nazwa dokumentu: Wykaz rachunków bankowych...

Wykaz rachunków bankowych
Urzędu Gminy i Miasta Witkowo

Wpłaty z tytułu:

- podatku od środków transportowych
- opłaty targowej
- wieczystego użytkowania
- czynszu dzierżawnego
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- darowizny
- opłata za stoisko handlowe

można dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie:
Bank Spółdzielczy w Witkowie
11 8538 0002 0000 0677 2000 0002


Wpłaty z tytułu:
- opłaty skarbowej
- opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności

należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie:
Bank Spółdzielczy w Witkowie
81 8538 0002 0000 0677 2000 0003


Wpłaty z tytułu:
- wadiów przetargowych
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy

należy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie:
Bank Spółdzielczy w Witkowie
43 8538 0002 0000 0677 2000 0008

 
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
informacje wytworzył:Monika Roszkowiak
data dodania: 8 Lutego 2019
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Monika Roszkowiak / 8 Lutego 2019