Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała VII / 59 / 2003

Uchwała  Nr VII / 59 / 03  Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 27 czerwca 2003r.
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych

Na podstawie art. 163 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. Nr 98, poz. 1070, zm. z 2001r. Nr 154, p.1787, z 2002r. Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Powołuje się zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w składzie:
1. p.Grzegorz Kaźmierczak - Przewodniczący Zespołu
2. p.Tomasz Wędzikowski - Członek  Zespołu
3. p.Roman  Popek - Członek Zespołu
4. p.Bernard Knast - Członek Zespołu
5. p.Ireneusz Kwapich - Członek Zespołu

§2.
Zespół przedstawi opinię o której mowa w §1 w formie pisemnej najpóźniej do dnia 15 września 2003r. na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§3.
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem podjęcia przez Radę Miejską uchwały o wyborze ławników.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz