nazwa dokumentu: Oferty dla inwestorów

OFERTY DLA INWESTORÓW


OFERTA INWESTYCYJNA GMINY (1)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Lokalizacja: Nieruchomość położona w miejscowości Strzyżewo Witkowskie, przy drodze powiatowej Witkowo - Powidz.

Właściciel-stan prawny: Teren właścicieli prywatnych

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren przeznaczony pod aktywizację gospodarczą

Powierzchnia: ca 17 ha

Elementy uzbrojenia terenu: woda. energia elektryczna, telefon ( w bezpośrednim sąsiedztwie)

Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż lub dzierżawa


OFERTA INWESTYCYJNA GMINY  (2)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Lokalizacja: Nieruchomość położona w miejscowości Mąkownica, przy drodze wojewódzkiej Gniezno-Wólka.

Właściciel-stan prawny: Teren właścicieli prywatnych

Przeznaczenie: teren przeznaczony pod działalność gospodarczą
Powierzchnia: ca 140 ha

Elementy uzbrojenia terenu: woda. energia elektryczna, telefon ( w bezpośrednim sąsiedztwie)

Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż


OFERTA INWESTYCYJNA GMINY  (3)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Lokalizacja: Nieruchomość położona w miejscowości Mielżyn, przy drodze wojewódzkiej Gniezno-Wólka.

Właściciel-stan prawny: Teren właścicieli prywatnych
Przeznaczenie: teren przeznaczony pod działalność gospodarczą
Powierzchnia: ca 7 ha

Elementy uzbrojenia terenu: woda. energia elektryczna, telefon ( w bezpośrednim sąsiedztwie)

Forma i metoda zbycia praw: sprzedaż


OFERTA INWESTYCYJNA GMINY  (4)

Gmina jako gospodarz terenu w celu zwiększenia atrakcyjności ośrodka posiada tereny niezabudowane, które zagospodarowane w nietuzinkowy sposób mogą stać się kolejną atrakcją przyciągającą turystów. Takim terenem jest najwyższe wzniesienie na terenie OW Skorzęcin tzw. „Orla Góra”, gdzie w planie rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo przewidziano budowę kompleksu hotelowego z wieżą widokową dostępną dla wszystkich turystów.

Zaplanowano tam również budowę amfiteatru letniego, który stałby się stałym miejscem organizowania koncertów i wielu imprez kulturalno-rozrywkowych. 

Inwestycją zwiększającą atrakcyjność ośrodka w sezonie, jak również poza sezonem może być budowa kręgielni, która stanowiłaby miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu, a także punkt spotkań towarzyskich  
informacje wprowadził:Tomasz Pluciski
data dodania: 19 Kwietnia 2010
data modyfikacji: /
data wyworzenia: /