Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o uzupełnieniu raportu o oddziaływania na środowisko i przekazaniu raportu do uzgodnienia (dot. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo I
wytworzono: 23 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-23 08:24:24
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o uzupełnieniu raportu o oddziaływania na środowisko i przekazaniu raportu do uzgodnienia (dot. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo I
wytworzono: 23 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-23 08:22:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. w sprawie budowy drogi dla rowerów z GiM Witkowo do Miasta Gniezna – etap I (Wiekowo – Strzyżewo Witkowskie)
wytworzono: 19 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-23 06:28:30
Ogłoszenie o wykazie nieruchomości z dnia 1.12.2023 r., położonych w Kamionce przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.
wytworzono: 1 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2024-01-17 12:21:04
Wykazy z dnia 16.01.2024 r. nieruchomości, położonych w Witkowie, Ruchocinku, Małachowie Złych Miejsc, Mąkownicy i Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezpr
wytworzono: 17 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-17 11:53:11
Wykaz nieruchomości z dnia 16.01.2024 r., położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem
wytworzono: 16 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-17 11:24:30
Zawiadomienie-Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbę
wytworzono: 15 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-15 08:17:01
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wody p
wytworzono: 12 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-12 06:45:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy sieci kablowej nn 0,4 kV w mieście Witkowo przy ulicy Strzałkowskiej
wytworzono: 10 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-11 14:10:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej w miejscowości Gaj (od działki 147)
wytworzono: 10 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-11 14:06:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej w miejscowości Gaj (od działki 137/2)
wytworzono: 10 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-11 13:57:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej na działce nr 494/2 oraz 495 w miejscowości Ruchocinek
wytworzono: 10 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-11 13:53:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej na działce 498 w miejscowości Ruchocinek
wytworzono: 10 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-10 13:58:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej NN 0,4kV na terenie dz. 7/57 i 7/71 w obrębie Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 9 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-10 07:10:30
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrast
wytworzono: 9 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-09 10:20:29
Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (złoża)
wytworzono: 9 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-09 08:03:18
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego oraz gospodarowaniu wodą
wytworzono: 5 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-05 12:03:25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (złoża)
wytworzono: 2 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-02 13:37:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV na terenie dz. 7/54 i 7/71 w obrębie Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 28 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-29 11:08:14
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park”
wytworzono: 28 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-28 08:14:16

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »