Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VIII / 62 / 2003

Uchwała  Nr VIII/62/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 19 września 2003r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy

Na podstawie  art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. Nr 98, poz. 1070, zm. z 2001r. Nr 154, p.1787, z 2002r. Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy  wybrano w głosowaniu tajnym następujące osoby:
 1/ p. Wiatrowski Marek
 2/ p. Brząkowska Maria
 3/ p. Orchowski Jan
 4/ p. Kryszak Grzegorz
 5/ p. Kubalik Stanisław
 6/ p. Zielińska Zofia
 7/ p. Walerczyk Jadwiga.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław  Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz