Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej
wytworzono: 8 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-08 08:25:34
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej
wytworzono: 8 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-08 08:22:31
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy fotowoltaic
wytworzono: 8 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-08 08:20:39
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla terenu działki 47/8 w mieście Witkowo
wytworzono: 7 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-07 13:58:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek 34, 55, 53, 52/3 w m. Małachowo Wierzbiczany
wytworzono: 27 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-31 11:37:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek 1455, 372/2, 418, 420, 417/5 w mieście Witkowo
wytworzono: 27 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-31 11:06:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek 75/9 i 75/30 w mieście Witkowo
wytworzono: 27 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-31 11:01:43
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie szesn
wytworzono: 25 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-25 08:03:01
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infra
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 11:15:52
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park I
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 11:13:12
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park” o mocy prz
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 11:09:42
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 8 MW na dz. o nr ew
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 10:28:12
awiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa do 13 farm o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 10:25:31
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbę
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 10:23:20
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SKORZĘCIN II) o łącznej mocy do 1
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 10:21:10
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z nie
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 10:18:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie dz. 20/4 i 18/9 w obrębie Folwark-Piaski
wytworzono: 13 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-13 14:23:38
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 8 MW na dz. o nr ewid
wytworzono: 10 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-10 07:23:51
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa do 13 farm o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
wytworzono: 6 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-06 08:48:17
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastruktur
wytworzono: 4 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-04 08:43:39

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »