Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Organy: XXXIV sesja RM (28.12.2017)

 

 

Witkowo, dnia 19 grudnia 2017r.

Nr ORr. 0002.11.2017

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Witkowie na dzień 28 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
 5. Podjęcie uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej – Sołectwa Małachowo Szemborowice.
 6. Podjęcie dwóch uchwał z zakresu oświaty.
 7. Ustosunkowanie się kompetentnych osób do spraw przedstawionych w punkcie 2 porządku sesji.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Małachowie Wierzbiczany.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy i miasta Witkowo bezgotówkowym instrumentem płatniczym.
 10. Podjęcie uchwały o nadaniu nazwy ulicy w Witkowie.
 11. Dokonanie zmian w WPF oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.
 12. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2018r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych Komisji Rady na okres od stycznia 2018r. do końca kadencji.
 14. Inne sprawy.
 15. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jóźwik

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz