Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej: Uchwała w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do RM w Witkowie - okręg Nr 3 zarządzonych na dzień 10.04.2016r.

UCHWAŁA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie - okręg Nr 3 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 182 §2, 5 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Powołuje się obwodową komisję wyborczą w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie - okręg Nr 3 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2016 r.
2. Skład komisji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/Marzena Pniewska 
Załącznik Nr 1
do Uchwały
Miejskiej Komisji Wyborczej w Witkowie
z dnia 14 marca 2016 roku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w WITKOWIE
Sala Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

1. Pawlaczyk Edyta - Witkowo
zgłoszona przez pełniącego funkcję Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

2. Pankowska Urszula - Małachowo Złych Miejsc
zgłoszona przez KWW Łukasza Grabowskiego

3. Jędrzejczak Anna - Witkowo
zgłoszona przez KWW Samorządna Gmina Witkowo

4. Grześkowiak Marta - Małachowo Szemborowice
zgłoszona przez KWW Niezależny

5. Foremski Krzysztof - Małachowo Kępe
zgłoszony przez KWW Razem Dla Gminy Witkowo

6. Antczak Krzysztof - Witkowo
zgłoszony przez KWW Niezależni Adrianna Potrawa

7. Kasprzyk Marta - Kołaczkowo
zgłoszona przez pełniącego funkcję Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie

drukuj pobierz pdf    

wstecz