Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2004: Zarządzenie 87/04 w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji pod nazwą: \"Modernizacja drogi gminnej Dębina - Ruchocinek gm. Witkowo\"

ZARZĄDZENIE Nr 87/04
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
z dnia 20 września 2004r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Inwestycji pod nazwą:
"Modernizacja drogi gminnej Dębina - Ruchocinek gm. Witkowo".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. /zarządza się co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję do odbioru inwestycji p.n. "Modernizacja drogi gminnej Dębina - Ruchocinek gm. Witkowo" w następującym składzie:

1. Przewodniczący  - Marian Gadziński.

2. Członkowie Komisji:
2.1. Ze strony wykonawcy  - Benon Kanturski.
2.2. Ze strony inwestora 
- Jan Trzciński,  
- Ireneusz Kwapich
- Jarosław Kuliński
- Henryk Szymański

§ 2
Komisja przeprowadzi odbiór techniczny inwestycji - zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności prawem budowlanym i sporządzi odpowiedni protokół odbioru.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ mgr inż.Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

wstecz