Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie

 

OFERTA PRACY

Nabór na stanowisko Referenta ds. kadr i płac
w Szkole Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa w Witkowie ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. kadr i płac w wymiarze ½ etatu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe, ekonomiczne, minimum 3 - letni staż pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i przepisów wykonawczych
 • znajomość Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy;
 • znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość księgowości w jednostkach budżetowych,
 • mile widziana znajomość obsługi programu Płatnik;
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, Word;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • dokładność, sumienność, rzetelność,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność.

Główne obowiązki:

 • sporządzanie listy płac zgodnie z przepisami;
 • przekazywanie informacji i rozliczeń do ZUS;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, raportów, zestawień, analiz GUS, PEFRON itd.,
 • opisywanie merytoryczne wpływających faktur,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczania delegacji służbowych,
 • prowadzenie dokumentacji wyposażenia pracowników w odzież i środki czystości (bhp),
 • sporządzanie informacji rozliczeń rocznych z tytułu naliczanego i pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowanie dokumentacji i wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów - zlecenie, o dzieło;
 • pomoc w inwentaryzacji,
 • SIO – nauczyciele, wprowadzanie danych,
 • i inne wg potrzeb


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (lub zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy na tym stanowisku),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla przyszłej pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62 – 230 Witkowo z dopiskiem: „Oferta pracy – Referent ds. kadr i płac” w terminie do dn. 20.10.2017r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dyrektor
/-/ Marian Łukowski

drukuj pobierz pdf    

wstecz