Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Dane o stanie jednostek: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie

4. PODSTAWY PRAWNE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE:

Nauczyciele:

1/ Art. 30 Karty Nauczyciela

2/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz.U.2019.1587)

3/ Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Uchwała Nr XXII/219/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2012r. (Dz.U.Woj.Wlkp. 2013, poz. 1040).

Pracownicy niepedagogiczni:

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz.U. Nr 50, poz. 398/.

2. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.

5. LICZBA STANOWISK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE:

Nauczyciele pełnozatrudnieni - 24 osób
Nauczyciele niepełnozatrudnieni  - 7 osób
Administracja - 3 osoby
Obsługa - 9 osób 

6. LICZBA ZATRUDNIONYCH I LICZBA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE

Liczba zatrudnionych nauczycieli  -  33 osób
Pracownicy administracji  -  3 osoby
Pracownicy obsługi  -  9 osób

Liczba uczniów:
Szkoła Podstawowa  -  163

Dzieci:
Przedszkole  -  
49 

7. Budżet jednostki (stan na 15.05.2020r.):

Ogółem wydatki - 3 262 391,99 zł.

  • Szkoła Podstawowa - 2 607 993,99zł.
  • Przedszkole - 259 145,00 zł.
  • Świetlica szkolna - 101 725,00 zł.
  • Dokształcanie i doskonalenie n-li - 13 292,00 zł.
  • Pozostała działalność - 21 980,00 zł.
  • Pomoc materialna dla uczniów - 12 000,00 zł.
  • Stołówki szkolne - 201 531,00 zł.
  • Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 44 725,00 zł.

8. Koszty funkcjonowania:

(w opracowaniu)

9. Majątek jednostki:

  • Wartość środków trwałych (netto) - 1 149 096,41 zł.
  • Pozostałe środki trwałe - 60 363,75 zł

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023 - ZSP Mielżyn kor. 1.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:28:13)
rozmiar pliku: 2.5Mb
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r. - ZSP Mielżyn.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:26:30)
rozmiar pliku: 758.6Kb
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2023 - ZSP Mielżyn.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:26:30)
rozmiar pliku: 408.9Kb
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r. - ZSP Mielżyn.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:26:30)
rozmiar pliku: 848.7Kb
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023 - ZSP Mielżyn.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:26:30)
rozmiar pliku: 2.2Mb
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r. - ZSP Mielżyn.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2024-05-08 22:26:30)
rozmiar pliku: 1.1Mb
ZSP informacja dodatkowa za 2019 rok.
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2020-05-15 14:39:00)
rozmiar pliku: 169.2Kb
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2013-05-17 15:21:07) 0
WSO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2011-09-29 15:25:08) 0
Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2007-11-23 15:21:01) 0
REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO I GIMNAZJUM W MIELŻYNIE
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz