Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XI/101/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo

Uchwała Nr XI/101/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo.

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/329/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr II/16/02  Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 94, poz. 2324  z 3 lipca 2002r. i Nr 166, poz. 5010 z 17 grudnia 2002r. w związku    z art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednol.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 i z 2003r.Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż gminnych nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Witkowo stanowiących załącznik do niniejszej uchwały:
      
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik do Uchwały Rady
Miejskiej w Witkowie 
Nr XI/101/04 z dnia 30.01.2004r.

Nr działki

pow.

w

m2

Nr

K W

Opis nieruchomości

145/3

145/4

789

756

18787

18787

Działki niezabudowane, budowlane w Małachowie Złych Miejsc

14/41

14/42

14/43

14/44

552

552

552

552

20349

20349

20349

20349

działki niezabudowane, budowlane, Witkowo

(okolice ulic: Braci Łukowskich i Gnieźnieńskiej)

278

280

1000

1000

18353

18353

działki niezabudowane, budowlane w Wiekowie

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/101/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Witkowo.

W celu realizacji uchwalonego na rok 2004 planu sprzedaży nieruchomości gminnych celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj pobierz pdf    

wstecz