Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza - 2008: Zarządzenie 104/08 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora OKSiR w Witkowie

Zarządzenie  Nr 104/08
Burmistrza Gminy i Miata w Witkowie
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie


Na podstawie art.15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm./ i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność  w zakresie upowszechniania kultury /Dz.U.  Nr 45, poz.446 z późn.zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Pana Stanisława Rajkowskiego na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie z dniem 01 stycznia 2009 roku.
2. Powołanie następuje na czas nieokreślony.

§ 2.
Przyznaje się wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze  -  3.750,-
- dodatek funkcyjny  -  20% wynagrodzenia zasadniczego
- dodatek za wysługę lat  -  20 %

§ 3.
Zarządzenie doręcza się Panu Stanisławowi Rajkowskiemu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

wstecz