Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory Parlamentarne 2019 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Wybory samorządowe 2018 »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 »

Wybory do Parlamentu RP - 2019 »

Wybory Prezydenta RP 2020 »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Wybory Parlamentarne 2023 »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Prawo lokalne » Podatki i opłaty
A A A

Prawo lokalne: Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne 2023 r.

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego

150,00zł

Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego

300,00zł

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,66zł

 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

 19,80zł

 

3.Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,04zł

 

4. Od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,49zł

 

5. Od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

 

a) garaże

4,58zł

b) budynki gospodarcze

2,84zł

c) cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

9,71zł

d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,44zł

e) cele inne niż wymienione w pkt. 1,2,3,4 i 5a,b,c,d

9,71zł

 

6. Od budowli:

 

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody

1,5 %

b) pozostałych

2,0 %

 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,84zł

b) letniskowych i rekreacyjnych oraz ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny rekreacyjne lub letniskowe i wykorzystywane do tych celów

0,61zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha powierzchni

5,79zł

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,33zł

e) pozostałych od powierzchni do 10000 m2

0,22zł

f) pozostałych od nadwyżki powierzchni powyżej 10000 m2

0,61zł

g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te obszary zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni

3,81 zł

Opłata targowa

1. Dziennie za sprzedaż artykułów rolno - spożywczych

 

a) z samochodu ciężarowego, osobowego, przyczepy lub straganu

17,00zł

b) z koszyka, ręki, skrzynki i innych pojemników

2,00zł

 

2. Dziennie - za sprzedaż artykułów przemysłowych i różnych z samochodu lub straganu

27,00zł

 

3. Dziennie za sprzedaż z pojazdów i na straganach - mała gastronomia

21,00zł

 

Podatek od środków transportowych:

I. Od samochodu ciężarowego

 

1. wyprodukowanego przed 1990 r. bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

630,00zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

860,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1030,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990 r. z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

560,00zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie

760,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

930,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

560,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

760,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

930,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

500,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

680,00zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

830,00zł

 

II. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

910,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

830,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

1480,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

1340,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

2120,00zł

 

III. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi dwie

1610,00zł

2. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 21 ton o liczbie osi trzy

910,00zł

3. równej lub wyższej niż 21 ton o liczbie osi trzy

2010,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

2100,00zł

5. równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej

3130,00zł

 

IV. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

630,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

860,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

1030,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony

560,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

760,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

930,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

560,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

760,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

930,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony

500,00zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

680,00zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

830,00zł

 

V. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

830,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1500,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

1810,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

1820,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2200,00zł

 

VI. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie

860,00zł

2. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton o liczbie osi dwie

2050,00zł

3. równej lub wyższej niż 31 ton o liczbie osi dwie

2480,00zł

4. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

2250,00zł

5. równej lub wyższej niż 40 ton o liczbie osi trzy i więcej

3250,00zł

 

VII. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. dla przyczep wyprodukowanych przed 1990r.

380,00zł

2. dla przyczep wyprodukowanych w 1990r. lub później

380,00zł

 

VIII. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton o liczbie osi jedna

380,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

420,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1100,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1460,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi trzy i więcej

1210,00zł

 

IX. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

1. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi jedna

450,00zł

2. równej lub wyższej niż 25 ton o liczbie osi jedna

720,00zł

3. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton o liczbie osi dwie

1640,00zł

4. równej lub wyższej niż 38 ton o liczbie osi dwie

2180,00zł

5. równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi – trzy i więcej

1640,00zł

 

X. Od autobusu:

 

1. wyprodukowanego przed 1990r. bez wpływu na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

960,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

980,00zł

2. wyprodukowanego przed 1990r. z wpływem na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

860,00zł

b) równej lub wyższe niż 22 miejsc

1320,00zł

3. wyprodukowanego w 1990r. lub później bez wpływu na środowisko naturalne w zależności liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a) mniej niż 22 miejsc

860,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1320,00zł

4. wyprodukowanego w 1990r. lub później z wpływem na środowisko naturalne w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

a)mniej niż 22 miejsc

820,00zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc

1240,00zł

drukuj pobierz pdf    

wstecz