nazwa dokumentu: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie...

 

  

 

W pokoju nr 26 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie udostępnia się podgląd do zbioru aktów prawa miejscowego i aktów prawnych zawartych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

Umożliwia się również ich pobranie w wersji elektronicznej lub wydruk za odpłatnością – zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2012 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27 sierpnia 2012r.

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Halina Koniewska
data dodania: 28 Sierpnia 2012
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Halina Koniewska / 23 Sierpnia 2012