Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2004: Zarządzenie 74/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Witkowie przy ul. Pogodnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

ZARĄDZENIE NR 74/04
Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie
z dnia 17.08.2004r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Witkowie przy ul. Pogodnej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednol.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806/ i art. 28, ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednol. Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543 z póż. zm./ Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1.
W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położnych w Witkowie, przy ul. Pogodnej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 14/41 postanawia się ogłosić II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż.

§ 2.
Informacje o przetargu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta, oraz poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ mgr inż.Krzysztof Szkudlarek

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz