Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie
za okres kadencji 2006–2010r.

Od początku kadencji Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej działała w następującym, niezmienionym składzie:

1. Henryk Mucha – Przewodniczący Komisji
2. Edwin Dzieciuchowicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Zenon Mietlicki – członek
4. Jerzy Skrzypek – członek
5. Eugeniusz Czaplicki – członek.

Komisja działała w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską roczne plany pracy. W okresie kończącej się kadencji Komisja odbyła 53 posiedzenia.

Dokonywane przez Komisję kontrole miały charakter kontroli problemowych. W ramach przeprowadzanych kontroli zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie zgodności działań z prawem, gospodarność i rzetelność.

Dużo uwagi poświęcono sprawom dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach oraz w świetlicy środowiskowej.

Kilkakrotnie rozważano z dyrektorami szkół problem uzależnień.

Dwukrotnie w ciągu roku kontrolowano sposób rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

Każdego roku Komisja Rewizyjna szczegółowo analizowała wykonanie budżetu gminy i miasta i w wyniku tej analizy opracowywała wnioski o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium.

Komisja wyrywkowo kontrolowała stan obiektów sportowych, świetlic wiejskich, magazyny sprzętu sportowego oraz ich wykorzystanie.

Kontrolowano również zamówienia publiczne, poprzez szczegółową analizę wybranych przetargów ogłaszanych przez gminę.

Sporo czasu Komisja poświeciła sprawom ochrony środowiska tzn. odbiór, segregacja i wywóz nieczystości.

Każdego roku kontrolowano Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki odpadami i w zakresie finansów oraz budynki po JW. w Ruchocinku pod kątem ich stanu technicznego i zabezpieczenia przed niszczeniem.

Co roku Komisja dwukrotnie kontrolowała Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie, przed i po sezonie letnim.

W okresie czteroletniej kadencji Komisja zgłosiła 95 wniosków, w tym 40 wniosków, uwag i sugestii w wyniku czynności kontrolnych. Te wnioski, uwagi i spostrzeżenia niezwłocznie przekazywano Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi Gminy i Miasta.

Członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Koninie.

Dziękuję!

Przewodniczący Komisji
/-/ Henryk Mucha

Witkowo, listopad 2010r.    

drukuj pobierz pdf    

wstecz