272.50.2023 13.03.2023 r. Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Myśliński, ul. Noskowskiego 1a/134, 62-510 Konin, NIP: 6652562810 usługa prawna - reprezentowanie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 16.03.2023 r. 1500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 51 ITz.272.51.2023 13.03.2023 r. Euro Innowacje Software sp. z o.o., ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, KRS: 0000768425, NIP: 7831796471, REGON: 382404187 usługa udostępnienia platformy informatycznej pod nazwą Platforma budzetyjst.pl  12.03.2024 r. 895,00 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 52 ITz.272..2023              
 53 ITz.272..2023              
 54 ITz.272.54.2023 31.03.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu  kotła na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym w Małachowie-Złych Miejsc 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 55 ITz.272.55.2023 03.04.2023 r. Wspólnota MIeszkaniowa przy ul. Płk. Hynka 15, 62-230 Witkowo dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Witkowie  20.12.2023 r. 6000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 56 ITz.272.56.2023 31.03.2023 r.  ochrona danych osobowych  dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii  -  kolektory słoneczne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Wierzbiczany  20.12.2023 r.  3000,00 zł  nie dotyczy  Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 57 ITz.272.57.2023 03.04.2023 r. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Płk Hynka 13 w Witkowie dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 6000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 58 ITz.272.58.2023 31.03.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Małachowie-Złych Miejsc 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 59 ITz.272..2023              
 60 ITz.272..2023              
 61 ITz.272.61.2023 31.03.2023 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie, ul. Kościelna 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842373509, REGON: 040094122 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego obrazu Św. Anny Samotrzeć w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Mielżynie  07.04.2023 r. 43000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr X/101/07 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, Uchwała LII/387/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świetych w Mielżynie na prace restauratorskie i konserwatorskie obrazu Św. Anny Samotrzeć, wpisanego do rejestru zabytków
 62 ITz.272.62.2023 05.04.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 63 ITz.272.63.2023 05.04.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym położonym w Chłądowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 64 ITz.272..2023              
 65 ITz.272.65.2023 29.03.2023 r. Powiat Gnieźnieński, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn.: "Wsparcie dla gmin powiatu gnieźnieńskiego (pomoc finansowa) na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającego na zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym sprzęu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności" 30.10.2023 r.  7500,00 zł nie dotyczy art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwała nr LXIV/346/2022 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2023 oraz uchwały nr LXV/352/2023 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wsparcia dla gmin Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinasowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
 66 ITz.272.66.2023 13.04.2023 r. SOBCZAK RYSZARD ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH, Psary Małe, ul. Długa 1A, 62-300 Września, NIP: 7890001088, REGON: 631526386, po aneksie A Sobczak ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0001058894, NIP: 7891081603, REGON: 526503886     remont cząstkowy dróg 30.06.2023 r. po aneksie 22.12.2023 r. 40650,41 zł, po aneksie 89430,89 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 67 ITz.272.67.2023 20.02.2023 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024  przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej 31.12.2024 r.   nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 68 ITz.272.68.2023 28.04.2023 r. Usługi Hydrauliczne Adrian Michalak, ul. Kosynierów Miłosławskich 38, 62-230  Witkowo, NIP: 784333059, REGON: 363680605 modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie 28.07.2023 r. 37047,60 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 69 ITz.272.69.2023 18,04,2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na biomasę w budynku mieszkalnym w Kamionce 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.    
 70 ITz.272.70.2023 18.04.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na biomasę w budynku mieszkalnym w Kołaczkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 71 ITz.272.71.2023 18.04.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. kolektorów słonecznych w budynku mieszkalnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 72 ITz.272.72.2023 02.05.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie wyposażenia budynku w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródla energii w budynku mieszkalnym w  Małachowie-Wierzbiczany 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 73 ITz.272.73.2023 19.04.2023 r. Powiat Gnieźnieński, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno umowa dzierżawy gruntu przy ul. Dworcowej 31.03.2028 r. 16416,00 zł nie dotyczy uchwała Nr LI/398/10 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
 74 ITz.272.74.2023 04.05.2023 r. Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła, ul. Olsztyńska 17, 62-200 Gniezno, NIP: 6181917945, REGON: 300537771 wymiana podłogi w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie w ramach zadania: "Odnowa kulturalna w Witkowie - remont sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie" 21.07.2023 r. 80423,95 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 75 ITz.272.75.2023 27.04.2023 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, 62-230 Witkowo, NIP: 7842167098, REGON: 000971732 dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo na realizację zadaniapt. "Zadbajmy o najmłodszych w trudnych środowiskach i trudnych czasach 15.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy brak danych
 76 ITz.272.76.2023 28.04.2023 r. RADIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, KRS: 0000638193, NIP: 5842751270, REGON: 364869552  opieka autorska nad systemami z Pakietu RADIX: EGRUN+, ELUD+, FAKTURA+, FKB+, GOK+, INFO+, KADRY+, MKO+, PŁACE+, POGRUN+, POST+, REJ+, STW+, WIP+1, WIP+2, WIP+3, WYB  30.04.2023 r. 23075,20 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 77 ITz.272.77.2023 08.05.2023 r. Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła, ul. Olsztyńska 17, 62-200 Gniezno, NIP: 6181917945, REGON: 300537771  wykonanie zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wodi i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 17 miesięcy 5035000,00 zł nie dotyczy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
 
 78 ITz.272.78.2023 08.05.2023 r. KOWALSKI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin, KRS 0000514726,
NIP 5621804660, REGON 341592002 
Budowa drogi gminnej w miejscowości Skorzęcin  40 dni 601855,00  zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
 
 79 ITz.272.79.2023 08.05.2023 r. Usługi Inżynierskie Arkadiusz Rojewski, Osiniec, Os. Akacjowe 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841875901, REGON: 368229890 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji: Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie 17 miesięcy 100000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 80 ITz.272.80.2023, 16/2023 28.04.2023 r. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 7781346888, REGON: 631257816 udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m: Małachowo-Kępe 03.11.2023 r. 147000,00 zł nie dotyczy ustawa o finansach publicznych
 81 ITz.272..2023              
 82 ITz.272..2023              
 83 ITz.272.83.2023 09.05.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu  kotła na biomasę w budynku mieszkalnym położonym w Kołaczkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 84 ITz.272.84.2023 09.05.2023 r. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC MACIEJ TRAJGIS, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice , NIP: 5992729183, REGON: 363797260  nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Skorzęcin 17.06.2023 r. 10000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 85 ITz.272.85.2023 15.05.2023 r. WIPASZ Spółka Akcyjna, Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, KRS: 0000336463, NIP: 7393115688, REGON: 510962164 umowa w sprawie określenia warunków budowy drogi położonej w miejscowości Małachowo-Kepe, w związku z realizacją inwestycji niedrogowej, tj.: Budową budynku magazynu surowca składającego sie z dwóch zbiorników płaskodennych, czterech zbiorników lejowych z przeznaczeniem na magazyn surowca oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN na terenie dz. 80/7 w Małachowie-Kępym... 31.07.2023 r. brak danych nie dotyczy art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych
 86 ITz.272.86.2023 17.05.2023 r. DM PTAK Spółka Jawna, ul. Różana 19/80, 61-577 Poznań, KRS: 0000447623, NIP: 7792366707, REGON: 301253780   wynajem placu podczas Dni Witkowa 18.06.2023 r. 7000,00 zł nie dotyczy kc 
 87 ITz.272..2023              
 88 ITz.272.88.2023 12.05.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym  w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 89 ITz.272.89.2023 12.05.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na biomasę w budynku mieszkalnym w Sokołowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 90 ITz.272.90.2023 12.05.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wokorzystującego energię odnawialną, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym w Witkówku 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 91 ITz.272.91.2023 16.05.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wokorzystującego energię odnawialną, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym w  Witkoiwe 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 92 ITz.272.92.2023 16.05.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energie odnawialną, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 93 ITz.272.93.2023 17.05.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wokorzystującego energię odnawialną, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 94 ITz.272.94.2023 23.05.2023 r. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, ul. Chrobrego 40/41, 62-200 Gniezno, NIP: 7811025517, KRS: 0000055717 realizacja zadania publicznego: "Współdziałanie z organizacjami w zakresie organizowania i finansowania wypoczynku letniego (półkolonie profilaktyczne) dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i o podwyższonym ryzyku wystąpienia uzależnień z terenu Gminy i Miasta Witkowo" 28.07.2023 r. 77500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 95 ITz.272.95.2023 23.05.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wokorzystującego energię odnawialną, tj. paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkówku 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 96 ITz.272.96.2023 26.05.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu  kotła na biomasę w budynku mieszkalnym w Kołaczkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 97 ITz.272.97.2023 25.05.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną - panele fotowoltaiczne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 98 ITz.272.98.2023 26.05.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnymw Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 99 ITz.272.99.2023 26.05.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu  kotła na biomasę w budynku mieszkalnym w Mielzynie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 100 ITz.272.100.2023 26.05.2023 r. DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice, KRS: 0000130206, NIP: 6340126068, REGON: 008173852 szkolenie z Bezpieczeństwa teleinformatycznego pracowników biurowych 13.06.2023 r. 5900,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 101 ITz.272.101.2023 06.06.2023 r. HENRYK SIENKIEWICZ "ALKOM" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, NIP: 7791015118, REGON: 630220053  zarządzanie składowiskiem w Chłądowie 31.12.2023 r., po aneksie 31.03.2024 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 102 ITz.272.102.2023 SKUBI/2023/0115779 22.05.2023 r. ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835   prąd na Dni Witkowa 18.06.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
 103

ITz.272.103.2023

SF/2067/3/2023

29.03.2023 r. Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, KRS: 0000335959, NIP: 7792363577,   system do prowadzenia postępowań zgodnie z Pzp. 12 miesięcy 4164,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  
 104 ITz.272.104.2023 18.05.2023 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, NIP: 9720527579, REGON: 000162406 opracowanie Analizy technicznej osiągniętego efektu ekologicznego w wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielzyn i Ruchocinek" 31.05.2023 r. 437,95 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 105 ITz.272.105.2023 16.06.2023 r. Firma Drogowa Begier Sławomir Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Polna 1A, 62-330 Nekla, NIP: 7891796546, REGON: 521629482   Budowa drogi gminnej w Małachowie-Kępym w ramach zadania rekultywacja i przebudowa dróg w Gminie 31.07.2023 r. 788617,89 zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 106 ITz.272.106.2023 15.06.2023 r. Gminna Spółka Wodna w Witkowie  dotacja na utrzymanie wód i urządzeń wodnych 30.11.2023 r. 30000,00 zł nie dotyczy art. 443 ust. 5 ustawy Prawo wodne, art. 221 ustawy o finansach publicznych, Uchwała Nr XXXIX/317/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych...
 107 ITz.272.107.2023 16.06.2023 r. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC MACIEJ TRAJGIS, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice , NIP: 5992729183, REGON: 363797260  świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej w Małachowie-Kępym w ramach zadania rekultywacja i przebudowa dróg w Gminie 31.07.2023 r. 10000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 108 ITz.272.108.2023; 5844/U/400/524/2023 09.06.2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, NIP: 7781134790, REGON: 301313654 dotacja na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie  28.07.2023 r. 14819,05 zł nie dotyczy Prawo ochrony środowiska i ustawa o finansach publicznych
 109 ITz.272.109.2023 07.06.2023 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271   usługa ochrony mienia - brama wjazdowa do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 04.09.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp   
 110 ITz.272.110.2023 15.06.2023 r. SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR", ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000112750, NIP: 7840041571, REGON: 632042271    ochrona podczas Dni Witkowa 18.06.2023 r. 8250,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp    
 111 ITz.272.111.2023 14.06.2023 r. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwziecia pn. "Nie marnuj, podziel sie jedzeniem" 07.12.2023 r. 25000,00 zł nie dotyczy uchwała nr LII/1064/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć w ramach III edycji konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie"
 112 ITz.272.112.2023 28.04.2023 r. Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Karola" w Witkowie, ul. Dworcowa i Małachowo-Wierzbiczany, NIP: 7842283083 dotacja celowa dla Zarządu ROD na realizację zadania polegającego na wykonaniu wewnętrznej instalacji elektryczne, zasilania zalicznikowego i przylączy energetycznych do Ogrodów Działkowych "Karola" w Witkowie przy ul. Dworcowej i Małachowie-Wierzbiczany 10.05.2023 r. 35000,00 zł nie dotyczy ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych, o finansach publ., Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Witkowie
 113 ITz.272..2023              
 114 ITz.272.114.2023 26.06.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną - kolektory słoneczne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 115 ITz.272.115.2023 29.06.2023 r. STEELCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zwierzyniecka 14M, 37-500 Jarosław, KRS: 0000916842, NIP: 7922313490, REGON: 389695822 Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji w Witkowie - Montaż potrójnej huśtawki wahadłowej, tyrolki i ławko-huśtawki na terenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Witkowie oraz montaż street workout i ławko-huśtawki na terenie parku przy ul. Słowackiego w Witkowie 40 dni od zawarcia umowy, po aneksie do 18.08.2023 r. 46100,00 zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
 116 ITz.272.116.2023 29.06.2023 r. TECHRAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁA KOMANDYTOWA, ul. Organki 2, 31-990 Kraków, KRS 0000741777, NIP: 6832101252, REGON: 380871341 Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji w Witkowie - wykonanie rampy na terenie skateparku przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie 60 dni od zawarcia umowy 73233,00 zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 
 117 ITz.272.117.2023 26.06.2023 r. KRYSTIAN ORZEŁ "SBD PROJEKT" PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań, NIP: 7792014629, REGON: 634351668 wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo 9 miesięcy od zawarcia umowy, po aneksie do 30.06.2024 r. 87000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
 118 ITz.272.118.2023 26.06.2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie, ul. Nowa 3, 62-230 Witkowo, NIP: 7842161345, REGON: 634167440, KRS: 0000036212 dofinasowanie - dotacja dla OSP Witkowo na realizacje zadania pt. "Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Witkowo" 07.07.2023 r. 70000,00 zł nie dotyczy art. 32 ust. 5 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
 119 ITz.272..2023              
 120 ITz.272.120.2023 29.06.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystująceego energie odnawialną, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Złych Miejsc 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 121 ITz.272..2023              
 122 ITz.272.122.2023 29.06.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 123 ITz.272.123.2023 03.07.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu  urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 124 ITz.272.124.2023; 0118/100/2023 02.06.2023 r. Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy "DOSKOMP" Sp. z o.o., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, KRS: 0000225919, NIP: 7270126594, REGON: 001397198  licencja na systemy informatyczne: Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST, Planowanie i Realizacja Budżetu JST 31.05.2024 r. 5664,15 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  
 125 ITz.272.125.2023, 14/DK/KK/2023 23.06.2023 r. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 7781346888, REGON: 631257816  pomoc finansowa na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2023 r. w ramach programu "Kulisy kultury" na zadanie: "Odnowa kulturalna w Witkowie - remont saliwidowiskowej w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie" 20.07.2023 r. po aneksie 15.09.2023 r. 45000,00 zł nie dotyczy uchwała LIII/1056/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2023 roku w ramach programu "Kulisy kultury"...
 126 ITz.272.126.2023 11.07.2023 r. VIRTUAL TECHNOLOGIES IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sokolska 30A/80, 40-086 Katowice, KRS: 0000449989, NIP: 6452536469, REGON: 243075202 dostawa 52 zestawów komputerowych Wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 14 dni 234880,00 zł "Cyfrowa Gmina" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 art. 275 pkt 2 ustawy Pzp  
 127 ITz.272.127.2023 06.07.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu  kotła na biomasę w budynku mieszkalnym w Małachowie-Kępym 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 128 ITz.272.128.2023 06.07.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Wiekowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 129 ITz.272..2023              
 130 ITz.272..2023              
 131 ITz.272.131.2023 26.06.2023 r. Infojar, Michał Kapała, Marszewo, ul. Magnoliowa 18, 63-300 Pleszew, NIP: 6172060209 20 szkoleń on-line dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie w zakresie obsługi oprogramowania dedykowanego 25.08.2023 r. 7560,00 zł nie podano czy to kwota netto, czy brutto. "Cyfrowa Gmina" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp   
 132 ITz.272.132.2023, SKUBI/2023/0118635 25.07.2023 r. ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835   energia elektryczna na potrzeby Dozynek Gminnych 21.08.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
 133 ITz.272.133.2023 25.07.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2023/2024 21.06.2024 r.

646954,56 zł, po aneksie 661455,36 zł, po aneksie 664765,92 zł, po aneksie 662029,92 zł

nie dotyczy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp   
 134 ITz.272.134.2023 20.07.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym  w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 135 ITz.272.135.2023 20.07.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mąkownicy 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 136 ITz.272.136.2023 20.07.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztówzakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną tj. pompy ciepła w budynkumieszkalnym w Ostrowitym Prymasowskim 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 137 ITz.272.137.2023 24.07.2023 r. Ochrona danych osobowych przejęcie udziału w prawie własności urządzeń - sieci wodociągowej w Wiekowie 14 dni 13000,00 zł nie dotyczy k.c.
 138 ITz.272.138.2023 31.07.2023 r. NOWEL Przemysław Nowaczyk, ul. Szałwiowa 1, 62-200 Goslinowo, NIP: 7842281730, REGON: 367153073 Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Poznańskiej 47 w Witkowie 08.09,2023 r. 96335,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
 139 ITz.272.139.2023 31.07.2023 r. Tomasz Kuźniar, Piotr Jan Szczepański, Poznań wykonanie 2 opracowań zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Witkowo 31.03.2024 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 140 ITz.272.140.2023 31.07.2023 r. Tomasz Kuźniar, Piotr Jan Szczepański, Poznań  wykonanie 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Ćwierdzinie, Witkowie, Wiekowie i Witkowie 31.03.2024 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 141 ITz.272.141.2023 03.07.2023 r. ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  umowa kompleksowa na dostawę prądu na potrzeby Gminy i Miasta Witkowo 31.12.2024 r. 472841,23 zł nie dotyczy  art. 132 i następne ustawy Pzp
 142 ITz.272.142.2023 08.08.2023 r. DM PTAK Spółka Jawna, ul. Różana 19/80, 61-577 Poznań, KRS: 0000447623, NIP: 7792366707, REGON: 301253780  wynajem placu podczas Dożynek 20.08.2023 r. 2032,52 zł nie dotyczy k.c.
 143 ITz.272.143.2023 10.08.2023 r. VTIT Sp. z o.o., ul. Kędzierzyńska 19, 41-902 Bytom, KRS: 0001042336, NIP: 6263055243, REGON: 525602729 dostawa serwera w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 14 dni 44350,00 zł "Cyfrowa Gmina" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  art. 275 pkt 2 ustawy Pzp 
 144 ITz.272.144.2023 28.07.2023 r. Województwo Wielkopolskie, NIP: 7781346888, REGON: 631257816 z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku - dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m w Wiekowie 17.11.2023 r. 173750,00 zł nie dotyczy uchwała LV/1131/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.07.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.
 145 ITz.272.145.2023 16.08.2023 r. Curulis Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, NIP: 7831691499, KRS: 0000432301 świadczenie usług dostępu do portalu wpfa.curulis.pl oraz oprogramowania WPF Asystent 12 miesięcy 3402,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 
 146 ITz.272..2023              
 147 ITz.272.147.2023 23.08.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym w Skorzęcinie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 148 ITz.272.148.2023 28.07.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Jaworowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 149 ITz.272.149.2023 01.09.2023 r. PROJEKTOWANIE, NADZORY, WYKONAWSTWO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ MACIEJ GALANTOWICZ, ul. Jana Brzechwy 7, 62-200 Gniezno, NIP: 7841715008, REGON: 639785549 montaż radarowego wyświetlacza prędkości DP1 z zasilaniem solarnym przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie, dostawa radarowego wyświetlacza prędkości DP1 z zasilaniem solarnym na potrzeby m. Mielżyn 15.12.2023 r. 16.002,71 zł i 20474,92 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  
 150 ITz.272.150.2023, BIZ0000090198 01.09.2023 i 06.09.2023 r. INEA Sp. z o.o. Wysokogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, KRS: 0000861001, NIP: 7812013054, REGON: 387080789 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - świetlica wiejska Strzyżewo Witkowskie 24 miesiące 2401,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp   
 151 ITz.272.151.2023 21.09.2023 r. MK INSTAL-BUD P.H.U. MIROSŁAW KANIA, ul. Rzemieślnicza 14, 64-520 Obrzycko, NIP: 7871006423, REGON: 632443834 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy w Mielżynie 60 dni od dnia podpisania umowy, po aneksie do 24 listopada 2023 r. 122000,00 zł nie dotyczy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp  
 152 ITz.272.152.2023 01.09.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinasowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego  energię odnawialną tj. paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mielżynie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 153 ITz.272.153.2023 01.09.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 154 ITz.272.154.2023 04.09.2023 r. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765 dotacja dla OKSiR w Witkowie na realizację zadań z zakresu przeciwdziaąłnia alkoholizmowi  11.09.2023 r. 10000,00 zł nie dotyczy k.c., ustawa o finansach publicznych, Pzp
 155 ITz.272.155.2023 04.09.2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiekowie, Wiekowo 70, 62-230 Witkowo, NIP: 7842453562 dotacja dla OSP na: "Zakup wyposażenia" 11.09.2023 r. 1800,00 zł nie dotyczy k.c. i ustawa o finansach publicznych
 156 ITz.272.156.2023 04.09.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnymw Witkowie 27.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 157 ITz.272..2023              
 158 ITz.272.158.2023 04.09.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wokorzystującego energię odnawialną, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Mąkownicy 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 159 ITz.272.159.2023 01.09.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną  tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 160 ITz.272.160.2023 04.09.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wokorzystującego energię odnawialną, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 161 ITz.272.161.2023 12.09.2023 r. FIRMA DROGOWA BEGIER SŁAWOMIR SPÓLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Polna 1A, 62-330 Nekla, KRS: 0000982731, NIP: 7891796546, REGON: 521629482 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiekowow ramach zadania rekultywacja i przebudowa dróg w Gminie 31.10.2023 r. 387804,88 zł nie dotyczy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp 
 162 ITz.272.162.2023 01.09.2023 r. HOMAR Mariusz Homenko, ul. Słowiańska 53C/26, 61-664 Poznań, NIP: 7811022602 wykonanie usługi instalacji oprogramowania systemowego i aplikacji dedykowanych oraz przeniesienia danych pomiedzy serwerami stanowiącymi własność Gminy i Miasta Witkowo 18.09.2023 r. 3075,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp    
 163 ITz.272.163.2023 12.09.2023 r. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC MACIEJ TRAJGIS, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice , NIP: 5992729183, REGON: 363797260 nadzór inwestorski nad inwestycją: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiekowo w ramach zadania rekultywacja i przebudowa dróg w Gminie na czas realizacji inwestycji - 31.10.2023 r. 5000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 164 ITz.272.164.2023 27.09.2023 r. Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Montażowych i Projektowych Urbański Jerzy, ul. Przemysłowa 2, 62-400 Słupca, NIP: 6670002553, REGON: 3110516761 zakup i dostawa jadłodzielni, tj.: kontenera, lodówki i regału 20.11.2023 r. 27900,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 165 ITz.272.165.2023 22.09.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystujące energię odnawialną - pompy ciepla w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w  Sokołowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 166 ITz.272.166.2023 28.09.2023 r. Euro Innowacje Software sp. z o.o., ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, KRS: 0000768425, NIP: 7831796471, REGON: 382404187  usługa udostępnienia platformy informatycznej pod nazwą Platforma konsultacjejst.pl - Budżet obywatelski 28.09.2024 r. 3142,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp   
 167 ITz.272.167.2023 04.10.2023 r. EUROGRANT Sp. z o.o., ul. Krakowska 25/2, 33-100 Tarnów, KRS: 0000575783, NIP: 8733255912, REGON: 362507603 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu grantowego pt.: "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2.pn."Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" 15.11.2023 r., 24.11.2023 - po aneksie 2500,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2.pn."Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa"  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 168 ITz.272.168.2023 04.10.2023 r. JÓZEF WOJCIECHOWSKI ZAKŁAD BUDOWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, Cielimowo, ul. Świerkowa 32, 62-220 Niechanowo, NIP: 7841027656, REGON: 630353185 montaż oznakowania aktywnego D-6 z pulsatorami na przejściu dla pieszych zasilanego solarnie w Małachowie-Złych Miejsc 15.12.2023 r. 15052,00 zł, po aneksie 19027,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 169 ITz.272.169.2023 05.10.2023 r. Szpital Pomnik Chrztu Polskiego, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, NIP: 7842008454, REGON: 000315123 dotacja celowa dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na zakup defibrylatora transportowego 16.10.2023 r. 50000,00 zł nie dotyczy k.c. i ustawa o finansach publicznych
 170 ITz.272.170.2023 03.10.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialną, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20,12,2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 171 ITz.272.171.2023 10.10.2023 r. Ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na biomasę w budynku mieszkalnym  w Folwarku 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 172 ITz.272..2023              
 173 ITz.272.173.2023 17.10.2023 r. USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG I ULIC MACIEJ TRAJGIS, Promienko, ul. Tarninowa 7, 62-007 Biskupice , NIP: 5992729183, REGON: 363797260  wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadań: budowa drogi w Ruchocinku cz. 1 i 2, budowa drogi w Dębinie 15.12.2023 r. 7995,00 zł; 9963,00 zł; 12054,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 174 ITz.272.174.2023 17.10.2023 r. "LOGIN2" Hanna Goździcka, Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88-300 Mogilno, NIP: 5571295132, REGON: 091175639 wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Budowa drogi w m. Gaj - część 3 15.12.2023 r. 12300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 175 ITz.272.175.2023 17.10.2023 r. H2 ARCHITEKCI JOANNA HAREMZA, ul. Maksymiliana Jackowskiego 60/13, 60-553 Poznań, NIP: 7811697004, REGON: 301270940 wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-biurowego funkcjonującego jako siedziba Urzędu Gminy i Miasta Witkowo 20.12.2023 r.po aneksie do 1 lipca 2024 r. 96000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 176 ITz.272.176.2023 18.10.2023 r. ochrona danych osobowych udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Ćwierdzinie 15.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie 
 177 ITz.272.177.2023 26.09.2023 r. ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS: 0000033455, NIP: 5830001190, REGON:  190275904   przylączenie do sieci elektroenergetycznej - altana w Małachowie-Szemborowice, dz. 31/50  30.10.2023 r. 58,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 178 ITz.272.178.2023 13.10.2023 r. Wojewoda Wielkopolski dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo" listopad 2023 r. 353481,88 zł nie dotyczy ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
 179 ITz.272.179.2023 13.10.2023 r. Wojewoda Wielkopolski dofinansowanie zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowosci Mąkownica, gm. Witkowo grudzień 2023 r. po aneksie 30.04.2024 r. 154794,57 zł, po aneksie 134614,62 nie dotyczy ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg 
 180 ITz.272.180.2023 27.10.2023 r. PAWEŁ MACIOSZEK TRANSPORT PUBLICZNY+HANDEL+WYNAJEM PAWEŁ MACIOSZEK, Cielimowo, ul. Leśna 1, 62-220 Niechanowo, NIP: 7841657179, REGON: 630852422 Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo 30 dni wraz z odbiorem 301315,53 zł nie dotyczy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp   
 181 ITz.272..2023              
 182 ITz.272.182.2023 19.10.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energię odnawialna, tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 183 ITz.272.183.2023 30.10.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystujacego energie odnawialną tj. pompy ciepła w budynku mieszkalnym w Witkowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r. 
 184 ITz.272..2023              
 185

ITz.272.185.2023, UM/00703058/2023

05.10.2023 r.  Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, KRS: 0000010681, REGON: 012100784, NIP: 5260250995  świadczenie usług telekomunikacyjnych - abonament dla 2 telefonów  18 miesięcy  292,68 zł  nie dotyczy  zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 186 ITz.272.186.2023, 12.130/23 27.10.2023 r. Wojewoda Wielkopolski dofinasowanie zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo" 31.08.2024 r., po aneksie 24.11.2024 r. 2921463,09 zł, po aneksie 1.789957,65 zł nie dotyczy ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  
 187 ITz.272.187.2023 17.11.2023 r. Firma Drogowa Begier Sławomir Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Polna 1A, 62-330 Nekla, NIP: 7891796546, REGON: 521629482  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo 10 miesięcy 3713374,20 zł, po aneksie 3920041,06 zł nie dotyczy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp  
 188 ITz.272.188.2023 17.10.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Małachowie-Wierzbiczany 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.
 189 ITz.272.189.2023 15.09.2023 r. BIURO PROJEKTOWE NADZORY ROBÓT DROGOWYCH RYSZARD OCHRAMOWICZ, Cielimowo, ul. Leśna 1, 62-220 Niechanowo, NIP: 8862610918, REGON: 300846118 świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji : Budow chodnika w m. Folwark w ramach zadania: Budowa infrastruktury drogowej - chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo 15.12.2023 r.po aneksach do 20 stycznia 2024 r. 3000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 190 ITz.272.190.2023 15.09.2023 r. MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis, Promienko, ul. Tarninowa 7, 62-007 Pobiedziska, NIP: 7781401133, REGON: 381142408 nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Zych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małchowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo 17.10.2024 r. 42000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 191 ITz.272.191.2023 16.11.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Dębinie  20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.
 192 ITz.272.192.2023 23.11.2023 r. FIRMA OGÓLNO-USŁUGOWA, Chłądowo 26, 62-230 Witkowo, REGON: 634304670, NIP: 6671085601 zimowe utrzymanie dróg 15.03.2024 r. 83333,33 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 193 ITz.272.193.2023 24.11.2023 r. MARK-BRUK MAREK KRÓLICKI, Dalki, ul. Osiedle Podgórne 73, 62-200 Gniezno, NIP: 7841759566, REGON: 301117769 Budowa chodnika w m. Folwark w ramach zadania: Budowa infrastruktury drogowej - chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo 15.12.2023 r.po aneksie 31.12.2023 r., po aneksie 05.01.2024 r., po aneksie 20.01.2024 r. 153647,44 zł nie dotyczy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp   
 194 ITz.272.194.2023 05.12.2023 r. FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI, Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno, NIP: 7841997395, REGON: 634354572 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo 30.04.2023 r. 109442,78 zł nie dotyczy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp    
 195 ITz.272.195.2023 30.11.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzenia wykorzystującego energie odnawialną, pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Strzyżewie Witkowskim 20.12.2023 r.

3000,00 zł

nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.  
 196 ITz.272.196.2023 08.12.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła na paliwo stałe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Ruchocinku 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.   
 197 ITz.272.197.2023 08.12.2023 r. ochrona danych osobowych dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu kotła gazowego w budynku  mieszkalnym jednorodzinnym w Wiekowie 20.12.2023 r. 3000,00 zł nie dotyczy Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25.11.2021 r.    
 198 ITz.272.198.2023 17.10.2023 r. Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań, NIP: 7770003699, REGON: 000001608 otwarty studencki konkurs urbanistyczny na opracowanie konkursowego pt. "Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania ulic Poznańskiej i Stary Rynek w Witkowie" 30.04.2023 r. 28400,00 zł nie dotyczy kc. i Regulamin Studenckiego Konkursu Urbanistycznego
 199 ITz.272.199.2023 15.12.2023 r. Zakład Gospodarki KOmunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na: "Modernizacje kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie"  15.01.2024 r. 246000,00 zł nie dotyczy art. 250 ustawy o finansach publicznych
 200 ITz.272.200.2023 20.12.2023 r.

SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu – Lider konsorcjum, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, KRS: 0000058205,REGON: 004848247, NIP: 7770005362, Bank Spółdzielczy w Witkowie – Uczestnik konsorcjum, ul. Stary Rynek 14, 62-230 Witkowo, KRS: 0000051033, REGON: 000505036, NIP: 6670003713

Udzielenie i obsługa długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w kwocie 2.762.000,00 zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok.

 
 31.12.2030 770390,68 zł nie dotyczy art. 132 ustawy Pzp
 201 ITz.272.201.2023 15.12.2023 r. ochrona danych osobowych wspólne wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Dębinie 7 dni 20000,00 zł nie dotyczy k.c.
 202 ITz.272.202.2023 21.12.2023 r. Nefeni sp. z o.o., ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań, NIP: 7792230149, KRS: 0000204111 Pomoc materialna dla uczniów - oprogramowanie 31.12.2024 r. 2185,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 203 ITz.272.203.2023 22.12.2023 r. Agata Nowakowska Fotografia i Film, ul. Powidzka 43, 62-230 Witkowo, NIP: 7842496850, REGON: 363310104 przygotowanie napisów do sesji, transmisja na żywoz obrad sesji 31.12.2024 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 204 ITz.272.204.2023 29.12.2023 r. Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960  usługi pocztowe 31.12.2024 r. 126576,23 zł, po aneksie 146975,76 zł nie dotyczy art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.   
 205 ITz.272.205.2023, 010/2023/28278/UG 22.11.2023 r. PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, KRS: 0000488778, NIP: 5272706082, REGON: 147003421 umowa kompleksowa dostarczenia paliwa gazowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mielżynie na czas nieokreślony

51000,00 zł

nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 206 ITz.272.206.2023, SKUBI/2023/0131003 28.11.2023 r. ENERGA-OBRÓT S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, KRS: 0000280916, NIP: 9570968370, REGON: 220418835  prąd na Jarmark Świąteczny, ul. Stary Rynek 11.12.2023 r. 2000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 207 ITz.272.207.2023 29.12.2023 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024   oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych  31.12.2024 r. 826829,27 nie dotyczy art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp
 208 ITz.272.208.2023 29.12.2023 r. "TRAPER" S.C., ul. Krzywe Koło 6, 62-200 Gniezno, NIP: 7842435736, REGON: 301095418 usługa w zakresie wyłapywania bezdomnych psów z terenu Gminy i Miasta oraz transport do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 38 31.12.2024 r. 16260,16 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  
 209 ITz.272.209.2023 29.12.2023 r. ochrona danych osobowych zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy i Miasta Witkowo 31.12.2024 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 210 ITz.272.210.2023 29.12.2023 r. Przychodnia Lekarsko-Weterynaryjna s.c. Janicki Marek, Jackowski Michał, ul. Jana Pawła II16, 62-230 Witkowo, NIP: 7842473731 usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i Miasta Witkowo 31.12.2024 r. 24390,24 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.   
 211 ITz.272..2023              
 212 ITz.272.212.2023 14.12.2023 r. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, KRS: 0000081004, NIP: 6181607268, REGON: 250680024   wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki 31.12.2023 r. 80000,00 zł nie dotyczy umowa Spółki i Kodeks spółek handlowych 
 213 ITz.272.213.2023 19.12.2023 r. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński dopłata do zadania własnego Organizatora publicznego transportu zbiorowego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 4 linie 31.12.2024 r. 519930,00 zł nie dotyczy art 27 ust. 1 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 214 ITz.272.214.2023 29.12.2023 r. Ochrona danych osobowych wykonanie usług tłumaczeniowych na język migowy i z języka migowego 31.12.2024 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.    
 215 ITz.272.215.2023 15.12.2023 r. WOD-MAX, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, NIP: 6671213298, REGON: 301353398 wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Witkowie (w strone Witkówka) oraz odcinka rurociagu tłocznego z przepompownią przydomową w Odrowążu 29.12.2023 r. 14000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
  ITz.272..2023              
  ITz.272..2023              
  ITz.272..2023              
  ITz.272..2023              
  ITz.272..2023              
  ITz.272..2023              
  ITz.272..2023              
  ITz.272..2023              

 

Rejestr zleceń wystawionych w 2023 r.

 

l.p. numer umowy data zawarcia umowy dane identyfikujące kontrahenta przedmiot umowy okres realizacji umowy wartość umowy netto informacje o wspó- łfinansowaniu z Unii Europejskiej tryb zawarcia umowy
 1 ITz.272.1.1.2023 02.01.2023 r. Ksero Druk Natalia Kaczmarczyk, ul. Wybickiego 2/11, 61-529 Poznań, NIP: 7831628466 usługa serwisowo-materiałowa za styczeń 2023 r.  02.01.2023 r. 850,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 2 ITz.272.1.2.2023 02.01.2023 r. Instytut Dziedzictwa Historii Sportu, ul. Odległa 33, 62-200 Gniezno, NIP: 7842526999 10 szt. książki "40 lat minęło. Historia sukcesu 1980 roku" 02.01.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 3 ITz.272.1.3.2023 02.01.2023 r. NADRUK NA TKANINACH Ryszard Lampa, Złoty Potok, ul. św. Józefa 22, 42-253 Janów, NIP: 9490050316 flagi na potrzeby wydarzeń patriotycznych brak danych 1469,38 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 4 ITz.272.1.4.2023 02.01.2023 r. PH Ann-Just Anna Karpińska, ul. Głęboka 5A, 62-200 Gniezno, NIP: 7842367609 usługa prania 4 namiotów oraz 4 obrusów przeznaczonych na gminne wydarzenia 09.01.2023 r. 2300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 5 ITz.272.1.5.2023 02.01.2023 r. Pracownia Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych, ul. Ciernista 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842286928 promowanie Gminy i Miasta Witkowo na sztandarze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Powidz brak danych 2032,52 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 6 ITz.272.1.6.2023 02.01.2023 r. TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, NIP: 7671004218   dostawa ładowarki sieciowej BASEUS Super Si Quick Charger 1C 20W + kabel USB Typ-C - Lightning 1 m - 2 szt brak danych 89,42 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 7 ITz.272.1.7.2023 03.01.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis i wyrys dla dz. nr 1333/1 w Witkowie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 8 ITz.272.1.8.2023 03.01.2023 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578   olej napedowy, benzyna oraz niezbędne płyny do eksploatacji samochodów i sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Witkowo 31.12.2023 r. 45000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 9 ITz.272.1.9.2023 03.01.2023 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556    wykonanie oklejania samochodu Volkswagen Transporter PGN 77TL OSP Gorzykowo 16.01.2023 r. 636,59 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 10 ITz.272.1.10.2023 03.01.2023 r. Firma Wielobranżowa "FOKSI" Maciej Ślęzak, Skierki Małe, ul. Polna 4, 62-025 Kostrzyn, NIP: 7811282473 radiotelefon do jednostki OSp Wiekowo 19.01.2023 r. 3251,22 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 11 ITz.272.1.11.2023 03.01.2023 r. Firma Wielobranżowa "FOKSI" Maciej Ślęzak, Skierki Małe, ul. Polna 4, 62-025 Kostrzyn, NIP: 7811282473  radiotelefon do jednostki OSP Mielżyn 19.01.2023 r. 3251,22 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 12 ITz.272.1.12.2023 03.01.2023 r. "TABOR" Małgorzata Rybacka, ul. Strzałkowska 24A, 62-230 Witkowo, NIP: 7771632026, REGON: 631103763 zorganizowanie spotkań weekendowych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie 30.09.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 13 ITz.272.1.13.2023 03.01.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej w m. Dębina, przebudowa-przełożenie chodnika w Witkówku 28.02.2023 r., 03.01.2023 r. 824,04 zł, 9950,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 14 ITz.272.1.14.2023 03.01.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   wykonanie zjazdów na długosci planowanego chodnika w Sokołowie 09.01.2023 r. 13755,39 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 15 ITz.272.1.15.2023 03.01.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  naprawa nawierzchni drogi przy urzędzie oraz chodnika na ul. Krótkiej; montaż i naprawa znaków drogowych oraz tablic informacyjnych brak danych 2183,04 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 16 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 17 ITz.272.1.17.2023 03.01.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047  dysk przenośny HDD Seagate Expansion Portable 2 TB oraz Pendrive SanDisk Luxe 64 GB USB 3.1 - 2 szt. brak danych 306,34 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 18 ITz.272.1.18.2023 03.01.2023 r. ABC PRO Sp. z o.o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, NIP: 9522069024  przedłużenie licencji na Edytor Aktów Prawnych Legislator - ABC PRO - Standart OPEN brak danych 1600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 19 ITz.272.1.19.2023 03.01.2023 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190  publikacja ogłoszenia o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Mielżynie brak danych 247,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 20 ITz.272.1.20.2023 03.01.2023 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400    materiały i urządzenia do wykonania wentylacji mechanicznej w świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 12.01.2023 r. 2845,53 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 21 ITz.272.1.21.2023 03.01.2023 r. Firma Remontowo-Wykończeniowa Bartłomiej Kowalik, ul. Witosa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842516096 remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Małachowie-Wierzbiczany 03.02.2023 r. 9200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 22 ITz.272.1.22.2023 03.01.2023 r. Ochrona danych osobowych 30 egz. książki dla dzieci pt. Na palecie słów. WIerszyki dla dzieci 13.01.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 23 ITz.272.1.23.2023 03.01.2023 r. Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań pokrycie kosztów udziału Gminy i Miasta Witkowo w Programie "Szkolny Klub Sportowy" zgodnie z porozumieniem 85/SKS/2023 13.01.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 24 ITz.272.1.24.2023 03.01.2023 r. Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP: 5220103609   publikacja artykułów na temat Gminy i Miasta Witkowo w dodatku ekologicznym na łamach Głosu Wielkopolskiego oraz Tygodnika Gnieźnieńskiego 16.01.2023 r. 1960,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 25 ITz.272.1.25.2023 03.01.2023 r. Pestar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 5922260137 zestaw mini zestawów do malowania twarzy 17.01.2023 r. 390,22 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 26 ITz.272.1.26.2023 10.01.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie OW Skorzęcin brak danych 1600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 27 ITz.272.1.27.2023 18.01.2023 r. ZAKŁAD OBROTU ODPADAMI TROXI Sp. z o.o., ul. Dereniowa 3, 62-300 Gutowo Małe, NIP: 7891776526, REGON: 380079754  odbiór i zagospodarowanie przetereminowanych leków przekazanych przez mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo do aptek oraz zużytych tonerów z Urzędu Gminy i Miasta Witkowo 19.01.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 28 ITz.272.1.28.2023 18.01.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapa - droga w Gorzykowie dz. 251, mapa - droga ul. Topolowa w Witkowie dz. 1098/5, 1352, mapa - ul. Kwiatowa w Witkowie dz. 1385 brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 29 ITz.272.1.29.2023 19.01.2023 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190  publikacja ogłoszenia o wywieszonych wykazach nieruchomości gminnych przeznaczonych na wynajem i do wydzierżawienia brak danych 123,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 30 ITz.272.1.30.2023 20.01.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508    usługa przewozowa do Gniezna uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w Piłce Koszykowej 20.01.2023 r. 416,67 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 31 ITz.272.1.31.2023 20.01.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508    transport uczniów do kina do Poznania w ramach ferii zimowych 01.02.2023 r. 1111,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 32 ITz.272.1.32.2023 20.01.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919   nagrody - puchary na zawody sportowe "WOŚP - gra o wszystko" 25.01.2023 r. 328,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 33 ITz.272.1.33.2023 20.01.2023 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838
 
materiały eksploatacyjne do drukarek - tonery brak danych 7909,58 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 34 ITz.272.1.34.2023 20.01.2023 r. Asseco Data System S.A., ul. Podlaska 21, 81-321 Gsynia, KRS: 0000421310, NIP: 5170359458, REGON: 180853177  podpis elektroniczny w zestawie z karta i czytnikiem dla skarbnika brak danych 416,50 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 35 ITz.272.1.35.2023 20.01.2023 r.  P.H.U.Kas-Brykiet Kasprowicz Sławomir, ul. Parkingowa 1, 62-300 Sokołowo, REGON: 301147598 NIP: 7891572278 pellet do OSP Wiekowo 09.02.2023 r. 1575,05 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 36 ITz.272.1.36.2023 20.01.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179  węgiel do jednostki OSP Mielżyn oraz OSP Skorzęcin 10.02.2023 r. 3943,09 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 37 ITz.272.1.37.2023 20.01.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179  węgiel do swietlicy terapeutycznej 16.02.2023 r. 1971,54 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 38 ITz.272.1.38.2023 20.01.2023 r. ARTEKS Artur Ziębiński, Gorzykowo 17, 62-230 Witkowo, NIP: 7842312465 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w Sołectwie Gorzykowo 05.05.2023 r. 4000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 39 ITz.272.1.39.2023 27.01.2023 r. Maciejak Andrzej Biuro Inżyniersko-Handlowe, ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, NIP: 7891009040  wycena działek w Ćwierdzinie nr 291 i 293/1, oraz dz. 286 na potrzeby umowy zamiany brak danych 1600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 40 ITz.272.1.40.2023 27.01.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wykonanie robót remontowo-dekarskich na obiekcie wynajmowanym firmie PHU FIGA na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie brak danych 2609,93 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 41 ITz.272.1.41.2023 30.01.2023 r. BEMAG, Gutowo Wielkie 26 a, 62-300 Września, NIP: 7891798278 sprzęt na zawody sportowe "WOŚP-gra o wszystko" 26.01.2023 r. 281,98 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 42 ITz.272.1.42.2023 30.01.2023 r. Wydawnictwo AGA Ewa Błachowiak, Przemiany na Szlaku Piastowskim, ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7840042978, REGON: 630205190   przygotowanie i publikacja artykułu promocyjnego w tygodniku "Przemiany na Szlaku Piastowskim" 31.01.2023 r. 406,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 43 ITz.272.1.43.2023 30.01.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508   transport uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 na basen w Poznaniu w ramach ferii zimowych 08.02.2023 r. 1111,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 44 ITz.272.1.44.2023 30.01.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508 transport członków stowarzyszenia "Promyk" do Powidza 15.02.2023 r. 462,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 45 ITz.272.1.45.2023 30.01.2023 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896   puchary, statuetki i trofeum na XXIV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów i Starostów w Tenisie Stołowym 17.02.2023 r. 569,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 46 ITz.272.1.46.2023 30.01.2023 r. PHU TECH-MAL Bartłomiej Sergot, os. Jagiellońskie 21/9, 62-200 Gniezno, NIP: 7842171711  demontaż oraz montaż nowej tablicy kierunkowej uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej w m. Małachowo-Złych Miejc 30.03.2023 r. 3500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 47 ITz.272.1.47.2023 30.01.2023 r. PHU TECH-MAL Bartłomiej Sergot, os. Jagiellońskie 21/9, 62-200 Gniezno, NIP: 7842171711  uzupełnienie oznakowania pionowego na terenie gminy brak danych 4100,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 48 ITz.272.1.48.2023 07.02.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001
 
wykonanie 3 tablic informacyjnych ze stelażem do zamontowania w Ruchocinku i Skorzęcinie 15.02.2023 r. 5400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 49 ITz.272.1.49.2023 07.02.2023 r. HONEST ANNA RACZKOWSKA, ul. Swarożyca 7, 61-615 Poznań, NIP: 9721059494 usługa serwisowa obiektywu NIKON AF-S DX 18-200 mm f/3,5-5,6 G ED VRII brak danych 351,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 50 ITz.272.1.50.2023 07.02.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  wykonanie prac porządkowych na działce gminnej w OW w Skorzęcinie brak danych 2705,72 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 51 ITz.272.1.51.2023 17.02.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253, REGON: 300550754  wykrycie uszkodzenia i naprawa linii oświetleniowej przy ul. Skośnej w Witkowie  08.03.2023 r. 2200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 52 ITz.272.1.52.2023 17.02.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919   statuetki i medale dla wyróżniających się sportowo i kulturalnie osób 20.02.2023 r. 3890,16 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 53 ITz.272.1.53.2023 17.02.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919   statuetki dla wyróżniających się sportowo i kulturalnie osób 20.02.2023 r. 3909,35 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 54 ITz.272.1.54.2023 17.02.2023 r. Spółdzielnia "DOZÓR' w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041571     2 banery oraz 8 voucherów na Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2022 28.02.2023 r. 1120,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 55 ITz.272.1.55.2023 17.02.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508     przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego na Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej do Czerniejewa 27.02.2023 r. 462,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 56 ITz.272.1.56.2023 17.02.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508     przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego do Gniezna na Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w koszykówce dziewcząt 28.02.2023 r. 277,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 57 ITz.272.1.57.2023 17.02.2023 r. ADF STIHL Dariusz Wesołowski, Świdwowiec 45, 66-320 Świdwowiec, NIP: 7871008617  zakup łańcuchów do pilarek, kosiarek będących w uzytkowaniu jednostek OSP z terenu gminy i miasta Witkowo 24.02.2023 r. 731,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 58 ITz.272.1.58.2023 17.02.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  napoje na Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym OSp 01.03.2023 r. 506,22 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 59 ITz.272.1.59.2023 17.02.2023 r. Media Expert, NIP: 7671714109  mikrofon bezprzewodowy oraz głośnik na potrzeby dystrybucji węgla brak danych 2609,74 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 60 ITz.272.1.60.2023 17.02.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    Mapa - drogi w Mielżynie brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 61 ITz.272.1.61.2023 17.02.2023 r. Procownia Architektura Krajobrazu SOLITER, ul. Mielżyńskich 46, lok.2
64-122 Pawłowice, NIP: 6961251568, REGON: 302512255  
wykonanie aktualizacji projektu wraz ze specyfikacją techniczną i kosztorysem inwestorskim dla zadania "Zielona przystań - utworzenie proekologicznej strefy rekreacyjnej przy tęzni solankowej w Witkowie" 24.02.2023 r. 2000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 62 ITz.272.1.62.2023 17.02.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919      puchary na Turniej Wielkanocny klas I-III oraz pamiatkowe szkło na 20-lecie Zespołu Śpiewaczego "My Młodzi" 23.03.2023 r. 541,48 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 63 ITz.272.1.63.2023 27.02.2023 r. IKARIA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Omłotowa 12/14, 94-251 Łódź, NIP: 7272746817 Serwis Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x/ FortiCare) do FG60F na kolejny rok brak danych 2848,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 64 ITz.272.1.64.2023 27.02.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047   zakup i dostawa routera Netgear RAX20-100PES brak danych 243,09 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 65 ITz.272.1.65.2023 28.02.2023 r. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pała II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848, REGON: 000685765  wynajem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie na potrzeby rozgrywek piłkarskich Witkowskiej Ligi Halowej brak danych 8195,12 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 66 ITz.272.1.66.2023 28.02.2023 r. Zakład P.U.H. ZERPOL AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, ul. Bolesława Chrobrego 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842237686 kubki reklamowe na potrzeby narady z okazji Dnia Sołtysa 2023 08.03.2023 r. 610,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 67 ITz.272.1.67.2023 28.02.2023 r. Zakład P.U.H. ZERPOL AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, ul. Bolesława Chrobrego 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842237686  torby reklamowe na potrzeby narady z okazji Dnia Sołtysa brak danych 489,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 68 ITz.272.1.68.2023 28.02.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508   transport członków Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego "Promyk" na obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Dnia Kobiet do Powidza brak danych 462,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 69 ITz.272.1.69.2023 28.02.2023 r. Action S.A. w restrukturyzacji, Dawidowska 10, Zamiennie, 05-500 Piaseczno, NIP: 5271107221 zakup oraz dostawa telefonu Motorola Moto G31 4/64GB na potrzeby działu infrastruktury brak danych 535,77 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 70 ITz.272.1.70.2023 28.02.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047   zakup oraz dostawa routera Netgear RAX20-100 PES brak danych 300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 71 ITz.272.1.71.2023 28.02.2023 r. Graffi Studio Janusz Ansion, Plac Szkolny 18, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750    publikacja 2 kondolencji na łamach tygodnika "Kurier Słupecki"  10.03.2023 r. 320,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 72 ITz.272.1.72.2023 28.02.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508     transport uczniów do Gniezna na Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w Biegach Przełajowych 24.03.2023 r. 462,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 73 ITz.272.1.73.2023 28.02.2023 r. Przedsiębiorstwo EKO WODKAN, Żelazkowo 51, 62-220 Niechanowo, NIP: 7842197099 wykonanie odcinka sieci wodociągowej o dł. 330 mb w Mąkownicy wraz z kierownictwem budowy i obsługą geodezyjną 31.03.2023 r. 19650,40 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 74 ITz.272.1.74.2023 28.02.2023 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493    wykonanie prac elektrycznych - doprowadzenie zasilania kamery monitoringu na ul. Sportowej w Witkowie 31.03.2023 r. 320,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 75 ITz.272.1.75.2023 28.02.2023 r. Pracownia Archeologiczna Paweł Danielewicz, ul. Jeziorna 12A/C/3, 62-200 Gniezno, NIP: 7841686850   nadzór archeologiczny na zadaniu związanym z budową chodnika przy drodze gminnej w m. Skorzęcin 30.12.2023 r. 2500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 76 ITz.272.1.76.2023 28.02.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na potrzeby festynu w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany 06.03.2023 r. 325,61 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 77 ITz.272.1.77.2023 28.02.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na festyn w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie 13.03.2023 r. 298,66 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 78 ITz.272.1.78.2023 28.02.2023 r. ADF STIHL Dariusz Wesołowski, Świdwowiec 45, 66-320 Świdwowiec, NIP: 7871008617  kosiarka spalinowa RM 448PC na potrzeby Sołectwa Ostrowite Prymasowkie 13.03.2023 r. 2195,12 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 79 ITz.272.1.79.2023 28.02.2023 r. ADF STIHL Dariusz Wesołowski, Świdwowiec 45, 66-320 Świdwowiec, NIP: 7871008617   kosiarka spalinowa RM448PC na wyposażenie Sołectwa Wiekowo 14.03.2023 r. 2268,30 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 80 ITz.272.1.80.2023 28.02.2023 r. Sebastian Miechowicz, Kucharz do wynajęcia-Usługi gastronomiczne, Gorzykowo 2, 62-230 Witkowo, NIP: 7842494621 art. spożywcze w celu zorganizowania festynu w Sołectwie Małachowo Kępe 15.03.2023 r. 2240,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 81 ITz.272.1.81.2023 28.02.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby organizacji festynu w Sołectwie Folwark 11.03.2023 r. 122,39 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 82 ITz.272.1.82.2023 02.03.2023 r. DRUKARNIA "LEMAL" Alicja Mateja, Ul. Bolesława Chrobrego 81, 80-414 Gdańsk, NIP: 9580486709, REGON: 192633390     zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru KPA brak danych 1250,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 83 ITz.272.1.83.2023 02.03.2023 r. DRUKARNIA "LEMAL" Alicja Mateja, Ul. Bolesława Chrobrego 81, 80-414 Gdańsk, NIP: 9580486709, REGON: 192633390    zakup okładki okolicznościowej, dziennika budowy, kopert dowodowych brak danych 4015,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 84 ITz.272.1.84.2023 02.03.2023 r. TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, NIP: 7671004218 zakup oraz dostawa radia PANASONIC SC-HC200EG-K brak danych 365,04 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 85 ITz.272.1.85.2023 02.03.2023 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556 wykonanie tabliczek czarny nadruk na blaszce (kolor złoty) brak danych 45,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 86 ITz.272.1.86.2023 08.03.2023 r. JUKO Tomasz Leśniczak, ul. Słowackiego 20, 62-330 Nekla, NIP: 7842085733   wykonanie przeglądów budynków wynajętych firmie PHU Figa na terenie OW Skorzęcin brak danych 2439,02 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 87 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 88 ITz.272.1.88.2023 08.03.2023 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RELAX Franciszek DZiopak, ul. Nowa 1A, 62-230 Witkowo, NIP: 6671022003  materiały budowlane - gładź gipsowa oraz wełna na potrzeby remontu pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 14.03.2023 r. 914,63 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 89 ITz.272.1.89.2023 08.03.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby festynu w Sołectwie Ruchocin 09.03.2023 r. 406,36 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 90 ITz.272.1.90.2023 08.03.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby festynu w Sołectwie Małachowo Szemborowice 08.03.2023 r. 263,81 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 91 ITz.272.1.91.2023 08.03.2023 r. Kwiaciarnia-Ogrodnictwo Sylwia Musidlak, ul. Stary Rynek 11, 62-230 Witkowo, NIP: 6671312729 kwiaty cięte na festyn dla mieszkańców Sołectwa Piaski 11.03.2023 r. 100,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 92 ITz.272.1.92.2023 08.03.2023 r. Jarek Montuje Klime, ul. W. Gombrowicza 18, 62-200 Gniezno, NIP: 7842374124 montaż klimatyzacji w swietlicy w Mąkownicy 07.04.2023 r. 9537,03 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 93 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 94 ITz.272.1.94.2023 08.03.2023 r. "Chłodex" Małgorzata i Piotr Nalewaja sp. jawna, ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno, NIP: 7842322995 zakup biletów na imprezę profilaktyczno-integracyjną dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Promowanie trzeźwych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu 17.03.2023 r. 674,07 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 95 ITz.272.1.95.2023 08.03.2023 r. "Chłodex" Małgorzata i Piotr Nalewaja sp. jawna, ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno, NIP: 7842322995  zakup biletów na imprezę profilaktyczno-integracyjną dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Promowanie trzeźwych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu  23.03.2023 r. 773,76 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 96 ITz.272.1.96.2023 08.03.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047   drobny sprzęt RTV - nagrody za udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 22.03.2023 r. 699,19 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 97 ITz.272.1.97.2023 08.03.2023 r. BEMAG, Gutowo Wielkie 26 a, 62-300 Września, NIP: 7891798278  art. biurowe na paczki świąteczne na Turniej Wielkanocny 23.03.2023 r. 5826,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 98 ITz.272.1.98.2023 08.03.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919     madale oraz trofeum na Turniej Wielkanocny 23.03.2023 r. 2536,13 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 99 ITz.272.1.99.2023 08.03.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508    transport uczniów z SP 1 na zawody rangi powiatowej do Gniezna 25.04.2023 r. 324,07 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 100 ITz.272.1.100.2023 08.03.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508    transport uczniów z SP 2 na zawody rangi powiatowej do Gniezna 24.04.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 101 ITz.272.1.101.2023 08.03.2023 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896    nagrody na Turniej Wielkanocny 21.04.2023 r. 406,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 102 ITz.272.1.102.2023 08.03.2023 r. Spółdzielnia "DOZÓR' w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041571   zakup 2-stronnej ścianki łukowej 3x2 w celach promocyjnych Gminy i Miasta Witkowo brak danych 1700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 103 ITz.272.1.103.2023 08.03.2023 r. Zakład P.U.H. ZERPOL AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, ul. Bolesława Chrobrego 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842237686 flagowniki na uroczystości patriotyczne 26.04.2023 r. 4000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 104 ITz.272.1.104.2023 08.03.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508    transport uczniów z SP 1 i SP 2 na zawody do Gniezna 27.04.2023 r. 324,07 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 105 ITz.272.1.105.2023 08.03.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508    transport uczniów z SP 1 i SP 2 na zawody do Gniezna 26.04.2023 r. 324,07 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 106 ITz.272.1.106.2023 08.03.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   naprawa wiaty przystankowej w Ruchocinku, ułożenie chodnika przy ul. Słowackiego, montaz i naprawa znaków drogowych w Kołaczkowie, Skorzęcinie, przy ul. Słonecznej i Czerniejewskiej w Witkowie 31.03.2023 r. 12446,61 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 107 ITz.272.1.107.2023 08.03.2023 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578    paliwo na potrzeby Sołectwa Ostrowite Prymasowskie 18.03.2023 r. 160,63 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 108 ITz.272.1.108.2023 08.03.2023 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578    paliwo na potrzeby Sołectwa Jaworowo 03.04.2023 r. 232,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 109 ITz.272.1.109.2023 08.03.2023 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRO-HURT" Aleksander Winter Sp. z o.o., ul. Słoneczna 40A, 62-200 Gniezno, KRS: 0000445285, NIP: 7842489471, REGON:302316502 kabel przeciwporażeniowy na potrzeby budowanej wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Gorzykowo 28.03.2023 r. 739,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 110 ITz.272.1.110.2023 08.03.2023 r. ATUT Tomasz Skoba, ul. Lesmiana 5, 62-050 Mosina, NIP: 7773395234 zamontowanie huśtawki wahadłowej i wagowej na placu zabaw w Sołectwie Kołaczkowo 03.04.2023 r. 6666,67 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 111 ITz.272.1.111.2023 08.03.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508      transport uczniów na Turniej Piłkarski "Dwójka Cup" do Trzemeszna 23.03.2023 r. 462,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 112 ITz.272.1.112.2023 08.03.2023 r. "BAGAN" Daniel Bagan, Sokołowice 102, NIP: 9111376121 siatka polipropylenowa na potrzeby kompleksu boisk "ORLIK 2012" w Witkowie 30.03.2023 r. 1242,93 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 113 ITz.272.1.113.2023 20.03.2023 r. Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim Zakład Produkcyjny, Rogoźno, ul. Sybiraków 13, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 9210002607 35 kg węzy pszczelej na potrzeby Kołą Pszczelarzy w Witkowie 15.05.2023 r. 1991,85 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 114 ITz.272.1.114.2023 20.03.2023 r. LAS-OGRÓD Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872 wycięcie i zagospodarowanie 14 drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz cięcia pielęgnacyjne 18 drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, w m. Skorzęcin i w Witkowie 31.05.2023 r. 7000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 115 ITz.272.1.115.2023 21.03.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223   3 szt. ramienia do Maxima, 3 szt. oświetlenia LED do ramienia oraz 12 szt. kartoników papieru do Espas na potrzeby systemu wjazdowego na terenie OW Skorzęcin brak danych 6350,76 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 116 ITz.272.1.116.2023 21.03.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047  Seagate Expansion Portable 1TB - 1 szt, Kingston 64GB USB 3.2 Gen 1 Data Traveler EXodia - 10 szt., PNY HP Pendrive HPFD222W-64 USB 2.0 - 1 szt. brak danych 372,41 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 117 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 118 ITz.272.1.118.2023 27.03.2023 r. Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Bolesław Łakomski, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno, NIP: 6661523583  zakup drzew  10.04.2023 r. 16276,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 119 ITz.272.1.119.2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 120 ITz.272.1.120.2023 27.03.2023 r. Agencja Reklamowa Ważka, ul. Koszuty-Parcele 33, 62-400 Słupca, NIP: 6671771101 zestawy pimiennicze na promocję zakończenia realizaji projektu pn. "Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i w Małachowie-Wierzbiczany" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 04.04.2023 r. 1874,95 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 121 ITz.272.1.121.2023 27.03.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508  transport Zespołu Śpiewaczego "My Młodzi" do Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie 28.03.2023 r. 416,67 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 122 ITz.272.1.122.2023 28.03.2023 r. Aleks Invest Aleksandra Soberska, NIP: 7631863004 publikacja życzeń wielkanocnych na łamach portalu Pojezierze24.pl 04.04.2023 r. 369,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 123 ITz.272.1.123.2023 28.03.2023 r. Wydawnictwo "AGA", "Przemiany na Szlaku Piastowskim", ul. Lecha 10, 62-200 Gniezno, NIP: 7842494348 publikacja życzeń wielkanocnych na łamach tygodnika "Przemiany na Szlaku Piastowskim" 04.04.2023 r. 365,85 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 124 ITz.272.1.124.2023 28.03.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919     zakup 15 statuetek - nagrody na Mistrzostwa Gminy i Miasta Witkowo w Tenisie Stołowym Amatorów 06.04.2023 r. 728,70 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 125 ITz.272.1.125.2023 28.03.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508   transport uczniów z SP. 1 na Turniej Piłkarski Tymbark "Zpodwórka na stadion" 17.04.2023 r. 416,67 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 126 ITz.272.1.126.2023 28.03.2023 r. Wokaliza Izabela Zalewska, ul. Antoniego Zamysłowskiego 3/8, 62-300 Września, NIP: 7891798060 opłata za udział Izabeli Zalewskiej w IV Miedzypowiatowym Konkursie Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie 17.04.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 127 ITz.272.1.127.2023 28.03.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508    usługa przewozowa uczniów z SP 1 i SP 2 na Mistrzostwa Wielkopolski w biegach przełajowych w Żerkowie  20.04.2023 r. 1333,33 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 128 ITz.272.1.128.2023 28.03.2023 r. NOWATOR Piotr Cichy, ul. Zacisze 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6652326920, REGON: 302566400    zamontowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Maleninie 18.04.2023 r. 10443,09 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 129 ITz.272.1.129.2023 28.03.2023 r. ARTEX Artur Ziębiński, Gorzykowo 17, 62-230 Witkowo, NIP: 7842312465 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy stawie gminnym w Sołectwie Witkówko 17.04.2023 r. 3100,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 130 ITz.272.1.130.2023 28.03.2023 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896  art. sportowe na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mąkownicy 03.05.2023 r. 569,11 zł  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 131 ITz.272.1.131.2023 28.03.2023 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578    paliwo na potrzeby Sołectwa Skorzęcin 28.04.2023 r. 208,13 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 132 ITz.272.1.132.2023 28.03.2023 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578    paliwo na potrzeby Sołectwa Mielżyn 28.04.2023 r. 192,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 133 ITz.272.1.133.2023 28.03.2023 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578    paliwo na potrzeby koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Chłądowie 19.04.2023 r. 107,97 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 134 ITz.272.1.134.2023 03.04.2023 r. Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, 62-220 Cielimowo, REGON: 302494190, NIP: 7842490600 modernizacja linii nn 0,4kV na ul. Tylnej w Witkowie - wymiana kabla 12.04.2023 r. 5560,00 nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 135 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 136 ITz.272.1.136.2023 14.04.2023 r. Solanka z Zabłocia Sp. z o.o., ul. Bielska 8, 43-246 Zabłocie, NIP: 6332128466 dostawa 15000 l solanki z Zabłocia 30.05.2023 r. 8850,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 137 ITz.272.1.137.2023 14.04.2023 r. Hurtownia art. do produkcji mebli A.K. Kroteccy, NIP: 6670000614 płyty, okleiny PCV do wykonania mebli na potrzeby Związku OSP RP z siedzibą w Witkowie 11.05.2023 r. 1069,81 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 138 ITz.272.1.138.2023 14.04.2023 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014 utwardzenie drogi w Folwarku, transport i rozgarnięcie kruszywa na drogach gminnych w Kamionce, Gaju, Dębinie, Kołaczkowie, Małachowie-Wierzbiczany, Czajkach i Witkowie 31.05.2023 r. 731,71 zł, 4038,29 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 139 ITz.272.1.139.2023 17.04.2023 r. Asseco Data System S.A., ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, NIP: 5170359458 odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata dla 2 pracowników brak danych 438,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 140 ITz.272.1.140.2023 17.04.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047    notebook HP 17 Ryzen 5 5625U, pakiet Microsoft Office 2021 Home & Business PL oraz mysz Philips SPK7607 Wireless Mouse 2.4GHz Black na potrzeby dystrybucji węgla brak danych 3192,69 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 141 ITz.272.1.141.2023 17.04.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047    notebook HP 17 Ryzen 5 5625U, pakiet Microsoft Office 2021 Home& Business PL oraz mysz Philips SPK7607 Wireless Mouse 2.4GHz Black na potrzeby dystrybucji węgla brak danych 3355,29 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 142 ITz.272.1.142.2023 20.04.2023 r. ZAKŁAD OBROTU ODPADAMI TROXI Sp. z o.o., ul. Dereniowa 3, 62-300 Gutowo Małe, NIP: 7891776526, REGON: 380079754  odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek w Witkowie 20.04.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 143 ITz.272.1.143.2023 20.04.2023 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958   tabliczki informacyjne z prętem - 7 szt. dot. zakazu wprowadzania psów na tereny ogólnodostępne 28.04.2023 r. 905,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 144 ITz.272.1.144.2023 28.04.2023 r. Maciejak Andrzej Biuro Inżyniersko-Handlowe, ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, NIP: 7891009040  aktualizacja operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych w Witkowie - dz. 16/15 i 1963 brak danych 500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 145 ITz.272.1.145.2023 28.04.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047  HP 17 Core i3-1215U| 17,3"-FHD| 8GB| 256GB| W11H, Microsoft Office 2021 Home & Business PL, Philips SPK607 Wireless Mouse, torba do laptopa 17" brak danych 3141,39 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 146 ITz.272.1.146.2023 28.04.2023 r. Spółdzielnia "DOZÓR' w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041571    wykonanie tabliczki "teren monitorowany" - 6 szt. 420x220 (dibond) brak danych 130,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 147 ITz.272.1.147.2023 28.04.2023 r. EKO ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dworcowa 23a, 62-230 Witkowo, NIP: 7842491829   zakup kruszonego gruzu na potrzeby utwardzenia dróg gminnych w ilości 300 ton  10.05.2023 r. 12195,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 148 ITz.272.1.148.2023 28.04.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  naprawa łąwek wzdłuż deptaku pomiędzy ul. Polną i Jana Pawła II; montaż i naprawa znaków drogowych na terenie gminy; remont cząstkowy masą na zimno 26.05.2023 r. 1500,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 149 ITz.272.1.149.2023 28.04.2023 r. ROBERT ANTCZAK INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, Kotunia 82, 62-400 Słupca, NIP: 6671197174, REGON: 311608962  wymiana uszkodzonej latarni w związku z kolizją drogową w m. Małachowo-Złych Miejsc 26.05.2023 r. 6475,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 150 ITz.272.1.150.2023 28.04.2023 r. NODENET.PL Marta Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, 62-300 Września, NIP: 7891798835 montaż nowych punktów monitoringu miejskiego oraz wymiana wyeksploatowanychkamer: ul. Jesionowa, SP 1, siłownia przy stadionie, Płk Hynka i Żwirki i Wigury, plac zabaw ul. Płk Hynka 10.05.2023 r. 1530,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 151 ITz.272.1.151.2023 08.05.2023 r. Geo Gis Agnieszka Alejska, ul. Franklina Roosevelta 120, 62-200 Gniezno, NIP: 7841311854 wytyczenie drzew do wycinki oraz stabilizacja punktów granicznych zgodnie ze ZRID na zadaniu związanym z budową drogi gminnej w miejsćowości Skorzęcin 30.10.2023 r. 8000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 152 ITz.272.1.152.2023 08.05.2023 r. Asseco Data System S.A., ul. Podlaska 21, 81-321 Gsynia, KRS: 0000421310, NIP: 5170359458, REGON: 180853177  odnowienie podpisu elektronicznego dla pracownika Buira Rady brak danych  219,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 153 ITz.272.1.153.2023 08.05.2023 r. SPORTDATA POLSKA - Organizacja imprez sportowych, ul. Wapienicka 81, 43-384 Jaworze, NIP: 9372586780 obsługa imprezy sportowej w postaci Mistrzostw Gminy i Miasta Witkowo w Tenisie Stołowym 2023 brak danych 2032,52 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 154 ITz.272.1.154.2023 08.05.2023 r. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, os. Tysiąclecia 4, 61-255 Poznań, NIP: 7792074666 realizacja programu pn. "zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej" dla dzieci z terenu Gminy Witkowo 10.05.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 155 ITz.272.1.155.2023 08.05.2023 r. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, os. Tysiąclecia 4, 61-255 Poznań, NIP: 7792074666  realizacja programu "Umiem pływać", polegającego na nauce pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Witkowo 10.05.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 156 ITz.272.1.156.2023 08.05.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179  zakup materiałów związanych z pracami remontowymi na kortach tenisowych w Witkowie (farby i śruby) 17.05.2023 r. 588,29 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 157 ITz.272.1.157.2023 08.05.2023 r. HAWA Sp. z o.o., Stacja Paliw, ul. Dworcowa 27, 62-230 Witkowo, NIP: 7842488572, REGON: 302120680, KRS: 0000422578    paliwo na potrzeby koszenia terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Małachowie-Kępym 08.05.2023 r. 91,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 158 ITz.272.1.158.2023 08.05.2023 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Stary Rynek, nr 1B, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807      zmywarka Bosch na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Folwarku 08.05.2023 r. 2356,91 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 159 ITz.272.1.159.2023 08.05.2023 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452  art. malarskie na potrzeby świetlicy wiejskiej w Ruchocinie 09.05.2023 r. 608,87 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 160 ITz.272.1.160.2023 08.05.2023 r. Zaklad P.U.H. ZERPOL AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, 62-230 Witkowo, ul. Bolesława Chrobrego 9, NIP: 7842237686   koszullki sportowe na potrzeby organizacji imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Strzyżewo Witkowskie - 10 szt. 09.05.2023 r. 195,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 161 ITz.272.1.161.2023 08.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na potrzeby organizacji festynu sportowo-kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa Odrowąż 15.05.2023 r. 564,36 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 162 ITz.272.1.162.2023 12.05.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919   zakup medali oraz statuetek na Turniej Piłkarski organizowanydla dzieci i młodzieży  17.05.2023 r. 3796,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 163 ITz.272.1.163.2023 08.05.2023 r. Zakład P.U.H. "ZERPOL" AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA ul. Bolesława Chrobrego 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842237686, REGON: 300996579  nadruk numerów na koszulkachsportowych dla drużyny pilkarskiej reprezentującej Sołectwo Chłądowo 17.05.2023 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 164 ITz.272.1.164.2023 08.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. chemiczne do zmywarki do świetlicy w Folwarku 18.05.2023 r. 59,35 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 165 ITz.272.1.165.2023 11.05.2023 r. Nowoczesna Technika Instalacyjna Ewa Pawlak, ul. H. Kołłataja 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840014775 wykonanie świadectwa energetycznego dla lokalu mieszkalnego położonego w Mielżynie  brak danych 300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 166 ITz.272.1.166.2023 11.05.2023 r. REMIZA 24 Sklep Pożarniczy s.c., NIP: 9680965740 zakup hełmów strażackich dla jednostki OSP Mielzyn oraz OSP Wiekowo 11.05.2023 r. 7154,47 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 167 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 168 ITz.272.1.168.2023 12.05.2023 r. GMM GROUP, ul. Niedźwiedzia 11, NIP: 5542974988 zakup zestawu stołów drewnianych do prezentacji alkogogli na prowadzenie na terenie szkół w świetlicach terapeutycznych 15.05.2023 r. 1222,05 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 169 ITz.272.1.169.2023 12.05.2023 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119   rękawice oraz kominiarki na potrzeby OSp Witkowo 18.05.2023 r. 860,16 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 170 ITz.272.1.170.2023 12.05.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919   puchary na Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży 18.05.2023 r. 1488,06 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 171 ITz.272.1.171.2023 17.05.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253, REGON: 300550754  modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Witkowie brak danych 7390,24 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 172 ITz.272.1.172.2023 17.05.2023 r. SerwisAnd Przemysław Andrzejewski, Ostrowo 21A, 62-430 Powidz, NIP: 6671739066 dostawa 10 szt. kamer, 1 szt. rejestratora, 1 szt. dysku oraz 5 szt. switche PoE na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin brak danych 12044,15 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 173 ITz.272.1.173.2023 17.05.2023 r. NODENET.PL Marta Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, 62-300 Września, NIP: 7891798835 wykonanie usługi modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin brak danych 4140,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 174 ITz.272.1.174.2023 17.05.2023 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509    etui na pinsy Gminy i Miasta Witkowo - 150 szt. 17.05.2023 r. 1194,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 175 ITz.272.1.175.2023 17.05.2023 r. Ślusarstwo-Mechanika Hanna Rydyger, ul. Poznańska 39, 62-230 Witkowo, NIP: 6671288617   prace modernizacyjne na terenie kortów tenisowych w Witkowie 19.05.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 176 ITz.272.1.176.2023 17.05.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  transport dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa na zawody biegowe do Żerkowa 17.05.2023 r. 1236,11 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 177 ITz.272.1.177.2023 17.05.2023 r. "BAGAN"  Daniel Bagan, Sokołowice 102, NIP: 9111376121  siatka na potrzeby kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Witkowie 18.05.2023 r. 3903,47 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 178 ITz.272.1.178.2023 17.05.2023 r. Mar Wit Marcin Długokęcki, Folwark 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842531931 montaż obrzeży betonowych wraz z kupnem betonu towarowego na potrzeby modernizacji kortów tenisowych przy Stadionie Miejskim w Witkowie 22.05.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 179 ITz.272.1.179.2023 17.05.2023 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556  kupno 2 tablic z plexi na potrzeby Honorowych Obywateli Gminy i Miasta Witkowo - Wiktora Bross oraz Witolda Knasta 22.05.2023 r. 1420,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 180 ITz.272.1.180.2023 17.05.2023 r. P.H.U. Roman Mucha, Os. Wierzbiczany 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7841027604 wykonanie oprysku przeciwko korowódce dębowej drzew rosnących na terenach gminnych w Małachowie-Złych Miejsc i Mąkownicy brak danych 2400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 181 ITz.272.1.181.2023 17.05.2023 r. OGRODNICTWO Barbara i Jan Ciemnieccy, ul. Polna 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671038688 obsadzenie kwiatami pelargoniami 7 wież kwiatowych oraz 26 donic kwiatowych na terenie miasta Witkowo wraz z ich nawożeniem i pielęgnacją w okresie wzrostu i kwitnienia 05.06.2023 r. 9717,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 182 ITz.272.1.182.2023 17.05.2023 r. OGRODNICTWO Barbara i Jan Ciemnieccy, ul. Polna 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6671038688  nasadzenie kwiatów w donicach na terenie OW Skorzęcin 18.06.2023 r. 962,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 183 ITz.272.1.183.2023 17.05.2023 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832    montaż lampy solarnej w Folwarku 22.05.2023 r. 10000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 184 ITz.272.1.184.2023 17.05.2023 r. Agrawit Agata Trzebińska, ul. Nowa 1a, 62-230 Witkowo, NIP: 6671537262 bateria stojąca do zlewu do świetlicy w Małąchowie-Kępym 22.05.2023 r. 110,16 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 185 ITz.272.1.185.2023 17.05.2023 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832    lampa solarna w Piaskach 22.05.2023 r. 10000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 186 ITz.272.1.186.2023 17.05.2023 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832    motaż 2 lamp solarnych w Chłądowie 22.05.2023 r. 20000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 187 ITz.272.1.187.2023 17.05.2023 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832    montaż lampy solarnej w Ruchocinie 22.05.2023 r. 10000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 188 ITz.272.1.188.2023 17.05.2023 r. ELEKTRYK4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, ul. Plażowa 5, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671559832    montaż lampy solarnej w Ćwierdzinie 22.05.2023 r. 10000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 189 ITz.272.1.189.2023 17.05.2023 r. "To i Owo" Sylwia Dańkowska, ul. Brzozowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7393024626, REGON: 300005092
 
art. do zabawy - nagrody na festyn w Mąkownicy 19.05.2023 r. 406,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 190 ITz.272.1.190.2023 17.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na potrzeby festynu w Mielżynie 31.05.2023 r. 498,75 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 191 ITz.272.1.191.2023 17.05.2023 r. ME M01 SP Z O O, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, NIP: 7671714109, REGON: 384110047, KRS: 0000798896  art. RTV - głośnik i słuchawki na potrzeby festynu w Jaworowie 31.05.2023 r. 243,89 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 192 ITz.272.1.192.2023 17.05.2023 r. Zaklad P.U.H. ZERPOL AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, 62-230 Witkowo, ul. Bolesława Chrobrego 9, NIP: 7842237686    10 koszulek sportowych na potrzeby festynu w Mielżynie 23.05.2023 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 193 ITz.272.1.193.2023 17.05.2023 r. REKORD, ul. Aleksandowska 2/6, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 5260205894 stojak na rowery na potrzeby Sołectwa Dębina 31.05.2023 r. 600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 194 ITz.272.1.194.2023 17.05.2023 r. Artur Chojnacki, ul. Pałacowa 1/6, 62-025 Gułtowy, NIP:  usługa muzyczna na potrzeby festynu w Mąkownicy 20.05.2023 r. 400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 195 ITz.272.1.195.2023 17.05.2023 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  wykonanie prac elektrycznych w Świetlicy wiejskiej w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie 29.05.2023 r. 640,84 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 196 ITz.272.1.196.2023 17.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Odrowążu 25.05.2023 r. 185,14 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 197 ITz.272.1.197.2023 17.05.2023 r. "JAWA" Andrzej Dranikowski, Szemborowo 21, 62-240 Strzałkowo, NIP: 6671020688, REGON: 310138589    art. spozywcze na potrzeby festynu sportowo-kulturalnego w witkówku 25.05.2023 r. 653,23 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 198 ITz.272.1.198.2023 17.05.2023 r. Firma Ogólnobudowlana Adrian Zamiar, Ostrowite Prymasowskie 29/2, 62-230 Witkowo, NIP: 7842304968 art. malarskie na potrzeby pomalowania pomieszczeń świetlicy w Ostrowitym Prymasowskim 24.05.2023 r. 1000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 199 ITz.272.1.199.2023 17.05.2023 r. Firma Ogólnobudowlana Adrian Zamiar, Ostrowite Prymasowskie 29/2, 62-230 Witkowo, NIP: 7842304968  pomalowanie świetlicy w Ostrowitym Prymasowskim 24.05.2023 r. 6690,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 200 ITz.272.1.200.2023 17.05.2023 r. GRAPH PACK SP Z O O, ul. Czerniejewska 1A, 62-300 Września, KRS: 0000514484, NIP: 7891752744, REGON: 302766866   art. jednorazowego użytku na potrzeby festynu sportowo-kulturalnego w Ostrowitym Prymasowskim 26.05.2023 r. 406,40 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 201 ITz.272.1.201.2023 22.05.2023 r. TERG S.A>, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, NIP: 7671004218 zakup i dostawa drukarek BROTHER HL-L5100DN - 3 szt. brak danych 2436,57 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 202 ITz.272.1.202.2023 22.05.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253  wymiana źródeł światła w oprawach ulicznych na ul. Piwnej i Osiedlowej 25.05.2023 r. 894,31 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 203 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 204 ITz.272.1.204.2023 22.05.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223  wykonanie usługi serwisowej uruchomienia systemu wjazdowo-wyjazdowego na terenie OW Skorzęcin brak danych 2160,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 205 ITz.272.1.205.2023 22.05.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223  dostawa kart zbliżeniowych 500 szt. do wjazdu i wyjazdu na teren OW Skorzęcin brak danych 1752,03 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 206 ITz.272.1.206.2023 22.05.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223  dostawa zestawu iSelf trio do terminalu płatniczego do płatności za wstęp na teren OW Skorzęcin brak danych 9000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 207 ITz.272.1.207.2023 22.05.2023 r. Betoniarnia AMP Piotrowscy Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22A, 62-330 Nekla, NIP: 7891351005 materiały budowlane na potrzeby budowy wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Gorzykowo 24.05.2023 r. 3515,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 208 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 209 ITz.272.1.209.2023 22.05.2023 r. KRUSZKAR Karol Pietrowski, Chłądowo 18b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842516239 kruszywo na utwardzenie drogi gminnej w m. Ostrowite Prymasowskie 31.05.2023 r. 3445,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 210 ITz.272.1.210.2023 22.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na organizację Dnia Dziecka  31.05.2023 r. 904,38 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 211 ITz.272.1.211.2023 22.05.2023 r. Firma Ogólnousługowa Franciszek Bosacki, ul. Topolowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010135, REGON: 310140468   beton towarowy pod progi zwalniające na drodze w Skorzęcinie 02.06.2023 r. 408,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 212 ITz.272.1.212.2023 26.05.2023 r. Asseco Data System S.A., ul. Podlaska 21, 81-321 Gsynia, KRS: 0000421310, NIP: 5170359458, REGON: 180853177  podpis elektroniczny dla pracownika  brak danych 359,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 213 ITz.272.1.213.2023 26.05.2023 r. DECATHLON sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-280 Warszawa, sklep Gniezno, ul. Gdańska 112, 62-200 Gniezno, NIP: 9511855233 sprzęt sportowy n apotrzeby XIV Pikniku Rodzinnego w Mielżynie 30.05.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 214 ITz.272.1.214.2023 26.05.2023 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509  zakup gadżetów promocyjnych Gminy i Miasta Witkowo 30.05.2023 r. 8039,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 215 ITz.272.1.215.2023 26.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na Dzień Dziecka  29.05.2023 r. 1217,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 216 ITz.272.1.216.2023 26.05.2023 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904  art. spożywcze na Dzień Dziecka 31.05.2023 r. 1200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 217 ITz.272.1.217.2023 26.05.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919    medale i trofea na dziecięce zawody wędkarskie 01.06.2023 r. 590,76 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 218 ITz.272.1.218.2023 26.05.2023 r. HUBERTUS Sklep Myśliwsko - Wędkarski Wiesław Julkowski, ul. Park Kościuszki 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6671018177, REGON: 310146353  sprzęt wędkarski na dziecięce zawody wędkarskie 05.06.2023 r. 487,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 219 ITz.272.1.219.2023 26.05.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179  części na potrzeby montażu siatek na terenie kortów tenisowych w Witkowie 29.05.2023 r. 1069,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 220 ITz.272.1.220.2023 26.05.2023 r. Wytwórnia Materiałów Betonowych s.c. Elżbieta i Leszek Szydlarek, 62-402 Ostrowite Giewartów Holendry 30, NIP: 6671701678  belki stropowe, pustaki, szalunek zewnętrzny i wewnętrzny na potrzeby Sołectwa Wiekowo 29.05.2023 r. 2755,32 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 221 ITz.272.1.221.2023 26.05.2023 r. "JAWA" Andrzej Dranikowski, Szemborowo 21, 62-240 Strzałkowo, NIP: 6671020688, REGON: 310138589  art. spożywcze na organizację festynu w Małąchowie-Kępym 30.05.2023 r. 328,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 222 ITz.272.1.222.2023 26.05.2023 r. "DŻUNGLA" Sala zabaw dla dzieci Usługi Transportowe, Handel, Karpińska Anna, ul. Wrzesińska 52, 62-200 Gniezno, NIP: 7841489782, REGON: 301296565     wynajem zamku dmuchanego na festyn w Małachowie-Kępym 03.06.2023 r. 600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 223 ITz.272.1.223.2023 26.05.2023 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493  wykonanie prac elektrycznych w budynku świetlicy w Małachowie-Kępym 30.05.2023 r. 459,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 224 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 225 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 226 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 227 ITz.272.1.227.2023 26.05.2023 r. P.H.U. "ZAFIX" Adrzej i Józefa Fikasa, ul. Harcerska 7, 62-300 Września, NIP: 7890004371 części zamienne do kosiarki dla Sołectwa Sokołowo 27.05.2023 r. 56,91 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 228 ITz.272.1.228.2023 26.05.2023 r. "DŻUNGLA" Sala zabaw dla dzieci Karpińska Anna, ul. Wrzesińska 52, 62-200 Gniezno, NIP: 7841489782, REGON: 301296565    wynajem zamku dmuchanego i zjeżdżalni na potrzeby festynu w Maleninie 27.05.2023 r. 731,70 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 229 ITz.272.1.229.2023 26.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na potrzeby festynu w Maleninie 27.05.2023 r. 463,61 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 230 ITz.272.1.230.2023 26.05.2023 r. CRAZY PARTY Agnieszka Białecka, Łabiszynek 2/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842359254  usługa animacji na potrzeby festynu w Maleninie 27.05.2023 r. 700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 231 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 232 ITz.272.1.232.2023 26.05.2023 r. ENERGO-KOP Sławomir Siwiak, Szczytniki Czerniejewskie 26, 62-250 Czerniejewo, NIP: 7842299049  utwardzenie drogi w m. Skorzęcin - ułożenie płyt betonowych w ilości 50 szt. wraz z załądunkiem i rozładunkiem materiału brak danych 3300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 233 ITz.272.1.233.2023 26.05.2023 r. "LOGIN" Albert Goździcki, Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4, 88-300 Mogilno, NIP: 5571495397; REGON: 340140019  przegląd dróg gminnych na terenie miasta i gminy w ilości 112 km brak danych 11200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 234 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 235 ITz.272.1.235.2023 26.05.2023 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904   art. budowlane na potrzeby budowy zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie 31.05.2023 r. 1056,91 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 236 ITz.272.1.236.2023 26.05.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179  art. budowlane na potrzeby budowy zaplecza gospodarczego przy świetlicy w Wiekowie 31.05.2023 r. 127,17 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 237 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 238 ITz.272.1.238.2023 26.05.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179 materiały budowlane na potrzeby budowy wiaty rekreacyjnej w Gorzykowie 29.05.2023 r. 519,40 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 239 ITz.272.1.239.2023 26.05.2023 r. Mar Wit Marcin Długokęcki, Folwark 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842531931 wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w Małąchowie-Złych Miejsc 30.05.2023 r. 500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 240 ITz.272.1.240.2023 26.05.2023 r. "JAWA" Andrzej Dranikowski, Szemborowo 21, 62-240 Strzałkowo, NIP: 6671020688, REGON: 310138589   art. spożywcze na potrzeby imprezy w sołectwie Małachowo Złych Miejsc 26.06.2023 r. 669,60 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 241 ITz.272.1.241.2023 26.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na potrzeby Dnia Dziecka  12.06.2023 r. 570,19 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 242 ITz.272.1.242.2023 26.05.2023 r. JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867   wynajem dmuchanej zjeżdżalni na imprezę w sołectwie Małachowo Złych Miejsc 25.06.2023 r. 813,01 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 243 ITz.272.1.243.2023 26.05.2023 r. JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867   wynajem dmuchanej zjeżdzalni na imprezę w sołectwie Małachowo Wierzbiczany 26.06.2023 r. 813,01 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 244 ITz.272.1.244.2023 26.05.2023 r. Firma Usługowo-Handlowa TRANS-POL Paweł Sompolski, Cienin Kościelny 81, 62-400 Słupca, NIP: 6671151611  wykonanie usługi wykoszenia traw przy drodze gminnej w Małachowie-Złych Miejsc 02.06.2023 r. 462,96 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 245 ITz.272.1.245.2023 26.05.2023 r. Mar Wit Marcin Długokęcki, Folwark 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842531931  naprawa płotu i bramy garażowej przy śweitlicy wiejskiej w Małachowie-Zlych Miejsc 31.05.2023 r. 1000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 246 ITz.272.1.246.2023 26.05.2023 r. Zaklad P.U.H. ZERPOL AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, 62-230 Witkowo, ul. Bolesława Chrobrego 9, NIP: 7842237686  podstawki do telefonu - 150 szt. na potrzeby promocyjne Gminy i Miasta Witkowo 22.05.2023 r. 1036,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 247 ITz.272.1.247.2023 26.05.2023 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509  torby izotermiczne na potrzeby promocyjne Gminy i Miasta Witkowo 17.05.2023 r. 1107,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 248 ITz.272.1.248.2023 26.05.2023 r. P.E. EL-TOM Tomasz Redzik, Dębnica 70, 62-271 Działyń, NIP: 7842178593 konserwacja boisk na terenie Gminy i Miasta Witkowo brak danych 5362,95 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 249 ITz.272.1.249.2023 26.05.2023 r. Adrianna Jackowiak a.j. prestige, ul. Sportowa 3A, 62-230 Witkowo, NIP: 7842378174 usługa artystyczna z okazji Pikniku Rodzinnego w Mielżynie brak danych 406,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 250 ITz.272.1.250.2023 26.05.2023 r. FIRMA HANDLOWA SIM SKLEP MOTORYZACYJNY Stanisłąw Cegielski, ul. Parkowa 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6671009882 2 akumulatory do samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN - OSP Witkowo 03.06.2023 r. 1113,82 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 251 ITz.272.1.251.2023 26.05.2023 r. ROL-MET Marek Leśny, ul. Witkowska 135, NIP: 7841010383 akumulator do samochodu VV Transporter - OSP Gorzykowo 02.06.2023 r. 346,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 252 ITz.272.1.252.2023 26.05.2023 r. Whiteclock Sp. z o.o., ul. Chmielna 73B/16, 00-801 Warszawa, NIP: 5272717312 proszek Holi na Dzień DZiecka  26.05.2023 r. 813,01 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 253 ITz.272.1.253.2023 26.05.2023 r. Izabella Błaszczyk, Laboratorium Językowe, ul. Sportowa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842500184 animacje podczas festynu w Małachowie-Szemborowice 02.06.2023 r. 1000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 254 ITz.272.1.254.2023 26.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby festynu w Małachowie-Szemborowice 29.05.2023 r. 811,61 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 255 ITz.272.1.255.2023 26.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby festynu w Małachowie-Szemborowice 01.06.2023 r. 61,01 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 256 ITz.272.1.256.2023 26.05.2023 r. Firma Usługowo-Handlowa TRANS-POL Paweł Sompolski, Cienin Kościelny 81, 62-400 Słupca, NIP: 6671151611  wykoszenie trawy przy drodze gminnej w Małachowie-Szemborowice 02.06.2023 r. 740,74 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 257 ITz.272.1.257.2023 26.05.2023 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, punkt sprzedaży ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452   art. na potrzeby festynu w Chłądowie 01.06.2023 r. 44,63 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 258 ITz.272.1.258.2023 26.05.2023 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, punkt sprzedaży ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452   art. na potrzeby festynu w Chłądowie 30.05.2023 r. 9,75 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 259 ITz.272.1.259.2023 26.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby festynu w Chładowie 02.06.2023 r. 123,53 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 260 ITz.272.1.260.2023 26.05.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby festynu w Chłądowie 03.05.2023 r. 781,32 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 261 ITz.272.1.261.2023 26.05.2023 r. "DŻUNGLA" Sala zabaw dla dzieci Usługi Transportowe, Handel, Karpińska Anna, ul. Wrzesińska 52, 62-200 Gniezno, NIP: 7841489782, REGON: 301296565     wynajem zamków dmuchanych na festyn w Chłądowie 03.06.2023 r. 700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 262 ITz.272.1.262.2023 26.05.2023 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014   transport piasku do Gorzykowa na potrzeby budowy wiaty rekreacyjnej 06.06.2023 r. 1200,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 263 ITz.272.1.263.2023 26.05.2023 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838   niszczarka Opus na potrzeby stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Witkowo (pokój nr 15) 14.06.2023 r. 1700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 264 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 265 ITz.272.1.265.2023 26.05.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253   obsługa elektryczna oraz zakup niezbednych materiałów na potrzeby organizacji Dni Witkowa 19.06.2023 r. 4311,34 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 266 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 267 ITz.272.1.267.2023 05.06.2023 r. JUKO Tomasz Leśniczak, ul. Słowackiego 20, 62-330 Nekla, NIP: 7842085733  wykonanie przeglądów budowlanych 38 placów zabaw na terenie gminy i miasta, 20budynków świetlic, budynków OSP, Sali Tradycji oraz budynku urzędu  30.06.2023 r. 12300,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 268 ITz.272.1.268.2023 06.06.2023 r. WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, REGON: 241628482, NIP: 6482730408 wynajem toalet na potrzeby Ostrowitego Prymasowskiego - plac zabaw 12.06.2023 r. 160,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 269 ITz.272.1.269.2023 06.06.2023 r. FIRMA TOMASZ SŁOMIAŃSKI, ul. Warszawska 8, 62-200 Gniezno, NIP: 7841014895 dostawa filiżanek, podstawek i talerzyków - po 30 szt. w ramach realizacji projektu :Nie daj się oszukać na wnuczka" 19.06.2023 r. 665,85 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 270 ITz.272.1.270.2023 06.06.2023 r. Seka Group Sp. z o.o., ul. Sokola 73, 59-300 Lubin, NIP: 6922511858 dostawa patelni elektrycznej w ramach realizacji projektu: "nie daj się oszukać na wnuczka" 15.06.2023 r. 386,19 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 271 ITz.272.1.271.2023 06.06.2023 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Stary Rynek, nr 1B, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807       dostawa kuchenki gazowo-elektrycznej oraz robota kuchennego w ramach projektu "Nie daj się oszukać na wnuczka" 15.06.2023 r. 2039,03 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 272 ITz.272.1.272.2023 07.06.2023 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "VITO"-Magdalena Chłodnicka, Żuki 50A, 62-700 Turek, NIP: 6681145434 dostawa parasola w kolorze jasny beż z nadrukiem "Koło Gospodyń Wiejskich w Mielżynie" w ramach projektu: "Nie daj sie oszukać na wnuczka" 27.06.2023 r. 1770,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 273 ITz.272.1.273.2023 07.06.2023 r. KOMET, ul. Trembeckiego 2A, 35-234 Rzeszów, NIP: 8132707640 dostawa kanki/bańki w ramach projektu "Nie daj się oszukać na wnuczka" 19.06.2023 r. 231,71 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 274 ITz.272.1.274.2023 07.06.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na potrzeby festynu w Ćwierdzinie 09.06.2023 r. 477,87 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 275 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 276 ITz.272.1.276.2023 07.06.2023 r. Monika Astapczyk, ul. Słonecznikowa 18, 62-303Bierzglinek, NIP: 7891632589 wynajem zamków dmuchanych - 30 metrowy tor przeszkód na festyn w Gaju 11.06.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 277 ITz.272.1.277.2023 07.06.2023 r. DMUCHANA FRAJDA Krzysztof Filipiak, Słupca, NIP: 6671545238 wynajem urządzeń zabawowych na festyn w Ruchocinku 12.06.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 278 ITz.272.1.278.2023 07.06.2023 r. Monika Astapczyk, ul. Słonecznikowa 18, 62-303Bierzglinek, NIP: 7891632589  wynajem zamków dmuchanych - 30 metrowy tor przeszkód na festyn w  Skorzęcinie 11.06.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 279 ITz.272.1.279.2023 07.06.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Skołowie 07.06.2023 r. 500,91 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 280 ITz.272.1.280.2023 07.06.2023 r. Artur Chojnacji, 62-025 Gułtowy, ul. Pałacowa 1/6 oprawa muzyczna na Dzień Dziecka w Sokołowie 11.06.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 281 ITz.272.1.281.2023 07.06.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227   art. spozywcze na festyn w Ostrowitym Prymasowskim 09.06.2023 r. 359,15 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 282 ITz.272.1.282.2023 07.06.2023 r. "To i Owo" Sylwia Dańkowska, ul. Brzozowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7393024626, REGON: 300005092  nagrody na Dzień Dziecka 07.06.2023 r. 243,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 283 ITz.272.1.283.2023 07.06.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków dla dz. 286 w Ćwierdzinie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 284 ITz.272.1.284.2023 07.06.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków dla dz. 291 i 193/1 w Ćwierdzinie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 285 ITz.272.1.285.2023 07.06.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis i wyrys z ewidencji rejestru gruntów i budynków dla dz. 16/15 w Witkowie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 286 ITz.272.1.286.2023 07.06.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków dla dz. 1963 w Witkowie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 287 ITz.272.1.287.2023 12.06.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis i wyrys z rejestru gruntów działki nr 23/3 w Witkowie brak danych 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 288 ITz.272.1.288.2023 12.06.2023 r. Agencja Reklamowa Ważka, ul. Koszuty-Parcele 33, 62-400 Słupca, NIP: 6671771101  art. promocyjne na potrzeby działu promocji w Urzędzie Gminy Witkowo 12.06.2023 r. 639,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 289 ITz.272.1.289.2023 12.06.2023 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Stary Rynek, nr 1B, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807       rower na profilaktyczny rajd rowerowy: Rowerami z Witkowa do Kamionki  16.06.2023 r. 649,59 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 290 ITz.272.1.290.2023 12.06.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919    medale i statuetki na turniej tenisa, turniej wedkarski i turniej koszykówki dla dziewcząt 13.06.2023 r. 1156,63 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 291 ITz.272.1.291.2023 12.06.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   transport uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego na biegi do Strzałkowa - "Strzałkowo - dobry kierunek" 17.06.2023 r. 416,76 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 292 ITz.272.1.292.2023 12.06.2023 r. Graffi Studio Janusz Ansion, Plac Szkolny 18, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750   usługa prasowa w postaci wykonania publikacji artykułu sponsorowanego "Chwile, które przejdą do historii Gminy i Miasta Witkowo" 02.06.2023 r. 1000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 293 ITz.272.1.293.2023 12.06.2023 r. Instytut Dziedzictwa Historii Sportu, NIP: 7842526999 dofinansowanie projektu "Brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu 1980" 19.06.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 294 ITz.272.1.294.2023 12.06.2023 r. Firma Ogólno-Usługowa Leszek Kaźmierczak, Chłądowo 26, 62-230 Witkowo, NIP: 6671085601  koszenie poboczy oraz terenów zielonych przy drogach gminnych  30.06.2023 r. 17917,25 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 295 ITz.272.1.295.2023 12.06.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   montaż znaków drogowych, informacyjnych oraz gablot przy drogach gminnych, naprawa i malowanie ławek przy drogach i chodnikach na terenie miasta 30.06.2023 r. 2586,57 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 296 ITz.272.1.296.2023 12.06.2023 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958  znaki na potrzeby wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w Skorzęcinie, 2 lustra z rurami i uchwytami na potrzeby sołectwa Kołaczkowo, lustro z rurą i uchwytami na potrzeby sołectwa Piaski, lustro z rurą i uchwytami na potrzeby sołectwa Folwark 30.06.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 297 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 298 ITz.272.1.298.2023 13.06.2023 r. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, NIP: 6482730408, REGON: 241628482 wynajem toalety STD na potrzeby plaży w Wiekowie 03.09.2023 r. 626,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 299 ITz.272.1.299.2023 13.06.2023 r. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, NIP: 6482730408, REGON: 241628482  wynajem toalety STD na potrzeby terenu przy wiatraku koźlak w Kamionce 03.09.2023 r. 626,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 300 ITz.272.1.300.2023 13.06.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001    wykonanie tablic informacyjnych dotyczacych opłat za wstęp, cenników, naklejek do kas automatycznych na teren OW Skorzęcin brak danych 4390,24 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 301 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 302 ITz.272.1.302.2023 14.06.2023 r. FIDDEX "Drygas i Żabko" S.J., ul. Grunwaldzka 146a, 60-309 Poznań, Oddział Gniezno, ul. Słomianka 10, 62-200 Gniezno, KRS: 0000025306, NIP: 7790021884, REGON: 632499421   przegląd kasy fiskalnej do poboru opłat za wstęp na teren OW Skorzęcin. brak danych 210,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 303 ITz.272.1.303.2023 16.06.2023 r. "ELSTACH" Usługi Elektryczne, Ślusarskie Handel Chmiel Stanisław, Ćwierdzin 13, 62-230 Witkowo, NIP: 6671002868, REGON: 310243493    wykonanie prac elektrycznych w budynku bramy wjazdowej na teren OW Skorzęcin brak danych 350,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 304 ITz.272.1.304.2023 16.06.2023 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904   placek na potrzeby Dni Witkowa 17.06.2023 r. 960,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 305 ITz.272.1.305.2023 21.06.2023 r. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, NIP: 6482730408, REGON: 241628482  dostawa toalety na ul. Łąkową 25.06.2023 r. 160,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 306 ITz.272.1.306.2023 20.06.2023 r. FIDDEX "Drygas i Żabko" S.J., ul. Grunwaldzka 146a, 60-309 Poznań, Oddział Gniezno, ul. Słomianka 10, 62-200 Gniezno, KRS: 0000025306, NIP: 7790021884, REGON: 632499421  70 szt. rolek termicznych do kasy fiskalnej i terminali płatniczych brak danych 105,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 307 ITz.272.1.307.2023 20.06.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na Dni WItkowa 20.06.2023 r. 4093,87 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 308 ITz.272.1.308.2023 21.06.2023 r. DOKRIS DOMINIKA JUSZCZAK, Rzeszotary, ul. Władysława Jagiełły 29, 32-040 Świątniki Górne, NIP: 6751268019 opiekacz/grill elektryczny na potrzeby projektu "Nie daj się oszukać na wnuczka" 27.06.2023 r. 198,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 309 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 310 ITz.272.1.310.2023 22.06.2023 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TINA WKBJ Michałowscy sp. j., ul. Podkomorska 8, 62-200 Gniezno, NIP: 7842376531  3 szafy 2-drzwiowe oraz szafki kuchenne do budynku obsługi wjazdu do OW Skorzęcin brak danych 7058,54 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 311 ITz.272.1.311.2023 22.06.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508  transport członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na trasie Witkowo-Powidz-Witkowo brak danych 509,26 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 312 ITz.272.1.312.2023 22.06.2023 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896  sprzęt sportowy na potrzeby Kompleksu Boisk Sportowych "Orlik 2012" 29.06.2023 r. 466,90 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 313 ITz.272.1.313.2023 22.06.2023 r. Spółdzielnia "DOZÓR' w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041571    baner promujący Gmine i Miasto Witkowo 30.06.2023 r. 308,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 314 ITz.272.1.314.2023 22.06.2023 r. DRUKARNIA "LEMAL" Alicja Mateja, Ul. Bolesława Chrobrego 81, 80-414 Gdańsk, NIP: 9580486709, REGON: 192633390  materiały biurowe brak danych 2730,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 315 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 316 ITz.272.1.316.2023 22.06.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na imprezę kulturalną w sołectwie Gorzykowo 26.06.2023 r. 1017,22 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 317 ITz.272.1.317.2023 22.06.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na festyn w Ruchocinie 03.07.2023 r. 667,59 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 318 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 319 ITz.272.1.319.2023 22.06.2023 r. Firma Handlowo-Usługowa Lukas Jabłoński Łukasz, ul. Czerniejewska 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6671693223 nagrody na zawody wędkarskie  23.06.2023 r. 569,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 320 ITz.272.1.320.2023 22.06.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227   art. spożywcze na spotkanie grupy wsparcia. Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi 22.06.2023 r. 516,67 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 321 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 322 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 323 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 324 ITz.272.1.324.2023 23.06.2023 r. ENERGO-KOP Sławomir Siwiak, Szczytniki Czerniejewskie 26, 62-250 Czerniejewo, NIP: 7842299049    przygotowanie terenu oraz ułożenie płyt betonowych - 300 m2 na drodze gminnej w Gorzykowie 30.06.2023 r. 8000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 325 ITz.272.1.325.2023 23.06.2023 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014   transport piasku na drogę w m. Gorzykowo 30.06.2023 r. 500,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 326 ITz.272.1.326.2023 23.06.2023 r. VACCA Gabinet Weterynaryjny Lech Wojciechowski, ul. Nowa 28, 62-300 Nowy Folwark, NIP: 7891324468 dezynfekcja placów zabaw, piaskownic - ul. Poznańska, Czerniejewska, Słowackiego i Dworcowa w Witkowie 30.06.2023 r. 3327,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 327 ITz.272.1.327.2023 03.07.2023 r. FIDDEX "Drygas i Żabko" S.J., ul. Grunwaldzka 146a, 60-309 Poznań, Oddział Gniezno, ul. Słomianka 10, 62-200 Gniezno, KRS: 0000025306, NIP: 7790021884, REGON: 632499421  wykonanie usługi odczytu pamięci fiskalnej 4 kas fiskalnych do poboru opłat za wstęp na teren OW Skorzęcin oraz dostawę 24 rolek termicznych brak danych 1018,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 328 ITz.272.1.328.2023 03.07.2023 r. USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE Radosław Fałdziński, ul. Jałowcowa 13, 62-200 Gniezno, NIP: 7841636697  opracowanie geodezyjne przekwalifikowania użytku drogowego na użytek rolny dla dz. nr 291 i 293/1 w Ćwierdzinie brak danych 1000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 329 ITz.272.1.329.2023 04.07.2023 r. BGC SOLUTIONS SP. Z O.O., ul. Szyby Rycerskie 1, 41-909 Bytom, NIP: 6272751841 wykonanie fontanny Pierścień 200 cm z transportem na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie brak danych 19640,65 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 330 ITz.272.1.330.2023 04.07.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328   mapy dla dz. 104, 146, 145/2, 147, 105/2- część, 105/1 w Małachowie-Złych Miejsc, dz. 1090, 273 w Witkowie, dz. 441, 598/2, 648 w Ruchocinku, dz. 495 w Ruchocinie brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 331 ITz.272.1.331.2023 04.07.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   wykonanie chodnika w Skorzęcinie z kostki betonowej  na dł. 105 m, montaż studni chłonnej w Ruchocinku celem odprowadzenia wody deszczowej z pasa drogowego  30.07.2023 r. 64858,52 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 332 ITz.272.1.332.2023 04.07.2023 r. Concept trade Biuro Handlowo-Usługowe, ul. Szkółkarska 98, 62-002 Suchy Las, NIP: 9720828772 naprawa nawierzchni PU na boisku do koszykówki w miejscowości Skorzęcin brak danych 2600,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 333 ITz.272.1.333.2023 04.07.2023 r. "BAGAN"  Daniel Bagan, Sokołowice 102, NIP: 9111376121 siatka polipropylenowa na potrzeby boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Witkowie 30.09.2023 r. 1374,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 334 ITz.272.1.334.2023 04.07.2023 r. Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP: 5220103609    publikacja ogłoszenia o naborze na stanowisko skarbnika Gminy i Miasta Witkowo na łamach Głosu Wielkopolskiego 14.07.2023 r. 700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 335 ITz.272.1.335.2023 04.07.2023 r. DRUKARNIA "LEMAL" Alicja Mateja, Ul. Bolesława Chrobrego 81, 80-414 Gdańsk, NIP: 9580486709, REGON: 192633390      zwrotne potwierdzenia odbioru brak danych 520,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 336 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 337 ITz.272.1.337.2023 04.07.2023 r. Firma Usługowo-Handlowa TRANS-POL Paweł Sompolski, Cienin Kościelny 81, 62-400 Słupca, NIP: 6671151611   wykoszenie mechaniczne krzaków przy drodze gminnej w Wiekowie prowadzącej do Skorzęcina 07.07.2023 r. 555,56 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 338 ITz.272.1.338.2023 04.07.2023 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958
 
dostawa znaków drogowych, informacyjnych 31.07.2023 r. 1554,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 339 ITz.272.1.339.2023 04.07.2023 r. Gospodarstwo Rolne Joanna Markiewicz, ul. Kościelna 46, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6671293794    zabiegi pielęgnacyjne w Sołectwie Mielżyn 01.10.2023 r. 2777,78 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 340 ITz.272.1.340.2023 10.07.2023 r. Vector - Usługi Specjalistyczne, ul. Orzechowa 9/3, 94-205 Łódź, NIP: 7272603207 wykonanie usługi polegającej na oczyszczeniu pomieszczenia położonego w Witkowie przy ul. Dworcowej 9, po zmarłym lokatorze brak danych 3000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 341 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 342 ITz.272.1.342.2023 18.07.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223    dostawa papieru do Espas - 16 szt. kartoników do systemu poboru opłat za wstęp na teren OW Skorzęcin brak danych 5069,27 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 343 ITz.272.1.343.2023 18.07.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001  wykonanie 200 szt. naklejek na potrzeby oznakowanie zakupionego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-000./21-00, objetego Umową o powierzenie grantu o numerze 4689/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 21.07.2023 r. 150,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 344 ITz.272.1.344.2023 24.07.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223     dostawa 2 szt. uchwytów ramienia do Maxima 36, 2 szt. ramion 3 m do Maxima bez oświetlenia, 2 szt. oświetlenia LED do ramion 3 m, 2 szt. kart sterujących oświetleniem szlabanu wraz z usługą wymiany ramion szlabanu, poziomowanie ramion i uruchomienie oraz dojazd   brak danych 7625,83 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 345 ITz.272.1.345.2023 24.07.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919    puchary oraz medale na zawody wedkarskie oraz turniej tenisa dla dzieci i młodzieży 01.08.2023 r. 2032,50 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 346 ITz.272.1.346.2023 24.07.2023 r. Toolport GmbH, NIP: DE167895255 gumki zaciskowe na potrzeby namiotów wykorzystywanych do wydarzeń kulturalno-sportowych brak danych 634,15 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 347 ITz.272.1.347.2023 24.07.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919  medale oraz puchary na turniej tenisa oraz zawody wędkarskieorganizowane dla dzieci i młodzieży 08.08.2023 r. 1580,36 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 348 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 349 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 350 ITz.272.1.350.2023 24.07.2023 r. ENERGO-KOP Sławomir Siwiak, Szczytniki Czerniejewskie 26, 62-250 Czerniejewo, NIP: 7842299049  prace koparko-ładowarką przy porządkowaniu pasa drogowego i korekcie odwodnienia w Witkowie przy ul. Mickiewicza, Słowackiego, Bolesława Chrobrego oraz w Wiekowie 31.07.2023 r. 2700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 351 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 352 ITz.272.1.352.2023 03.08.2023 r. Usługi Stolarskie Jarosłw Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671311813 wykonanie usługi stolarskiej - drzwi drewniane na potrzeby świetlicy wiejskiej w Małachowie-Wierzbiczany 14.08.2023 r. 2479,67 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 353 ITz.272.1.353.2023 03.08.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001  zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej o dofinansowaniu przedsięwziecia pod nazwą: "Modernizacja systemu centralnego ogrzewania obiektu gminnego użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie" ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 04.08.2023 r. 175,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 354 ITz.272.1.354.2023 03.08.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001  zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej dla zadania pod nazwą: "Odnowa kulturalna w Witkowie - remont sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury im. krzysztofa Szkudlarka w Witkowie" 04.08.2023 r. 175,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 355 ITz.272.1.355.2023 03.08.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  naprawa dachu wiaty przystankowej przy ul. Powidzkiej, koszenie trawy wzdłuż ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin oraz Witkowo-Kołaczkowo 31.08.2023 r. 2252,43 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 356 ITz.272.1.356.2023 03.08.2023 r. PHU TECH-MAL Bartłomiej Sergot, os. Jagiellońskie 21/9, 62-200 Gniezno, NIP: 7842171711  wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w następujących ilościach: oznakowanie kolor biały: 960 m2, oznakowanie kolor czerwony: 120 m2 31.10.2023 r. 26760,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 357 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 358 ITz.272.1.358.2023 07.08.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001     wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnrj ze stelażem metalowym  brak danych 1400,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 359 ITz.272.1.359.2023 07.08.2023 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904    eko groszek na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie 09.08.2023 r. 2414,64 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 360 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 361 ITz.272.1.361.2023 07.08.2023 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509   smycze na potrzeby promocji Gminy i Miasta Witkowo brak danych 926,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 362 ITz.272.1.362.2023 07.08.2023 r. P.E. EL-TOM Tomasz Redzik, Dębnica 70, 62-271 Działyń, NIP: 7842178593  konserwacja i czyszczenie boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie 14.08.2023 r. 1274,44 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 363 ITz.272.1.363.2023 07.08.2023 r. Firma Handlowo-Usługowa Lukas Jabłoński Łukasz, ul. Czerniejewska 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6671693223 nagrody dla osób biorących udział w zawodach wędkarskich 24.08.2023 r. 569,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 364 ITz.272.1.364.2023 07.08.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na organizację imprezy plenerowej dla mieszkańców gminy - Dozynki Gminne 2023 r. 24.08.2023 r. 13343,10 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 365 ITz.272.1.365.2023 07.08.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253  obsługa elektryczna Dożynek Gminnych 21.08.2023 r. 2902,23 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 366 ITz.272.1.366.2023 07.08.2023 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Stary Rynek, nr 1B, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807    nagrody na loterię fantową - festyn w Sołectwie Gorzykowo 14.08.2023 r. 975,53 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 367 ITz.272.1.367.2023 07.08.2023 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Stary Rynek, nr 1B, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807    odkurzacz na loterię - festyn w Sołectwie Czajki 14.08.2023 r. 243,82 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 368 ITz.272.1.368.2023 16.08.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223   3 ramiona Maxima wraz z oświetleniem LED do systemu poboru opłat za wstęp na teren OW Skorzęcin brak danych 3228,75 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 369 ITz.272.1.369.2023 16.08.2023 r. GREEN GARDEN Mikołaj Szymlak, Fałkowo 11E/1, 62-260 Łubowo, NIP: 7842534728 montaz systemu wizyjnego w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim 29.08.2023 r. 13022,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 370 ITz.272.1.370.2023 16.08.2023 r. LAS-OGRÓD Roman Król, Cytrynowo 9, 62-240 Trzemeszno, NIP: 5571246872, REGON: 301417419  wykonanie cięć pielęgnacyjnych 24 drzew rosnących na działkach gminnychw Witkowie, Małachowie-Kępym, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 08.09.2023 r. 6000,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 371 ITz.272.1.371.2023 16.08.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179 art. malarskie na potrzeby remontu remizy strażackiej - OSP Wiekowo 25.09.2023 r. 590,57 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 372 ITz.272.1.372.2023 16.08.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919  medale na Biegi uliczne dla dzieci i młodziezy z różnych środowisk 02.10.2023 r. 7156,80 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 373 ITz.272.1.373.2023 16.08.2023 r. Spółdzielnia "DOZÓR' w Gnieźnie, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno, NIP: 7840041571  wykonanie płótna na scenę na potrzeby Dożynek Gminnych w Witkowie 29.09.2023 r. 800,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 374 ITz.272.1.374.2023 21.08.2023 r. JUKO Tomasz Leśniczak, ul. Słowackiego 20, 62-330 Nekla, NIP: 7842085733   wykonanie przeglądów budowlanych 3 segmentów budynków letniskowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (Willa Plaża) brak danych 1800,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 375 ITz.272.1.375.2023 21.08.2023 r. Usługi ciesielsko-Dekarskie Piotr Josiak, Ćwierdzin 23b, 62-230 Witkowo, NIP: 6671073710 wykonanie altany rekreacyjnej wraz z montażem na plac zabaw przy śweitlicy wiejskiej w Kamionce 22.09.2023 r. 12377,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 376 ITz.272.1.376.2023 21.08.2023 r. P.H. DRAX, ul. Jodłowa 1, 62-230 Witkowo, NIP: 6670000181 montaż okien w świetlicy w Ćwierdzinie 20.09.2023 r. 1579,67 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 377 ITz.272.1.377.2023 21.08.2023 r. DONIU-AUTO-CZĘŚCI Damian Misiak, Czajki 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842430779 wykonanie usługi koparko-ładowarką - wyczyszczenie rowów przy drodze gminnej w Sołectwie Czajki 18.09.2023 r. 4878,05 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 378 ITz.272.1.378.2023 21.08.2023 r. Firma Ogólno-Usługowa Leszek Kaźmierczak, Człądowo 26, 62-230 Witkowo, NIP: 6671085601 koszenie poboczy oraz terenów zielonych przy drogach gmminnych na terenie gminy i miasta 02.09.2023 r. 17917,25 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 379 ITz.272.1.379.2023 21.08.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253, REGON: 300550754 przywrócenie linii oświetleniowej przy ul. Nowej w Witkowie- uszkodzonej w wyniku zdarzenia drogowego 31.08.2023 r. 6199,25 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 380 ITz.272.1.380.2023 21.08.2023 r. P.H.U. "FIGA" S.C. WŁODZIMIERZ KUBIAK, ELŻBIETA OSOWSKA-KUBIAK, os. Jana III Sobieskiego PAW.103/14, 60-688 Poznań, NIP: 7821935474, REGON: 630973730 dostawa 3 szt. drzwi p.poż wraz z usługą postawienia ścianek i montażu na potrzeby budynku na terenie OW Skorzęcin wynajętemu firmie "FIGA" brak danych 7864,27 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 381 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 382 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 383 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 384 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 385 ITz.272.1.385.2023 01.09.2023 r. Ślusarstwo-Mechanika Hanna Rydyger, ul. Poznańska 39, 62-230 Witkowo, NIP: 6671288617 naprawa wiaty przystankowej uszkodzonej w wypadku drogowym w Wiekowie 10.09.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 386 ITz.272.1.386.2023 01.09.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  

- naprawa urządzeń zabawowych, ławek, tablic regulaminu na terenie placów zabaw w Witkowie przy ul. Mickiewicza, Slowackiego i Czerniejewskiej;

- demontaż oznakowania tymczasowego - dojazd do OW w Skorzęcinie, demontaż uszkodzonych barierek drogowych oraz naprawa zniszczonych znaków - droga dojazdowa do OW w Skorzęcinie, montaz luster drogowych w m. Folwark, Piaski, Kołaczkowo, Wierzchowiska, Chłądowo.

- Koszenie ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin

29.09.2023 r.

1643,84 zł

5753,54 zł

nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 387 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 388 ITz.272.1.388.2023 05.09.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223   wykonanie usługi serwisowej - demontaż drukarek i kamer, rozłączenie systemu, demontaż ramion szlabanów oraz zabezpieczenie urządzeń na sezon zimowy systemu poboru opłat za wstęp na teren OW Skorzęcin brak danych 2700,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 389 ITz.272.1.389.2023 08.09.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223   dostawa 1 szt. ramienia 3m do Maxima oraz oświetlenia LED do systemu poboru opłat za wstęp na teren OW Skorzęcin brak danych 1076,25 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 390 ITz.272.1.390.2023 08.09.2023 r. ABRYS Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań, NIP: 7811692656, REGON: 624199551 wkłady ze stali ocynkowanej ogniowo w kształcie walca -10 szt.; kosze na psie odchody - stacje - 1 szt.; rękawice jednorazow - 10 opakowań; woreczki bioderadowalne - 20 opakowań 14-30 dni 1845,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 391 ITz.272.1.391.2023 08.09.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047  dostawa UPS APC Smart SMT 1500i brak danych 2291,87 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 392 ITz.272.1.392.2023 12.09.2023 r. ZAKŁAD OBROTU ODPADAMI TROXI Sp. z o.o., ul. Dereniowa 3, 62-300 Gutowo Małe, NIP: 7891776526, REGON: 380079754   odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków przekazanych przez mieszkańców Gminy i Maista Witkowo do aptek oraz zużytych tonerów z Urzędu Gminy i Miasta Witkowo 14.09.2023 r. brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 393 ITz.272.1.393.2023 12.09.2023 r. Zakład Remontów Dróg Gruntowych S.C. Jerzy Bocheński, Karol Bocheński, ul. Sasankowa 12, 62-005 Miękowo, NIP: 7820023624 równanie i wałowanie dróg gminnych w Gaju, Skorzęcinie, Piłce na dł. ca 7 km 12.09.2023 r. 7999,98 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 
 394 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 395 ITz.272.1.395.2023 15.09.2023 r. Pracownia Reklamowo-Projektowa ProArt, Tworzanki 15, 64-130 Rydzyna, NIP: 6972359105 kupno toreb promocyjnych Gminy i Miasta Witkowo - 500 szt. brak danych 1475,00 zł nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 396 ITz.272.1.396.2023 12.09.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508    transport uczniów SP 1 i SP 2 w Witkowie na Bieg Lechitów w Gnieźnie  462,96 zł 17.09.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 397 ITz.272.1.397.2023 12.09.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508  transport seniorów z Witkowa w ramach turystycznej sztafety międzypokoleniowej Pyzdy-Białobrzeg 1203,70 zł 23.09.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 398 ITz.272.1.398.2023 12.09.2023 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896    zakup sprzętu sportowego na XXIII Bieg Uliczny Witkowo 2023 w dniu 01.10.2023 r. 1458,54 zł 22.09.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 399 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 400 ITz.272.1.400.2023 12.09.2023 r. P.H.U. Dawid Mucha, Os. Orła Białego 9C/8, 62-200 Gniezno, NIP: 7842249063 wykonanie oprysku przeciwko korodówce dębowej drzew rosnących na terenach gminnych w Małachowie-Złych Miejsc, wykonanie cięć pielęgnacyjnych 13 drzew przy świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 2777,78 zł 30.09.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 401 ITz.272.1.401.2023 12.09.2023 r. Projektowanie i Nadzory Budowlane Wodnych Melioracji Barbara Nizio, ul. Kościuszki 34/4, 62-300 Września, NIP: 7891020107 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na odbudowie urządzenia wodnego - ziemnego stawu w m. Mąkownica, Gmina Witkowo, w tym dokumentację niezbędną do złozenia zgłoszenia wodnoprawnego i zgłoszenia budowlanego brak danych 31.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 402 ITz.272.1.402.2023 19.09.2023 r. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, NIP: 6482730408, REGON: 241628482  wynajem 6 kabin na Stadion Miejski w Witkowie w dniach od 21.09.2023 r. do 25.09.2023 r. 960,00 zł 25.09.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 403 ITz.272.1.403.2023 20.09.2023 r. Sebline Sebastian Pieta, ul. Szkolna 10, Tomice, 62-060 Stęszew, NIP: 7771691922    materiały wyborcze do przeprowadzenia wyborów 15.10.2023 r. - parawany, kabiny, nakładki rodo 4552,44 brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 404 ITz.272.1.404.2023 20.09.2023 r. Firma Ogólnousługowa Franciszek Bosacki, ul. Topolowa 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671010135, REGON: 310140468  beton na podsypkę pod ułożenie kostki brukowej na ul. Stary Rynek oraz ul. Słowackiego w Witkowie 360,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 405 ITz.272.1.405.2023 02.10.2023 r. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, NIP: 6482730408, REGON: 241628482   wynajem 2 kabin na Stadion Miejski w dniach od 28.09.2023 r. do 02.10.2023 r. 320,00 zł 02.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 406 ITz.272.1.406.2023 25.09.2023 r. FIRMA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA "ELPOS", ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556   materiały wyborcze do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. 640,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 407 ITz.272.1.407.2023 27.09.2023 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838   materiały eksploatacyjne do drukarek: toner BROTHER TN2421 (Tiom) - 2 szt., toner HP 80A CF280XN (Tiom) - 1 szt. 146,34 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 408 ITz.272.1.408.2023 27.09.2023 r. Formedia S.C., ul. Obwodowa 28, 86-005 Białe Błota, NIP: 9532468599 materiały wyborcze do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na 15.10.2023 r. 4463,41 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 409 ITz.272.1.409.2023 27.09.2023 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838   materiały eksploatacyjne do drukarek: toner BROTHER TN-3480-10 szt., toner BROTHER TN2421-6 szt., toner HP 80A CF280A-6 szt., toner BROTHER TN-1030- 2 szt, zespół bębna BROTHER DR-1030 -1 szt. 8979,35 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 410 ITz.272.1.410.2023 27.09.2023 r. "JUMBO" Hurtownia Zabawek i Sprzętu Sportowego Włodzimierz Sobota, ul. Młodzieży Polskiej, 62-200 Gniezno, NIP: 7841003532  nagrody na XXIII Bieg Uliczny Witkowo 2023 w dniu 01.10.2023 r. dla dzieci i młodzieży 1204,96 zł 27.09.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 411 ITz.272.1.411.2023 28.09.2023 r. Smile GAmes Sebastian Szamałek, Majora Stanisława Culica 2f/47, 62-300 Września, NIP: 7891672258 wynajem urządzeń dmuchanych i gier z animacja na potrzeby Szkolnych Biegów Ulicznych na Stadionie Miejskim 4065,00 zł 01.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 412 ITz.272.1.412.2023 28.09.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508     transport ucznió Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na Biegi Os. Winiary 462,96 zł 30.09.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 413 ITz.272.1.413.2023 28.09.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508     transport uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie i Szkoły Podstawowej nrr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w Biegach Sztafetowych 462,96 zł 27.09.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 414 ITz.272.1.414.2023 28.09.2023 r. TC Investment Tomasz Chudoba, os. Złotego Wieku 68/20, 31-618 Kraków, NIP: 6782706756 6 szt. donic betonowych o wymiarach 100 x 37 x 40 w kolorze jasno szarym wraz z dostawą do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie 2312,68 zł 16.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 415 ITz.272.1.415.2023 29.09.2023 r. ELPOS FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA STEFAN POKŁADECKI, ul. Pocztowa 3, 62-200 Gniezno, NIP: 7840001809, REGON: 63051556   materiały wyborcze do przeprowadzania wyborów zarządzonych na 15.10.2023 r. - flaga Polski - 4 szt.; stojak podłogowy z drzewcami - 6 szt.; godło w ramce aluminiowej - 4 szt. 3816,00 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 416 ITz.272.1.416.2023 02.10.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179    narzędzia do obsługi wyborów  159,01 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 417 ITz.272.1.417.2023 03.10.2023 r. STUDIO STEMPEL, ul. Chrobrego 32, 62-200 Gniezno, NIP: 7841002768 pieczątki do przeprowadzenia wyborów  208,78 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 418 ITz.272.1.418.2023 03.10.2023 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014    transport kruszywa na droge gminną w Sołectwie Czajki do Królewca 5720,00 zł 04.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 419 ITz.272.1.419.2023 03.10.2023 r. Zakład P.U.H. ZERPOL AGNIESZKA KUBIAK-GÓRSKA, ul. Bolesława Chrobrego 9, 62-230 Witkowo, NIP: 7842237686  wykonanie 50 szt. kubków promujących Gmine i Miasto Witkowo 728,00 zł 05.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 420 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 421 ITz.272.1.421.2023 03.10.2023 r. Izbruk Maciej Rybicki Zaklad Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń, NIP: 6671617920 wykoanie remontu drogi w m. Mielżyn - łata o pow. 60m2 masą na gorąco przy użyciu rozściełacza  brak danych 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 422 ITz.272.1.422.2023 05.10.2023 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452  worki PP do pakowania głosów w wyborach  162,20 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 423 ITz.272.1.423.2023 05.10.2023 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838    materiały biurowe dla komisji wyborczych 1198,93 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 424 ITz.272.1.424.2023 06.10.2023 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, punkt sprzedaży ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452  worki PP do przechowywania kart wyborczych 64,88 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 425 ITz.272.1.425.2023 06.10.2023 r. Media Expert, NIP: 7671714109  kuchnia AMICA z osprzętem na wyposażenie świetlicy w Ruchocinie 1556,07 zł 10.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 426 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 427 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 428 ITz.272.1.428.2023 06.10.2023 r. DONIU-AUTO-CZĘŚCI, Damian Misiak, Czajki 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842430779 wykonanie usługi koparko-ładowarką - rozgarnięcie tłucznia na drodze gminnej w Królewcu 784,07 zł 06.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 429 ITz.272.1.429.2023 06.10.2023 r. Paweł Krzaczkowski ROT SERVICE S.K., ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, NIP: 7543350044 namiot o wym. 3 m x 6 m Expres Premium na wyposażenie Sołectwa Małachowo-Szemborowice 2032,52 zł 18.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 430 ITz.272.1.430.2023 06.10.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115    montaż i naprawa znaków drogowych, luster, tabliczek dojazdowych do posesji na terenie gminy: Ruchocinek, Dębina, Mielżyn, Mąkownica, Malenin, Ćwierdzin, Witkowo ul. Żwirki i Wigury, Zielona, Młyńska 3277,42 zł 31.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 431 ITz.272.1.431.2023 06.10.2023 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014  transport i załadunek kamienia na utwardzenie dróg gminnych w m. Skorzęcin - 3 kursy, Ruchocin - 3 kursy, ul. Czerniejewska 1 kurs 1400,00 zł 25.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 432 ITz.272.1.432.2023 06.10.2023 r. Ślusarstwo-Mechanika Hanna Rydyger, ul. Poznańska 39, 62-230 Witkowo, NIP: 6671288617  naprawa wiaty przystankowej na przystanku w Królewcu 1500,00 zł 31.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 433 ITz.272.1.433.2023 09.10.2023 r. Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie, Bolesław Łakomski, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno, NIP: 6661523583 drzewa na potrzeby Gminy: 10 szt. lip, 14 szt. jarzębiny, 8 szt. klonów, 76 szt. palików drewnianych 9020,00 zł 20.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 434 ITz.272.1.434.2023 09.10.2023 r. Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie, Bolesław Łakomski, ul. Krycha 10, 62-610 Sompolno, NIP: 6661523583  44 szt. lip 11440,00 zł 09.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 435 ITz.272.1.435.2023 05.10.2023 r. Osrodek Kultury Sportu i rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003848 wynajem sali do szkolenia komisji wyborczych na wybory 300,00 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 436 ITz.272.1.436.2023 10.10.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047   Notebook Lenovo Ideapad 3-17 Core i5-1135G7/8GB/512GB/W11H, mysz Microsoft Bluetooth Mouse RJN-00039, torba Natec 17.3", karta sieciowa Natec Cricket USB-C 1GB do Biura Rady 2377,16 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 437 ITz.272.1.437.2023 10.10.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047  kabel Apple Lightning to USB 1.0m. 89,35 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 438 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 439 ITz.272.1.439.2023 11.10.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   gminny przewóz pasażerski dla wyborców na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy 2097,56 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 440 ITz.272.1.440.2023 11.10.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7, Mielżyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284; REGON: 634146508   transport uczniów ze szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie na Sztafetowe Biegi Przełajowe w Poznaniu 1111,11 zł 10.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 441 ITz.272.1.441.2023 11.10.2023 r. AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA Sp. z o.o., Koszuty Parcele 33, 62-400 Słupca, KRS: 0000696927, NIP: 6671771101, REGON: 368352509   wykonanie gadżetów promujących program "Czyste Powietrze" na terenie Gminy i Miasta Witkowo 2005,10 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 442 ITz.272.1.442.2023 11.10.2023 r. Ślusarstwo-Mechanika Hanna Rydyger, ul. Poznańska 39, 62-230 Witkowo, NIP: 6671288617   naprawa słupków okalających korty tenisowe przy Stadionie Miejskim w Witkowie brak danych 13.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 443 ITz.272.1.443.2023 11.10.2023 r. Autobusowe Usługi Przewozowe "JAH" Janusz Mroziński, ul. Strzałkowska 7 Mielzyn, 62-230 Witkowo, NIP: 6670006284, REGON: 634146508   transport członków Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego Promyk w Witkowie na spotkanie z okazji Dnia Seniora w Powidzu 509,26 zł 17.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 444 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 445 ITz.272.1.445.2023 11.10.2023 r. USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE Radosław Fałdziński, ul. Jałowcowa 13, 62-200 Gniezno, NIP: 7841636697   podział geodezyjny dz. 52/5, 52/6 w Witkowie przy ul. Jana Pawła II - wydzielenei pod chodnik 3000,00 zł 30.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 446 ITz.272.1.446.2023 11.10.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  uzupełnienie kostki brukowej na placach przy ul. Stary Rynek i Słowackiego w Witkowie 4920,00 zł 29.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 447 ITz.272.1.447.2023 11.10.2023 r. Narzędziowiec Sp. z o.o. (brak adresu w zleceniu), NIP: 7842499908 szliierka, akumulator oraz drobny sprzęt strażacki dla jednostki OSP 2439,02 zł 12.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 448 ITz.272.1.48.2023 11.10.2023 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119     zakup munduru wyjściowego dla jednostki OSP Ruchocinek 1219,51 zł 12.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 449 ITz.272.1.449.2023 11.10.2023 r. Sklep Wielobranżowy Elżbieta Sandach, ul. Żwirki i Wigury 4, 62-230 Witkowo, NIP: 6671040751   środki czystości na przygotowanie siedzib obwodowych komisji wyborczych  2310,71 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 450 ITz.272.1.450.2023 11.10.2023 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119
przenośny zestaw oświetleniowy dla jednostki OSP Wiekowo 1219,51 zł 11.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 451 ITz.272.1.451.2023 11.10.2023 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119
podstawowe wyposażenie strazackie na potrzeby OSp Witkowo 1333,33 zł 13.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 452 ITz.272.1.452.2023 11.10.2023 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838  materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych 935,45 zł 15.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 453 ITz.272.1.453.2023 11.10.2023 r. Sklep Wielobranżowy AGD-RTV Andrzej Radacz, ul. Stary Rynek, nr 1B, 62-230 Witkowo, NIP: 6671097366, REGON: 301073807       przedłużacze do obsługi obwodowych komisji wyborczych 284,55 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 454 ITz.272.1.454.2023 11.10.2023 r. EXTREME HOBBY POLSKA Sp. z o.o. (nie podano adresu w zleceniu), NIP: 7792393590 koszulki z logo na zwody sportowe dla dzieci i młodzieży 2276,42 zł 25.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 455 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 456 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 457 ITz.272.1.457.2023 11.10.2023 r. Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP: 5220103609  publikacja nekrologu/kondolencji na łamach Głosu Wielkopolskiego 431,00 zł 19.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 458 ITz.272.1.458.2023 11.10.2023 r. Agencja Reklamowa Ważka, ul. Koszuty-Parcele 33, 62-400 Słupca, NIP: 6671771101  kalendarze ksiazkowe i biurkowe Gminy i Miasta Witkowo na 2024 r. 3068,04 zł 30.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 459 ITz.272.1.459.2023 11.10.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919    medale na Szkolne Biegi Uliczne 600,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 460 ITz.272.1.460.2023 11.10.2023 r. "BAD" Arkadiusz Bysikiewicz, Daniel Bysikiewicz S.C, ul. Parkowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7842503047   obiektyw do aparatu fotograficznego na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Witkowo 2682,11 zł 02.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 461 ITz.272.1.461.2023 11.10.2023 r. Mechanika Pojazdowa Wulkanizacja i Sprzedaż Opon Rafał Szoszorek, Kołaczkowo 27/2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671652402  załadunek i transport płyt betonowych na utwardzenie miejsc postojowych na ul. Czerniejewskiej oraz na ułożenie na drodze w Skorzęcinie 1500,00 zł 19.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 462 ITz.272.1.462.2023 11.10.2023 r. ENERGO-KOP Sławomir Siwiak, Szczytniki Czerniejewskie 26, 62-250 Czerniejewo, NIP: 7842299049    ułożenie płyt betonowych celem utwardzenia placu postojowego przy ul. Czerniejewskiej oraz drogi w m. Skorzęcin na powierzchni 180 m2 oraz praca koparko-ładowarki przy drodze gminnej w Maleninie 6600,00 zł 11.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 463 ITz.272.1.463.2023 11.10.2023 r. Firma Usługowo-Handlowa TRANS-POL Paweł Sampolski, Cienin Kościelny 81, 62-400 Słupca, NIP: 6671151611  wycinka krzaków w Gaju, Sokołowie, Skorzęcinie, Kamionce, Chłądowie, Dębinie, Mąkownicy, Ruchocinku, Ruchocinie, Mielżynie i Maleninie 10555,56 zł 31.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 464 ITz.272.1.464.2023 24.10.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  mapa zasadnicza dz. 1257/1 brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 465 ITz.272.1.465.2023 24.10.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis lub wyrys z operatu ewidencyjnego dz. 78/6, 78/8, 78/10 w Małachowie-Wierzbiczany brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 466 ITz.272.1.466.2023 24.10.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis lub wyrys z operatu ewidencyjnego dz.  81/12, 81/14 w Małachowie-Wierzbiczany brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 467 ITz.272.1.467.2023 24.10.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328   wypis lub wyrys z operatu ewidencyjnego dla dz. 81/16 w m. Małachowo-Wierzbiczany brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 468 ITz.272.1.468.2023 24.10.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328   opracowanie wypisu z rejestru gruntów oraz mapy zasadniczej i ewidencyjnej dla dz. nr 159 w Gaju  (rekultywacja dróg) 128,10 zł 24.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 469 ITz.272.1.469.2023 24.10.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253    wykonanie robót instalacyjnych  - sprawdzanie instalacji elektrycznych w domkach letniskowych na terenie OW Skorzęcin bedących przedmiotem umowy dzierżawy 1680,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 470 ITz.272.1.470.2023 25.10.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004061, REGON: 000661115  remont kominów na gminnym budynku w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie będącym przedmiotem najmu na rzecz firmy PHU "FIGA" 9329,41 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 471 ITz.272.1.471.2023 25.10.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001   wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiekowo w ramach zadania rekultywacja i przebudowa dróg w Gminie" 1450,00 zł 31.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 472 ITz.272.1.472.2023 25.10.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001   wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla zadania:  "Remont drogi gminnej w miejscowości Gorzykowo" 1850,00 zł 31.10.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 473 ITz.272.1.473.2023 25.10.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115   montaż i naprawa znaków drogowych w m. Dębina, Jaworowo, Małachowo-WIerzbiczany, Witkowo ul. Czerniejewska, remont cząstkowy masą na zimno w m. Ruchocinek, Małachowo-Złych Miejsc, Witkowo ul. Braci Łukowskich, zmiana organizacji ruchu na ul. Cmentarnej, Zielonej i Strzałkowskiej, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta w listopadzie 14467,50 zł 30.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 474 ITz.272.1.474.2023 27.10.2023 r. Maciejak Andrzej Biuro Inżyniersko-Handlowe, ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września, NIP: 7891009040  wycena działek nr 149/2 i 134/8 w Kamionce 1200,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 475 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 476 ITz.272.1.476.2023 27.10.2023 r. NODENET.PL Marta Krzyskowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, 62-300 Września, NIP: 7891798835 wykonanie usługi przeglądu i konserwacji systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin 2845,53 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 477 ITz.272.1.477.2023 31.10.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253  wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z oprawą przy ul. Wrzesińskiej w Witkowie - lampa uszkodzona w wyniku zdarzenia drogowego 2650,00 zł 27.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 478 ITz.272.1.478.2023 31.10.2023 r. Jumat s.c. Dominik Matan, Tomasz Jucha, ul. Bolesława Prusa 14B, 32-566 Alwernia, NIP: 6282116891 stojaki na rowery typu IMPALA 0832 na plac przy ul. Stary Rynek - 2 szt. 4700,00 zł 30.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 479 ITz.272.1.479.2023 02.11.2023 r. OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW PRZEDSIĘBIORCY.PL, ul. Wilcza 72/8, 00-670 Warszawa, KRS: 0000564046, NIP: 7010494289, REGON: 361958189 udział Gminy i Miasta Witkowo w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów-Samorządowa Marka Roku 6700,00 zł 03.11.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 480 ITz.272.1.480.2023 06.11.2023 r. PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223  3 szt. ramion  3m do Maxima, Giotto 36 bez oświetlenia oraz 3 szt. oświetlenia LED do ramienia 3m na potrzeby systemu wjazdowo-wyjazdowego na teren OW Skorzęcin 3228,75 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 481 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 482 ITz.272.1.482.2023 06.11.2023 r. PHU TECH-MAL Bartłomiej Sergot, os. Jagiellońskie 21/9, 62-200 Gniezno, NIP: 7842171711   montaż barierek U12a zniszczonych w wyniku kolizji drogowej w m. Skorzęcin przy chodniku prowadzącym do OW w Skorzęcinie 3744,08 zł 10.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 483 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 484 ITz.272.1.484.2023 06.11.2023 r. NODENET.PL Marta Krzyśkowiak, ul. Jana Pawła II 15A/26, 62-300 Września, NIP: 7891798835 przegląd, konserwacja, naprawa oraz uzupełnienie kamer systemu monitoringu na terenie miasta (nowe lokalizacje: plac zabaw ul. Łąkowa, plac zabaw ul. Śłowackiego, plac zabaw ul. Mickiewicza, ul. Jana Pawła II 9837,40 zł 30.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 485 ITz.272.1.485.2023 06.11.2023 r. Usługi Stolarskie Jarosłw Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671311813  remont drewnianych urządzeń placu zabaw przy świetlicy w Małachowie-Złych Miejsc 1626,02 zł 30.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 486 ITz.272.1.486.2023 06.11.2023 r. Agencja Reklamowa Ważka, ul. Koszuty-Parcele 33, 62-400 Słupca, NIP: 6671771101  materiały/gadżety na poitrzeby promocji Gminy i Miasta Witkowo 2105,00 zł 14.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 487 ITz.272.1.487.2023 06.11.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Krokusowa 6, 62-303 Września, NIP: 7891570919      puchar na potrzeby XXII Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. Walentego Olczaka 406,50 zł 19.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 488 ITz.272.1.488.2023 06.11.2023 r. Pyro Tech Shop, ul. Franciszkańska 66/68, 91-825 Łódź, NIP: 7262654551 race na obchody wybuchy Powstania Wielkopolskiego 604,50 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 489 ITz.272.1.489.2023 06.11.2023 r. Action S.A w restrukturyzacji, ul. Dawidowska 10, Zamienie 05-500 Piaseczno, NIP: 5271107221 telefon Google Pixel 7 Pro 5G 128GB Black na potrzeby obsługi wydarzeń kulturalnych 2828,46 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 480 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 491 ITz.272.1.491.2023 06.11.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328    opracowanie mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntu dz. 249 w Wiekowie 65,50 zł 17.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 492 ITz.272.1.492.2023 06.11.2023 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119  bosak na potrzeby OSP Mielżyn 1219,51 zł 07.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 493 ITz.272.1.493.2023 10.11.2023 r. PHU "FIGA", os. Jana III Sobieskiego Paw.Handl. 103/14 (brak miejscowości), NIP: 7821935474 wymiana okien wraz z parapetami w obiektach letniskowych wynajętych firmie "FIGA" PHU na terenie OW Skorzęcin 35065,04 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 494 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 495 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 496 ITz.272.1.496.2023 14.11.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna dz. nr 149/1, 134/8, 149/3, 145 obręb Kamionka celem sporządzenia wniosku do zadania związanego z rekultywacją dróg do gruntów rolnych na 2024 r. 115,50 zł 30.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 497 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 498 ITz.272.1.498.2023 14.1.2023 r. Instalacje elektryczne i pokrycia dachowe Paweł Andrzejewski, Os. Niepodległości 8/70, 62-400 Słupca, NIP: 6671555886, REGON: 300448406  montaż lampy oświetleniowej w Jaworowie 6900,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 499 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 500 ITz.272.1.500.2023 17.11.2023 r. Firma Handlowa KOP-CUP, ul. Dondajewskiego 35, 62-300 Września, NIP: 7891570919   puchary na zawody profilaktyczne dla dzieci i młodzieży  2601,63 zł 01.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 501 ITz.272.1.501.2023 17.11.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001     wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla zadania: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany 1850,00 zł 22.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 502 ITz.272.1.502.2023 17.11.2023 r. Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21 B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328   wypis z rejestru gruntów oraz mapa ewidencyjna dla dz. 22 w Skorzęcinie 42,50 zł 25.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 503 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 504 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 505 ITz.272.1.505.2023 23.11.2023 r. TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów, NIP: 7671004218 Laptop Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH 16" IPS R7-5800H na potrzeby obsługi wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie 3413,82 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 506 ITz.272.1.506.2023 23.11.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253, REGON: 300550754  wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia Jarmarku Mikołajkowego na Rynku w Witkowie 4592,06 zł 11.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 507 ITz.272.1.507.2023 24.11.2023 r. ToyPlanet Samian Wróbel, NIP: 6631884810 gra edukacyjna kółko i krzyżyk na XIX Turniej Przedszkoli 1599,44 zł 28.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 508 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 509 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 510 ITz.272.1.510.2023 24.11.2023 r. Asseco Data System S.A., ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, KRS: 0000421310, NIP: 5170359458, REGON: 180853177  odnowienie podpisu elektronicznego na karcie certum 219,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 511 ITz.272.1.511.2023 24.11.2023 r. Instalacje elektryczne i pokrycia dachowe Paweł Andrzejewski, Os. Niepodległości 8/70, 62-400 Słupca, NIP: 6671555886, REGON: 300448406   montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw w Małachowie-Kępym   20000,00 zł 15.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 512 ITz.272.1.512.2023 24.11.2023 r. KRUSZKAR Karol Pietrowski, Chłądowo 18b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842516239 sprzedaż 94 ton kruszywa naturalnego na potrzeby przebudowy drogi gminnej w Sołectwie Odrowąż 12690,00 zł 05.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 513 ITz.272.1.513.2023 24.11.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze - nagrody na festyn w Sołectwie Gaj 371,60 zł 27.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 514 ITz.272.1.514.2023 24.11.2023 r. Anna Szałek, Małachowo-Złych Miejsc 47, 62-230 Witkowo usługa muzyczna dla mieszkańców Sołectwa Mąkownica 1200,00 zł 25.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 515 ITz.272.1.515.2023 24.11.2023 r. PROEVENTS Damian Siwiński, NIP: 7842381130 (brak pozostałych danych) usługa nagłośnienia podczas imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Sokołowo 500,00 zł 01.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 516 ITz.272.1.516.2023 24.11.2023 r. Adrianna Jackowiak a.j. prestige, ul. Sportowa 3A, 62-230 Witkowo, NIP: 7842378174 art. na potrzeby mieszkańców Sołectwa Folwark 324,88 zł 27.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 517 ITz.272.1.517.2023 24.11.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115  naprawa dachu na budynku gospodarczym przy Świetlicy Wiejskiej w Kołaczkowie 1324,91 zł 27.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 518 ITz.272.1.518.2023 24.11.2023 r. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262, REGON: 00373310, KRS: 0000105904    art. na potrzeby organizacji imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Czajki 459,04 zł 30.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 519 ITz.272.1.519.2023 24.11.2023 r. PROEVENTS Damian Siwiński, NIP: 7842381130 (brak pozostałych danych)  wykonanie usługi nagłosnienia podczas imprezy sportowo-kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Ćwierdzin 100,00 zł 01.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 520 ITz.272.1.520.2023 24.11.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227   art. spozywcze na festyn sportowo-kulturalny dla mieszkańców Sołectwa Malenin 186,44 zł 01.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 521 ITz.272.1.521.2023 28.11.2023 r. Dariusz Kubiak, ul. Marcina Kasprzaka 41, 60-245 Poznań, NIP: 7791016744 certyfikat kwalifikowany dla posiadaczy kart cryptoCertum - kod aktywacyjny 2 lata 299,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 522 ITz.272.1.522.2023 29.11.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179  art. budowlane na potrzeby OSP Wiekowo 1816,66 zł 29.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 523 ITz.272.1.523.2023 29.11.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253   montaż szafki elektrycznej oraz naprawa kabla elektrycznego - zasilanie przy rondzie im. Jana Pawła II 1000,00 zł 06.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 524 ITz.272.1.524.2023 29.11.2023 r. Ślusarstwo-Mechanika Hanna Rydyger, ul. Poznańska 39, 62-230 Witkowo, NIP: 6671288617  naprawa wiaty przystankowej w m. Strzyżewo Witkowskie (wstawienie blachy w miejsce wybitych szyb) 300,00 zł 01.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 525 ITz.272.1.525.2023 29.11.2023 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ZNAK" s.c. P. Bąk, J. Grycz, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, NIP: 7851630673, REGON: 411140958    znaki ostrzegawcze na ul. Pogodną, lustro drogowe do Kołaczkowa, lustro drogowe do sołectwa Piaski 1657,00 zł 10.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 526 ITz.272.1.526.2023 29.11.2023 r. ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY "ELGROM" RAFAŁ MAJEWSKI, ul. Rumowa 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6671490253, REGON: 300550754   montaż iluminacji świątecznych na terenie Witkowa 5284,55 zł 04.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 527 ITz.272.1.527.2023 29.11.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc 493,75 zł 01.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 528 ITz.272.1.528.2023 29.11.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spozywcze na festyn w Sołectwie Dębina 900,43 zł 04.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 529 ITz.272.1.529.2023 29.11.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby festynu w Sołectwie Małachowo Kępe 1059,58 zł 05.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 530 ITz.272.1.530.2023 29.11.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Sołectwie Piaski 840,56 zł 09.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 531 ITz.272.1.531.2023 29.11.2023 r. MPT "PIK" Grzegorz Kasprowicz, Piotr Kasprowicz, Błażej Pawłowski Sp.j., ul. Wrocławska 42B, 62-300 Września, NIP: 7890004052 art. spożywcze dla mieszkańców Sołectwa Ruchocinek w celu zorganizowania imprezy 745,83 zł 29.11.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 532 ITz.272.1.532.2023 29.11.2023 r. Regina Cierzniak, ul. Witkowska 47, 62-430 Powidz, NIP: 6671217126 obsługa spotkania mikołajkowego podczas festynu sportowo-kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa Folwark 150,00 zł 09.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 533 ITz.272.1.533.2023 29.11.2023 r. CRAZY PARTY Agnieszka Białecka, Łabiszynek 2/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842359254   animacja dla mieszkańców Sołectwa Dębina podczas festynu  980,00 zł 09.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 534 ITz.272.1.534.2023 29.11.2023 r. CRAZY PARTY Agnieszka Białecka, Łabiszynek 2/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842359254   animacja dla mieszkańców Sołectwa Malenin podczas imprezy 400,00 zł 02.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 535 ITz.272.1.535.2023 29.11.2023 r. Polska Grupa Biznesu Piotr Mańkowski, NIP: 6711788304 12 szt. flag atłasowych na potrzeby Urzędu 1560,00 zł 04.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 536 ITz.272.1.536.2023 29.11.2023 r. Firma Handlowo-Usługowa "PIAST" Hoffman Sp. Jawna Hurtownia Sportowa TROPSPORT, ul. Orzeszkowej 41e, 62-200 Gniezno, KRS: 0000092302, NIP: 7841615086, REGON: 630784896  art. spozywcze do świetlicy w Skorzęcinie na potrzeby imprezy kulturalno-sportowej 975,61 zł 04.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 537 ITz.272.1.537.2023 29.11.2023 r. JARSKO Jarosław Skoraczewski, ul. Wodna 2, 62-430 Powidz, NIP: 6671685867 wynajem zamku dmuchanego w celu organizacji festynu w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc 813,01 zł 06.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 538 ITz.272.1.538.2023 29.11.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. na potrzeby festynu w Sołectwie Wiekowo 3145,86 zł 05.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 539 ITz.272.1.539.2023 29.11.2023 r. FHU DACOLD Dawid Chudy, ul. Bohaterów Westerplatte 6, 62-200 Gniezno, NIP: 7842496318 przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wiekowie 97,56 zł 07.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 540 ITz.272.1.540.2023 05.12.2023 r. WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze, REGON: 241628482, NIP: 6482730408  wynajem toalety na teren przy Kościele w Witkowie ul. Stary Rynek - Jarmark Świąteczny 160,00 zł 11.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 541 ITz.272.1.541.2023 05.12.2023 r. "To i Owo" Sylwia Dańkowska, ul. Brzozowa 5, 62-230 Witkowo, NIP: 7393024626, REGON: 300005092  zabawki - nagrody na festyn w Sołectwie Małachowo Kępe 934,96 zł 07.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 542 ITz.272.1.542.2023 05.12.2023 r. Firma Remontowo-Wykończeniowa Bartłomiej Kowalik, ul. Witosa 15, 62-230 Witkowo, NIP: 7842516096 pomalowanie pomieszczeń w Świetlicy w Sołectwie Małachowo Kępe 600,00 zł 07.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 543 ITz.272.1.543.2023 05.12.2023 r. Firma Usługowo-Handlowa TRANS-POL Paweł Sampolski, Cienin Kościelny 81, 62-400 Słupca, NIP: 6671151611  mechaniczne wycinanie krzewów przy drodze gminnej w Sołectwie Czajki 1851,85 zł 11.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 544 ITz.272.1.544.2023 05.12.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na potrzeby festynu dla mieszkańców Sołectwa Sokołowo 253,79 zł 11.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 545 ITz.272.1.545.2023 05.12.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na potrzeby festynu dla mieszkańców Sołectwa Folwark 150,79 zł 07.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 546 ITz.272.1.546.2023 05.12.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na potrzeby festynu dla mieszkańców Sołectwa Gorzykowo 552,70 zł 05.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 547 ITz.272.1.547.2023 05.12.2023 r. Zakład Remontów Dróg Gruntowych S.C. Jerzy Bocheński, Karol Bocheński, ul. Sasankowa 12, 62-005 Miękowo, NIP: 7820023624 profilowanie dróg gminnych w sołectwie Ćwierdzin 1626,04 zł 05.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 548 ITz.272.1.548.2023 05.12.2023 r. Piotr Szymański, ul. Wierzbiczany 2C, 62-200 Gniezno, NIP: 7842131019 wznowienie granic działki drogowej nr 368 w m. Ruchocinek - wytyczenie prawidłowego przebiegu drogi na wysokości dz, nr 275, 276, 293, 305 2601,63 zł 15.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 549 ITz.272.1.549.2023 05.12.2023 r. Ślusarstwo-Mechanika Hanna Rydyger, ul. Poznańska 39, 62-230 Witkowo, NIP: 6671288617  remont karuzel na placach zabaw w Skorzęcinie, Folwarku, Kamionce, Chłądowie, Maleninie, Ruchocinku, Wiekowie, Strzyęwie Witkowskim, Jaworowie, Witkowie przy ul. Słowackiego, Kosynierów Miłosławskich, Poznańskiej,  12000,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 550 ITz.272.1.550.2023 05.12.2023 r.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Pawel Andrzejewski, Os. Niepodleglości 8/70, 62-400 Słupca, NIP: 6671555886  usunięcie kolizji energetycznej - przestawienie złącza elektroenergetycznego na zadaniu związanym z budową chodnika w Folwarku  4800,00 zł 15.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 551 ITz.272.1.551.2023 29.11.2023 r. Polska Grupa Biznesu Piotr Mańkowski, NIP: 6711788304 12 szt. flag atłasowych na wyposażenie Urzędu 1560,00 zł 04.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 551 ITz.272.1.551.2023 05.12.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  artykuły spożywcze - nagrody dla mieszkańców Sołectwa Kołaczkowo w celu zorganizowania festynu sportowo-kulturalnego  1078,06 11.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
552 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 553 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 554 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 555 ITz.272.1.555.2023 05.12.2023 r. STUDIO REKLAMY MIM, Marek Pietrowicz, ul. 29 Grudnia 70T, 62-430 Powidz, NIP: 6671472019, REGON: 311605001  wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica 1850,00 zł 08.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 556 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 557 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 558 ITz.272.1.558.2023 05.12.2023 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262  czyszczenie studzienek ściekowych ulicznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w ilości 738 szt; budowa chodnika w Ruchocinku - 1 etap   47331,42  zł 30.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 559 ITz.272.1.559.2023 06.12.2023 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, REGON: 000661115    wykonanie studzienki chłonnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 3500,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 560 ITz.272.1.560.2023 06.12.2023 r. CRAZY PARTY Agnieszka Białecka, Łabiszynek 2/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842359254    animacja na festynie dla mieszkańców Sołectwa Ruchocin 800,00 zł 10.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 561 ITz.272.1.561.2023 06.12.2023 r. TIM SP. J. HURT-DETAL Marek Szeszycki, Tomasz Szeszycki, ul. Gnieźnieńska 8, 62-230 Witkowo, NIP: 6670003179
 
art. przemysłowe na potrzeby świetlicy w Ruchocinie 134,98 zł 08.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 562 ITz.272.1.562.2023 06.12.2023 r. Usługi Ogólnobudowlane Waldemar Bruch, Chłądowo 19, 62-230 Witkowo, NIP: 6671533198 naprawa schodów wejściowych do Świetlicy Wiejskiej w Sokołowie 365,85 zł 11.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 563 ITz.272.1.563.2023 06.12.2023 r. Firma Handlowa DOMENA M.E.T.M. Szeszyccy, ul. Jana Pawła II 1 b, 62-230 Witkowo, NIP: 7842281397, REGON: 634622452   art. na potrzeby sołectwa Folwark 508,63 zł 13.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 564 ITz.272.1.564.2023 06.12.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. spożywcze na festyn w Sołectwie Chładowo 504,00 zł 11.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 565 ITz.272.1.565.2023 06.12.2023 r. CRAZY PARTY Agnieszka Białecka, Łabiszynek 2/2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842359254  animacja podczas festynu w Sołectwie Chłądowo 339,00 zł 09.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 566 ITz.272.1.566.2023 06.12.2023 r. SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227   art. spożywcze na festyn w Sołectwie Małachowo Szemborowice 229,21 zł 12.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 567 ITz.272.1.567.2023 06.12.2023 r. PHU SYSTEM PLUS TERESA SADZAWICZNA, ul. Słupska 21, 60-458 Poznań, NIP: 9222360850, REGON: 300202119  zakup obuwia strażackiego na potrzeby OSP Wiekowo 528,46 zł 08.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 568 ITz.272.1.568.2023 06.12.2023 r.  SOLID W SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 33, 62-230 Witkowo, KRS: 0000761990, NIP: 7842516050, REGON: 382060227  art. Spożywcze - nagrody dla mieszkańców Sołectwa Strzyżewo Witkowskie na festyn  127,42  zł 11.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 569 ITz.272.1.569.2023 06.12.2023 r.  "JAWA" Andrzej Dranikowski, Szemborowo 21, 62-240 Strzałkowo, NIP: 6671020688, REGON: 310138589    art. Spożywcze na potrzeby festynu w Sołectwie Witkówko  975,63  zł 06.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 570 ITz.272.1.570.2023 06.12.2023 r.  Sprzedaż Detaliczna Jerzy Kozłowski, ul. Wojska Polskiego 2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671026900  art. Spożywcze - nagrody dla mieszkańców Sołectwa Ćwierdzin na festyn  551,53  11.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 571 ITz.272.1.571.2023 06.12.2023 r.  Usługi Stolarskie Jarosław Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671311813  wykonanie i montaż stołu oraz sprzedaż ławki parkowej na potrzeby Sołectwa Ćwierdzin  1900,00 08.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 572 ITz.272.1.572.2023 06.12.2023 r.  Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Dworcowa 6, 62-230 Witkowo, NIP: 6670004262  węgiel kamienny na potrzeby świetlicy wiejskiej w Ćwierdzinie  340,97  12.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 573 ITz.272.1.573.2023 06.12.2023 r.  OLA-MEBLE Olga Woźniewicz-Jankowiak, ul. Szosa Witkowska 107, 62-300 Września, NIP: 7891216810  naprawa krzeseł w świetlicy wiejskiej w Maleninie  600,00 08.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 574 ITz.272.1.574.2023 06.12.2023 r.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRO-HURT" Aleksander Winter Sp. Z o.o., ul. Słoneczna 40A, 62-200 Gniezno, NIP: 7842489471  3 lampy uliczne - solarne w celu zamontowania na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mąkownicy  807,80 08.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 575 ITz.272.1.575.2023 06.12.2023 r.  La Mirage Rzepka Maciej, Gorzykowo 65, 62-230 Witkowo, NIP: 6671000326  usługa upieczenia ciasta dla mieszkańców sołectwa Kołaczkowo  100,00 11.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 576 ITz.272.1.576.2023 12.12.2023 r.  PHU PIOTR KOPACZEWSKI, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września, NIP: 7891000949, REGON: 6320052223  dostawa 3 szt. ramion 3m do Maxima Giotto 36 bez oświetlenia , oświetlenia do ramienia 3 szt. na potrzeby OW Skorzęcin  3365,33  brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 577 ITz.272.1.577.2023 12.12.2023 r.  Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, 62-200 Gniezno, NIP: 7842472826; REGON: 301604328  wykonanie mapy zasadniczej dla dz. 22 w Skorzęcinie  33,80 brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 578 ITz.272.1.578.2023 12.12.2023 r. Usługi Stolarskie Jarosław Szczepański, Ruchocinek 21, 62-230 Witkowo, NIP: 6671311813  naprawa krzeseł w świetlicy wiejskiej 447,15 22.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 579 ITz.272.1.579.2023 12.12.2023 r.  Studio EMI Artur Świtalski, NIP: 7841131827 brak danych adresowych  usługa reklamowa w ramach organizacji imprez kulturalnych z funduszu sołeckiego na rok 2023 dla sołectwa Mielzyn  283,74  15.12.2023 r.  nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 580 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 581 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 582 ITz.272.1.582.2023 12.12.2023 r. Sklep Branży Przemysłowej Marek Szuba, ul. Warszawska 11, 62-200 Gniezno, NIP: 7840007025, REGON: 632453838   zakup oraz dostawa obcinarki Krążkowej DAHLE 552 A3 510 mm 2,0 mm 659,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 583 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 584 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 585 ITz.272.1.585.2023 12.12.2023 r. TRANSMET Piotr Pietrowski, ul. Zachodnia 10, 62-230 Witkowo, NIP: 6671011761, REGON: 310158014    utwardzenie kruszywem zatoki postojowej w m. Ćwierdzin 1500,00 zł 16.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 586 ITz.272.1.586.2023 12.12.2023 r. ASPOL sp. z o.o., ul. Jaspisowa 28, 05-077 Warszawa-Wesoła, NIP: 9521961652 mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno na potrzeby łatania dziur w nawierzchniach asfaltowych w okresie zimowym 2198,00 zł 30.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 587 ITz.272.1.587.2023 12.12.2023 r. Graffi Studio Janusz Ansion, Plac Szkolny 18, 62-400 Słupca, NIP: 6671001082, REGON: 310186750    publikacja reklamy prasowej 300,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 588 ITz.272.1.588.2023 12.12.2023 r. Adrianna Jackowiak a.j. prestige, ul. Sportowa 3A, 62-230 Witkowo, NIP: 7842378174  kalendarze książkowe ze znakowaniem 30 szt. 750,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 589 ITz.272.1.589.2023 12.12.2023 r. Agencja Wydawniczo-Fotograficzna SportGniezno.pl, ul. Lecha 12A/24, 62-200 Gniezno publikacja życzeń świątecznych na portalu internetowycm sportgniezno.pl 250,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 590 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 591 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 592 ITz.272.1.592.2023 14.12.2023 r. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Pawel Andrzejewski, Os. Niepodleglości 8/70, 62-400 Słupca, NIP: 6671555886   usunięcie kolizji elektroenergetycznej - przebudowa linii napowietrznej na zadaniu "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych miejsc, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo" 7500,00 zł 30.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 593 ITz.272.1.593.2023 15.12.2023 r. home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252 abonament roczny na oprogramowanie AnyDesk Standard (1 połączenie + opłata serwisowa) brak danych brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 594 ITz.272.1.594.2023 18.12.2023 r. Vida Andrzej Tarasek, ul. Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice, NIP: 9542723780 aktualizacja roczna na oprogramowanie ShadowProtect SPX Server  910,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 595 ITz.272.1.595.2023 14.12.2023 r. PHU TECH-MAL Bartłomiej Sergot, os. Jagiellońskie 21/9, 62-200 Gniezno, NIP: 7842171711   montaż brakujacego oznakowania na terenei Gminy i Miasta Witkowo 31000,00 zł 30.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 596 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 597 ITz.272.1.596.2023 19.12.2023 r. TOPIX S.C., ul. Miłosza 1, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861693959 agregat prądotwórczy na potrzeby systemu wjazdowo-wyjazdowego na terenie OW Skorzęcin 3072,36 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 598 ITz.272.1.597.2023 19.12.2023 r. Mechanika Pojazdowa Wulkanizacja i Sprzedaż Opon Rafał Szoszorek, Kołaczkowo 27/2, 62-230 Witkowo, NIP: 6671652402   załadunek, rozładunek oraz transport kostki betonowej  (34 palety) przeznaczonej na budowę chodnika z m. Małachowo-Wierzbiczany na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie 1800,00 zł 20.12.2023 r. nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 598 ITz.272.1.598.2023 19.12.2023 r. EHOST sp. z o.o., ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy, NIP: 7162628241 przedłużenie usługi hostingu na 12 miesiecy serwera ugimwit (witkowo.pl w wersji Profesional-plus + certyfikat Auto SSI 649,00 zł brak danych nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 599 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 600 ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
  ITz.272.1..2023           nie dotyczy zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
                 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Hanna Rakowska
informacje wytworzył:Hanna Rakowska
data dodania: 17 Stycznia 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Hanna Rakowska / 17 Stycznia 2023