Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo
A A A

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej na działce nr 494/2 oraz 495 w miejscowości Ruchocinek
wytworzono: 10 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-11 14:53:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej na działce 498 w miejscowości Ruchocinek
wytworzono: 10 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-10 14:58:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej NN 0,4kV na terenie dz. 7/57 i 7/71 w obrębie Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 9 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-10 08:10:30
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrast
wytworzono: 9 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-09 11:20:29
Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (złoża)
wytworzono: 9 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-09 09:03:18
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego oraz gospodarowaniu wodą
wytworzono: 5 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-05 13:03:25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (złoża)
wytworzono: 2 Stycznia 2024 | zmodyfikowano: 2024-01-02 14:37:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV na terenie dz. 7/54 i 7/71 w obrębie Strzyżewo Witkowskie
wytworzono: 28 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-29 12:08:14
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park”
wytworzono: 28 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-28 09:14:16
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 8 MW na dz. o n
wytworzono: 21 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-21 09:01:57
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Witkowo Solar Park I
wytworzono: 21 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-21 08:56:22
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „P
wytworzono: 21 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-21 08:47:41
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z nie
wytworzono: 21 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-21 08:37:37
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną in
wytworzono: 21 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-21 08:30:29
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV SKORZĘCIN II) o łącznej mocy do 1
wytworzono: 20 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-20 11:23:37
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbęd
wytworzono: 20 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-20 11:11:05
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Ruchocin) o mocy do 2,0 MW włączni
wytworzono: 20 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-20 11:04:20
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa do 13 farm o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
wytworzono: 20 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-20 10:57:23
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo I o łącznej mocy do 8 MW wraz z
wytworzono: 20 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-20 10:51:39
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej PV Chłądowo III o łącznej mocy do 3,5 MW wra
wytworzono: 20 Grudnia 2023 | zmodyfikowano: 2023-12-20 10:46:41

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »