nazwa dokumentu: Sołectwa i Osiedla

 

Składy Rad Sołeckich w kadencji 2019-2023

Sołectwo Chłądowo

Kazimierz Dominiak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Leszek Kaźmierczak – członek Rady Sołeckiej
Maria Całuj – członek Rady Sołeckiej
Daniel Bethke – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Czajki

Roman Rolewicz – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Andrzej Borowski – członek Rady Sołeckiej
Tomasz Jerzak – członek Rady Sołeckiej
Franciszek Ciesielski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ćwierdzin

Krzysztof Szoszorek – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Marcin Szuba – członek Rady Sołeckiej
Mariusz Krzewiński – członek Rady Sołeckiej
Franciszek Kozanecki – członek Rady Sołeckiej
Wiesława Chmiel – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Dębina

Bartłomiej Konopka – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Emilia Ptaszyńska – członek Rady Sołeckiej
Agnieszka Musidlak – członek Rady Sołeckiej
Wiesława Konopka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Folwark

Tomasz Krajniak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Tomasz Szcześniak – członek Rady Sołeckiej
Agnieszka Tomkowiak – członek Rady Sołeckiej
Paulina Bednarek – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gaj

Stanisław Janas – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Krzysztof Kubasik – członek Rady Sołeckiej
Marcin Lange – członek Rady Sołeckiej
Halina Sarnowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Gorzykow

Krystyna Kierzek – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Jolanta Majchrzak – członek Rady Sołeckiej
Rafał Andrzejaszek – członek Rady Sołeckiej
Mariusz Buczkowski – członek Rady Sołeckiej
Jolanta Swat – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Jaworowo

Krzysztof Bykowski – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Anita Borowska – członek Rady Sołeckiej
Helena Miechowicz – członek Rady Sołeckiej
Aneta Wawrzyniak – członek Rady Sołeckiej
Mariusz Stawikowski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kamionka

Renata Sobaszkiewicz – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Jacek Paluch – członek Rady Sołeckiej
Andrzej Koziński – członek Rady Sołeckiej
Marzena Chmiel – członek Rady Sołeckiej
Agnieszka Chmiel – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Kołaczkowo

Ireneusz Kwapich – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Przemysław Koziński – członek Rady Sołeckiej
Sławomir Bruch – członek Rady Sołeckiej
Iwona Szymańska – członek Rady Sołeckiej
Grzegorz Gaca – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Malenin

Jadwiga Walerczyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Przemysław Walkowski – członek Rady Sołeckiej
Agnieszka Majchrzak – członek Rady Sołeckiej
Natalia Walerczyk – członek Rady Sołeckiej
Ryszard Nowaczyk – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Kępe

Henryka Stejakowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Marek Kuczyński – członek Rady Sołeckiej
Jadwiga Girżda – członek Rady Sołeckiej
Agnieszka Leśna – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Wierzbiczany

Iwona Mikłasz – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Krzysztof Nowicki – członek Rady Sołeckiej
Włodzimierz Miechowicz – członek Rady Sołeckiej
Katarzyna Zielińska – członek Rady Sołeckiej
Ewa Janicka – Stejakowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Złych Miejsc

Elżbieta Grabowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Inga Kuczyńska – członek Rady Sołeckiej
Mariusz Rurek – członek Rady Sołeckiej
Joanna Rurek – członek Rady Sołeckiej
Monika Twardowska – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mąkownica

Janina Wędzikowska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Małgorzata Kasprzyk – członek Rady Sołeckiej
Anna Kudlińska – członek Rady Sołeckiej
Damian Zawodny – członek Rady Sołeckiej
Piotr Jakubowski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Mielżyn

Gabriela Szeszycka – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Kamilla Sikorska – członek Rady Sołeckiej
Joanna Markiewicz – członek Rady Sołeckiej
Roman Bociek – członek Rady Sołeckiej
Mariusz Przybylski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Odrowąż

Teresa Kasprzyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Ewa Kozłowska – członek Rady Sołeckiej
Krystyna Kozłowska – członek Rady Sołeckiej
Arleta Paluch – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ostrowite Prymasowskie

Grażyna Pilaczyńska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Wanda Wendland – członek Rady Sołeckiej
Piotr Olszewski – członek Rady Sołeckiej
Karol Walczak – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Piaski

Stanisław Garstka – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Maciej Tysiąc – członek Rady Sołeckiej
Zbigniew Nowakowski – członek Rady Sołeckiej
Justyna Garstka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocinek

Henryk Szymański – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Leszek Mikołajewski – członek Rady Sołeckiej
Aleksander Krause – członek Rady Sołeckiej
Marzena Szczepańska – członek Rady Sołeckiej
Hanna Czaplicka – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Ruchocin

Małgorzata Woźniak – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Barbara Szcześniak – członek Rady Sołeckiej
Wioletta Ziółkiewicz – członek Rady Sołeckiej
Maria Stajkowska – członek Rady Sołeckiej
Waldemar Kowalski – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Skorzęcin

Renata Kozińska – Sołectwo – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Monika Krall – członek Rady Sołeckiej
Adam Kujawa – członek Rady Sołeckiej
Aldona Dudek – członek Rady Sołeckiej
Maria Remisz – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Sokołowo

Beata Starczewska – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Zbigniew Pawłowski – członek Rady Sołeckiej
Katarzyna Kaczyńska – członek Rady Sołeckiej
Leszek Trudziński – członek Rady Sołeckiej
Aneta Kuchta – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Strzyżewo Witkowskie

Leszek Kryszak – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Sylwia Kaźmierczak – członek Rady Sołeckiej
Beata Liberkowska – członek Rady Sołeckiej
Irena Jagodzińska – członek Rady Sołeckiej
Marta Walczak – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Wiekowo

Tomasz Przychodzki – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Bożena Janowicz – członek Rady Sołeckiej
Krzysztof Wiącek – członek Rady Sołeckiej
Eliasz Pietruszewski – członek Rady Sołeckiej
Krzysztof Zięba – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Witkówko

Barbara Nowaczyk – Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Tomasz Szeszycki – członek Rady Sołeckiej
Sławomir Zawodny – członek Rady Sołeckiej
Piotr Kaszyński – członek Rady Sołeckiej

Sołectwo Małachowo Szemborowice

Beata Tomaszewska – Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej
Daria Trzaskawka – członek Rady Sołeckiej
Edyta Wyrębek – członek Rady Sołeckiej

 

Składy Zarządów Osiedli w kadencji 2019-2023

Zarząd Osiedla Nr 1

Przewodniczący Zarządu - Jerzy Nowak
Zastępca Przewodniczącego - Marek Sucholas
Członkowie Zarządu:
1. Agata Trzebińska
2. Franciszek Wareńczak
3. Izabela Wędzikowska

Zarząd Osiedla Nr 2

Przewodniczący Zarządu - Jan Orchowski
Zastępca Przewodniczącego - Janusz Dutkiewicz
Członkowie Zarządu:
1. Tomasz Rachelski
2. Piotr Stejakowski
3. Kazimierz Walczak

Zarząd Osiedla Nr 3

Przewodniczący Zarządu - Rafał Majewski
Zastępca Przewodniczącego - Bernard Knast
Członkowie Zarządu:
1. Czesław Nowaczyk
2. Tomasz Radacz
3. Wiesława Owczarzak
4. Krystian Bednarkiewicz
5. Hanna Szeszycka

Zarząd Osiedla Nr 4

Przewodniczący Zarządu - Marian Walczak
Zastępca Przewodniczącego - Marek Zieliński
Członkowie Zarządu:
1. Wiesława Kotecka
2. Ewa Janas
3. Ryszard Nowakowski
4. Grażyna Grzybowska
5. Bogumiła Piniarska

Zarząd Osiedla Nr 5 im. Lotnictwa Polskiego

Przewodniczący Zarządu - Paweł Roszyk
Zastępca Przewodniczącego - Anna Loranc
Członkowie Zarządu:
1. Iwona Kempska-Chrzanowska
2. Beata Korona
3. Marek Jakubiak

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Halina Koniewska
data dodania: 12 Marca 2016
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Halina Koniewska / 1 Stycznia 2016