Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2011: Zarządzenie 112/2011 w sprawie sprzedaży i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny wraz z przynależnościami położony w Witkowie, przy ul. Dworcowej...

ZARZĄDZENIE NR 112/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie sprzedaży i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny wraz z przynależnościami położony w Witkowie, przy ul. Dworcowej 1/1, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ art. 34 ust. 1, pkt 3 i art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z póź. zm./ Uchwały Nr VIII/78/99 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie sprzedaży i ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali gminnych w Witkowie oraz Uchwały Nr XXIX/261/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Witkowo oraz ich stawek procentowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 70, poz. 1439 z 15 kwietnia 2010r.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość, stanowiącą lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie, częściach wspólnych, pomieszczeniami gospodarczymi i przynależną piwnicą, położony w Witkowie przy ul. Dworcowej 1/1, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1140, o pow. 0,0810 ha, zapisanej w KW/KN1S/00020229/5, na rzecz najemcy w trybie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.
Udzielić bonifikaty w wysokości 70% ceny nieruchomości na rzecz najemcy tego lokalu.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

wstecz